Aktuellt

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden

Calmark erhåller sin första order från Triolab AB i Sverige

Calmark Sweden AB har idag emottagit bolagets första order avseende plattformen Calmark Neo. Ordern, som omfattar både läsare och engångstester för bilirubin, har lagts av Triolab AB som är Calmarks exklusiva distributör i Sverige.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller sin första order från Triolab AB i Sverige

Calmark Sweden AB har idag emottagit bolagets första order avseende plattformen Calmark Neo. Ordern, som omfattar både läsare och engångstester för bilirubin, har lagts av Triolab AB som är Calmarks exklusiva distributör i Sverige.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement in Jordan

Calmark Sweden AB has today signed an exclusive distributor agreement with the company Alpha Tech Est. in Amman, Jordan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement in Jordan

Calmark Sweden AB has today signed an exclusive distributor agreement with the company Alpha Tech Est. in Amman, Jordan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal i Jordanien

Calmark Sweden AB har idag tecknat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Alpha Tech Est. i Amman, Jordanien.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal i Jordanien

Calmark Sweden AB har idag tecknat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Alpha Tech Est. i Amman, Jordanien.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's LDH test for assessment of COVID-19 disease severity is estimated to be ready for launch in Q1 2021

Calmark Sweden AB announces today that the product development of an LDH test for assessment (triage) of COVID-19 is proceeding according to plan; the test is now projected to obtain CE conformity marking in Q1 2021. The project has now successfully completed the chemical impregnation in Calmark's recently installed BioDot machine, which will be used in the production line.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's LDH test for assessment of COVID-19 disease severity is estimated to be ready for launch in Q1 2021

Calmark Sweden AB announces today that the product development of an LDH test for assessment (triage) of COVID-19 is proceeding according to plan; the test is now projected to obtain CE conformity marking in Q1 2021. The project has now successfully completed the chemical impregnation in Calmark's recently installed BioDot machine, which will be used in the production line.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks LDH-test för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19 beräknas färdigt för lansering i Q1 2021

Calmark Sweden AB meddelar idag att produktutvecklingen av ett LDH-test för bedömning (triage) av covid-19 fortlöper enligt plan och att CE-märkning av testet beräknas kunna ske under Q1 2021. Projektet har nu framgångsrikt genomfört den kemiska impregneringen i Calmarks BioDot-maskin som nyligen installerats och som kommer att användas i produktionslinan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks LDH-test för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19 beräknas färdigt för lansering i Q1 2021

Calmark Sweden AB meddelar idag att produktutvecklingen av ett LDH-test för bedömning (triage) av covid-19 fortlöper enligt plan och att CE-märkning av testet beräknas kunna ske under Q1 2021. Projektet har nu framgångsrikt genomfört den kemiska impregneringen i Calmarks BioDot-maskin som nyligen installerats och som kommer att användas i produktionslinan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första halvåret 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första halvåret 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första halvåret 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första halvåret 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden beviljas två nya patent

Calmark Sweden AB har fått två nya patent beviljade, ett avseende teknisk konstruktion av engångsartikeln och ett angående metoden att avläsa bilirubin. Dessa kommer att publiceras i Svensk Patenttidning nr 2020/39 den 22 september. Patentens nummer är 543 001 och 543 002.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden beviljas två nya patent

Calmark Sweden AB har fått två nya patent beviljade, ett avseende teknisk konstruktion av engångsartikeln och ett angående metoden att avläsa bilirubin. Dessa kommer att publiceras i Svensk Patenttidning nr 2020/39 den 22 september. Patentens nummer är 543 001 och 543 002.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden is granted two new patents

Calmark Sweden AB has been granted two new patents, one concerning the technical construction of the single-use item and one concerning the method of reading bilirubin. These will be published in the Swedish Patent Gazette No. 2020/39, on 2020-09-22. The patents are numbered 543 001 and 543 002.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden is granted two new patents

Calmark Sweden AB has been granted two new patents, one concerning the technical construction of the single-use item and one concerning the method of reading bilirubin. These will be published in the Swedish Patent Gazette No. 2020/39, on 2020-09-22. The patents are numbered 543 001 and 543 002.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark establishes cooperation with Nordic Match on Chinese expansion

Today, Calmark Sweden AB has resolved to initiate a cooperation with Nordic Match, a boutique M&A and Strategy Advisor for Sino-Nordic transactions. The cooperation covers the Chinese market entry for Calmark and the planning of a joint venture. The project will commence during summer and the expected project duration is approximately 18 months. Calmark thus advances the launch in China by about two years.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark establishes cooperation with Nordic Match on Chinese expansion

Today, Calmark Sweden AB has resolved to initiate a cooperation with Nordic Match, a boutique M&A and Strategy Advisor for Sino-Nordic transactions. The cooperation covers the Chinese market entry for Calmark and the planning of a joint venture. The project will commence during summer and the expected project duration is approximately 18 months. Calmark thus advances the launch in China by about two years.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark inleder samarbete med Nordic Match för expansion i Kina

Calmark Sweden AB har idag beslutat inleda samarbete med Nordic Match, strategisk rådgivare för transaktioner mellan Kina och de nordiska länderna. Samarbetet avser marknadsinträde för Calmark i Kina och planering av ett så kallat ”joint venture”. Projektet startar nu i sommar och förväntas pågå i cirka 18 månader. Calmark tidigarelägger därmed lanseringen i Kina med cirka två år.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark inleder samarbete med Nordic Match för expansion i Kina

Calmark Sweden AB har idag beslutat inleda samarbete med Nordic Match, strategisk rådgivare för transaktioner mellan Kina och de nordiska länderna. Samarbetet avser marknadsinträde för Calmark i Kina och planering av ett så kallat ”joint venture”. Projektet startar nu i sommar och förväntas pågå i cirka 18 månader. Calmark tidigarelägger därmed lanseringen i Kina med cirka två år.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark is developing a POC-test to help assess disease severity for patients with COVID-19 patients

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has today resolved to develop a diagnostic point-of-care (POC) test for the lactate dehydrogenase biomarker (LDH) aimed at adult patients with COVID-19. Several studies have demonstrated that LDH levels can predict the severity and mortality of the disease. Since the time aspect of COVID-19 products is of paramount importance, this test will be developed in parallel with the tests for newborns; Neo-LDH and Neo-Glucose.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark is developing a POC-test to help assess disease severity for patients with COVID-19 patients

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has today resolved to develop a diagnostic point-of-care (POC) test for the lactate dehydrogenase biomarker (LDH) aimed at adult patients with COVID-19. Several studies have demonstrated that LDH levels can predict the severity and mortality of the disease. Since the time aspect of COVID-19 products is of paramount importance, this test will be developed in parallel with the tests for newborns; Neo-LDH and Neo-Glucose.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark utvecklar patientnära test som bidrar till att bedöma sjukdomsgrad för patienter med covid-19

