Aktuellt

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden

Results for Calmark's initial biomarker, bilirubin, are within the expected range - project enters verification and validation phase to obtain CE mark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the development project for the Company's first biomarker, bilirubin, is now progressing to verification and validation. This phase, which is one of the final elements of the process, is estimated to last for approximately eight weeks. When it is completed, regulatory documentation will be compiled in order to achieve the CE Mark approval. This means that bilirubin will obtain its CE mark according to plan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Results for Calmark's initial biomarker, bilirubin, are within the expected range - project enters verification and validation phase to obtain CE mark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the development project for the Company's first biomarker, bilirubin, is now progressing to verification and validation. This phase, which is one of the final elements of the process, is estimated to last for approximately eight weeks. When it is completed, regulatory documentation will be compiled in order to achieve the CE Mark approval. This means that bilirubin will obtain its CE mark according to plan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analysresultat för Calmarks första biomarkör bilirubin inom förväntade intervall - går in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att utvecklingsprojektet för bolagets första biomarkör bilirubin nu går in i verifiering och validering. Denna fas är en av de sista delarna i processen och beräknas ta cirka åtta veckor. Därefter ska regulatorisk dokumentation sammanställas innan CE-märkning kan ske. Detta innebär att bilirubin kommer att CE-märkas enligt plan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analysresultat för Calmarks första biomarkör bilirubin inom förväntade intervall - går in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att utvecklingsprojektet för bolagets första biomarkör bilirubin nu går in i verifiering och validering. Denna fas är en av de sista delarna i processen och beräknas ta cirka åtta veckor. Därefter ska regulatorisk dokumentation sammanställas innan CE-märkning kan ske. Detta innebär att bilirubin kommer att CE-märkas enligt plan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark offentliggör en till 100 procent säkerställd företrädesemission om 24,3 miljoner kronor och tidigarelägger delårsrapport för tredje kvartalet

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) (”Företrädesemissionen”). Styrelsen har därför beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 6 november 2019 för att besluta om Företrädesemissionen. Kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 24,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 10,3 och 16,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 68 procent, varav 50 procent utgör teckning med stöd av uniträtter och 18 procent teckning utan uniträtter, samt garantiåtaganden om 32 procent, vilket totalt motsvarar 100 procent av den initiala emissionsvolymen. Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet till den 13 november 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark offentliggör en till 100 procent säkerställd företrädesemission om 24,3 miljoner kronor och tidigarelägger delårsrapport för tredje kvartalet

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) (”Företrädesemissionen”). Styrelsen har därför beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 6 november 2019 för att besluta om Företrädesemissionen. Kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 24,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 10,3 och 16,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 68 procent, varav 50 procent utgör teckning med stöd av uniträtter och 18 procent teckning utan uniträtter, samt garantiåtaganden om 32 procent, vilket totalt motsvarar 100 procent av den initiala emissionsvolymen. Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet till den 13 november 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark announces rights issue of 24.3 MSEK guaranteed to 100 percent and advance the date for the publication of the interim report for the third quarter

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) has resolved to propose a rights issue consisting of B shares and subscription warrants (units) (the “Rights issue”). The Board of Directors has therefore resolved to convene an Extraordinary General Meeting on 6 November 2019 to resolve on the Rights issue. The convocation of the Extraordinary General Meeting will be issued in a separate press release. If the Rights issue is fully subscribed, the Company is initially provided approximately MSEK 24.3 before issuance costs. On full exercise of all associated subscription warrants, the Company will receive between MSEK 10.3 and 16.2 additionally, before issuance costs. The Rights issue is guaranteed through subscription commitments of 68 per cent, of which 50 per cent are subscriptions with the support of unit rights and 18 per cent subscriptions without unit rights, as well as guarantee commitments of 32 per cent, which then in total corresponds to 100 per cent of the initial issue volume. Due to the Rights issue, the Company will advance the date for the Company's interim report for the third quarter to 13 November 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark announces rights issue of 24.3 MSEK guaranteed to 100 percent and advance the date for the publication of the interim report for the third quarter

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) has resolved to propose a rights issue consisting of B shares and subscription warrants (units) (the “Rights issue”). The Board of Directors has therefore resolved to convene an Extraordinary General Meeting on 6 November 2019 to resolve on the Rights issue. The convocation of the Extraordinary General Meeting will be issued in a separate press release. If the Rights issue is fully subscribed, the Company is initially provided approximately MSEK 24.3 before issuance costs. On full exercise of all associated subscription warrants, the Company will receive between MSEK 10.3 and 16.2 additionally, before issuance costs. The Rights issue is guaranteed through subscription commitments of 68 per cent, of which 50 per cent are subscriptions with the support of unit rights and 18 per cent subscriptions without unit rights, as well as guarantee commitments of 32 per cent, which then in total corresponds to 100 per cent of the initial issue volume. Due to the Rights issue, the Company will advance the date for the Company's interim report for the third quarter to 13 November 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Convocation of Extraordinary General Meeting 2019 of Calmark Sweden AB (publ)

Shareholders of Calmark Sweden AB (publ), reg.no 556696-0141 (the ”Company”), are hereby convened to an Extraordinary General Meeting on Wednesday, 6 November 2019, at 3:30 p.m., which will be held at the Company's premises, Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad, Sweden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Convocation of Extraordinary General Meeting 2019 of Calmark Sweden AB (publ)

Shareholders of Calmark Sweden AB (publ), reg.no 556696-0141 (the ”Company”), are hereby convened to an Extraordinary General Meeting on Wednesday, 6 November 2019, at 3:30 p.m., which will be held at the Company's premises, Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad, Sweden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma 2019 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 6 november 2019 kl. 15:30 i Bolagets lokaler, Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma 2019 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 6 november 2019 kl. 15:30 i Bolagets lokaler, Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första halvåret 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första halvåret 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första halvåret 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första halvåret 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Design protection granted for Calmark's reader in Vietnam

Calmark Sweden AB has received approval for the application for industrial design right for its reader in Vietnam.
Läs mer
Pressmeddelanden

Design protection granted for Calmark's reader in Vietnam

Calmark Sweden AB has received approval for the application for industrial design right for its reader in Vietnam.
Läs mer
Pressmeddelanden

