IPO

Instruktioner för anmälan för teckning

Anmälan för teckning av units görs via teckningssedel som finns att ladda ner från denna sida. Den skickas ifylld via e-post till nyemission@sedermera.se eller via post till:
Ärende Calmark Sweden Sedermera Fondkommission Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö.
Anmälan för teckning kan även ske via bank ID på Sedermeras hemsida:
sedermera.se/sv/uppdrag/2018-06/calmark-sweden-ab

Spotlight Stockmarket

Bolaget är godkända för notering på Spotlight Stockmarket (tidigare AktieTorget). Första handelsdag är planerad till 6 juli. Spotlight Stockmarket driver sedan 1998 en marknadsplats för handel med aktier och andra finansiella instrument. Ur legalt perspektiv är Spotlight Stockmarket en handelsplattform, även kallad MTF. Drift av handelsplattform är en typ av värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden och Spotlight Stockmarket verksamhet står därmed under Finansinspektionens tillsyn.

aktietorget.se
spotlightstockmarket.com