2024-02-07

Calmark förlänger hållbarheten på testkassetterna till 2 år

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att de har förlängt hållbarheten på testkassetterna till 24 månader. Beslutet har tagits efter internt genomförda studier. Den batch som nu producerats kan användas fram till januari 2026, vilket bedöms möta marknadens önskemål.

Calmark har producerat en ny batch av testkassetter med sin helautomatiska produktionslina för att möta kommande leveranser. Som medicinteknisk tillverkare har man stora krav på sig att bevisa hållbarheten på sina produkter. Detta kan vara svårt med nya produkter och realtidsstudier krävs ofta som bevis på produkternas hållbarhet. Calmark har nu data som styrker att testkassetterna har fullgod funktion och prestanda efter 24 månader på hyllan.

”Det gläder mig att både produktionslina och produkt är så stabila att detta blev något av en formsak. Vi har sparat testkassetter så att vi kan förlänga hållbarheten ytterligare men bedömer att 24 månader är tillräckligt för alla våra kunder.” säger Michael Lundh, CTO på Calmark.

”Det här är en viktig milstolpe för oss. Att ha 2 års hållbarhet på produkten är viktigt både för oss och våra distributörer. Det underlättar försäljning till slutkund, planering och logistik. ” säger Anna Söderlund, VD på Calmark.

Calmark

Nyheter