Designskydd för Calmarks läsare beviljat i Vietnam

Calmark Sweden AB har idag fått godkännande på ansökan av designskydd för läsaren i Vietnam.
Läs mer
Pressmeddelanden

Designskydd för Calmarks läsare beviljat i Vietnam

Calmark Sweden AB har idag fått godkännande på ansökan av designskydd för läsaren i Vietnam.
Läs mer
Pressmeddelanden

Scientific Reports publishes a paper covering an early version of Calmark's technology

Findings from Calmark's clinical study from 2015/2016, conducted in collaboration with Södersjukhuset in Stockholm, Sweden, and Vietnam National Children’s Hospital (VNCH) in Hanoi, Vietnam, will be published in the scientific journal Scientific Reports, part of the Nature Research family. The paper is titled ”A rapid smartphone-based lactate dehydrogenase test for neonatal diagnostics at the point of care” and concludes that the point-of-care (POC) method for analysis provided reliable results within four minutes. The paper is published online on June 26.
Läs mer
Pressmeddelanden

Scientific Reports publishes a paper covering an early version of Calmark's technology

Findings from Calmark's clinical study from 2015/2016, conducted in collaboration with Södersjukhuset in Stockholm, Sweden, and Vietnam National Children’s Hospital (VNCH) in Hanoi, Vietnam, will be published in the scientific journal Scientific Reports, part of the Nature Research family. The paper is titled ”A rapid smartphone-based lactate dehydrogenase test for neonatal diagnostics at the point of care” and concludes that the point-of-care (POC) method for analysis provided reliable results within four minutes. The paper is published online on June 26.
Läs mer
Pressmeddelanden

Vetenskapstidskriften Scientific Reports publicerar artikel med tidig version av Calmarks teknik

Resultatet av Calmarks tidiga forskningsstudie från 2015/2016 i samarbete med Södersjukhuset i Stockholm och Vietnam National Children’s Hospital (VNCH) i Hanoi kommer att publiceras i vetenskapstidskriften Scientific Reports som är en del av Nature Research. Artikeln har rubriken ”A rapid smartphone-based lactate dehydrogenase test for neonatal diagnostics at the point of care” och konkluderar att den patientnära analysmetoden (PNA) gav pålitliga resultat inom fyra minuter. Publiceringen har skett online den 26 juni.
Läs mer
Pressmeddelanden

Vetenskapstidskriften Scientific Reports publicerar artikel med tidig version av Calmarks teknik

Resultatet av Calmarks tidiga forskningsstudie från 2015/2016 i samarbete med Södersjukhuset i Stockholm och Vietnam National Children’s Hospital (VNCH) i Hanoi kommer att publiceras i vetenskapstidskriften Scientific Reports som är en del av Nature Research. Artikeln har rubriken ”A rapid smartphone-based lactate dehydrogenase test for neonatal diagnostics at the point of care” och konkluderar att den patientnära analysmetoden (PNA) gav pålitliga resultat inom fyra minuter. Publiceringen har skett online den 26 juni.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark announces outcome of warrant exercise

During the period 23 May – 13 June 2019, holders of subscription warrants for Series TO 1 B in Calmark Sweden AB (publ) ("Calmark) have been entitled to subscribe for shares with warrants. A total of 2 487 202 Series TO 1 B subscription warrants were exercised, corresponding to 2 487 202 B shares and an overall exercise rate of approximately 83 percent. Calmark will thus receive approximately MSEK 13.4 in proceeds from the warrant exercises, before transaction costs of approximately MSEK 0.9. Sedermera Fondkommission has acted as financial advisor in connection with the exercise period.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark announces outcome of warrant exercise

During the period 23 May – 13 June 2019, holders of subscription warrants for Series TO 1 B in Calmark Sweden AB (publ) ("Calmark) have been entitled to subscribe for shares with warrants. A total of 2 487 202 Series TO 1 B subscription warrants were exercised, corresponding to 2 487 202 B shares and an overall exercise rate of approximately 83 percent. Calmark will thus receive approximately MSEK 13.4 in proceeds from the warrant exercises, before transaction costs of approximately MSEK 0.9. Sedermera Fondkommission has acted as financial advisor in connection with the exercise period.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark offentliggör utfall i optionsinlösen

Under perioden 23 maj – 13 juni 2019 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B i Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 2 487 202 teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilket motsvarar 2 487 202 B-aktier och en nyttjandegrad om cirka 83 procent. Calmark tillförs därmed cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK. Sedermera Fondkommission har varit finansiell rådgivare i samband med optionsinlösen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark offentliggör utfall i optionsinlösen

Under perioden 23 maj – 13 juni 2019 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B i Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 2 487 202 teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilket motsvarar 2 487 202 B-aktier och en nyttjandegrad om cirka 83 procent. Calmark tillförs därmed cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK. Sedermera Fondkommission har varit finansiell rådgivare i samband med optionsinlösen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark and Triolab begins negotiations for distribution in the Nordic

Calmark Sweden AB (publ) announces today that negotiations for a Nordic market sales rights agreement regarding the Calmark NEO product are to be commenced with Triolab. A letter of intent has previously been signed by the parties.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark and Triolab begins negotiations for distribution in the Nordic

Calmark Sweden AB (publ) announces today that negotiations for a Nordic market sales rights agreement regarding the Calmark NEO product are to be commenced with Triolab. A letter of intent has previously been signed by the parties.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Share analysis of Calmark – Market deployment around the corner

Calmark develops a point-of-care analysis method that can provide decision-making support in the care of newborns more quickly and easily than existing methods. Calmark‘s communicated goals have been achieved earlier than expected since the 2018 listing, and the company has therefore accelerated the timetable for a global market deployment. Based on a successful market deployment in 2020, combined with growth and the profitability allowed by the business model, Calmark is projected to increase net sales to approximately MSEK 67 by 2025, with an operating margin exceeding 25 percent. Taking these predictions into account and applying relative valuation, a present value per share is calculated to be SEK 8 in the base scenario.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Share analysis of Calmark – Market deployment around the corner