Styrelsen i Calmark Sweden AB har idag beslutat utveckla ett diagnostiskt patientnära test avseende biomarkören laktatdehydrogenas (LDH) för vuxna patienter som insjuknat i covid-19. Flera studier visar att nivån av LDH i blodet kan förutsäga allvarlighetsgrad och dödlighet i sjukdomen. Eftersom tidsaspekten för covid-19-produkter är av största vikt så utvecklas detta test parallellt med testerna för nyfödda; Neo-LDH och Neo-Glucose.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark utvecklar patientnära test som bidrar till att bedöma sjukdomsgrad för patienter med covid-19

Styrelsen i Calmark Sweden AB har idag beslutat utveckla ett diagnostiskt patientnära test avseende biomarkören laktatdehydrogenas (LDH) för vuxna patienter som insjuknat i covid-19. Flera studier visar att nivån av LDH i blodet kan förutsäga allvarlighetsgrad och dödlighet i sjukdomen. Eftersom tidsaspekten för covid-19-produkter är av största vikt så utvecklas detta test parallellt med testerna för nyfödda; Neo-LDH och Neo-Glucose.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Triolab regarding more markets

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company Triolab Oy regarding marketing and sales of the Calmark Neo platform in Finland, Estonia, Latvia and Lithuania. Triolab already has an exclusive right to distribute Calmark's products in Sweden. The agreement means that Calmark expands its network of partners on the important domestic market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Triolab regarding more markets

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company Triolab Oy regarding marketing and sales of the Calmark Neo platform in Finland, Estonia, Latvia and Lithuania. Triolab already has an exclusive right to distribute Calmark's products in Sweden. The agreement means that Calmark expands its network of partners on the important domestic market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Triolab avseende fler marknader

Ett exklusivt distributionsavtal har idag tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Triolab Oy avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Triolab har sedan tidigare en exklusiv rätt att distribuera Calmarks produkter i Sverige. Avtalet innebär att Calmark utökar sitt nätverk av partners på den viktiga hemmamarknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Triolab avseende fler marknader

Ett exklusivt distributionsavtal har idag tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Triolab Oy avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Triolab har sedan tidigare en exklusiv rätt att distribuera Calmarks produkter i Sverige. Avtalet innebär att Calmark utökar sitt nätverk av partners på den viktiga hemmamarknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 1 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 1 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2020 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2019 i Karlstad. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2020 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2019 i Karlstad. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's first product, Neo-Bilirubin, obtains CE Mark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the product Calmark Neo-Bilirubin has obtained its CE marking in accordance with the IVD directive. The product can now be sold to and used in healthcare within the European Union.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's first product, Neo-Bilirubin, obtains CE Mark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the product Calmark Neo-Bilirubin has obtained its CE marking in accordance with the IVD directive. The product can now be sold to and used in healthcare within the European Union.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks första produkt Neo-Bilirubin CE-märkt

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att produkten Calmark Neo-Bilirubin har CE-märkts enligt IVD-direktivet. Produkten kan nu börja säljas och användas i sjukvården inom EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks första produkt Neo-Bilirubin CE-märkt

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att produkten Calmark Neo-Bilirubin har CE-märkts enligt IVD-direktivet. Produkten kan nu börja säljas och användas i sjukvården inom EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark brings investment in production line forward

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has today resolved to bring the final step of the automation of the production line for the single-use item forward, to build the last two steps in parallel. The Company has concluded an agreement with SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), relating to leasing of the production equipment.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark brings investment in production line forward

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has today resolved to bring the final step of the automation of the production line for the single-use item forward, to build the last two steps in parallel. The Company has concluded an agreement with SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), relating to leasing of the production equipment.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tidigarelägger investering i produktionslina

Styrelsen i Calmark Sweden AB har idag fattat beslut om att tidigarelägga det sista steget i automatisering av produktionslinan för engångsartikeln och bygga båda de två sista stegen parallellt. Bolaget har slutit ett avtal med SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), avseende leasing av produktionsutrustningen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tidigarelägger investering i produktionslina

Styrelsen i Calmark Sweden AB har idag fattat beslut om att tidigarelägga det sista steget i automatisering av produktionslinan för engångsartikeln och bygga båda de två sista stegen parallellt. Bolaget har slutit ett avtal med SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), avseende leasing av produktionsutrustningen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2020 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org. nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 13.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2020 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org. nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 13.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's trial at Södersjukhuset closed

The clinical trial with Calmark's first product, Neo-Bilirubin, which has been carried out by the research unit at the children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset AB, Stockholm, is now successfully closed with satisfactory results. Monitoring of the trial was conducted by Scandiavian CRO. The remaining step before Neo-Bilirubin can obtain its CE mark is the preparation of final reports, which is projected to take approximately two weeks.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's trial at Södersjukhuset closed

The clinical trial with Calmark's first product, Neo-Bilirubin, which has been carried out by the research unit at the children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset AB, Stockholm, is now successfully closed with satisfactory results. Monitoring of the trial was conducted by Scandiavian CRO. The remaining step before Neo-Bilirubin can obtain its CE mark is the preparation of final reports, which is projected to take approximately two weeks.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks studie på Södersjukhuset nu avslutad

Den kliniska studien för Calmarks första produkt Neo-Bilirubin, som drivits av forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm är nu avslutad efter att tillfredsställande resultat uppnåtts. Monitorering av studien har utförts av Scandinavian CRO och nu kvarstår sammanställning av slutrapporter vilket beräknas ta cirka två veckor, därefter kan CE-märkning av Neo-Bilirubin ske.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks studie på Södersjukhuset nu avslutad

Den kliniska studien för Calmarks första produkt Neo-Bilirubin, som drivits av forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm är nu avslutad efter att tillfredsställande resultat uppnåtts. Monitorering av studien har utförts av Scandinavian CRO och nu kvarstår sammanställning av slutrapporter vilket beräknas ta cirka två veckor, därefter kan CE-märkning av Neo-Bilirubin ske.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark comments on the effects from COVID-19 and announces updated timetable for clinical trial at Södersjukhuset

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the clinical trial at Södersjukhuset with the Company's first product, Neo-Bilirubin, has been updated. All infants have still not been included, and given the current circumstances, it is difficult to predict when it will be possible to finish the study. Nevertheless, the work is progressing at the best possible pace. Once the last infant has been included, the remaining step before Neo-Bilirubin can obtain its CE mark is the preparation of final reports, which is projected to take approximately two weeks.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark comments on the effects from COVID-19 and announces updated timetable for clinical trial at Södersjukhuset

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the clinical trial at Södersjukhuset with the Company's first product, Neo-Bilirubin, has been updated. All infants have still not been included, and given the current circumstances, it is difficult to predict when it will be possible to finish the study. Nevertheless, the work is progressing at the best possible pace. Once the last infant has been included, the remaining step before Neo-Bilirubin can obtain its CE mark is the preparation of final reports, which is projected to take approximately two weeks.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark kommenterar effekten av Covid-19 och meddelar uppdaterad tidsplan för klinisk studie på Södersjukhuset

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för den kliniska studien på Södersjukhuset gällande Bolagets första produkt Neo-Bilirubin har uppdaterats. Alla barn har ännu inte inkluderats och under rådande extraordinära omständigheter är det svårt att förutsäga när studien kan avslutas. Arbetet fortlöper dock i den takt som är möjlig. När det sista barnet inkluderats kvarstår sammanställning av slutrapporter vilket beräknas ta cirka två veckor, därefter kan CE-märkning av Neo-Bilirubin ske.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark kommenterar effekten av Covid-19 och meddelar uppdaterad tidsplan för klinisk studie på Södersjukhuset

