Aktieinformation

Utdelning

Enligt beslut på senaste årsstämman ges ingen utdelning.

Ägarförteckning per den 31 mars 2018

Aktiekurs

Länk till AktieTorget kommer