Calmark develops a point-of-care analysis method that can provide decision-making support in the care of newborns more quickly and easily than existing methods. Calmark‘s communicated goals have been achieved earlier than expected since the 2018 listing, and the company has therefore accelerated the timetable for a global market deployment. Based on a successful market deployment in 2020, combined with growth and the profitability allowed by the business model, Calmark is projected to increase net sales to approximately MSEK 67 by 2025, with an operating margin exceeding 25 percent. Taking these predictions into account and applying relative valuation, a present value per share is calculated to be SEK 8 in the base scenario.
Läs mer
Pressmeddelanden

Last day of trading of Series TO 1 B subscription warrants

Today, 11 June 2019, is the last day of trading of the Series TO 1 B subscription warrants that were issued in connection with Calmark Sweden AB (publ)’s ("Calmark") spring/summer 2018 issue of units prior to listing. The exercise period for the Series TO 1 B subscription warrants ends on 13 June 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Last day of trading of Series TO 1 B subscription warrants

Today, 11 June 2019, is the last day of trading of the Series TO 1 B subscription warrants that were issued in connection with Calmark Sweden AB (publ)’s ("Calmark") spring/summer 2018 issue of units prior to listing. The exercise period for the Series TO 1 B subscription warrants ends on 13 June 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B

Idag, den 11 juni 2019, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilka emitterades i samband med Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") noteringsemission av units under våren/sommaren 2018. Sista dag att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B är den 13 juni 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B

Idag, den 11 juni 2019, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilka emitterades i samband med Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") noteringsemission av units under våren/sommaren 2018. Sista dag att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B är den 13 juni 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Reminder of the exercise of subscription warrants of Series TO 1 B

The exercise period for the Series TO 1 B subscription warrants that were issued in connection with Calmark Sweden AB (publ)'s ("Calmark") spring/summer 2018 issue of units prior to listing is ongoing until June 13, 2019. Last day of trading of subscription warrants of Series TO 1 B is June 11, 2019. Holders of subscription warrants for Series TO 1 B are entitled, for each warrant, to subscribe for one new B share in the company at a price of SEK 5.40 per share. On full exercise of all Series TO 1 B subscription warrants, 3 000 000 B shares will be issued and Calmark will raise approximately MSEK 16.2 before issue costs.
Läs mer
Pressmeddelanden

Reminder of the exercise of subscription warrants of Series TO 1 B

The exercise period for the Series TO 1 B subscription warrants that were issued in connection with Calmark Sweden AB (publ)'s ("Calmark") spring/summer 2018 issue of units prior to listing is ongoing until June 13, 2019. Last day of trading of subscription warrants of Series TO 1 B is June 11, 2019. Holders of subscription warrants for Series TO 1 B are entitled, for each warrant, to subscribe for one new B share in the company at a price of SEK 5.40 per share. On full exercise of all Series TO 1 B subscription warrants, 3 000 000 B shares will be issued and Calmark will raise approximately MSEK 16.2 before issue costs.
Läs mer
Pressmeddelanden

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") noteringsemission av units under våren/sommaren 2018 pågår fram till och med den 13 juni 2019. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B är den 11 juni 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i bolaget till en kurs om 5,40 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 B nyttjas, nyemitteras 3 000 000 B-aktier och Calmark tillförs cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") noteringsemission av units under våren/sommaren 2018 pågår fram till och med den 13 juni 2019. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B är den 11 juni 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i bolaget till en kurs om 5,40 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 B nyttjas, nyemitteras 3 000 000 B-aktier och Calmark tillförs cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Design protection granted today for Calmark's readers regarding the Indian market

Calmark Sweden AB has today received approval for the application for industrial design right for its reader in India.
Läs mer
Pressmeddelanden

Design protection granted today for Calmark's readers regarding the Indian market

Calmark Sweden AB has today received approval for the application for industrial design right for its reader in India.
Läs mer
Pressmeddelanden

Designskydd beviljat idag för Calmarks läsare avseende den indiska marknaden

Calmark Sweden AB har idag fått godkännande på ansökan av designskydd för läsaren i Indien.
Läs mer
Pressmeddelanden

Designskydd beviljat idag för Calmarks läsare avseende den indiska marknaden

Calmark Sweden AB har idag fått godkännande på ansökan av designskydd för läsaren i Indien.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Aktieanalys på Calmark Sweden - Har inlett förhandling med distributör

Calmark utvecklar en patientnära analysmetod som enklare och snabbar än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Sedan noteringen 2018 har Calmark uppnått kommunicerade mål i förtid och därför accelererat sin tidsplan för en global marknadslansering. Baserat på en lyckad marknadslansering under 2020, i kombination med tillväxt samt lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras Calmark öka sin omsättning till ca 67 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal omkring >25 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering härleds ett nuvärde idag per aktie om 8 kr i ett Base scenario.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Aktieanalys på Calmark Sweden - Har inlett förhandling med distributör

Calmark utvecklar en patientnära analysmetod som enklare och snabbar än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Sedan noteringen 2018 har Calmark uppnått kommunicerade mål i förtid och därför accelererat sin tidsplan för en global marknadslansering. Baserat på en lyckad marknadslansering under 2020, i kombination med tillväxt samt lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras Calmark öka sin omsättning till ca 67 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal omkring >25 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering härleds ett nuvärde idag per aktie om 8 kr i ett Base scenario.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark gets a patent, regarding methodology for LDH, approved in Vietnam

The Ministry of Science and Technology in Vietnam has today approved Calmark's patent application for "Test systems for the determination of hypoxia-induced cellular injury". The patent is part of Calmark's patent family regarding the methodology around the biomarker LDH and is valid until 2030.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark gets a patent, regarding methodology for LDH, approved in Vietnam

The Ministry of Science and Technology in Vietnam has today approved Calmark's patent application for "Test systems for the determination of hypoxia-induced cellular injury". The patent is part of Calmark's patent family regarding the methodology around the biomarker LDH and is valid until 2030.
Läs mer
Pressmeddelanden

Decisions on a preliminary launch plan for Calmark's products for global markets have now been taken by the Board

