Årsstämma

Här finner du information angående vår årsstämma - torsdagen den 14 maj kl. 13.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A i Karlstad

Begäran från aktieägare om att visst ärende ska behandlas på årsstämman ska upprättas skriftligen och ges in till styrelsen senast den 26 mars 2020, maila till info@calmark.se.

För det fall styrelsen mottar sådan begäran från aktieägare efter den 26 mars 2020 ska styrelsen fatta beslut om sådan begäran inkommit i tid för att upptas i dagordningen.