Aktuellt

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Iraq

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Iraq, Enox Pharma AB, covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Iraq

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Iraq, Enox Pharma AB, covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Irak

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Irak, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Irak

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Irak, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark’s fully automated production line has been installed and the first batches of test cassettes produced

Calmark Sweden AB (publ) announces today that all the steps in the process validation of the fully automated production line have been completed and the first batches of test cassettes produced with good results.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark’s fully automated production line has been installed and the first batches of test cassettes produced

Calmark Sweden AB (publ) announces today that all the steps in the process validation of the fully automated production line have been completed and the first batches of test cassettes produced with good results.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks helautomatiska produktionslina installerad och första partierna av testkassetter producerade

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att samtliga steg i processvalideringen av den helautomatiska produktionslinan slutförts och de första batcherna av testkassetter är nu producerade med goda resultat.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks helautomatiska produktionslina installerad och första partierna av testkassetter producerade

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att samtliga steg i processvalideringen av den helautomatiska produktionslinan slutförts och de första batcherna av testkassetter är nu producerade med goda resultat.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller första ordern från Indien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Indien, r2 Hemostasis Diagnostics, avseende plattformen Calmark POC - Covid. Ordern, som är av mindre ekonomiskt värde, har strategisk betydelse då den visar att Calmarks leverantör nu påbörjat försäljningsarbetet.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller första ordern från Indien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Indien, r2 Hemostasis Diagnostics, avseende plattformen Calmark POC - Covid. Ordern, som är av mindre ekonomiskt värde, har strategisk betydelse då den visar att Calmarks leverantör nu påbörjat försäljningsarbetet.
Läs mer
Pressmeddelanden

The English Edition of Calmark’s Annual Report 2020 is published

Calmark Sweden AB’s Annual Report 2020 is now available also in English
Läs mer
Pressmeddelanden

The English Edition of Calmark’s Annual Report 2020 is published

Calmark Sweden AB’s Annual Report 2020 is now available also in English
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement for India regarding COVID19-LDH

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd regarding marketing and sales of the Calmark POC - Covid platform in the Indian market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement for India regarding COVID19-LDH

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd regarding marketing and sales of the Calmark POC - Covid platform in the Indian market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal för Indien avseende COVID19-LDH

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark POC - Covid på den indiska marknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal för Indien avseende COVID19-LDH

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark POC - Covid på den indiska marknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2021 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 18 maj 2021, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med enbart förhandsröstning, utan fysiskt deltagande.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2021 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 18 maj 2021, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med enbart förhandsröstning, utan fysiskt deltagande.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2021 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org. nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2021 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org. nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark CE marks product for assessing COVID-19 severity

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the product Calmark COVID19-LDH has obtained its CE marking in accordance with the IVD directive. The product is now ready for sale and use in healthcare, including in the EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark CE marks product for assessing COVID-19 severity

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the product Calmark COVID19-LDH has obtained its CE marking in accordance with the IVD directive. The product is now ready for sale and use in healthcare, including in the EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark CE-märker produkt för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att produkten Calmark COVID19-LDH har CE-märkts enligt IVD-direktivet. Produkten kan nu börja säljas och användas i sjukvården bland annat inom EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark CE-märker produkt för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att produkten Calmark COVID19-LDH har CE-märkts enligt IVD-direktivet. Produkten kan nu börja säljas och användas i sjukvården bland annat inom EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Updated timetable regarding Calmark's LDH test for Covid-19 assessment

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the development project related to the product COVID19-LDH has been updated. The CE marking of this POC test will take place one to two weeks later than previously disclosed.
Läs mer
Pressmeddelanden

Updated timetable regarding Calmark's LDH test for Covid-19 assessment

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the development project related to the product COVID19-LDH has been updated. The CE marking of this POC test will take place one to two weeks later than previously disclosed.
Läs mer
Pressmeddelanden

Uppdaterad tidsplan avseende Calmarks LDH-test för bedömning av covid-19

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för utvecklingsprojektet avseende produkten COVID19-LDH har uppdaterats. CE-märkningen av detta PNA-test kommer att ske en till två veckor senare än beräknat.
Läs mer
Pressmeddelanden

Uppdaterad tidsplan avseende Calmarks LDH-test för bedömning av covid-19

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för utvecklingsprojektet avseende produkten COVID19-LDH har uppdaterats. CE-märkningen av detta PNA-test kommer att ske en till två veckor senare än beräknat.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Enox Pharma for five key markets in the Middle East

Calmark Sweden AB (publ) has today entered an exclusive distributor agreement with the company Enox Pharma AB regarding marketing and sales of Calmark's products in the countries Egypt, Iraq, Bahrain, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Through this agreement, Calmark expands its launch in the MENA region, where there is an extensive need for safe and effective diagnostics.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Enox Pharma for five key markets in the Middle East

Calmark Sweden AB (publ) has today entered an exclusive distributor agreement with the company Enox Pharma AB regarding marketing and sales of Calmark's products in the countries Egypt, Iraq, Bahrain, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Through this agreement, Calmark expands its launch in the MENA region, where there is an extensive need for safe and effective diagnostics.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Enox Pharma avseende fem nyckelmarknader i Mellanöstern

Calmark Sweden AB (publ) har idag signerat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Enox Pharma AB avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks produkter i länderna Egypten, Irak, Bahrain, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten. Genom detta avtal utökar Calmark lanseringen i MENA, där det finns ett omfattande behov av säker och effektiv diagnostik.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Enox Pharma avseende fem nyckelmarknader i Mellanöstern

Calmark Sweden AB (publ) har idag signerat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Enox Pharma AB avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks produkter i länderna Egypten, Irak, Bahrain, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten. Genom detta avtal utökar Calmark lanseringen i MENA, där det finns ett omfattande behov av säker och effektiv diagnostik.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2020 och delårsrapport fjärde kvartalet 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2020 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2020 och delårsrapport fjärde kvartalet 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2020 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Calmark Sweden AB (publ) höll på onsdagen den 23 december 2020 en extra bolagsstämma under ordförandeskap av Kjersti Berg Mathinsen. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Calmark Sweden AB (publ) höll på onsdagen den 23 december 2020 en extra bolagsstämma under ordförandeskap av Kjersti Berg Mathinsen. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives SEK 10.7 million through the redemption of warrants with an exercise rate of 98.1%

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) carried out a rights issue of shares and free-of-charge warrants during November 2019. The exercise period of the Series TO 2 B subscription warrants was between December 4, 2020, and December 16, 2020, and thus has ended. In total, 2,408,005 TO 2 B warrants were used to subscribe for shares, corresponding to an exercise rate of approximately 98.1 percent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives SEK 10.7 million through the redemption of warrants with an exercise rate of 98.1%

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) carried out a rights issue of shares and free-of-charge warrants during November 2019. The exercise period of the Series TO 2 B subscription warrants was between December 4, 2020, and December 16, 2020, and thus has ended. In total, 2,408,005 TO 2 B warrants were used to subscribe for shares, corresponding to an exercise rate of approximately 98.1 percent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tillförs 10,7 MSEK genom lösen av teckningsoptioner med nyttjandegrad om 98,1%