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för den kliniska studien på Södersjukhuset gällande Bolagets första produkt Neo-Bilirubin har uppdaterats. Alla barn har ännu inte inkluderats och under rådande extraordinära omständigheter är det svårt att förutsäga när studien kan avslutas. Arbetet fortlöper dock i den takt som är möjlig. När det sista barnet inkluderats kvarstår sammanställning av slutrapporter vilket beräknas ta cirka två veckor, därefter kan CE-märkning av Neo-Bilirubin ske.
Läs mer
Pressmeddelanden

Verifieringsfasen av Calmarks första produkt slutförd

Verifieringsfasen av utvecklingsprojektet för Calmark Sweden ABs (publ) första produkt Neo-Bilirubin har idag avslutats efter godkända resultat från alla delmoment avseende produktens funktion och prestanda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Verifieringsfasen av Calmarks första produkt slutförd

Verifieringsfasen av utvecklingsprojektet för Calmark Sweden ABs (publ) första produkt Neo-Bilirubin har idag avslutats efter godkända resultat från alla delmoment avseende produktens funktion och prestanda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Verification phase for Calmark's first product completed

The verification phase of the development project for Calmark Sweden AB's (publ) first product, Neo-Bilirubin, was completed today with successful results from all sub-phases regarding the function and performance of the product.
Läs mer
Pressmeddelanden

Verification phase for Calmark's first product completed

The verification phase of the development project for Calmark Sweden AB's (publ) first product, Neo-Bilirubin, was completed today with successful results from all sub-phases regarding the function and performance of the product.
Läs mer
Pressmeddelanden

Market making agreement terminated - distribution requirement met

First day of trading without the liquidity guarantee is 1 April, 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Market making agreement terminated - distribution requirement met

First day of trading without the liquidity guarantee is 1 April, 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Avslutad tjänst om likviditetsgaranti – spridningskravet uppfyllt

Första handelsdag utan likviditetsgaranti är den 1 april 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Avslutad tjänst om likviditetsgaranti – spridningskravet uppfyllt

Första handelsdag utan likviditetsgaranti är den 1 april 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2019 och delårsrapport fjärde kvartalet 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2019 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2019 och delårsrapport fjärde kvartalet 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2019 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Triolab

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company Triolab AB regarding marketing and distribution of the Neo Calmark platform on the Swedish market. The agreement provides Calmark with a large and well-established partner on the important domestic market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Triolab

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company Triolab AB regarding marketing and distribution of the Neo Calmark platform on the Swedish market. The agreement provides Calmark with a large and well-established partner on the important domestic market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Triolab

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Triolab AB avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo på den svenska marknaden. Avtalet innebär att Calmark får en stor och väletablerad partner på den viktiga hemmamarknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Triolab

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Triolab AB avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo på den svenska marknaden. Avtalet innebär att Calmark får en stor och väletablerad partner på den viktiga hemmamarknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Updated timetable for the glucose and LDH products

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the development projects related to the products Neo-Glucose and Neo-LDH have been updated. These products will receive their CE conformity markings during the second quarter at the earliest, not during the first quarter as previously disclosed. The Company has prioritized its resources in order to finalize the CE marking of the first product, Neo-Bilirubin, which is projected to be achieved during the first quarter of 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Updated timetable for the glucose and LDH products

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the development projects related to the products Neo-Glucose and Neo-LDH have been updated. These products will receive their CE conformity markings during the second quarter at the earliest, not during the first quarter as previously disclosed. The Company has prioritized its resources in order to finalize the CE marking of the first product, Neo-Bilirubin, which is projected to be achieved during the first quarter of 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Uppdaterad tidsplan avseende produkterna för Glukos och LDH

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för utvecklingsprojekten avseende produkterna Neo-Glucose och Neo-LDH har uppdaterats. CE-märkningen av dessa produkter kommer att kunna ske tidigast under andra kvartalet, istället för som tidigare kommunicerats under första kvartalet. Bolaget har prioriterat sina resurser för att slutföra CE-märkning av den första produkten Neo-Bilirubin, vilken planeras att vara klar under första kvartalet 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Uppdaterad tidsplan avseende produkterna för Glukos och LDH

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för utvecklingsprojekten avseende produkterna Neo-Glucose och Neo-LDH har uppdaterats. CE-märkningen av dessa produkter kommer att kunna ske tidigast under andra kvartalet, istället för som tidigare kommunicerats under första kvartalet. Bolaget har prioriterat sina resurser för att slutföra CE-märkning av den första produkten Neo-Bilirubin, vilken planeras att vara klar under första kvartalet 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Updated timetable for the clinical trial at Södersjukhuset

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the clinical trial underway at Södersjukhuset has been updated. The first patient was included on 23 December, and the rate of inclusion has thus far been lower than expected. The study is now estimated to be finished within six weeks. As a consequence, the Company's first product, Neo-Bilirubin, will obtain its CE conformity marking during the first quarter instead of in January as previously disclosed. This will not impact the market launch.
Läs mer
Pressmeddelanden

Updated timetable for the clinical trial at Södersjukhuset

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the clinical trial underway at Södersjukhuset has been updated. The first patient was included on 23 December, and the rate of inclusion has thus far been lower than expected. The study is now estimated to be finished within six weeks. As a consequence, the Company's first product, Neo-Bilirubin, will obtain its CE conformity marking during the first quarter instead of in January as previously disclosed. This will not impact the market launch.
Läs mer
Pressmeddelanden

Uppdaterad tidplan för den kliniska studien på Södersjukhuset

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidplanen för den kliniska studie som pågår på Södersjukhuset har uppdaterats. Den första patienten inkluderades den 23e december och hittills har inklusionstakten varit lägre än beräknat. Studien estimeras nu vara avslutad inom sex veckor. Detta får konsekvensen att CE-märkningen av bolagets första produkt Neo-Bilirubin kommer att ske under första kvartalet, istället för som tidigare kommunicerats i januari. Marknadslanseringen kommer inte att påverkas av detta.
Läs mer
Pressmeddelanden

Uppdaterad tidplan för den kliniska studien på Södersjukhuset

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidplanen för den kliniska studie som pågår på Södersjukhuset har uppdaterats. Den första patienten inkluderades den 23e december och hittills har inklusionstakten varit lägre än beräknat. Studien estimeras nu vara avslutad inom sex veckor. Detta får konsekvensen att CE-märkningen av bolagets första produkt Neo-Bilirubin kommer att ske under första kvartalet, istället för som tidigare kommunicerats i januari. Marknadslanseringen kommer inte att påverkas av detta.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark is granted design protection for the single-use item in the EU and the US

The World Intellectual Property Organization (WIPO) has announced that Calmark Sweden AB has been granted registration of the design in the EU and the US for the company’s unique single-use item.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark is granted design protection for the single-use item in the EU and the US

