Investerare

Bolagsstämma

Kommande stämmor

Årsstämma 2024

Datum och tid: 5 juni 13:00

Årsstämma 2023

Stämmokommuniké
Kallelse
Fullmaktsformulär
Beslutsförslag bemyndigande

Årsstämma 2022

Stämmokommuniké
Kallelse
Anmälan
Fullmaktsformulär
Utdelning
Revisor
Rubbe extra 1

Extra bolagsstämma Oktober 2023

Styrelsens redogörelse 14 8 ABL
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse 13 6 ABL
Styrelsens förslag till beslut om nyemission
Bilaga - Villkor för teckningsoptioner
Revisorns yttrande enligt 13 kap

Extra bolagsstämma December 2023

Styrelsens redogörelse 14 8 ABL
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse enligt 14:8
Styrelsens förslag till beslut om nyemission
Revisorns yttrande enligt 14:8
De fullständiga teckningsoptionsvillkoren
Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakta oss