2024-01-22

Calmarks instrument får uppkoppling mot journalsystem

Calmark Sweden AB (publ) samarbetar med Zafena AB för uppkoppling av instrument mot sjukhusens journalsystem. Uppdateringen beräknas kunna lanseras under våren 2024.

almark samarbetar med Zafena för att kunna erbjuda uppkoppling mot sjukhusens IT-system. Zafenas erbjuder lösningen Zafena POC-Workstation, som är en flexibel arbetsstation, gateway och accesspunkt. Arbetsstationen lagrar svarshistorik och kan skriva ut resultatet. Arbetsstationen kan också kommunicera dubbelriktat med journal- och labdatasystem, vilket innebär att en arbetsstation exempelvis kan ta emot en labremiss och skicka resultatet till patientjournalen.

”Vi är utomordentligt nöjda att den tekniska lösning som Zafena erbjuder.  Utvecklingen av sjukhusens IT-system går snabbt och det har varit en utmaning för oss. Med Zafenas lösning får vi ett färdigt koncept som redan fungerar med flera system i Sverige och är lätt att bygga ut. På köpet har vi dessutom fått möjlighet till utskrift och scanning av streckkoder vilket också varit önskemål från ett antal kunder” säger Michael Lundh, CTO på Calmark.

”Vår produkt har redan fått stor acceptans globalt, men på marknader med mer utvecklad sjukvård har uppkoppling mot journal länge varit ett önskemål. Jag är glad att vi snart kan tillmötesgå detta och vill passa på att tacka Zafena för ett professionellt bemötande och gott samarbete” säger Anna Söderlund, VD på Calmark.

Calmark

Nyheter