IPO

Spotlight Stock Market

Bolaget är godkänt för notering på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget). Första handelsdag är planerad till 6 juli. Spotlight Stock Market driver sedan 1998 en marknadsplats för handel med aktier och andra finansiella instrument. Ur legalt perspektiv är Spotlight Stock Market en handelsplattform, även kallad MTF. Drift av handelsplattform är en typ av värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden och Spotlight Stock Market verksamhet står därmed under Finansinspektionens tillsyn.

spotlightstockmarket.com