Finansiell kalender

Fredagen den 28 februari 2020 – Bokslutskommuniké helåret 2019
Torsdagen den 16 april 2020 - Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2019
Fredagen den 22 maj 2020 – Delårsbokslut första kvartalet 2020
Torsdagen den 27 augusti 2020 – Delårsbokslut Första halvåret 2020