Företrädesemission 2019

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har drygt 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Ur legalt perspektiv är Spotlight Stock Market en handelsplattform, även kallad MTF. Drift av handelsplattform är en typ av värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden och Spotlight Stock Market verksamhet står därmed under Finansinspektionens tillsyn.