Finansiell kalender

Tisdagen den 21 februari 2023 – Delårsbokslut Fjärde kvartalet 2022 och helår 2022
Tisdagen den 18 april 2023 - Årsredovisning och tillhörande revisionsberättelse 2022
Tisdagen den 23 maj 2023 - Delårsrapport Första kvartalet 2023
Tisdagen den 22 augusti 2023 - Delårsrapport Första halvåret 2023
Tisdagen den 21 november 2023 - Delårsrapport Tredje kvartalet 2023