2024-01-25

Calmark erhåller patent i Indien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det att Intellectual Property of India har godkänt bolagets patentansökan avseende Calmarks testkassett och konstruktionen av volymkontrollering, sk ’Exact fill’. Patentet är giltigt till 2038.

Patentet med titeln "Detection of a biomarker in a flowable substance" och patentnummer 496567 omfattar Calmarks testkassett.

Med det nya patentet inräknat äger Calmark 22 patent samt 11 designskydd avseende både instrumentet och engångstestet på viktiga marknader.

"Dagens besked är glädjande", säger Anna Söderlund, VD för Calmark. "För Calmark är det strategiskt viktigt att ha ett brett patentskydd för bolagets teknologier och metoder, det skyddar oss mot konkurrens och plagiering. Vi arbetar kontinuerligt med att patentera våra innovationer."

Calmark

Nyheter