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller “Bolaget”) genomförde under november 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 2 B pågick under perioden 4 december 2020 till 16 december 2020 och har således avslutats. Totalt nyttjades 2 408 005 TO 2 B för teckning, innebärande en nyttjandegrad om cirka 98,1 procent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tillförs 10,7 MSEK genom lösen av teckningsoptioner med nyttjandegrad om 98,1%

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller “Bolaget”) genomförde under november 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 2 B pågick under perioden 4 december 2020 till 16 december 2020 och har således avslutats. Totalt nyttjades 2 408 005 TO 2 B för teckning, innebärande en nyttjandegrad om cirka 98,1 procent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 B

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 2 B som emitterades i samband med Calmark Sweden AB:s (publ) företrädesemission av units under november 2019 pågår fram till och med den 16 december 2020. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 B på Spotlight Stock Market är den 14 december 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i Calmark till en kurs om 4,44 SEK per B-aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 B nyttjas, nyemitteras 2 455 560 B-aktier och Calmark tillförs cirka 10,9 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 B

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 2 B som emitterades i samband med Calmark Sweden AB:s (publ) företrädesemission av units under november 2019 pågår fram till och med den 16 december 2020. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 B på Spotlight Stock Market är den 14 december 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i Calmark till en kurs om 4,44 SEK per B-aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 B nyttjas, nyemitteras 2 455 560 B-aktier och Calmark tillförs cirka 10,9 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 23 december 2020 kl. 09.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 23 december 2020 kl. 09.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's issue heavily oversubscribed - raises MSEK 26.5

The Board of Directors of Calmark Sweden AB ("Calmark" or "the Company") has, conditional on the approval of the Extraordinary General Meeting and in accordance with what was disclosed in the Company's press release earlier today, resolved to conduct a directed new issue of 5,000,000 shares at a subscription price of SEK 5.30 per share ("the Directed Issue"). The Directed Issue was subscribed by a number of existing and external private investors and family offices, including Wingefors Invest AB and Creades AB.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's issue heavily oversubscribed - raises MSEK 26.5

The Board of Directors of Calmark Sweden AB ("Calmark" or "the Company") has, conditional on the approval of the Extraordinary General Meeting and in accordance with what was disclosed in the Company's press release earlier today, resolved to conduct a directed new issue of 5,000,000 shares at a subscription price of SEK 5.30 per share ("the Directed Issue"). The Directed Issue was subscribed by a number of existing and external private investors and family offices, including Wingefors Invest AB and Creades AB.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks emission kraftigt övertecknad – tar in 26,5 Mkr

Styrelsen i Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) har, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission om totalt 5 000 000 aktier till teckningskursen 5,30 kronor per aktie (den ”Riktade emissionen”). Den Riktade emissionen tecknades av ett antal befintliga samt nytillkomna privata investerare och family offices, inklusive Wingefors Invest AB och Creades AB.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks emission kraftigt övertecknad – tar in 26,5 Mkr

Styrelsen i Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) har, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission om totalt 5 000 000 aktier till teckningskursen 5,30 kronor per aktie (den ”Riktade emissionen”). Den Riktade emissionen tecknades av ett antal befintliga samt nytillkomna privata investerare och family offices, inklusive Wingefors Invest AB och Creades AB.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark explores the feasibility of carrying out a directed issue of shares

Calmark Sweden AB ("Calmark" or "the Company") has instructed Erik Penser Bank to explore the feasibility of carrying out a directed new issue of approximately SEK 20 million (the “Directed issue”) by means of an accelerated book building process ("the Book Building Process"). The Directed Issue will be conditional on the subsequent approval of an extraordinary general meeting, which is planned to be held on December 23, 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark explores the feasibility of carrying out a directed issue of shares

Calmark Sweden AB ("Calmark" or "the Company") has instructed Erik Penser Bank to explore the feasibility of carrying out a directed new issue of approximately SEK 20 million (the “Directed issue”) by means of an accelerated book building process ("the Book Building Process"). The Directed Issue will be conditional on the subsequent approval of an extraordinary general meeting, which is planned to be held on December 23, 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark utreder förutsättningarna att genomföra en riktad emission

Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för genomföra en riktad nyemissionom cirka 20 MSEK (den ”Riktade emissionen”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuildingförfarandet”). Den Riktade emissionen kommer att vara villkorad av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras hållas den 23 december 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark utreder förutsättningarna att genomföra en riktad emission

Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för genomföra en riktad nyemissionom cirka 20 MSEK (den ”Riktade emissionen”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuildingförfarandet”). Den Riktade emissionen kommer att vara villkorad av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras hållas den 23 december 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

The exercise period for Calmark’s subscription warrants begins today

During November 2019, Calmark Sweden AB (publ) ("Calmark" or "the Company") carried out a rights issue of units, consisting of shares and series TO 2 B subscription warrants. On Friday, December 4, 2020, the exercise period for the series TO 2 B subscription warrants begins. The subscription period will continue until December 16, 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

The exercise period for Calmark’s subscription warrants begins today

During November 2019, Calmark Sweden AB (publ) ("Calmark" or "the Company") carried out a rights issue of units, consisting of shares and series TO 2 B subscription warrants. On Friday, December 4, 2020, the exercise period for the series TO 2 B subscription warrants begins. The subscription period will continue until December 16, 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Idag inleds lösenperioden för teckningsoptioner i Calmark

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark eller “Bolaget”) genomförde under november 2019 en företrädesemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 2 B. Fredagen den 4 december 2020 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna TO 2 B. Lösenperioden pågår till och med 16 december 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Idag inleds lösenperioden för teckningsoptioner i Calmark

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark eller “Bolaget”) genomförde under november 2019 en företrädesemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 2 B. Fredagen den 4 december 2020 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna TO 2 B. Lösenperioden pågår till och med 16 december 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement in Italy

Calmark Sweden AB announced today that an exclusive distributor agreement has been signed with P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) in Italy. The agreement covers Calmark's test for assessment of COVID-19 disease severity and contains a minimum contract volume of EUR 457 500. The test, "Calmark COVID-19-LDH", is under development and is projected to obtain its CE mark approval during the first quarter of 2021, after which it will be ready for sale.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement in Italy

Calmark Sweden AB announced today that an exclusive distributor agreement has been signed with P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) in Italy. The agreement covers Calmark's test for assessment of COVID-19 disease severity and contains a minimum contract volume of EUR 457 500. The test, "Calmark COVID-19-LDH", is under development and is projected to obtain its CE mark approval during the first quarter of 2021, after which it will be ready for sale.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark har tecknat distributörsavtal i Italien

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) i Italien. Avtalet omfattar Calmarks test för att bedöma sjukdomsgraden vid covid-19 och innehåller en minsta avtalsvolym på 4,6 MSEK. Testet, ”Calmark COVID19-LDH”, är under utveckling och beräknas kunna CE-märkas under första kvartalet 2021 och är då redo för försäljning.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark har tecknat distributörsavtal i Italien

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) i Italien. Avtalet omfattar Calmarks test för att bedöma sjukdomsgraden vid covid-19 och innehåller en minsta avtalsvolym på 4,6 MSEK. Testet, ”Calmark COVID19-LDH”, är under utveckling och beräknas kunna CE-märkas under första kvartalet 2021 och är då redo för försäljning.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark enters into cooperation with VIA Global Health to accelerate globalization

