Produktnyhet!

LDH-test för covid-19 patienter

I den pågående coronapandemin har vikten av snabb diagnostik verkligen betonats. Tester har rekordsnabbt tagits fram för att påvisa förekomst av SARS-CoV-2 virus, sk PCR-prov och även tester som visar om antikroppar utvecklats, sk serologiskt prov.

Dessutom behövs snabb diagnostik för att kunna bedöma hur allvarligt sjuk en smittad patient riskerar bli. Särskilt som många drabbade uppvisar en snabb och akut försämring. Ett stort antal samstämmiga vetenskapliga forskningsstudier har sedan våren 2020 visat att LDH (laktatdehydrogenas) är en av de viktigaste biomarkörerna för att bedömning av sjukdomsgrad. Förhöjda LDH-nivåer associeras med en 6-faldig ökning av risk för svår sjukdom och en 16-faldig ökning av risk för dödlighet. Mätning av LDH ingår sedan oktober 2020 i riktlinjerna från IFCC* för monitorering av covid-19 patienter.

Att snabbt kunna påvisa förhöjda LDH-värden ger möjlighet att identifiera riskpatienter, förutsäga svårighetsgrad, påbörja behandling och därigenom förbättra prognosen. Mätning av LDH måste idag ske på sjukhuslaboratorier men nu lanserar Calmark världens första PNA-test för bedömning av covid-19 som på några minuter med hjälp av endast ett par droppar blod mäter LDH, precis där patienten befinner sig.

* IFCC Interim Guidelines on COVID-19 Testing in Clinical Laboratories – October 2020
(IFCC - The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)

Plattformen Calmark POC - Covid

Calmark utvecklar sedan tidigare ett patientnära diagnostiskt instrument (PNA) för nyfödda, där LDH är en av de testade biomarkörerna. Under förlossningen kan nyfödda drabbas av syrebrist vilket medför en ökning av LDH i blodet.

Genom att anpassa mätområdet till vuxna patienter kunde ett LDH-test för bedömning av svårhetsgrad vid covid-19 snabbt tas fram. Testet bygger på samma testkassett och instrument som Neo-produkterna.

Mätinstrumentet kan användas nära patienten, tex på en akutmottagning. Plattformen består av ett bärbart instrument och ett engångstest för LDH.

POC-Analyzer Covid

Calmark POC-Analyzer Covid är en bärbar, batteridriven och självinstruerande läsare som används tillsammans med Calmarks testkassetter. Engångstestet innehåller den information som behövs för automatisk kalibrering av resultaten. När locket på instrumentet stängs aktiveras testet och ett numeriskt värde visas på skärmen.

Provtagning kan ske på den plats där patienten befinner sig t.ex. i en akutmottagning. Plattformen är anpassad för sjukhusmiljö och är avsedd för in vitro-diagnostik.

 • Lättanvänd och säker
 • Provsvaret visas på skärmen inom några minuter
 • Batterikapacitet: åtta arbetstimmar, laddas med micro-USB-kontakt, laddare medföljer
 • Datalagring: 25 resultat lagras lokalt i instrumentet
 • Kalibrerad under tillverkningen och behöver inte kalibreras ytterligare

Testet COVID19-LDH

Testet Calmark COVID19-LDH mäter koncentrationen av LDH i helblod hos patienter som konstaterats smittade av SARS-CoV-2 virus. Testet används för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19.

 • PNA-test optimerat för snabb bedömning av covid-19
 • För kvantifiering av LDH inom relevant kliniskt intervall
 • Bärbart instrument
 • Resultat inom några minuter och enkel att använda
 • Innovativ filterteknik
 • Kolorimetrisk mätmetod
 • Automatisk kalibrering

Övriga tester under utveckling

Neo-Bilirubin
-
CE-märkt
i april 2020
Neo-LDH
Neo-Glucose

Patent

Patentnummer
Land
Beskrivning
0602158-8
Sverige
Metod att fastställa syrebrist i blod från skalpen under förlossning
5655307
Japan
Method of determining hypoxia in scalp blood during labour
8945824
USA
Method of determining hypoxia
0950717-9
Sverige
Testsystem för benämning av hypoxiutlöst cellskada
1050958-6
Sverige
Testing system for determining hypoxia induced cellular damage
1151115-1
Sverige
System och metod för att analysera risk eller förekomst av organsvikt
1151116-9
Sverige
In vitro method for analyzing a comparision of an indicative numberic value to a predetermined threshold so as to asses a likelihood of risk or presence of organ failure
ZL201080054087.0
Kina
Testsystemarrangemang och metod för testning
9045792
Sverige
Testsystemarrangemang och metod för testning
9228953
USA
Testing system arrangement and method for testing
1750028-1
Sverige
POC-testsystem för biomarkör
21005
Vietnam
Method of determining hypoxia
21008
Vietnam
Testing system setup and method for testing
540437
Sverige
Detection of a biomarker in a sample of a flowable substance
543001
Sverige
Detection of the presence of a biomarker in a sample of a flowable substance. A method of detecting the presence of a biomarker
543002
Sverige
Detection of the presence of bilirubin in a sample of a flowable substance. A method of detecting the presence of bilirubin