INVESTORS

Share issues

Upcoming issues

No forthcoming issues.

Rights issue 2023

Invitation to subscription of units in Calmark
Calmark Presentations

Rights issue 2022

Anmälningssedel - teckna utan företräde
Presentations

Rights Issue 2021

Anmälningssedel - teckna utan företräde
Aktieanalys
Presentationer

Option redemption 2020

Anmälningssedel
Aktieanalys
Presentationer

Rights Issue 2019

Informationsfolder

Aktiekapitalets Utveckling

Aktiekapitalets utveckling kan enbart visas på stor skärm.
År
Registrerings-datum  Bolagsverket
Händelse
Pris per  aktie (SEK)
Kvotvärde
Förändring  antal A-aktier
Förändring  antal B-aktier
Totalt  förändring antal aktier
Ökning av  aktiekapital
Totalt  antal    A-aktier
Totalt  antal    B-aktier
Ackumulerat  antal aktier
Ackumulerat  aktiekapital
Inbetalt  (SEK)
Överkursfond
2005
2005-12-08
Nybildning
100
100
1 000
1 000
100 000
1 000
1 000
100 000
100 000
2008
2008-09-01
Nyemission
16 216,22
100
112
112
11 200
1 112
1 112
111 200
1 816 217
1 805 017
2009
2009-03-26
Nyemission
16 377,51
100
31
31
3 100
1 143
1 143
114 300
507 703
504 603
2009
2009-07-02
Nyemission
18 591,0
100
140
140
14 000
1 283
1 283
128 300
2 602 740
2 588 740
2010
2010-07-27
Nyemission
23 382,7
100
83
83
8 300
1 433
1 433
143 300
1 940 764
1 932 464
2010
2010-07-27
Nyemission
23 383,0
100
67
67
6 700
1 350
1 350
135 000
1 566 661
1 559 961
2011
2011-06-21
Nyemission
23 382,7
100
193
193
19 300
1 626
1 626
162 600
4 512 861
4 493 561
2013
2013-02-27
Nyemission
36 900,0
100
70
70
7 000
1 696
1 696
169 600
2 583 000
2 576 000
2013
2013-08-27
Nyemission
36 900,0
100
109
109
10 900
1 805
1 805
180 500
4 022 100
4 011 200
2014
2014-10-23
Nyemission
19 391,0
100
471
471
47 100
2 276
2 276
227 600
9 133 161
9 086 061
2015
2015-02-10
Nyemission
7 689,0
100
326
326
32 600
2 602
2 602
260 200
2 506 614
2 474 014
2016
2016-08-17
Nyemission och omstämpling
7 689,0
100
522
522
52 200
2 602
522
3 124
312 400
4 013 658
3 961 458
2017
2017-09-26
Företrädesemission
4 802,0
100
479
479
47 900
3 081
522
3 603
360 300
2 300 158
2 252 258
2018
2018-04-25
Fondemission
180 150
3 603
3 603
540 450
2018
2018-04-25
Omstämpling
100
3 603
−522
3 081
360 300
2018
2018-05-15
Aktieuppdelning 1:1500 och omstämpling
0,1
536 847
4 864 050
5 400 897
540 450
4 864 050
5 404 500
540 450
2018
2018-07-03
Nyemission
4,6
0,1
4 668 570
4 668 570
466 857
540 450
9 533 020
10 073 470
1 007 307
21 475 422
21 008 565
2018
2018-07-05
Nyemission
4,6
0,1
331 430
331 430
33 143
540 450
9 864 450
10 404 900
1 040 450
1 524 578
1 491 435
2019
2019-06-25
Optionsinlösen - TO1
5,4
0,1
2 487 202
2 487 202
248 720,2
540 450
12 351 652
12 892 102
1 289 170,2
13 430 891
13 182 171
2019
2019-12-23
Företrädesemission
3,3
0,1
7 366 680
7 366 680
736 668
540 450
19 717 932
20 258 382
2 025 838,2
24 310 044
23 573 376
2020
2020-08-11
Omstämpling från A-aktier till B-aktier
0,1
−66 000
66 000
474 450
19 783 932
20 258 382
2 025 838,2
2020
2020-12-29
Optionsinlösen - TO2
4,20 - 6,6
0,1
2 408 005
2 408 005
240 800,5
474 450
22 191 937
22 666 387
2 266 638,7
10 691 542
10 450 742
2020
2020-12-30
Riktad emission
5,3
0,1
5 000 000
5 000 000
500 000
474 450
27 191 937
27 666 387
2 766 638,70
26 500 000
26 000 000
2021
2021-11-22
Företrädesemission
5,4
0,1
388 936
388 936
38 893,6
474 450
27 580 873
28 055 323
2 805 532,3
2 100 254
2 061 361
2021
2021-12-09
Företrädesemission
5,4
0,1
4 611 064
4 611 064
461 106,4
474 450
32 191 937
32 666 387
3 266 638,7
24 899 746
24 438 639
2022
2022-02-16
Omstämpling från A-aktier till B-aktier
0,1
−55 050
55 050
419 400
32 191 937
32 611 337
3 266 638,7
2022
2022-10-20
Företrädesemission (delregistrering)
1,6
0,1
8 425 244
8 425 244
842 524,4
419 400
40 672 231
41 091 631
4 109 163,1
13 480 390
12 637 866
2022
2022-11-03
Företrädesemission (slutregistrering)
1,6
0,1
6 447 400
6 447 400
644 740
419 400
47 119 631
47 539 031
4 753 903,1
10 315 840
9 671 100
Contact us

Would you like more information?

Contact us