Calmark Sweden AB today announced that an agreement regarding distribution of the Company's products has been signed with the U.S. company VIA Global Health, which specializes in distribution of medical devices in low- and middle-income countries. The agreement entails that Calmark's products can reach out to countries in, e.g., Africa and South America sooner than anticipated, and more cost-efficiently.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark enters into cooperation with VIA Global Health to accelerate globalization

Calmark Sweden AB today announced that an agreement regarding distribution of the Company's products has been signed with the U.S. company VIA Global Health, which specializes in distribution of medical devices in low- and middle-income countries. The agreement entails that Calmark's products can reach out to countries in, e.g., Africa and South America sooner than anticipated, and more cost-efficiently.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark inleder samarbete med VIA Global Health för snabbare globalisering

Calmark Sweden AB meddelade idag att de skrivit avtal avseende distribution av bolagets produkter med det amerikanska bolaget VIA Global Health, som specialiserats sig på distribution av medicintekniska produkter i låg och medelinkomstländer. Avtalet innebär att Calmarks produkter kan nå ut till länder i bl.a. Afrika och Sydamerika tidigare än beräknat och dessutom mera kostnadseffektivt.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark inleder samarbete med VIA Global Health för snabbare globalisering

Calmark Sweden AB meddelade idag att de skrivit avtal avseende distribution av bolagets produkter med det amerikanska bolaget VIA Global Health, som specialiserats sig på distribution av medicintekniska produkter i låg och medelinkomstländer. Avtalet innebär att Calmarks produkter kan nå ut till länder i bl.a. Afrika och Sydamerika tidigare än beräknat och dessutom mera kostnadseffektivt.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB locates Chinese mainland office to Wuxi, outside Shanghai

Calmark Sweden AB today announced that a new decision has been made regarding the location of the Company's office in mainland China. Following financial negotiations, the alternative to locate the office to Wuxi, outside Shanghai, appears more advantageous than the previously disclosed location, the Greater Bay Area.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB locates Chinese mainland office to Wuxi, outside Shanghai

Calmark Sweden AB today announced that a new decision has been made regarding the location of the Company's office in mainland China. Following financial negotiations, the alternative to locate the office to Wuxi, outside Shanghai, appears more advantageous than the previously disclosed location, the Greater Bay Area.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB förlägger Kinakontoret i Wuxi utanför Shanghai

Calmark Sweden AB meddelade idag att nytt beslut tagits avseende lokaliseringen av företagets kontor på Fastlandskina. Efter ekonomiska förhandlingar framstår alternativet att förlägga kontoret i Wuxi utanför Shanghai som ett mer fördelaktigt alternativ än Greater Bay Area vilket tidigare meddelats.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB förlägger Kinakontoret i Wuxi utanför Shanghai

Calmark Sweden AB meddelade idag att nytt beslut tagits avseende lokaliseringen av företagets kontor på Fastlandskina. Efter ekonomiska förhandlingar framstår alternativet att förlägga kontoret i Wuxi utanför Shanghai som ett mer fördelaktigt alternativ än Greater Bay Area vilket tidigare meddelats.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Teckningskurs fastställd för Calmarks teckningsoption TO2

Teckningskursen för teckningsoption TO2 i Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) har fastställts till 4,44 SEK i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption TO2 berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Calmark. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kan äga rum från och med 4 december 2020 till och med den 16 december 2020. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas tillförs Bolaget 10 906 259 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Teckningskurs fastställd för Calmarks teckningsoption TO2

Teckningskursen för teckningsoption TO2 i Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) har fastställts till 4,44 SEK i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption TO2 berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Calmark. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kan äga rum från och med 4 december 2020 till och med den 16 december 2020. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas tillförs Bolaget 10 906 259 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Triolab Finland - clarification

Clarification: Calmark Sweden AB's press release from today at 14:00 regarding order from Triolab Finland is of strategic importance as it shows that Calmark's distributor has now started demonstrations and active sales work. The economic value of the order is of minor importance.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Triolab Finland - clarification

Clarification: Calmark Sweden AB's press release from today at 14:00 regarding order from Triolab Finland is of strategic importance as it shows that Calmark's distributor has now started demonstrations and active sales work. The economic value of the order is of minor importance.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Triolab Finland - klargörande

Klargörande: Calmark Sweden ABs pressrelease idag kl 14:00 avseende order från Triolab Finland är av strategisk betydelse då den visar att Calmarks leverantör nu kommit igång med demonstrationer och aktivt försäljningsarbete. Det ekonomiska värdet av ordern är av mindre betydelse.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Triolab Finland - klargörande

Klargörande: Calmark Sweden ABs pressrelease idag kl 14:00 avseende order från Triolab Finland är av strategisk betydelse då den visar att Calmarks leverantör nu kommit igång med demonstrationer och aktivt försäljningsarbete. Det ekonomiska värdet av ordern är av mindre betydelse.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Triolab Finland

Calmark Sweden AB har idag emottagit en order avseende plattformen Calmark Neo, omfattande både Calmarks instrument samt tester för bilirubin. Ordern har lagts av Triolab Oy som är Calmarks exklusiva distributör i Finland, Litauen, Lettland och Estland.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Triolab Finland

Calmark Sweden AB har idag emottagit en order avseende plattformen Calmark Neo, omfattande både Calmarks instrument samt tester för bilirubin. Ordern har lagts av Triolab Oy som är Calmarks exklusiva distributör i Finland, Litauen, Lettland och Estland.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller sin första order från Triolab AB i Sverige

Calmark Sweden AB har idag emottagit bolagets första order avseende plattformen Calmark Neo. Ordern, som omfattar både läsare och engångstester för bilirubin, har lagts av Triolab AB som är Calmarks exklusiva distributör i Sverige.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller sin första order från Triolab AB i Sverige

Calmark Sweden AB har idag emottagit bolagets första order avseende plattformen Calmark Neo. Ordern, som omfattar både läsare och engångstester för bilirubin, har lagts av Triolab AB som är Calmarks exklusiva distributör i Sverige.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement in Jordan

Calmark Sweden AB has today signed an exclusive distributor agreement with the company Alpha Tech Est. in Amman, Jordan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement in Jordan

Calmark Sweden AB has today signed an exclusive distributor agreement with the company Alpha Tech Est. in Amman, Jordan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal i Jordanien

Calmark Sweden AB har idag tecknat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Alpha Tech Est. i Amman, Jordanien.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal i Jordanien

Calmark Sweden AB har idag tecknat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Alpha Tech Est. i Amman, Jordanien.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's LDH test for assessment of COVID-19 disease severity is estimated to be ready for launch in Q1 2021

Calmark Sweden AB announces today that the product development of an LDH test for assessment (triage) of COVID-19 is proceeding according to plan; the test is now projected to obtain CE conformity marking in Q1 2021. The project has now successfully completed the chemical impregnation in Calmark's recently installed BioDot machine, which will be used in the production line.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's LDH test for assessment of COVID-19 disease severity is estimated to be ready for launch in Q1 2021

