Finansiell kalender

Tisdagen den 27 augusti 2019 – Delårsbokslut första halvåret
Måndagen den 25 november 2019 – Delårsbokslut tredje kvartalet
Fredagen den 28 februari 2020 – Bokslutskommuniké helåret 2019
Fredagen den 22 maj 2020 – Delårsbokslut första kvartalet 2020