Finansiell kalender

Tisdagen den 23 augusti 2022 – Delårsbokslut Första halvåret 2022
Tisdagen den 22 november 2022 - Delårsbokslut Tredje kvartalet 2022
Tisdagen den 21 februari 2023 – Delårsbokslut Fjärde kvartalet 2022 och helår 2022