Calmark Sweden AB announces today that the product development of an LDH test for assessment (triage) of COVID-19 is proceeding according to plan; the test is now projected to obtain CE conformity marking in Q1 2021. The project has now successfully completed the chemical impregnation in Calmark's recently installed BioDot machine, which will be used in the production line.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks LDH-test för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19 beräknas färdigt för lansering i Q1 2021

Calmark Sweden AB meddelar idag att produktutvecklingen av ett LDH-test för bedömning (triage) av covid-19 fortlöper enligt plan och att CE-märkning av testet beräknas kunna ske under Q1 2021. Projektet har nu framgångsrikt genomfört den kemiska impregneringen i Calmarks BioDot-maskin som nyligen installerats och som kommer att användas i produktionslinan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks LDH-test för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19 beräknas färdigt för lansering i Q1 2021

Calmark Sweden AB meddelar idag att produktutvecklingen av ett LDH-test för bedömning (triage) av covid-19 fortlöper enligt plan och att CE-märkning av testet beräknas kunna ske under Q1 2021. Projektet har nu framgångsrikt genomfört den kemiska impregneringen i Calmarks BioDot-maskin som nyligen installerats och som kommer att användas i produktionslinan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första halvåret 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första halvåret 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första halvåret 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första halvåret 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden beviljas två nya patent

Calmark Sweden AB har fått två nya patent beviljade, ett avseende teknisk konstruktion av engångsartikeln och ett angående metoden att avläsa bilirubin. Dessa kommer att publiceras i Svensk Patenttidning nr 2020/39 den 22 september. Patentens nummer är 543 001 och 543 002.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden beviljas två nya patent

Calmark Sweden AB har fått två nya patent beviljade, ett avseende teknisk konstruktion av engångsartikeln och ett angående metoden att avläsa bilirubin. Dessa kommer att publiceras i Svensk Patenttidning nr 2020/39 den 22 september. Patentens nummer är 543 001 och 543 002.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden is granted two new patents

Calmark Sweden AB has been granted two new patents, one concerning the technical construction of the single-use item and one concerning the method of reading bilirubin. These will be published in the Swedish Patent Gazette No. 2020/39, on 2020-09-22. The patents are numbered 543 001 and 543 002.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden is granted two new patents

Calmark Sweden AB has been granted two new patents, one concerning the technical construction of the single-use item and one concerning the method of reading bilirubin. These will be published in the Swedish Patent Gazette No. 2020/39, on 2020-09-22. The patents are numbered 543 001 and 543 002.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark establishes cooperation with Nordic Match on Chinese expansion

Today, Calmark Sweden AB has resolved to initiate a cooperation with Nordic Match, a boutique M&A and Strategy Advisor for Sino-Nordic transactions. The cooperation covers the Chinese market entry for Calmark and the planning of a joint venture. The project will commence during summer and the expected project duration is approximately 18 months. Calmark thus advances the launch in China by about two years.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark establishes cooperation with Nordic Match on Chinese expansion

Today, Calmark Sweden AB has resolved to initiate a cooperation with Nordic Match, a boutique M&A and Strategy Advisor for Sino-Nordic transactions. The cooperation covers the Chinese market entry for Calmark and the planning of a joint venture. The project will commence during summer and the expected project duration is approximately 18 months. Calmark thus advances the launch in China by about two years.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark inleder samarbete med Nordic Match för expansion i Kina

Calmark Sweden AB har idag beslutat inleda samarbete med Nordic Match, strategisk rådgivare för transaktioner mellan Kina och de nordiska länderna. Samarbetet avser marknadsinträde för Calmark i Kina och planering av ett så kallat ”joint venture”. Projektet startar nu i sommar och förväntas pågå i cirka 18 månader. Calmark tidigarelägger därmed lanseringen i Kina med cirka två år.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark inleder samarbete med Nordic Match för expansion i Kina

Calmark Sweden AB har idag beslutat inleda samarbete med Nordic Match, strategisk rådgivare för transaktioner mellan Kina och de nordiska länderna. Samarbetet avser marknadsinträde för Calmark i Kina och planering av ett så kallat ”joint venture”. Projektet startar nu i sommar och förväntas pågå i cirka 18 månader. Calmark tidigarelägger därmed lanseringen i Kina med cirka två år.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark is developing a POC-test to help assess disease severity for patients with COVID-19 patients

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has today resolved to develop a diagnostic point-of-care (POC) test for the lactate dehydrogenase biomarker (LDH) aimed at adult patients with COVID-19. Several studies have demonstrated that LDH levels can predict the severity and mortality of the disease. Since the time aspect of COVID-19 products is of paramount importance, this test will be developed in parallel with the tests for newborns; Neo-LDH and Neo-Glucose.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark is developing a POC-test to help assess disease severity for patients with COVID-19 patients

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has today resolved to develop a diagnostic point-of-care (POC) test for the lactate dehydrogenase biomarker (LDH) aimed at adult patients with COVID-19. Several studies have demonstrated that LDH levels can predict the severity and mortality of the disease. Since the time aspect of COVID-19 products is of paramount importance, this test will be developed in parallel with the tests for newborns; Neo-LDH and Neo-Glucose.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark utvecklar patientnära test som bidrar till att bedöma sjukdomsgrad för patienter med covid-19

Styrelsen i Calmark Sweden AB har idag beslutat utveckla ett diagnostiskt patientnära test avseende biomarkören laktatdehydrogenas (LDH) för vuxna patienter som insjuknat i covid-19. Flera studier visar att nivån av LDH i blodet kan förutsäga allvarlighetsgrad och dödlighet i sjukdomen. Eftersom tidsaspekten för covid-19-produkter är av största vikt så utvecklas detta test parallellt med testerna för nyfödda; Neo-LDH och Neo-Glucose.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark utvecklar patientnära test som bidrar till att bedöma sjukdomsgrad för patienter med covid-19

Styrelsen i Calmark Sweden AB har idag beslutat utveckla ett diagnostiskt patientnära test avseende biomarkören laktatdehydrogenas (LDH) för vuxna patienter som insjuknat i covid-19. Flera studier visar att nivån av LDH i blodet kan förutsäga allvarlighetsgrad och dödlighet i sjukdomen. Eftersom tidsaspekten för covid-19-produkter är av största vikt så utvecklas detta test parallellt med testerna för nyfödda; Neo-LDH och Neo-Glucose.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Triolab regarding more markets

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company Triolab Oy regarding marketing and sales of the Calmark Neo platform in Finland, Estonia, Latvia and Lithuania. Triolab already has an exclusive right to distribute Calmark's products in Sweden. The agreement means that Calmark expands its network of partners on the important domestic market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Triolab regarding more markets

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company Triolab Oy regarding marketing and sales of the Calmark Neo platform in Finland, Estonia, Latvia and Lithuania. Triolab already has an exclusive right to distribute Calmark's products in Sweden. The agreement means that Calmark expands its network of partners on the important domestic market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Triolab avseende fler marknader

Ett exklusivt distributionsavtal har idag tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Triolab Oy avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Triolab har sedan tidigare en exklusiv rätt att distribuera Calmarks produkter i Sverige. Avtalet innebär att Calmark utökar sitt nätverk av partners på den viktiga hemmamarknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Triolab avseende fler marknader

