Finansiell kalender

Måndagen den 27 augusti 2018 – Delårsrapport januari – juni 2018
Måndagen den 26 november 2018 – Delårsrapport januari – september 2018
Torsdagen den 28 februari 2019 – Bokslutskommuniké januari - december 2018