The World Intellectual Property Organization (WIPO) has announced that Calmark Sweden AB has been granted registration of the design in the EU and the US for the company’s unique single-use item.
Läs mer
Pressmeddelanden

Designskydd för Calmarks engångsartikel beviljat i EU och USA

World Intellectual Property Organization (WIPO) har meddelat att Calmark Sweden AB har fått godkännande på sin ansökan av designskydd inom EU och USA för bolagets unika engångsartikel.
Läs mer
Pressmeddelanden

Designskydd för Calmarks engångsartikel beviljat i EU och USA

World Intellectual Property Organization (WIPO) har meddelat att Calmark Sweden AB har fått godkännande på sin ansökan av designskydd inom EU och USA för bolagets unika engångsartikel.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's Rights Issue registered – paid subscription units (BTU) are converted to shares and subscription warrants, and trading of subscription warrants commences

Calmark Sweden AB ("Calmark" or "the Company") has carried out a rights issue of units to an amount of approximately MSEK 24.1. The rights issue was completed on 29 November 2019. The rights issue resulted in subscriptions for a total value of approximately MSEK 34.6, corresponding to a subscription rate of about 142.4 percent. The rights issue is now registered with the Swedish Companies Registration Office. The last day of trading in paid subscription units (BTU) is 3 January 2020. The record date is 8 January 2020; after this day, BTU will be converted to B shares and subscription warrants. The newly issued B shares and subscription warrants are expected to be delivered to the shareholders' securities deposit/vpaccounts on 10 January 2020. Trading of subscription warrants of series TO 2 B on Spotlight Stock Market will commence on 10 January 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's Rights Issue registered – paid subscription units (BTU) are converted to shares and subscription warrants, and trading of subscription warrants commences

Calmark Sweden AB ("Calmark" or "the Company") has carried out a rights issue of units to an amount of approximately MSEK 24.1. The rights issue was completed on 29 November 2019. The rights issue resulted in subscriptions for a total value of approximately MSEK 34.6, corresponding to a subscription rate of about 142.4 percent. The rights issue is now registered with the Swedish Companies Registration Office. The last day of trading in paid subscription units (BTU) is 3 January 2020. The record date is 8 January 2020; after this day, BTU will be converted to B shares and subscription warrants. The newly issued B shares and subscription warrants are expected to be delivered to the shareholders' securities deposit/vpaccounts on 10 January 2020. Trading of subscription warrants of series TO 2 B on Spotlight Stock Market will commence on 10 January 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Calmark Sweden AB:s (”Calmark” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units om cirka 24,1 MSEK, som avslutades den 29 november 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 34,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 142,4 procent. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 3 januari 2020. Avstämningsdag är den 8 januari 2020, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 10 januari 2020. Teckningsoptionerna av serie TO 2 B kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 10 januari 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Calmark Sweden AB:s (”Calmark” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units om cirka 24,1 MSEK, som avslutades den 29 november 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 34,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 142,4 procent. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 3 januari 2020. Avstämningsdag är den 8 januari 2020, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 10 januari 2020. Teckningsoptionerna av serie TO 2 B kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 10 januari 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark’s product Neo-Bilirubin will obtain CE Mark approval in January 2020

Calmark’s product for the bilirubin biomarker will obtain its CE conformity marking after the turn of the year. A partial study of the verification and validation process still remains, and the study at Södersjukhuset is not finished.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark’s product Neo-Bilirubin will obtain CE Mark approval in January 2020

Calmark’s product for the bilirubin biomarker will obtain its CE conformity marking after the turn of the year. A partial study of the verification and validation process still remains, and the study at Södersjukhuset is not finished.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks produkt Neo-Bilirubin CE-märks i januari 2020

Calmarks produkt för biomarkören bilirubin kommer att CE-märkas efter nyår. En delstudie av verifiering och valideringsprocessen kvarstår, samt att studien på Södersjukhuset ännu ej är avslutad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks produkt Neo-Bilirubin CE-märks i januari 2020

Calmarks produkt för biomarkören bilirubin kommer att CE-märkas efter nyår. En delstudie av verifiering och valideringsprocessen kvarstår, samt att studien på Södersjukhuset ännu ej är avslutad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Viktig milstolpe uppnådd – produkten testad på patient

Under dagen idag har den första patienten inkluderats i den kliniska studien som pågår på Sachsska barnsjukhuset på Södersjukhuset. I och med detta har Calmark uppnått en av de sista kvarvarande milstolparna för 2019, som tidigare kommunicerats.
Läs mer
Pressmeddelanden

Viktig milstolpe uppnådd – produkten testad på patient

Under dagen idag har den första patienten inkluderats i den kliniska studien som pågår på Sachsska barnsjukhuset på Södersjukhuset. I och med detta har Calmark uppnått en av de sista kvarvarande milstolparna för 2019, som tidigare kommunicerats.
Läs mer
Pressmeddelanden

Significant milestone reached – product tested on patient

Today, the first patient was included in the clinical study underway at the children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset. For Calmark, this marks the reaching of one of the last remaining milestones for 2019, out of the ones previously disclosed.
Läs mer
Pressmeddelanden

Significant milestone reached – product tested on patient

Today, the first patient was included in the clinical study underway at the children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset. For Calmark, this marks the reaching of one of the last remaining milestones for 2019, out of the ones previously disclosed.
Läs mer
Pressmeddelanden

Ownership change in Calmark – Creades becomes third largest owner

Creades AB (publ), a listed investment company with a net asset value of more than SEK 4 billion, have subscribed for and acquired B shares and Series TO 2 B subscription warrants in Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) corresponding to an amount of MSEK 6.3. These transactions represent 9.44 percent of the Company's shares, which entails that Creades AB (publ) now becomes the third largest shareholder of Calmark.
Läs mer
Pressmeddelanden

Ownership change in Calmark – Creades becomes third largest owner

Creades AB (publ), a listed investment company with a net asset value of more than SEK 4 billion, have subscribed for and acquired B shares and Series TO 2 B subscription warrants in Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) corresponding to an amount of MSEK 6.3. These transactions represent 9.44 percent of the Company's shares, which entails that Creades AB (publ) now becomes the third largest shareholder of Calmark.
Läs mer
Pressmeddelanden

Ägarförändring i Calmark – Creades blir tredje största ägare

Creades AB (publ), ett börsnoterat investeringsbolag med ett substansvärde om drygt 4 miljarder, har tecknat och förvärvat B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 B motsvarande 6,3 miljoner kronor i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget"). Transaktionerna motsvarar 9,44 procent av aktierna i Bolaget vilket innebär att Creades AB (publ) blir tredje största aktieägare i Calmark.
Läs mer
Pressmeddelanden

Ägarförändring i Calmark – Creades blir tredje största ägare

Creades AB (publ), ett börsnoterat investeringsbolag med ett substansvärde om drygt 4 miljarder, har tecknat och förvärvat B-aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 B motsvarande 6,3 miljoner kronor i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget"). Transaktionerna motsvarar 9,44 procent av aktierna i Bolaget vilket innebär att Creades AB (publ) blir tredje största aktieägare i Calmark.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's rights issue massively oversubscribed, provides MSEK 24.3 in total