Ett exklusivt distributionsavtal har idag tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Triolab Oy avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Triolab har sedan tidigare en exklusiv rätt att distribuera Calmarks produkter i Sverige. Avtalet innebär att Calmark utökar sitt nätverk av partners på den viktiga hemmamarknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 1 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 1 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2020 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2019 i Karlstad. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2020 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2019 i Karlstad. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's first product, Neo-Bilirubin, obtains CE Mark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the product Calmark Neo-Bilirubin has obtained its CE marking in accordance with the IVD directive. The product can now be sold to and used in healthcare within the European Union.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's first product, Neo-Bilirubin, obtains CE Mark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the product Calmark Neo-Bilirubin has obtained its CE marking in accordance with the IVD directive. The product can now be sold to and used in healthcare within the European Union.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks första produkt Neo-Bilirubin CE-märkt

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att produkten Calmark Neo-Bilirubin har CE-märkts enligt IVD-direktivet. Produkten kan nu börja säljas och användas i sjukvården inom EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks första produkt Neo-Bilirubin CE-märkt

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att produkten Calmark Neo-Bilirubin har CE-märkts enligt IVD-direktivet. Produkten kan nu börja säljas och användas i sjukvården inom EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark brings investment in production line forward

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has today resolved to bring the final step of the automation of the production line for the single-use item forward, to build the last two steps in parallel. The Company has concluded an agreement with SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), relating to leasing of the production equipment.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark brings investment in production line forward

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has today resolved to bring the final step of the automation of the production line for the single-use item forward, to build the last two steps in parallel. The Company has concluded an agreement with SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), relating to leasing of the production equipment.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tidigarelägger investering i produktionslina

Styrelsen i Calmark Sweden AB har idag fattat beslut om att tidigarelägga det sista steget i automatisering av produktionslinan för engångsartikeln och bygga båda de två sista stegen parallellt. Bolaget har slutit ett avtal med SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), avseende leasing av produktionsutrustningen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tidigarelägger investering i produktionslina

Styrelsen i Calmark Sweden AB har idag fattat beslut om att tidigarelägga det sista steget i automatisering av produktionslinan för engångsartikeln och bygga båda de två sista stegen parallellt. Bolaget har slutit ett avtal med SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), avseende leasing av produktionsutrustningen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2020 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org. nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 13.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2020 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org. nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 13.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's trial at Södersjukhuset closed

The clinical trial with Calmark's first product, Neo-Bilirubin, which has been carried out by the research unit at the children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset AB, Stockholm, is now successfully closed with satisfactory results. Monitoring of the trial was conducted by Scandiavian CRO. The remaining step before Neo-Bilirubin can obtain its CE mark is the preparation of final reports, which is projected to take approximately two weeks.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's trial at Södersjukhuset closed

The clinical trial with Calmark's first product, Neo-Bilirubin, which has been carried out by the research unit at the children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset AB, Stockholm, is now successfully closed with satisfactory results. Monitoring of the trial was conducted by Scandiavian CRO. The remaining step before Neo-Bilirubin can obtain its CE mark is the preparation of final reports, which is projected to take approximately two weeks.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks studie på Södersjukhuset nu avslutad

Den kliniska studien för Calmarks första produkt Neo-Bilirubin, som drivits av forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm är nu avslutad efter att tillfredsställande resultat uppnåtts. Monitorering av studien har utförts av Scandinavian CRO och nu kvarstår sammanställning av slutrapporter vilket beräknas ta cirka två veckor, därefter kan CE-märkning av Neo-Bilirubin ske.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks studie på Södersjukhuset nu avslutad

Den kliniska studien för Calmarks första produkt Neo-Bilirubin, som drivits av forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm är nu avslutad efter att tillfredsställande resultat uppnåtts. Monitorering av studien har utförts av Scandinavian CRO och nu kvarstår sammanställning av slutrapporter vilket beräknas ta cirka två veckor, därefter kan CE-märkning av Neo-Bilirubin ske.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark comments on the effects from COVID-19 and announces updated timetable for clinical trial at Södersjukhuset

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the clinical trial at Södersjukhuset with the Company's first product, Neo-Bilirubin, has been updated. All infants have still not been included, and given the current circumstances, it is difficult to predict when it will be possible to finish the study. Nevertheless, the work is progressing at the best possible pace. Once the last infant has been included, the remaining step before Neo-Bilirubin can obtain its CE mark is the preparation of final reports, which is projected to take approximately two weeks.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark comments on the effects from COVID-19 and announces updated timetable for clinical trial at Södersjukhuset

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the clinical trial at Södersjukhuset with the Company's first product, Neo-Bilirubin, has been updated. All infants have still not been included, and given the current circumstances, it is difficult to predict when it will be possible to finish the study. Nevertheless, the work is progressing at the best possible pace. Once the last infant has been included, the remaining step before Neo-Bilirubin can obtain its CE mark is the preparation of final reports, which is projected to take approximately two weeks.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark kommenterar effekten av Covid-19 och meddelar uppdaterad tidsplan för klinisk studie på Södersjukhuset

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för den kliniska studien på Södersjukhuset gällande Bolagets första produkt Neo-Bilirubin har uppdaterats. Alla barn har ännu inte inkluderats och under rådande extraordinära omständigheter är det svårt att förutsäga när studien kan avslutas. Arbetet fortlöper dock i den takt som är möjlig. När det sista barnet inkluderats kvarstår sammanställning av slutrapporter vilket beräknas ta cirka två veckor, därefter kan CE-märkning av Neo-Bilirubin ske.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark kommenterar effekten av Covid-19 och meddelar uppdaterad tidsplan för klinisk studie på Södersjukhuset

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för den kliniska studien på Södersjukhuset gällande Bolagets första produkt Neo-Bilirubin har uppdaterats. Alla barn har ännu inte inkluderats och under rådande extraordinära omständigheter är det svårt att förutsäga när studien kan avslutas. Arbetet fortlöper dock i den takt som är möjlig. När det sista barnet inkluderats kvarstår sammanställning av slutrapporter vilket beräknas ta cirka två veckor, därefter kan CE-märkning av Neo-Bilirubin ske.
Läs mer
Pressmeddelanden

Verifieringsfasen av Calmarks första produkt slutförd

Verifieringsfasen av utvecklingsprojektet för Calmark Sweden ABs (publ) första produkt Neo-Bilirubin har idag avslutats efter godkända resultat från alla delmoment avseende produktens funktion och prestanda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Verifieringsfasen av Calmarks första produkt slutförd

Verifieringsfasen av utvecklingsprojektet för Calmark Sweden ABs (publ) första produkt Neo-Bilirubin har idag avslutats efter godkända resultat från alla delmoment avseende produktens funktion och prestanda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Verification phase for Calmark's first product completed

The verification phase of the development project for Calmark Sweden AB's (publ) first product, Neo-Bilirubin, was completed today with successful results from all sub-phases regarding the function and performance of the product.
Läs mer
Pressmeddelanden

Verification phase for Calmark's first product completed

The verification phase of the development project for Calmark Sweden AB's (publ) first product, Neo-Bilirubin, was completed today with successful results from all sub-phases regarding the function and performance of the product.
Läs mer
Pressmeddelanden

