Finansiell kalender

Torsdagen den 27 augusti 2020 – Delårsbokslut Första halvåret 2020
Onsdagen den 25 november 2020 – Delårsbokslut Tredje kvartalet 2020
Fredagen den 26 februari 2021 – Bokslutskommuniké 2020
Fredagen den 28 maj 2021 - Delårsbokslut Första kvartalet 2021