Finansiell kalender

Onsdagen den 13 november 2019 – Delårsbokslut tredje kvartalet
Fredagen den 28 februari 2020 – Bokslutskommuniké helåret 2019
Torsdagen den 16 april 2020 - Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2019
Fredagen den 22 maj 2020 – Delårsbokslut första kvartalet 2020