Bolagsstyrning

LADDA NER

Utskott

Inga utskott är tillsatta än

Revisor

För en period intill slutet av nästa Årsstämma har valts KPMG AB

Valberedning

Ingen valberedning är tillsatt än

Utdelning

Enligt beslut på årsstämman 2022-05-17 ges ingen utdelning.