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has decided on a preliminary launch plan for the company's products. In the first phase, launches are taking place in the Nordic countries, the UK and Vietnam, and then increased in step two with more countries in Europe, as well as in Singapore, Malaysia and India.
Läs mer
Pressmeddelanden

Decisions on a preliminary launch plan for Calmark's products for global markets have now been taken by the Board

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has decided on a preliminary launch plan for the company's products. In the first phase, launches are taking place in the Nordic countries, the UK and Vietnam, and then increased in step two with more countries in Europe, as well as in Singapore, Malaysia and India.
Läs mer
Pressmeddelanden

The first single-use items produced by Frohe delivered to Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB today received delivery of the first single-use items produced in a production environment. Frohe AB, with whom Calmark has previously signed an agreement, has produced the first single-use products.
Läs mer
Pressmeddelanden

The first single-use items produced by Frohe delivered to Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB today received delivery of the first single-use items produced in a production environment. Frohe AB, with whom Calmark has previously signed an agreement, has produced the first single-use products.
Läs mer
Pressmeddelanden

Prior to the forthcoming launch in Asia, Calmark today signed an agreement with Luctor Medical for consulting services.

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Luctor Medical in the Netherlands, an internationally leading consulting company specializing in finding distributors for medical technology products. The agreement applies to consulting services regarding distributor networks in Asia prior to the upcoming launch.
Läs mer
Pressmeddelanden

Prior to the forthcoming launch in Asia, Calmark today signed an agreement with Luctor Medical for consulting services.

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Luctor Medical in the Netherlands, an internationally leading consulting company specializing in finding distributors for medical technology products. The agreement applies to consulting services regarding distributor networks in Asia prior to the upcoming launch.
Läs mer
Pressmeddelanden

First reader produced by Note delivered to Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB has today received delivery of the first reader manufactured in a production environment. Note AB in Norrtälje, with whom Calmark has previously signed an agreement, has produced the first reader.
Läs mer
Pressmeddelanden

First reader produced by Note delivered to Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB has today received delivery of the first reader manufactured in a production environment. Note AB in Norrtälje, with whom Calmark has previously signed an agreement, has produced the first reader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB signs an agreement with Emergo by UL in the Netherlands to start registrations outside the EU area

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Emergo by UL, an internationally leading company in the regulatory field. The agreement concerns consulting services regarding the registration of Calmark's products in Asia prior to the coming launch.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB signs an agreement with Emergo by UL in the Netherlands to start registrations outside the EU area

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Emergo by UL, an internationally leading company in the regulatory field. The agreement concerns consulting services regarding the registration of Calmark's products in Asia prior to the coming launch.
Läs mer
Pressmeddelanden

The Bilirubin test is prioritized in Calmark's strategy for 2019, which means that launch can take place up to six months earlier than previously communicated

The Board of Directors of Calmark Sweden AB today decided to prioritize the CE marking for bilirubin test separately, before the other tests, in order to reach the market faster and get revenues earlier.
Läs mer
Pressmeddelanden

The Bilirubin test is prioritized in Calmark's strategy for 2019, which means that launch can take place up to six months earlier than previously communicated

The Board of Directors of Calmark Sweden AB today decided to prioritize the CE marking for bilirubin test separately, before the other tests, in order to reach the market faster and get revenues earlier.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB signs agreement with Frohe AB to start production of the single-use items

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Frohe AB, a leading Swedish production partner for the manufacture of advanced plastic parts. The agreement concerns the production of Calmark's single-use products.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB signs agreement with Frohe AB to start production of the single-use items

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Frohe AB, a leading Swedish production partner for the manufacture of advanced plastic parts. The agreement concerns the production of Calmark's single-use products.
Läs mer
Pressmeddelanden

Design protection granted today for Calmark's readers regarding the Chinese market

Calmark Sweden AB has today received approval from Chinese authorities for its application for industrial design right for its reader in China.
Läs mer
Pressmeddelanden

Design protection granted today for Calmark's readers regarding the Chinese market

Calmark Sweden AB has today received approval from Chinese authorities for its application for industrial design right for its reader in China.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB signs agreement with Note AB to start production

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Note AB, a leading northern European manufacturing partner with an international platform for manufacturing electronic-based products. The agreement concerns the start-up of production for Calmark's reader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB signs agreement with Note AB to start production

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Note AB, a leading northern European manufacturing partner with an international platform for manufacturing electronic-based products. The agreement concerns the start-up of production for Calmark's reader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB and Nublis AB terminate the agreement in advance

Nublis AB has delivered consulting services in finance to Calmark since April 2018. The agreement runs until the end of June 2019 but is now cancelled as of March 31, 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB and Nublis AB terminate the agreement in advance

Nublis AB has delivered consulting services in finance to Calmark since April 2018. The agreement runs until the end of June 2019 but is now cancelled as of March 31, 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark has achieved all important milestones for 2018

During the day, Calmark Sweden AB has achieved the last remaining milestones previously announced for 2018. The chemistry development for LDH and glucose is now ready to move on to the next step!
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark has achieved all important milestones for 2018

During the day, Calmark Sweden AB has achieved the last remaining milestones previously announced for 2018. The chemistry development for LDH and glucose is now ready to move on to the next step!
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark is granted design protection for the reader in the EU and the US

The World Intellectual Property Organization (WIPO) has announced that Calmark Sweden AB has been granted registration of the design for the reader in the EU and the US.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark is granted design protection for the reader in the EU and the US

The World Intellectual Property Organization (WIPO) has announced that Calmark Sweden AB has been granted registration of the design for the reader in the EU and the US.
Läs mer
Pressmeddelanden

Carlmark's reader approved in electrical safety testing - an important step forward in the CE marking

Today, Calmark Sweden achieved an important milestone towards the CE marking of its product NEO, when the reader passed the electrical safety testing and was approved in accordance with the applicable standard for laboratory equipment.
Läs mer
Pressmeddelanden

Carlmark's reader approved in electrical safety testing - an important step forward in the CE marking

Today, Calmark Sweden achieved an important milestone towards the CE marking of its product NEO, when the reader passed the electrical safety testing and was approved in accordance with the applicable standard for laboratory equipment.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden achieves important milestones in development project

