IPO

Spotlight Stockmarket

Bolaget är godkända för notering på Spotlight Stockmarket (tidigare AktieTorget). Första handelsdag är planerad till 6 juli. Spotlight Stockmarket driver sedan 1998 en marknadsplats för handel med aktier och andra finansiella instrument. Ur legalt perspektiv är Spotlight Stockmarket en handelsplattform, även kallad MTF. Drift av handelsplattform är en typ av värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden och Spotlight Stockmarket verksamhet står därmed under Finansinspektionens tillsyn.

spotlightstockmarket.com