2024-01-30

Calmarks produkt Neo-Bilirubin kan nu användas för kapillär provtagning

Calmark Sweden AB meddelar dag att deras instrument nu kan användas även för blod från kapillär provtagning. Slutsatsen grundar sig på studien som genomförts i Grekland under 2023. I Sverige är venös provtagning på nyfödda barn det mest använda, men i ett flertal länder i världen är kapillär provtagning på nyfödda barn en vanlig metod. Denna förändring är en ett viktigt steg för att nå ut på fler marknader.

Calmarks produkt Neo-Bilirubin har tidigare endast rekommenderats för venösa prover, dvs att man sticker i ett kärl på handen eller armen. I Sverige är det den vanligaste metoden att ta blodprov på barn. I många länder används dock kapillär provtagning, stick i fingret eller hälen, som metod för provtagning på nyfödda.

Under 2023 slutfördes en studie i Grekland som jämförde resultaten av kapillära prover och venösa prover analyserade på Calmark Neo-Bilirubin, dessa prover jämfördes även med laboratoriets analys.

Studien har presenterats som en poster på en kongress under 2023 och är under process för publicering.

”Många kunder har efterfrågat att få använda även kapillära prover för mätning av bilirubin, eftersom de har den rutinen. Det är viktigt för oss att alltid försöka utveckla våra produkter och möta kunders behov. Detta godkännande kan öppna upp flera marknader”, kommenterar VD Anna Söderlund.

Calmark

Nyheter