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) announces today the outcome of the issue of units with preferential rights for existing shareholders, which was resolved upon by the extraordinary general meeting on 6 November 2019. The rights issue has been subscribed to an amount of approximately MSEK 34.6, which corresponds to a subscription rate of approximately 142.4 percent. This provides the Company approximately MSEK 24.3 before issuance costs which amounts to approximately 2.7 MSEK. The new issue comprises 7,366,680 B shares and 2,455,560 Series TO 2 B subscription warrants.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's rights issue massively oversubscribed, provides MSEK 24.3 in total

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) announces today the outcome of the issue of units with preferential rights for existing shareholders, which was resolved upon by the extraordinary general meeting on 6 November 2019. The rights issue has been subscribed to an amount of approximately MSEK 34.6, which corresponds to a subscription rate of approximately 142.4 percent. This provides the Company approximately MSEK 24.3 before issuance costs which amounts to approximately 2.7 MSEK. The new issue comprises 7,366,680 B shares and 2,455,560 Series TO 2 B subscription warrants.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 24,3 MSEK

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämman den 6 november 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 34,6 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 142,4 procent och tillför Bolaget cirka 24,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader som uppgår till cirka 2,7 MSEK. Genom emissionen nyemitteras 7 366 680 B-aktier och 2 455 560 teckningsoptioner av serie TO 2 B.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 24,3 MSEK

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämman den 6 november 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 34,6 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 142,4 procent och tillför Bolaget cirka 24,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader som uppgår till cirka 2,7 MSEK. Genom emissionen nyemitteras 7 366 680 B-aktier och 2 455 560 teckningsoptioner av serie TO 2 B.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kliniska studier påbörjas på Södersjukhuset – sista steget innan CE-märkning

Calmark Sweden AB meddelade idag att den kliniska studie som är en del av CE-märkningen av bolagets test för bilirubin, nu påbörjas i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barnsjukhuset på Södersjukhuset. Studien har blivit godkänd av sjukhusets juristsektion vilket innebär att studien formellt kan starta. Den estimeras vara avslutad innan årsskiftet.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kliniska studier påbörjas på Södersjukhuset – sista steget innan CE-märkning

Calmark Sweden AB meddelade idag att den kliniska studie som är en del av CE-märkningen av bolagets test för bilirubin, nu påbörjas i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barnsjukhuset på Södersjukhuset. Studien har blivit godkänd av sjukhusets juristsektion vilket innebär att studien formellt kan starta. Den estimeras vara avslutad innan årsskiftet.
Läs mer
Pressmeddelanden

Lars Wingefors, Bengt Braun and insiders subscribe for shares in Calmark amounting in total to MSEK 9

Calmark's main owner Lars Wingefors, through the company Wingefors Invest AB, has in accordance with previous commitment and supported by unit rights, subscribed for shares amounting to MSEK 4.3 in Calmark’s preferential rights issue of MSEK 24.3. He has further subscriped for shares to an additional amount of MSEK 4.3 without support of unit rights. In addition to this, Bengt Braun together with the members of the board Stefan Blomsterberg and Anna Karin Edstedt Bonamy have subscribed for shares amounting to approximately MSEK 0.4.
Läs mer
Pressmeddelanden

Lars Wingefors, Bengt Braun and insiders subscribe for shares in Calmark amounting in total to MSEK 9

Calmark's main owner Lars Wingefors, through the company Wingefors Invest AB, has in accordance with previous commitment and supported by unit rights, subscribed for shares amounting to MSEK 4.3 in Calmark’s preferential rights issue of MSEK 24.3. He has further subscriped for shares to an additional amount of MSEK 4.3 without support of unit rights. In addition to this, Bengt Braun together with the members of the board Stefan Blomsterberg and Anna Karin Edstedt Bonamy have subscribed for shares amounting to approximately MSEK 0.4.
Läs mer
Pressmeddelanden

Lars Wingefors, Bengt Braun och insynspersoner anmäler teckning av aktier i Calmark för totalt 9 miljoner kronor

Calmarks huvudägare Lars Wingefors, genom bolaget Wingefors Invest AB och i enlighet med tidigare ingången förbindelse, har med stöd av uniträtter tecknat aktier för 4,3 MSEK samt anmält teckning utan stöd av uniträtter för ytterligare 4,3 MSEK i Calmarks företrädesemission om 24,3 MSEK. Därtill har Bengt Braun tillsammans med styrelseledamöterna Stefan Blomsterberg och Anna Karin Edstedt Bonamy tecknat aktier för ytterligare cirka 0,4 miljoner kronor.
Läs mer
Pressmeddelanden

Lars Wingefors, Bengt Braun och insynspersoner anmäler teckning av aktier i Calmark för totalt 9 miljoner kronor

Calmarks huvudägare Lars Wingefors, genom bolaget Wingefors Invest AB och i enlighet med tidigare ingången förbindelse, har med stöd av uniträtter tecknat aktier för 4,3 MSEK samt anmält teckning utan stöd av uniträtter för ytterligare 4,3 MSEK i Calmarks företrädesemission om 24,3 MSEK. Därtill har Bengt Braun tillsammans med styrelseledamöterna Stefan Blomsterberg och Anna Karin Edstedt Bonamy tecknat aktier för ytterligare cirka 0,4 miljoner kronor.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Calmark Share Analysis - In the starting blocks for the global launch

Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Calmark Share Analysis - In the starting blocks for the global launch

Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Aktieanalys på Calmark - I startgroparna för global lansering

Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Aktieanalys på Calmark - I startgroparna för global lansering

Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publishes information memorandum in connection with fully guaranteed rights issue

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) is presenting an information memorandum today, on the occasion of the rights issue of units that Calmark’s extraordinary general meeting on 6 November 2019 resolved to conduct in accordance with the Board of Directors’s proposal (“the Rights issue”). If the Rights issue is fully subscribed, the Company is initially provided approximately MSEK 24.3 before issuance costs. On full exercise of all associated subscription warrants, the Company will receive between MSEK 10.3 and MSEK 16.2 additionally, before issuance costs. The Rights issue is guaranteed through subscription commitments (68 percent, of which 50 percentage points are subscriptions with the support of unit rights and 18 percentage points are subscriptions without unit rights) and guarantee commitments (32 percent), in total corresponding to 100 percent of the initial issue amount.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publishes information memorandum in connection with fully guaranteed rights issue

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) is presenting an information memorandum today, on the occasion of the rights issue of units that Calmark’s extraordinary general meeting on 6 November 2019 resolved to conduct in accordance with the Board of Directors’s proposal (“the Rights issue”). If the Rights issue is fully subscribed, the Company is initially provided approximately MSEK 24.3 before issuance costs. On full exercise of all associated subscription warrants, the Company will receive between MSEK 10.3 and MSEK 16.2 additionally, before issuance costs. The Rights issue is guaranteed through subscription commitments (68 percent, of which 50 percentage points are subscriptions with the support of unit rights and 18 percentage points are subscriptions without unit rights) and guarantee commitments (32 percent), in total corresponding to 100 percent of the initial issue amount.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark offentliggör informationsmemorandum i samband med 100 % säkerställd företrädesemission