Today, Calmark Sweden achieved an important milestone regarding the single-use items that enables large-scale production. The company is now leaving the prototype stage of development of the mechanics around the single-use products. In addition, resources for key functions have been secured for the company this week.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden achieves important milestones in development project

Today, Calmark Sweden achieved an important milestone regarding the single-use items that enables large-scale production. The company is now leaving the prototype stage of development of the mechanics around the single-use products. In addition, resources for key functions have been secured for the company this week.
Läs mer
Pressmeddelanden

The Swedish Patent and Registration Office grants important patent to Calmark Sweden AB

PRV, the Swedish patent and registration authority, announces that Calmark's patent application regarding the company's technology will be granted for Sweden on September 18, 2018. The patent's publication number will be 540 437.
Läs mer
Pressmeddelanden

The Swedish Patent and Registration Office grants important patent to Calmark Sweden AB

PRV, the Swedish patent and registration authority, announces that Calmark's patent application regarding the company's technology will be granted for Sweden on September 18, 2018. The patent's publication number will be 540 437.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB submits two additional patent applications

Calmark Sweden AB announces that two more patent applications are submitted as of today. The patent relates to the company's single-use item and the test method for bilirubin. This further strengthens the company's patent protection in preparation of the market introduction of the company's products for point-of-care analyses developed for newborns.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB submits two additional patent applications

Calmark Sweden AB announces that two more patent applications are submitted as of today. The patent relates to the company's single-use item and the test method for bilirubin. This further strengthens the company's patent protection in preparation of the market introduction of the company's products for point-of-care analyses developed for newborns.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives subscription commitments for the exercise of warrants

Today, on 27 May 2019, Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark”) is able to announce that key persons in the Board of directors, the executive management and the main shareholders have agreed in writing to exercise their respective subscription warrants. The subscription commitments correspond to the subscription of approximately 1,581,195 shares at a price of SEK 5.40 per share, or a total amount of approximately SEK 8,538,453. This means that guaranteed undertakings corresponding to about 53 percent of the total amount that the warrants can bring now has been pre-agreed in writing. The subscription commitments have not been secured by prior transaction, bank guarantee or similar. The exercise period for the Series TO 1 B subscription warrants runs between 23 May and 13 June 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives subscription commitments for the exercise of warrants

Today, on 27 May 2019, Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark”) is able to announce that key persons in the Board of directors, the executive management and the main shareholders have agreed in writing to exercise their respective subscription warrants. The subscription commitments correspond to the subscription of approximately 1,581,195 shares at a price of SEK 5.40 per share, or a total amount of approximately SEK 8,538,453. This means that guaranteed undertakings corresponding to about 53 percent of the total amount that the warrants can bring now has been pre-agreed in writing. The subscription commitments have not been secured by prior transaction, bank guarantee or similar. The exercise period for the Series TO 1 B subscription warrants runs between 23 May and 13 June 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller teckningsförbindelser inför optionsinlösen

Idag, den 27 maj 2019, meddelar Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark”) att styrelse, ledning och huvudägare, genom teckningsförbindelseavtal, skriftligen har avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner. Åtagandet innebär teckning av cirka 1 581 195 aktier till en inlösenkurs om 5,40 SEK, vilket motsvarar cirka 8 538 453 SEK. Detta innebär att cirka 53 procent av optionsinlösen är skriftligen avtalat på förhand genom teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Inlösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 B löper mellan den 23 maj – 13 juni 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller teckningsförbindelser inför optionsinlösen

Idag, den 27 maj 2019, meddelar Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark”) att styrelse, ledning och huvudägare, genom teckningsförbindelseavtal, skriftligen har avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner. Åtagandet innebär teckning av cirka 1 581 195 aktier till en inlösenkurs om 5,40 SEK, vilket motsvarar cirka 8 538 453 SEK. Detta innebär att cirka 53 procent av optionsinlösen är skriftligen avtalat på förhand genom teckningsförbindelser. Teckningsförbindelserna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Inlösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 B löper mellan den 23 maj – 13 juni 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

The exercise period for Series TO 1 B of Calmark’s subscription warrants begins today

Today, 23 May 2019, marks the beginning of the exercise period for the Series TO 1 B subscription warrants that were issued in connection with Calmark Sweden AB (publ)’s ("Calmark") spring/summer 2018 issue of units prior to listing. The exercise period runs until and including 13 June 2019. Holders of subscription warrants for Series TO 1 B are entitled, for each warrant, to subscribe for one new B share in the company at a price of SEK 5.40 per share. On full exercise of all Series TO 1 B subscription warrants, Calmark will raise approximately MSEK 16.2 before issuance costs.
Läs mer
Pressmeddelanden

The exercise period for Series TO 1 B of Calmark’s subscription warrants begins today

Today, 23 May 2019, marks the beginning of the exercise period for the Series TO 1 B subscription warrants that were issued in connection with Calmark Sweden AB (publ)’s ("Calmark") spring/summer 2018 issue of units prior to listing. The exercise period runs until and including 13 June 2019. Holders of subscription warrants for Series TO 1 B are entitled, for each warrant, to subscribe for one new B share in the company at a price of SEK 5.40 per share. On full exercise of all Series TO 1 B subscription warrants, Calmark will raise approximately MSEK 16.2 before issuance costs.
Läs mer
Pressmeddelanden

Idag inleds nyttjandeperioden av Calmarks teckningsoptioner av serie TO 1 B

Idag, den 23 maj 2019, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") noteringsemission av units under våren/sommaren 2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 13 juni 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i bolaget till en kurs om 5,40 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 B nyttjas nyemitteras 3 000 000 aktier och Calmark tillförs cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Idag inleds nyttjandeperioden av Calmarks teckningsoptioner av serie TO 1 B

Idag, den 23 maj 2019, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") noteringsemission av units under våren/sommaren 2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 13 juni 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i bolaget till en kurs om 5,40 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 B nyttjas nyemitteras 3 000 000 aktier och Calmark tillförs cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 1 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för kvartal 1 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 1 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för kvartal 1 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark inleder förhandling med Triolab om distribution i Norden

