Finansiell kalender

Fredagen den 28 maj 2021 - Delårsbokslut Första kvartalet 2021
Fredagen den 27 augusti 2021 - Delårsbokslut Första halvåret 2021
Fredagen 26 november 2021 – Delårsbokslut Tredje kvartalet 2021