Aktieinformation

Aktiekurs

Ägarförteckning - största ägare per den 12 januari 2021
- efter registrering av TO-inlösen och riktad nyemission