Market making agreement terminated - distribution requirement met

First day of trading without the liquidity guarantee is 1 April, 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Market making agreement terminated - distribution requirement met

First day of trading without the liquidity guarantee is 1 April, 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Avslutad tjänst om likviditetsgaranti – spridningskravet uppfyllt

Första handelsdag utan likviditetsgaranti är den 1 april 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Avslutad tjänst om likviditetsgaranti – spridningskravet uppfyllt

Första handelsdag utan likviditetsgaranti är den 1 april 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2019 och delårsrapport fjärde kvartalet 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2019 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2019 och delårsrapport fjärde kvartalet 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2019 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Triolab

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company Triolab AB regarding marketing and distribution of the Neo Calmark platform on the Swedish market. The agreement provides Calmark with a large and well-established partner on the important domestic market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Triolab

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company Triolab AB regarding marketing and distribution of the Neo Calmark platform on the Swedish market. The agreement provides Calmark with a large and well-established partner on the important domestic market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Triolab

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Triolab AB avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo på den svenska marknaden. Avtalet innebär att Calmark får en stor och väletablerad partner på den viktiga hemmamarknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Triolab

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Triolab AB avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo på den svenska marknaden. Avtalet innebär att Calmark får en stor och väletablerad partner på den viktiga hemmamarknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Updated timetable for the glucose and LDH products

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the development projects related to the products Neo-Glucose and Neo-LDH have been updated. These products will receive their CE conformity markings during the second quarter at the earliest, not during the first quarter as previously disclosed. The Company has prioritized its resources in order to finalize the CE marking of the first product, Neo-Bilirubin, which is projected to be achieved during the first quarter of 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Updated timetable for the glucose and LDH products

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the development projects related to the products Neo-Glucose and Neo-LDH have been updated. These products will receive their CE conformity markings during the second quarter at the earliest, not during the first quarter as previously disclosed. The Company has prioritized its resources in order to finalize the CE marking of the first product, Neo-Bilirubin, which is projected to be achieved during the first quarter of 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Uppdaterad tidsplan avseende produkterna för Glukos och LDH

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för utvecklingsprojekten avseende produkterna Neo-Glucose och Neo-LDH har uppdaterats. CE-märkningen av dessa produkter kommer att kunna ske tidigast under andra kvartalet, istället för som tidigare kommunicerats under första kvartalet. Bolaget har prioriterat sina resurser för att slutföra CE-märkning av den första produkten Neo-Bilirubin, vilken planeras att vara klar under första kvartalet 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Uppdaterad tidsplan avseende produkterna för Glukos och LDH

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för utvecklingsprojekten avseende produkterna Neo-Glucose och Neo-LDH har uppdaterats. CE-märkningen av dessa produkter kommer att kunna ske tidigast under andra kvartalet, istället för som tidigare kommunicerats under första kvartalet. Bolaget har prioriterat sina resurser för att slutföra CE-märkning av den första produkten Neo-Bilirubin, vilken planeras att vara klar under första kvartalet 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Updated timetable for the clinical trial at Södersjukhuset

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the clinical trial underway at Södersjukhuset has been updated. The first patient was included on 23 December, and the rate of inclusion has thus far been lower than expected. The study is now estimated to be finished within six weeks. As a consequence, the Company's first product, Neo-Bilirubin, will obtain its CE conformity marking during the first quarter instead of in January as previously disclosed. This will not impact the market launch.
Läs mer
Pressmeddelanden

Updated timetable for the clinical trial at Södersjukhuset

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the clinical trial underway at Södersjukhuset has been updated. The first patient was included on 23 December, and the rate of inclusion has thus far been lower than expected. The study is now estimated to be finished within six weeks. As a consequence, the Company's first product, Neo-Bilirubin, will obtain its CE conformity marking during the first quarter instead of in January as previously disclosed. This will not impact the market launch.
Läs mer
Pressmeddelanden

Uppdaterad tidplan för den kliniska studien på Södersjukhuset

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidplanen för den kliniska studie som pågår på Södersjukhuset har uppdaterats. Den första patienten inkluderades den 23e december och hittills har inklusionstakten varit lägre än beräknat. Studien estimeras nu vara avslutad inom sex veckor. Detta får konsekvensen att CE-märkningen av bolagets första produkt Neo-Bilirubin kommer att ske under första kvartalet, istället för som tidigare kommunicerats i januari. Marknadslanseringen kommer inte att påverkas av detta.
Läs mer
Pressmeddelanden

Uppdaterad tidplan för den kliniska studien på Södersjukhuset

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidplanen för den kliniska studie som pågår på Södersjukhuset har uppdaterats. Den första patienten inkluderades den 23e december och hittills har inklusionstakten varit lägre än beräknat. Studien estimeras nu vara avslutad inom sex veckor. Detta får konsekvensen att CE-märkningen av bolagets första produkt Neo-Bilirubin kommer att ske under första kvartalet, istället för som tidigare kommunicerats i januari. Marknadslanseringen kommer inte att påverkas av detta.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark is granted design protection for the single-use item in the EU and the US

The World Intellectual Property Organization (WIPO) has announced that Calmark Sweden AB has been granted registration of the design in the EU and the US for the company’s unique single-use item.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark is granted design protection for the single-use item in the EU and the US

The World Intellectual Property Organization (WIPO) has announced that Calmark Sweden AB has been granted registration of the design in the EU and the US for the company’s unique single-use item.
Läs mer
Pressmeddelanden

Designskydd för Calmarks engångsartikel beviljat i EU och USA

World Intellectual Property Organization (WIPO) har meddelat att Calmark Sweden AB har fått godkännande på sin ansökan av designskydd inom EU och USA för bolagets unika engångsartikel.
Läs mer
Pressmeddelanden

Designskydd för Calmarks engångsartikel beviljat i EU och USA

World Intellectual Property Organization (WIPO) har meddelat att Calmark Sweden AB har fått godkännande på sin ansökan av designskydd inom EU och USA för bolagets unika engångsartikel.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's Rights Issue registered – paid subscription units (BTU) are converted to shares and subscription warrants, and trading of subscription warrants commences

Calmark Sweden AB ("Calmark" or "the Company") has carried out a rights issue of units to an amount of approximately MSEK 24.1. The rights issue was completed on 29 November 2019. The rights issue resulted in subscriptions for a total value of approximately MSEK 34.6, corresponding to a subscription rate of about 142.4 percent. The rights issue is now registered with the Swedish Companies Registration Office. The last day of trading in paid subscription units (BTU) is 3 January 2020. The record date is 8 January 2020; after this day, BTU will be converted to B shares and subscription warrants. The newly issued B shares and subscription warrants are expected to be delivered to the shareholders' securities deposit/vpaccounts on 10 January 2020. Trading of subscription warrants of series TO 2 B on Spotlight Stock Market will commence on 10 January 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's Rights Issue registered – paid subscription units (BTU) are converted to shares and subscription warrants, and trading of subscription warrants commences

