Finansiell kalender

Torsdagen den 9 maj 2019 - Årsstämma 2019
Torsdagen den 23 maj 2019 – Delårsbokslut första kvartalet
Tisdagen den 27 augusti 2019 – Delårsbokslut första halvåret
Måndagen den 25 november 2019 – Delårsbokslut tredje kvartalet