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som extrastämman i Calmark beslutade om den 6 november 2019, i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 10,3–16,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 68 procent, varav 50 procent utgör teckning med stöd av uniträtter och 18 procent teckning utan uniträtter, samt garantiåtaganden om 32 procent, vilket totalt motsvarar 100 procent av den initiala emissionsvolymen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark offentliggör informationsmemorandum i samband med 100 % säkerställd företrädesemission

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som extrastämman i Calmark beslutade om den 6 november 2019, i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 10,3–16,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 68 procent, varav 50 procent utgör teckning med stöd av uniträtter och 18 procent teckning utan uniträtter, samt garantiåtaganden om 32 procent, vilket totalt motsvarar 100 procent av den initiala emissionsvolymen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 3 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 3 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives approval from the Swedish Ethical Review Authority to conduct clinical trial at Södersjukhuset

The Swedish Ethical Review Authority has decided to approve Calmark Sweden AB's application regarding a study on newborns. The application covers the Company’s three biomarkers and comprises three parts, which will be conducted within the next few months.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives approval from the Swedish Ethical Review Authority to conduct clinical trial at Södersjukhuset

The Swedish Ethical Review Authority has decided to approve Calmark Sweden AB's application regarding a study on newborns. The application covers the Company’s three biomarkers and comprises three parts, which will be conducted within the next few months.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller godkännande från etikprövningsmyndigheten för studie på Södersjukhuset.

Etikprövningsmyndigheten har meddelade att Calmark Sweden AB:s ansökan avseende studie på nyfödda på Södersjukhuset har godkänts. Ansökan avser bolagets tre biomarkörer och innefattar tre delstudier som kommer att genomföras inom de närmsta månaderna.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller godkännande från etikprövningsmyndigheten för studie på Södersjukhuset.

Etikprövningsmyndigheten har meddelade att Calmark Sweden AB:s ansökan avseende studie på nyfödda på Södersjukhuset har godkänts. Ansökan avser bolagets tre biomarkörer och innefattar tre delstudier som kommer att genomföras inom de närmsta månaderna.
Läs mer
Pressmeddelanden

Communiqué from the extraordinary general meeting of Calmark Sweden AB (publ)

On Wednesday, 6 November 2019, Calmark Sweden AB (publ) held an extraordinary general meeting, chaired by Mathias Karlsson. The resolutions passed are summarized below. All resolutions were passed unanimously.
Läs mer
Pressmeddelanden

Communiqué from the extraordinary general meeting of Calmark Sweden AB (publ)

On Wednesday, 6 November 2019, Calmark Sweden AB (publ) held an extraordinary general meeting, chaired by Mathias Karlsson. The resolutions passed are summarized below. All resolutions were passed unanimously.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Calmark Sweden AB (publ) höll på onsdagen den 6 november 2019 en extra bolagsstämma under ordförandeskap av Mathias Karlsson. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Calmark Sweden AB (publ) höll på onsdagen den 6 november 2019 en extra bolagsstämma under ordförandeskap av Mathias Karlsson. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark extends the time plan for CE-mark of the biomarkers LDH and Glucose - market launch as according to plan

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company's products for biomarkers, LDH and glucose, will not obtain their CE conformity markings until the first quarter of 2020, the market launch of products will not be affected. The Company has focused its efforts on the first biomarker, bilirubin, whose CE-mark is on schedule, and on ramping up the production lines to facilitate market launch. As a consequence, the projects for the other biomarkers have lagged behind slightly. The update of the IVDR regulatory requirements, which will go into effect in 2022, has also had an impact, primarily on the planned clinical trials.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark extends the time plan for CE-mark of the biomarkers LDH and Glucose - market launch as according to plan

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company's products for biomarkers, LDH and glucose, will not obtain their CE conformity markings until the first quarter of 2020, the market launch of products will not be affected. The Company has focused its efforts on the first biomarker, bilirubin, whose CE-mark is on schedule, and on ramping up the production lines to facilitate market launch. As a consequence, the projects for the other biomarkers have lagged behind slightly. The update of the IVDR regulatory requirements, which will go into effect in 2022, has also had an impact, primarily on the planned clinical trials.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark förlänger tidplanen för CE-märkning av biomarkörerna LDH och Glukos – marknadslansering enligt plan

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att bolagets produkter för biomarkörerna, LDH och Glukos kommer att CE-märkas först under första kvartalet 2020, marknadslanseringen kommer inte att påverkas av detta. Fokus har lagts på första biomarkören bilirubin, vilken kommer att CE-märkas innan årsskiftet, och att få produktionslinorna utbyggda inför lansering. Detta har fått konsekvensen att CE-märkningen av de övriga biomarkörerna sker först under första kvartalet 2020, istället för som tidigare kommunicerats före årsskiftet 2019. Uppdateringen av regulatoriska krav, IVDR som införs 2022, har också påverkat framför allt de kliniska prövningar som planeras.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark förlänger tidplanen för CE-märkning av biomarkörerna LDH och Glukos – marknadslansering enligt plan

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att bolagets produkter för biomarkörerna, LDH och Glukos kommer att CE-märkas först under första kvartalet 2020, marknadslanseringen kommer inte att påverkas av detta. Fokus har lagts på första biomarkören bilirubin, vilken kommer att CE-märkas innan årsskiftet, och att få produktionslinorna utbyggda inför lansering. Detta har fått konsekvensen att CE-märkningen av de övriga biomarkörerna sker först under första kvartalet 2020, istället för som tidigare kommunicerats före årsskiftet 2019. Uppdateringen av regulatoriska krav, IVDR som införs 2022, har också påverkat framför allt de kliniska prövningar som planeras.
Läs mer
Pressmeddelanden

Results for Calmark's initial biomarker, bilirubin, are within the expected range - project enters verification and validation phase to obtain CE mark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the development project for the Company's first biomarker, bilirubin, is now progressing to verification and validation. This phase, which is one of the final elements of the process, is estimated to last for approximately eight weeks. When it is completed, regulatory documentation will be compiled in order to achieve the CE Mark approval. This means that bilirubin will obtain its CE mark according to plan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Results for Calmark's initial biomarker, bilirubin, are within the expected range - project enters verification and validation phase to obtain CE mark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the development project for the Company's first biomarker, bilirubin, is now progressing to verification and validation. This phase, which is one of the final elements of the process, is estimated to last for approximately eight weeks. When it is completed, regulatory documentation will be compiled in order to achieve the CE Mark approval. This means that bilirubin will obtain its CE mark according to plan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analysresultat för Calmarks första biomarkör bilirubin inom förväntade intervall - går in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att utvecklingsprojektet för bolagets första biomarkör bilirubin nu går in i verifiering och validering. Denna fas är en av de sista delarna i processen och beräknas ta cirka åtta veckor. Därefter ska regulatorisk dokumentation sammanställas innan CE-märkning kan ske. Detta innebär att bilirubin kommer att CE-märkas enligt plan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analysresultat för Calmarks första biomarkör bilirubin inom förväntade intervall - går in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att utvecklingsprojektet för bolagets första biomarkör bilirubin nu går in i verifiering och validering. Denna fas är en av de sista delarna i processen och beräknas ta cirka åtta veckor. Därefter ska regulatorisk dokumentation sammanställas innan CE-märkning kan ske. Detta innebär att bilirubin kommer att CE-märkas enligt plan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark offentliggör en till 100 procent säkerställd företrädesemission om 24,3 miljoner kronor och tidigarelägger delårsrapport för tredje kvartalet

