Finansiell kalender

Onsdagen den 20 maj 2020 - Delårsbokslut första kvartalet 2020
Torsdagen den 27 augusti 2020 – Delårsbokslut Första halvåret 2020
Onsdagen den 25 november 2020 – Delårsbokslut Tredje kvartalet 2020