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att förhandlingar kommer att inledas med Triolab om ett avtal om försäljningsrättigheterna i Norden för Calmarks produkt Calmark NEO. Parterna har sedan tidigare ett letter of intent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark inleder förhandling med Triolab om distribution i Norden

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att förhandlingar kommer att inledas med Triolab om ett avtal om försäljningsrättigheterna i Norden för Calmarks produkt Calmark NEO. Parterna har sedan tidigare ett letter of intent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 9 maj 2019, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 9 maj 2019, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Aktieanalys på Calmark - Marknadslansering runt hörnet

Calmark utvecklar en patientnära analysmetod som enklare och snabbar än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Sedan noteringen 2018 har Calmark uppnått kommunicerade mål i förtid och därför accelererat sin tidsplan för en global marknadslansering. Baserat på en lyckad marknadslansering under 2020, i kombination med tillväxt samt lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras Calmark öka sin omsättning till ca 67 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal omkring >25 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering härleds ett nuvärde idag per aktie om 8 kr i ett Base scenario.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Aktieanalys på Calmark - Marknadslansering runt hörnet

Calmark utvecklar en patientnära analysmetod som enklare och snabbar än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Sedan noteringen 2018 har Calmark uppnått kommunicerade mål i förtid och därför accelererat sin tidsplan för en global marknadslansering. Baserat på en lyckad marknadslansering under 2020, i kombination med tillväxt samt lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras Calmark öka sin omsättning till ca 67 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal omkring >25 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering härleds ett nuvärde idag per aktie om 8 kr i ett Base scenario.
Läs mer
Pressmeddelanden

The English Edition of Calmark’s Annual Report 2018 is published

Calmark Sweden AB’s Annual Report 2018 is now published in English
Läs mer
Pressmeddelanden

The English Edition of Calmark’s Annual Report 2018 is published

Calmark Sweden AB’s Annual Report 2018 is now published in English
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2018

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2018 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2018

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2018 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), 556696-0141, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A i Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), 556696-0141, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A i Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2018 och delårsrapport fjärde kvartalet 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2018 och delårsrapport fjärde kvartalet 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark får patent godkänt i Vietnam rörande metodik för LDH

Ministry of Science and Technology i Vietnam har idag godkänt Calmarks patentansökan angående ’Testing system for determining hypoxia induced cellular damage’. Patentet ingår i Calmarks patentfamilj angående metodiken runt biomarkören LDH och är giltigt till 2030.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark får patent godkänt i Vietnam rörande metodik för LDH

Ministry of Science and Technology i Vietnam har idag godkänt Calmarks patentansökan angående ’Testing system for determining hypoxia induced cellular damage’. Patentet ingår i Calmarks patentfamilj angående metodiken runt biomarkören LDH och är giltigt till 2030.
Läs mer
Pressmeddelanden

Beslut om preliminär lanseringsplan för Calmarks produkter avseende globala marknader har nu tagits av styrelsen

Styrelsen för Calmark Sweden AB har beslutat om en preliminär lanseringsplan för bolagets produkter. I första fasen sker lansering i Norden, UK och Vietnam för att sedan utökas i steg två med fler länder i Europa samt i Singapore, Malaysia och Indien.
Läs mer
Pressmeddelanden

Beslut om preliminär lanseringsplan för Calmarks produkter avseende globala marknader har nu tagits av styrelsen

Styrelsen för Calmark Sweden AB har beslutat om en preliminär lanseringsplan för bolagets produkter. I första fasen sker lansering i Norden, UK och Vietnam för att sedan utökas i steg två med fler länder i Europa samt i Singapore, Malaysia och Indien.
Läs mer
Pressmeddelanden

Första engångsartiklarna producerade av Frohe levererade till Calmark Sweden AB.

Calmark Sweden AB har idag fått levererat de första engångsartiklarna som producerats i produktionsmiljö. Frohe AB, som Calmark tidigare har skrivit avtal med har producerat de första produkterna.
Läs mer
Pressmeddelanden

Första engångsartiklarna producerade av Frohe levererade till Calmark Sweden AB.

Calmark Sweden AB har idag fått levererat de första engångsartiklarna som producerats i produktionsmiljö. Frohe AB, som Calmark tidigare har skrivit avtal med har producerat de första produkterna.
Läs mer
Pressmeddelanden

Inför kommande lansering i Asien signerade Calmark idag avtal med Luctor Medical avseende konsulttjänster

Calmark Sweden AB har idag skrivit avtal med Luctor Medical i Holland, ett internationellt ledande konsultbolag specialiserat på att hitta distributörer för medicinsktekniska produkter. Avtalet gäller konsulttjänster angående distributörsnätverk i Asien inför kommande lansering.
Läs mer
Pressmeddelanden

Inför kommande lansering i Asien signerade Calmark idag avtal med Luctor Medical avseende konsulttjänster

Calmark Sweden AB har idag skrivit avtal med Luctor Medical i Holland, ett internationellt ledande konsultbolag specialiserat på att hitta distributörer för medicinsktekniska produkter. Avtalet gäller konsulttjänster angående distributörsnätverk i Asien inför kommande lansering.
Läs mer
Pressmeddelanden

Första avläsaren producerad av Note levererad till Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB har idag fått leverans av den första avläsaren som tillverkats i produktionsmiljö. Note AB i Norrtälje som Calmark tidigare skrivit avtal med har producerat den första läsaren.
Läs mer
Pressmeddelanden

Första avläsaren producerad av Note levererad till Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB har idag fått leverans av den första avläsaren som tillverkats i produktionsmiljö. Note AB i Norrtälje som Calmark tidigare skrivit avtal med har producerat den första läsaren.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB skriver avtal med Emergo by UL i Holland för start av registreringar utanför EU-området

Calmark Sweden AB har idag signerat ett avtal med Emergo by UL, ett internationellt ledande bolag inom det regulatoriska området. Avtalet gäller konsulttjänster angående registrering av Calmarks produkter i Asien inför kommande lansering.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB skriver avtal med Emergo by UL i Holland för start av registreringar utanför EU-området

