Investerare

Bolagsstämma

Kommande stämmor

Inga kommande stämmor.

Årsstämma 2023

Stämmokommuniké
Kallelse
Fullmaktsformulär
Beslutsförslag bemyndigande

Årsstämma 2022

Stämmokommuniké
Kallelse
Anmälan
Fullmaktsformulär
Utdelning
Revisor
Text extra 1
Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakta oss