Calmark Sweden AB ("Calmark" or "the Company") has carried out a rights issue of units to an amount of approximately MSEK 24.1. The rights issue was completed on 29 November 2019. The rights issue resulted in subscriptions for a total value of approximately MSEK 34.6, corresponding to a subscription rate of about 142.4 percent. The rights issue is now registered with the Swedish Companies Registration Office. The last day of trading in paid subscription units (BTU) is 3 January 2020. The record date is 8 January 2020; after this day, BTU will be converted to B shares and subscription warrants. The newly issued B shares and subscription warrants are expected to be delivered to the shareholders' securities deposit/vpaccounts on 10 January 2020. Trading of subscription warrants of series TO 2 B on Spotlight Stock Market will commence on 10 January 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Calmark Sweden AB:s (”Calmark” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units om cirka 24,1 MSEK, som avslutades den 29 november 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 34,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 142,4 procent. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 3 januari 2020. Avstämningsdag är den 8 januari 2020, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 10 januari 2020. Teckningsoptionerna av serie TO 2 B kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 10 januari 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Calmark Sweden AB:s (”Calmark” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units om cirka 24,1 MSEK, som avslutades den 29 november 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 34,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 142,4 procent. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 3 januari 2020. Avstämningsdag är den 8 januari 2020, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 10 januari 2020. Teckningsoptionerna av serie TO 2 B kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 10 januari 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark’s product Neo-Bilirubin will obtain CE Mark approval in January 2020

Calmark’s product for the bilirubin biomarker will obtain its CE conformity marking after the turn of the year. A partial study of the verification and validation process still remains, and the study at Södersjukhuset is not finished.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark’s product Neo-Bilirubin will obtain CE Mark approval in January 2020

Calmark’s product for the bilirubin biomarker will obtain its CE conformity marking after the turn of the year. A partial study of the verification and validation process still remains, and the study at Södersjukhuset is not finished.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks produkt Neo-Bilirubin CE-märks i januari 2020

Calmarks produkt för biomarkören bilirubin kommer att CE-märkas efter nyår. En delstudie av verifiering och valideringsprocessen kvarstår, samt att studien på Södersjukhuset ännu ej är avslutad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks produkt Neo-Bilirubin CE-märks i januari 2020

Calmarks produkt för biomarkören bilirubin kommer att CE-märkas efter nyår. En delstudie av verifiering och valideringsprocessen kvarstår, samt att studien på Södersjukhuset ännu ej är avslutad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Viktig milstolpe uppnådd – produkten testad på patient

Under dagen idag har den första patienten inkluderats i den kliniska studien som pågår på Sachsska barnsjukhuset på Södersjukhuset. I och med detta har Calmark uppnått en av de sista kvarvarande milstolparna för 2019, som tidigare kommunicerats.
Läs mer
Pressmeddelanden

Viktig milstolpe uppnådd – produkten testad på patient

Under dagen idag har den första patienten inkluderats i den kliniska studien som pågår på Sachsska barnsjukhuset på Södersjukhuset. I och med detta har Calmark uppnått en av de sista kvarvarande milstolparna för 2019, som tidigare kommunicerats.
Läs mer
Pressmeddelanden

Significant milestone reached – product tested on patient

Today, the first patient was included in the clinical study underway at the children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset. For Calmark, this marks the reaching of one of the last remaining milestones for 2019, out of the ones previously disclosed.
Läs mer
Pressmeddelanden

Significant milestone reached – product tested on patient

Today, the first patient was included in the clinical study underway at the children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset. For Calmark, this marks the reaching of one of the last remaining milestones for 2019, out of the ones previously disclosed.
Läs mer
Pressmeddelanden

Ownership change in Calmark – Creades becomes third largest owner

Creades AB (publ), a listed investment company with a net asset value of more than SEK 4 billion, have subscribed for and acquired B shares and Series TO 2 B subscription warrants in Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) corresponding to an amount of MSEK 6.3. These transactions represent 9.44 percent of the Company's shares, which entails that Creades AB (publ) now becomes the third largest shareholder of Calmark.
Läs mer
Pressmeddelanden

Ownership change in Calmark – Creades becomes third largest owner

Creades AB (publ), a listed investment company with a net asset value of more than SEK 4 billion, have subscribed for and acquired B shares and Series TO 2 B subscription warrants in Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) corresponding to an amount of MSEK 6.3. These transactions represent 9.44 percent of the Company's shares, which entails that Creades AB (publ) now becomes the third largest shareholder of Calmark.
Läs mer
Pressmeddelanden

Ägarförändring i Calmark – Creades blir tredje största ägare

Creades AB (publ), ett börsnoterat investeringsbolag med ett substansvärde om drygt 4 miljarder, har tecknat och förvärvat B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 B motsvarande 6,3 miljoner kronor i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget"). Transaktionerna motsvarar 9,44 procent av aktierna i Bolaget vilket innebär att Creades AB (publ) blir tredje största aktieägare i Calmark.
Läs mer
Pressmeddelanden

Ägarförändring i Calmark – Creades blir tredje största ägare

Creades AB (publ), ett börsnoterat investeringsbolag med ett substansvärde om drygt 4 miljarder, har tecknat och förvärvat B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 B motsvarande 6,3 miljoner kronor i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget"). Transaktionerna motsvarar 9,44 procent av aktierna i Bolaget vilket innebär att Creades AB (publ) blir tredje största aktieägare i Calmark.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's rights issue massively oversubscribed, provides MSEK 24.3 in total

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) announces today the outcome of the issue of units with preferential rights for existing shareholders, which was resolved upon by the extraordinary general meeting on 6 November 2019. The rights issue has been subscribed to an amount of approximately MSEK 34.6, which corresponds to a subscription rate of approximately 142.4 percent. This provides the Company approximately MSEK 24.3 before issuance costs which amounts to approximately 2.7 MSEK. The new issue comprises 7,366,680 B shares and 2,455,560 Series TO 2 B subscription warrants.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's rights issue massively oversubscribed, provides MSEK 24.3 in total

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) announces today the outcome of the issue of units with preferential rights for existing shareholders, which was resolved upon by the extraordinary general meeting on 6 November 2019. The rights issue has been subscribed to an amount of approximately MSEK 34.6, which corresponds to a subscription rate of approximately 142.4 percent. This provides the Company approximately MSEK 24.3 before issuance costs which amounts to approximately 2.7 MSEK. The new issue comprises 7,366,680 B shares and 2,455,560 Series TO 2 B subscription warrants.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 24,3 MSEK

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämman den 6 november 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 34,6 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 142,4 procent och tillför Bolaget cirka 24,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader som uppgår till cirka 2,7 MSEK. Genom emissionen nyemitteras 7 366 680 B-aktier och 2 455 560 teckningsoptioner av serie TO 2 B.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 24,3 MSEK

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämman den 6 november 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 34,6 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 142,4 procent och tillför Bolaget cirka 24,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader som uppgår till cirka 2,7 MSEK. Genom emissionen nyemitteras 7 366 680 B-aktier och 2 455 560 teckningsoptioner av serie TO 2 B.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kliniska studier påbörjas på Södersjukhuset – sista steget innan CE-märkning

Calmark Sweden AB meddelade idag att den kliniska studie som är en del av CE-märkningen av bolagets test för bilirubin, nu påbörjas i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barnsjukhuset på Södersjukhuset. Studien har blivit godkänd av sjukhusets juristsektion vilket innebär att studien formellt kan starta. Den estimeras vara avslutad innan årsskiftet.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kliniska studier påbörjas på Södersjukhuset – sista steget innan CE-märkning