Calmark Sweden AB har idag signerat ett avtal med Emergo by UL, ett internationellt ledande bolag inom det regulatoriska området. Avtalet gäller konsulttjänster angående registrering av Calmarks produkter i Asien inför kommande lansering.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bilirubintestet prioriteras upp i Calmarks strategi för 2019 vilket gör att lansering kan ske upp till ett halvår tidigare än hittills kommunicerat

Styrelsen för Calmark Sweden AB beslutade på mötet idag att prioritera att CE-märka testet för bilirubin separat, före de andra testerna, för att snabbare komma ut på marknaden och få intäkter tidigare.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bilirubintestet prioriteras upp i Calmarks strategi för 2019 vilket gör att lansering kan ske upp till ett halvår tidigare än hittills kommunicerat

Styrelsen för Calmark Sweden AB beslutade på mötet idag att prioritera att CE-märka testet för bilirubin separat, före de andra testerna, för att snabbare komma ut på marknaden och få intäkter tidigare.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB skriver avtal med Frohe AB för att starta upp produktionen av engångsartikeln

Calmark Sweden AB har idag signerat ett avtal med Frohe AB, en ledande svensk produktionspartner för tillverkning av avancerade plastdetaljer. Avtalet gäller produktion av Calmarks engångsartikel.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB skriver avtal med Frohe AB för att starta upp produktionen av engångsartikeln

Calmark Sweden AB har idag signerat ett avtal med Frohe AB, en ledande svensk produktionspartner för tillverkning av avancerade plastdetaljer. Avtalet gäller produktion av Calmarks engångsartikel.
Läs mer
Pressmeddelanden

Designskydd beviljat idag för Calmarks läsare avseende den kinesiska marknaden

Calmark Sweden AB har idag från kinesiska myndigheter fått godkännande av sin ansökan av designskydd för sin läsare i Kina.
Läs mer
Pressmeddelanden

Designskydd beviljat idag för Calmarks läsare avseende den kinesiska marknaden

Calmark Sweden AB har idag från kinesiska myndigheter fått godkännande av sin ansökan av designskydd för sin läsare i Kina.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB skriver avtal med Note AB för att starta upp produktionen

Calmark Sweden AB har idag signerat ett avtal med Note AB, en ledande nordeuropeisk tillverkningspartner med en internationell plattform för tillverkning av elektronikbaserade produkter. Avtalet gäller uppstart av produktionen för Calmarks avläsare.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB skriver avtal med Note AB för att starta upp produktionen

Calmark Sweden AB har idag signerat ett avtal med Note AB, en ledande nordeuropeisk tillverkningspartner med en internationell plattform för tillverkning av elektronikbaserade produkter. Avtalet gäller uppstart av produktionen för Calmarks avläsare.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB och Nublis AB säger upp avtalet i förtid

Nublis AB har levererat konsulttjänster inom ekonomi till Calmark sedan april 2018. Avtalet löper till sista juni 2019, men sägs nu upp till 31 mars 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB och Nublis AB säger upp avtalet i förtid

Nublis AB har levererat konsulttjänster inom ekonomi till Calmark sedan april 2018. Avtalet löper till sista juni 2019, men sägs nu upp till 31 mars 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark har gått i mål med alla viktiga milstolpar för 2018

Under dagen idag har Calmark Sweden AB uppnått de sista kvarvarande milstolparna som tidigare aviserats för 2018. Kemiutvecklingen för LDH och glukos är nu klar för att gå vidare till nästa steg!
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark har gått i mål med alla viktiga milstolpar för 2018

Under dagen idag har Calmark Sweden AB uppnått de sista kvarvarande milstolparna som tidigare aviserats för 2018. Kemiutvecklingen för LDH och glukos är nu klar för att gå vidare till nästa steg!
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks avläsare godkänd i elsäkerhetstestning – ett viktigt steg framåt i CE-märkningen

Idag uppnådde Calmark Sweden en viktig milstolpe på väg mot CE-märkning av sin produkt NEO, då avläsaren klarat elsäkerhetstestningen och godkänts enligt gällande standard för laboratorieutrustning.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks avläsare godkänd i elsäkerhetstestning – ett viktigt steg framåt i CE-märkningen

Idag uppnådde Calmark Sweden en viktig milstolpe på väg mot CE-märkning av sin produkt NEO, då avläsaren klarat elsäkerhetstestningen och godkänts enligt gällande standard för laboratorieutrustning.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark gick inte vidare till nästa steg avseende EU finansieringen Horizon 2020

Europeiska unionen meddelade idag att Calmarks ansökan till Horizon 2020 inte har gått vidare till andra omgången i utvärderingsprocessen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark gick inte vidare till nästa steg avseende EU finansieringen Horizon 2020

Europeiska unionen meddelade idag att Calmarks ansökan till Horizon 2020 inte har gått vidare till andra omgången i utvärderingsprocessen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark beviljas designskydd i EU och USA för avläsaren

World Intellectual Property Organization (WIPO) har meddelat att Calmark Sweden AB har beviljats registrering av designen för avläsaren i EU och USA.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark beviljas designskydd i EU och USA för avläsaren

World Intellectual Property Organization (WIPO) har meddelat att Calmark Sweden AB har beviljats registrering av designen för avläsaren i EU och USA.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden uppnår viktiga milstolpar i utvecklingsprojektet

Idag uppnådde Calmark Sweden en viktig milstolpe angående engångsartikeln som möjliggör storskalig produktion. Bolaget lämnar nu prototypstadiet i utvecklingen av mekaniken runt engångsartikeln. Dessutom har i veckan viktiga nyckelfunktioner resurssäkrats för bolaget.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden uppnår viktiga milstolpar i utvecklingsprojektet

Idag uppnådde Calmark Sweden en viktig milstolpe angående engångsartikeln som möjliggör storskalig produktion. Bolaget lämnar nu prototypstadiet i utvecklingen av mekaniken runt engångsartikeln. Dessutom har i veckan viktiga nyckelfunktioner resurssäkrats för bolaget.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

Viktigt patent beviljas av PRV

PRV, det svenska patent och registreringsverket, meddelar att Calmarks patentansökan gällande bolagets teknik kommer att beviljas för Sverige den 18 september 2018. Patentets publiceringsnummer kommer att bli 540 437.
Läs mer
Pressmeddelanden