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) (”Företrädesemissionen”). Styrelsen har därför beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 6 november 2019 för att besluta om Företrädesemissionen. Kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 24,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 10,3 och 16,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 68 procent, varav 50 procent utgör teckning med stöd av uniträtter och 18 procent teckning utan uniträtter, samt garantiåtaganden om 32 procent, vilket totalt motsvarar 100 procent av den initiala emissionsvolymen. Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet till den 13 november 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark offentliggör en till 100 procent säkerställd företrädesemission om 24,3 miljoner kronor och tidigarelägger delårsrapport för tredje kvartalet

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) har beslutat att föreslå en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) (”Företrädesemissionen”). Styrelsen har därför beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 6 november 2019 för att besluta om Företrädesemissionen. Kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 24,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 10,3 och 16,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 68 procent, varav 50 procent utgör teckning med stöd av uniträtter och 18 procent teckning utan uniträtter, samt garantiåtaganden om 32 procent, vilket totalt motsvarar 100 procent av den initiala emissionsvolymen. Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet till den 13 november 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark announces rights issue of 24.3 MSEK guaranteed to 100 percent and advance the date for the publication of the interim report for the third quarter

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) has resolved to propose a rights issue consisting of B shares and subscription warrants (units) (the “Rights issue”). The Board of Directors has therefore resolved to convene an Extraordinary General Meeting on 6 November 2019 to resolve on the Rights issue. The convocation of the Extraordinary General Meeting will be issued in a separate press release. If the Rights issue is fully subscribed, the Company is initially provided approximately MSEK 24.3 before issuance costs. On full exercise of all associated subscription warrants, the Company will receive between MSEK 10.3 and 16.2 additionally, before issuance costs. The Rights issue is guaranteed through subscription commitments of 68 per cent, of which 50 per cent are subscriptions with the support of unit rights and 18 per cent subscriptions without unit rights, as well as guarantee commitments of 32 per cent, which then in total corresponds to 100 per cent of the initial issue volume. Due to the Rights issue, the Company will advance the date for the Company's interim report for the third quarter to 13 November 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark announces rights issue of 24.3 MSEK guaranteed to 100 percent and advance the date for the publication of the interim report for the third quarter

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) has resolved to propose a rights issue consisting of B shares and subscription warrants (units) (the “Rights issue”). The Board of Directors has therefore resolved to convene an Extraordinary General Meeting on 6 November 2019 to resolve on the Rights issue. The convocation of the Extraordinary General Meeting will be issued in a separate press release. If the Rights issue is fully subscribed, the Company is initially provided approximately MSEK 24.3 before issuance costs. On full exercise of all associated subscription warrants, the Company will receive between MSEK 10.3 and 16.2 additionally, before issuance costs. The Rights issue is guaranteed through subscription commitments of 68 per cent, of which 50 per cent are subscriptions with the support of unit rights and 18 per cent subscriptions without unit rights, as well as guarantee commitments of 32 per cent, which then in total corresponds to 100 per cent of the initial issue volume. Due to the Rights issue, the Company will advance the date for the Company's interim report for the third quarter to 13 November 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Convocation of Extraordinary General Meeting 2019 of Calmark Sweden AB (publ)

Shareholders of Calmark Sweden AB (publ), reg.no 556696-0141 (the ”Company”), are hereby convened to an Extraordinary General Meeting on Wednesday, 6 November 2019, at 3:30 p.m., which will be held at the Company's premises, Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad, Sweden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Convocation of Extraordinary General Meeting 2019 of Calmark Sweden AB (publ)

Shareholders of Calmark Sweden AB (publ), reg.no 556696-0141 (the ”Company”), are hereby convened to an Extraordinary General Meeting on Wednesday, 6 November 2019, at 3:30 p.m., which will be held at the Company's premises, Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad, Sweden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma 2019 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 6 november 2019 kl. 15:30 i Bolagets lokaler, Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma 2019 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 6 november 2019 kl. 15:30 i Bolagets lokaler, Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första halvåret 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första halvåret 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första halvåret 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första halvåret 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Design protection granted for Calmark's reader in Vietnam

Calmark Sweden AB has received approval for the application for industrial design right for its reader in Vietnam.
Läs mer
Pressmeddelanden

Design protection granted for Calmark's reader in Vietnam

Calmark Sweden AB has received approval for the application for industrial design right for its reader in Vietnam.
Läs mer
Pressmeddelanden

Designskydd för Calmarks läsare beviljat i Vietnam

Calmark Sweden AB har idag fått godkännande på ansökan av designskydd för läsaren i Vietnam.
Läs mer
Pressmeddelanden

Designskydd för Calmarks läsare beviljat i Vietnam

Calmark Sweden AB har idag fått godkännande på ansökan av designskydd för läsaren i Vietnam.
Läs mer
Pressmeddelanden

Scientific Reports publishes a paper covering an early version of Calmark's technology

Findings from Calmark's clinical study from 2015/2016, conducted in collaboration with Södersjukhuset in Stockholm, Sweden, and Vietnam National Children’s Hospital (VNCH) in Hanoi, Vietnam, will be published in the scientific journal Scientific Reports, part of the Nature Research family. The paper is titled ”A rapid smartphone-based lactate dehydrogenase test for neonatal diagnostics at the point of care” and concludes that the point-of-care (POC) method for analysis provided reliable results within four minutes. The paper is published online on June 26.
Läs mer
Pressmeddelanden

Scientific Reports publishes a paper covering an early version of Calmark's technology

Findings from Calmark's clinical study from 2015/2016, conducted in collaboration with Södersjukhuset in Stockholm, Sweden, and Vietnam National Children’s Hospital (VNCH) in Hanoi, Vietnam, will be published in the scientific journal Scientific Reports, part of the Nature Research family. The paper is titled ”A rapid smartphone-based lactate dehydrogenase test for neonatal diagnostics at the point of care” and concludes that the point-of-care (POC) method for analysis provided reliable results within four minutes. The paper is published online on June 26.
Läs mer
Pressmeddelanden

Vetenskapstidskriften Scientific Reports publicerar artikel med tidig version av Calmarks teknik

Resultatet av Calmarks tidiga forskningsstudie från 2015/2016 i samarbete med Södersjukhuset i Stockholm och Vietnam National Children’s Hospital (VNCH) i Hanoi kommer att publiceras i vetenskapstidskriften Scientific Reports som är en del av Nature Research. Artikeln har rubriken ”A rapid smartphone-based lactate dehydrogenase test for neonatal diagnostics at the point of care” och konkluderar att den patientnära analysmetoden (PNA) gav pålitliga resultat inom fyra minuter. Publiceringen har skett online den 26 juni.
Läs mer
Pressmeddelanden

Vetenskapstidskriften Scientific Reports publicerar artikel med tidig version av Calmarks teknik

