Finansiell kalender

Tisdagen den 22 augusti 2023 - Delårsrapport Första halvåret 2023
Tisdagen den 21 november 2023 - Delårsrapport Tredje kvartalet 2023