Viktigt patent beviljas av PRV

PRV, det svenska patent och registreringsverket, meddelar att Calmarks patentansökan gällande bolagets teknik kommer att beviljas för Sverige den 18 september 2018. Patentets publiceringsnummer kommer att bli 540 437.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's issuance of units ahead of the planned listing on Spotlight fully subscribed

On June 11, 2018, the subscription period ended for Calmark Sweden AB's ("Calmark") issuance of units at an initial high of SEK 23 thousand before the company's planned listing on the Spotlight Stock Market. The issue of units was subscribed at SEK 23 thousand, including subscription commitment, corresponding to a subscription rate of approximately 100.4%. Calmark is hereby issued at SEK 23 thousand before issuance costs, which are estimated at approximately SEK 1.8. million. During issuance, Calmark acquired approximately 250 new shareholders. The first day of trading on Spotlight is expected to be July 6, 2018. Prior to the planned listing, Calmark subsequently appointed the stock brokerage firm Sedermera Fondkommission to act as liquidity guarantor for the company's series B shares. Liquidity guarantee will commence with the company's planned listing on Spotlight.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's issuance of units ahead of the planned listing on Spotlight fully subscribed

On June 11, 2018, the subscription period ended for Calmark Sweden AB's ("Calmark") issuance of units at an initial high of SEK 23 thousand before the company's planned listing on the Spotlight Stock Market. The issue of units was subscribed at SEK 23 thousand, including subscription commitment, corresponding to a subscription rate of approximately 100.4%. Calmark is hereby issued at SEK 23 thousand before issuance costs, which are estimated at approximately SEK 1.8. million. During issuance, Calmark acquired approximately 250 new shareholders. The first day of trading on Spotlight is expected to be July 6, 2018. Prior to the planned listing, Calmark subsequently appointed the stock brokerage firm Sedermera Fondkommission to act as liquidity guarantor for the company's series B shares. Liquidity guarantee will commence with the company's planned listing on Spotlight.
Läs mer
Pressmeddelanden

The first day of trading with Calmark Sweden AB's warrants is on July 6, 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

The first day of trading with Calmark Sweden AB's warrants is on July 6, 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB is listed on the Spotlight Stock Market on July 6, 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB is listed on the Spotlight Stock Market on July 6, 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB submits two additional patent applications

Calmark Sweden AB announced that two additional patent applications are being filed as of today. The patents relate to the company's disposable product and test method for bilirubin levels. This further strengthens the company's patent protection for the market introduction of the company's products for point-of-care analyses developed for newborns.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB submits two additional patent applications

Calmark Sweden AB announced that two additional patent applications are being filed as of today. The patents relate to the company's disposable product and test method for bilirubin levels. This further strengthens the company's patent protection for the market introduction of the company's products for point-of-care analyses developed for newborns.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB lämnar in ytterligare två patentansökningar

Calmark Sweden AB meddelar att ytterligare två patentansökningar inlämnas per idag. Patenten avser bolagets engångsartikel och testmetoden för bilirubin. Detta stärker ytterligare bolagets patentskydd inför marknadsintroduktionen av bolagets produkter för patientnära analyser utvecklade för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB lämnar in ytterligare två patentansökningar

Calmark Sweden AB meddelar att ytterligare två patentansökningar inlämnas per idag. Patenten avser bolagets engångsartikel och testmetoden för bilirubin. Detta stärker ytterligare bolagets patentskydd inför marknadsintroduktionen av bolagets produkter för patientnära analyser utvecklade för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Första dag för handel i Calmark Sweden AB:s teckningsoption är den 6 juli 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

Första dag för handel i Calmark Sweden AB:s teckningsoption är den 6 juli 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB noteras på Spotlight Stock Market den 6 juli 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB noteras på Spotlight Stock Market den 6 juli 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks emission av units inför planerad notering på Spotlight fulltecknad

Den 11 juni 2018 avslutades teckningstiden i Calmark Sweden AB:s (”Calmark”) emission av units om initialt högst 23 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Emissionen av units tecknades till 23 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 100,4 procent. Calmark tillförs genom emissionen således 23 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK. Genom emissionen tillförs Calmark cirka 250 nya aktieägare. Första dag för handel på Spotlight beräknas att bli den 6 juli 2018. Calmark har inför den planerade noteringen utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets B-aktie. Likviditetsgarantin kommer att inledas i samband med bolagets planerade notering på Spotlight.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks emission av units inför planerad notering på Spotlight fulltecknad

Den 11 juni 2018 avslutades teckningstiden i Calmark Sweden AB:s (”Calmark”) emission av units om initialt högst 23 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Emissionen av units tecknades till 23 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 100,4 procent. Calmark tillförs genom emissionen således 23 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK. Genom emissionen tillförs Calmark cirka 250 nya aktieägare. Första dag för handel på Spotlight beräknas att bli den 6 juli 2018. Calmark har inför den planerade noteringen utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets B-aktie. Likviditetsgarantin kommer att inledas i samband med bolagets planerade notering på Spotlight.
Läs mer
Pressmeddelanden

Idag inleds teckningstiden i Calmark Sweden AB:s emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Läs mer
Pressmeddelanden

Idag inleds teckningstiden i Calmark Sweden AB:s emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Läs mer
Pressmeddelanden

Offentliggörande av prospekt

Läs mer
Pressmeddelanden

Offentliggörande av prospekt

Läs mer
Pressmeddelanden

Offentliggörande av delårsrapport för det första kvartalet 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

Offentliggörande av delårsrapport för det första kvartalet 2018

Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB beslutar om emission av units och godkänns för notering på Spotlight

Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB beslutar om emission av units och godkänns för notering på Spotlight

Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Calmark Sweden AB

Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Calmark Sweden AB

Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark inleder samarbete med Sedermera Fondkommission

Calmark inleder samarbete med Sedermera Fondkommission inför planerad emission och notering på AktieTorget
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark inleder samarbete med Sedermera Fondkommission

Calmark inleder samarbete med Sedermera Fondkommission inför planerad emission och notering på AktieTorget
Läs mer