Finansiell kalender

Fredagen den 26 februari 2021 – Bokslutskommuniké 2020
Fredagen den 9 april 2021 - Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2020
Fredagen den 28 maj 2021 - Delårsbokslut Första kvartalet 2021