Calmark Sweden AB meddelade idag att den kliniska studie som är en del av CE-märkningen av bolagets test för bilirubin, nu påbörjas i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barnsjukhuset på Södersjukhuset. Studien har blivit godkänd av sjukhusets juristsektion vilket innebär att studien formellt kan starta. Den estimeras vara avslutad innan årsskiftet.
Läs mer
Pressmeddelanden

Lars Wingefors, Bengt Braun and insiders subscribe for shares in Calmark amounting in total to MSEK 9

Calmark's main owner Lars Wingefors, through the company Wingefors Invest AB, has in accordance with previous commitment and supported by unit rights, subscribed for shares amounting to MSEK 4.3 in Calmark’s preferential rights issue of MSEK 24.3. He has further subscriped for shares to an additional amount of MSEK 4.3 without support of unit rights. In addition to this, Bengt Braun together with the members of the board Stefan Blomsterberg and Anna Karin Edstedt Bonamy have subscribed for shares amounting to approximately MSEK 0.4.
Läs mer
Pressmeddelanden

Lars Wingefors, Bengt Braun and insiders subscribe for shares in Calmark amounting in total to MSEK 9

Calmark's main owner Lars Wingefors, through the company Wingefors Invest AB, has in accordance with previous commitment and supported by unit rights, subscribed for shares amounting to MSEK 4.3 in Calmark’s preferential rights issue of MSEK 24.3. He has further subscriped for shares to an additional amount of MSEK 4.3 without support of unit rights. In addition to this, Bengt Braun together with the members of the board Stefan Blomsterberg and Anna Karin Edstedt Bonamy have subscribed for shares amounting to approximately MSEK 0.4.
Läs mer
Pressmeddelanden

Lars Wingefors, Bengt Braun och insynspersoner anmäler teckning av aktier i Calmark för totalt 9 miljoner kronor

Calmarks huvudägare Lars Wingefors, genom bolaget Wingefors Invest AB och i enlighet med tidigare ingången förbindelse, har med stöd av uniträtter tecknat aktier för 4,3 MSEK samt anmält teckning utan stöd av uniträtter för ytterligare 4,3 MSEK i Calmarks företrädesemission om 24,3 MSEK. Därtill har Bengt Braun tillsammans med styrelseledamöterna Stefan Blomsterberg och Anna Karin Edstedt Bonamy tecknat aktier för ytterligare cirka 0,4 miljoner kronor.
Läs mer
Pressmeddelanden

Lars Wingefors, Bengt Braun och insynspersoner anmäler teckning av aktier i Calmark för totalt 9 miljoner kronor

Calmarks huvudägare Lars Wingefors, genom bolaget Wingefors Invest AB och i enlighet med tidigare ingången förbindelse, har med stöd av uniträtter tecknat aktier för 4,3 MSEK samt anmält teckning utan stöd av uniträtter för ytterligare 4,3 MSEK i Calmarks företrädesemission om 24,3 MSEK. Därtill har Bengt Braun tillsammans med styrelseledamöterna Stefan Blomsterberg och Anna Karin Edstedt Bonamy tecknat aktier för ytterligare cirka 0,4 miljoner kronor.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Calmark Share Analysis - In the starting blocks for the global launch

Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Calmark Share Analysis - In the starting blocks for the global launch

Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Aktieanalys på Calmark - I startgroparna för global lansering

Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Aktieanalys på Calmark - I startgroparna för global lansering

Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publishes information memorandum in connection with fully guaranteed rights issue

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) is presenting an information memorandum today, on the occasion of the rights issue of units that Calmark’s extraordinary general meeting on 6 November 2019 resolved to conduct in accordance with the Board of Directors’s proposal (“the Rights issue”). If the Rights issue is fully subscribed, the Company is initially provided approximately MSEK 24.3 before issuance costs. On full exercise of all associated subscription warrants, the Company will receive between MSEK 10.3 and MSEK 16.2 additionally, before issuance costs. The Rights issue is guaranteed through subscription commitments (68 percent, of which 50 percentage points are subscriptions with the support of unit rights and 18 percentage points are subscriptions without unit rights) and guarantee commitments (32 percent), in total corresponding to 100 percent of the initial issue amount.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publishes information memorandum in connection with fully guaranteed rights issue

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) is presenting an information memorandum today, on the occasion of the rights issue of units that Calmark’s extraordinary general meeting on 6 November 2019 resolved to conduct in accordance with the Board of Directors’s proposal (“the Rights issue”). If the Rights issue is fully subscribed, the Company is initially provided approximately MSEK 24.3 before issuance costs. On full exercise of all associated subscription warrants, the Company will receive between MSEK 10.3 and MSEK 16.2 additionally, before issuance costs. The Rights issue is guaranteed through subscription commitments (68 percent, of which 50 percentage points are subscriptions with the support of unit rights and 18 percentage points are subscriptions without unit rights) and guarantee commitments (32 percent), in total corresponding to 100 percent of the initial issue amount.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark offentliggör informationsmemorandum i samband med 100 % säkerställd företrädesemission

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som extrastämman i Calmark beslutade om den 6 november 2019, i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 10,3–16,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 68 procent, varav 50 procent utgör teckning med stöd av uniträtter och 18 procent teckning utan uniträtter, samt garantiåtaganden om 32 procent, vilket totalt motsvarar 100 procent av den initiala emissionsvolymen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark offentliggör informationsmemorandum i samband med 100 % säkerställd företrädesemission

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som extrastämman i Calmark beslutade om den 6 november 2019, i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 10,3–16,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 68 procent, varav 50 procent utgör teckning med stöd av uniträtter och 18 procent teckning utan uniträtter, samt garantiåtaganden om 32 procent, vilket totalt motsvarar 100 procent av den initiala emissionsvolymen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 3 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 3 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives approval from the Swedish Ethical Review Authority to conduct clinical trial at Södersjukhuset

The Swedish Ethical Review Authority has decided to approve Calmark Sweden AB's application regarding a study on newborns. The application covers the Company’s three biomarkers and comprises three parts, which will be conducted within the next few months.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives approval from the Swedish Ethical Review Authority to conduct clinical trial at Södersjukhuset

The Swedish Ethical Review Authority has decided to approve Calmark Sweden AB's application regarding a study on newborns. The application covers the Company’s three biomarkers and comprises three parts, which will be conducted within the next few months.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller godkännande från etikprövningsmyndigheten för studie på Södersjukhuset.

Etikprövningsmyndigheten har meddelade att Calmark Sweden AB:s ansökan avseende studie på nyfödda på Södersjukhuset har godkänts. Ansökan avser bolagets tre biomarkörer och innefattar tre delstudier som kommer att genomföras inom de närmsta månaderna.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller godkännande från etikprövningsmyndigheten för studie på Södersjukhuset.

Etikprövningsmyndigheten har meddelade att Calmark Sweden AB:s ansökan avseende studie på nyfödda på Södersjukhuset har godkänts. Ansökan avser bolagets tre biomarkörer och innefattar tre delstudier som kommer att genomföras inom de närmsta månaderna.
Läs mer