Finansiell kalender

Torsdagen den 28 februari 2019 – Bokslutskommuniké helåret 2018
Torsdagen den 23 maj 2019 – Delårsbokslut första kvartalet
Tisdagen den 27 augusti 2019 – Delårsbokslut första halvåret
Måndagen den 25 november 2019 – Delårsbokslut tredje kvartalet