Resultatet av Calmarks tidiga forskningsstudie från 2015/2016 i samarbete med Södersjukhuset i Stockholm och Vietnam National Children’s Hospital (VNCH) i Hanoi kommer att publiceras i vetenskapstidskriften Scientific Reports som är en del av Nature Research. Artikeln har rubriken ”A rapid smartphone-based lactate dehydrogenase test for neonatal diagnostics at the point of care” och konkluderar att den patientnära analysmetoden (PNA) gav pålitliga resultat inom fyra minuter. Publiceringen har skett online den 26 juni.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark announces outcome of warrant exercise

During the period 23 May – 13 June 2019, holders of subscription warrants for Series TO 1 B in Calmark Sweden AB (publ) ("Calmark) have been entitled to subscribe for shares with warrants. A total of 2 487 202 Series TO 1 B subscription warrants were exercised, corresponding to 2 487 202 B shares and an overall exercise rate of approximately 83 percent. Calmark will thus receive approximately MSEK 13.4 in proceeds from the warrant exercises, before transaction costs of approximately MSEK 0.9. Sedermera Fondkommission has acted as financial advisor in connection with the exercise period.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark announces outcome of warrant exercise

During the period 23 May – 13 June 2019, holders of subscription warrants for Series TO 1 B in Calmark Sweden AB (publ) ("Calmark) have been entitled to subscribe for shares with warrants. A total of 2 487 202 Series TO 1 B subscription warrants were exercised, corresponding to 2 487 202 B shares and an overall exercise rate of approximately 83 percent. Calmark will thus receive approximately MSEK 13.4 in proceeds from the warrant exercises, before transaction costs of approximately MSEK 0.9. Sedermera Fondkommission has acted as financial advisor in connection with the exercise period.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark offentliggör utfall i optionsinlösen

Under perioden 23 maj – 13 juni 2019 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B i Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 2 487 202 teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilket motsvarar 2 487 202 B-aktier och en nyttjandegrad om cirka 83 procent. Calmark tillförs därmed cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK. Sedermera Fondkommission har varit finansiell rådgivare i samband med optionsinlösen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark offentliggör utfall i optionsinlösen

Under perioden 23 maj – 13 juni 2019 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B i Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 2 487 202 teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilket motsvarar 2 487 202 B-aktier och en nyttjandegrad om cirka 83 procent. Calmark tillförs därmed cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK. Sedermera Fondkommission har varit finansiell rådgivare i samband med optionsinlösen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark and Triolab begins negotiations for distribution in the Nordic

Calmark Sweden AB (publ) announces today that negotiations for a Nordic market sales rights agreement regarding the Calmark NEO product are to be commenced with Triolab. A letter of intent has previously been signed by the parties.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark and Triolab begins negotiations for distribution in the Nordic

Calmark Sweden AB (publ) announces today that negotiations for a Nordic market sales rights agreement regarding the Calmark NEO product are to be commenced with Triolab. A letter of intent has previously been signed by the parties.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Share analysis of Calmark – Market deployment around the corner

Calmark develops a point-of-care analysis method that can provide decision-making support in the care of newborns more quickly and easily than existing methods. Calmark‘s communicated goals have been achieved earlier than expected since the 2018 listing, and the company has therefore accelerated the timetable for a global market deployment. Based on a successful market deployment in 2020, combined with growth and the profitability allowed by the business model, Calmark is projected to increase net sales to approximately MSEK 67 by 2025, with an operating margin exceeding 25 percent. Taking these predictions into account and applying relative valuation, a present value per share is calculated to be SEK 8 in the base scenario.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Share analysis of Calmark – Market deployment around the corner

Calmark develops a point-of-care analysis method that can provide decision-making support in the care of newborns more quickly and easily than existing methods. Calmark‘s communicated goals have been achieved earlier than expected since the 2018 listing, and the company has therefore accelerated the timetable for a global market deployment. Based on a successful market deployment in 2020, combined with growth and the profitability allowed by the business model, Calmark is projected to increase net sales to approximately MSEK 67 by 2025, with an operating margin exceeding 25 percent. Taking these predictions into account and applying relative valuation, a present value per share is calculated to be SEK 8 in the base scenario.
Läs mer
Pressmeddelanden

Last day of trading of Series TO 1 B subscription warrants

Today, 11 June 2019, is the last day of trading of the Series TO 1 B subscription warrants that were issued in connection with Calmark Sweden AB (publ)’s ("Calmark") spring/summer 2018 issue of units prior to listing. The exercise period for the Series TO 1 B subscription warrants ends on 13 June 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Last day of trading of Series TO 1 B subscription warrants

Today, 11 June 2019, is the last day of trading of the Series TO 1 B subscription warrants that were issued in connection with Calmark Sweden AB (publ)’s ("Calmark") spring/summer 2018 issue of units prior to listing. The exercise period for the Series TO 1 B subscription warrants ends on 13 June 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B

Idag, den 11 juni 2019, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilka emitterades i samband med Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") noteringsemission av units under våren/sommaren 2018. Sista dag att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B är den 13 juni 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B

Idag, den 11 juni 2019, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B, vilka emitterades i samband med Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") noteringsemission av units under våren/sommaren 2018. Sista dag att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B är den 13 juni 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Reminder of the exercise of subscription warrants of Series TO 1 B

The exercise period for the Series TO 1 B subscription warrants that were issued in connection with Calmark Sweden AB (publ)'s ("Calmark") spring/summer 2018 issue of units prior to listing is ongoing until June 13, 2019. Last day of trading of subscription warrants of Series TO 1 B is June 11, 2019. Holders of subscription warrants for Series TO 1 B are entitled, for each warrant, to subscribe for one new B share in the company at a price of SEK 5.40 per share. On full exercise of all Series TO 1 B subscription warrants, 3 000 000 B shares will be issued and Calmark will raise approximately MSEK 16.2 before issue costs.
Läs mer
Pressmeddelanden

Reminder of the exercise of subscription warrants of Series TO 1 B

The exercise period for the Series TO 1 B subscription warrants that were issued in connection with Calmark Sweden AB (publ)'s ("Calmark") spring/summer 2018 issue of units prior to listing is ongoing until June 13, 2019. Last day of trading of subscription warrants of Series TO 1 B is June 11, 2019. Holders of subscription warrants for Series TO 1 B are entitled, for each warrant, to subscribe for one new B share in the company at a price of SEK 5.40 per share. On full exercise of all Series TO 1 B subscription warrants, 3 000 000 B shares will be issued and Calmark will raise approximately MSEK 16.2 before issue costs.
Läs mer
Pressmeddelanden

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") noteringsemission av units under våren/sommaren 2018 pågår fram till och med den 13 juni 2019. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B är den 11 juni 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i bolaget till en kurs om 5,40 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 B nyttjas, nyemitteras 3 000 000 B-aktier och Calmark tillförs cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") noteringsemission av units under våren/sommaren 2018 pågår fram till och med den 13 juni 2019. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B är den 11 juni 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i bolaget till en kurs om 5,40 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 B nyttjas, nyemitteras 3 000 000 B-aktier och Calmark tillförs cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Design protection granted today for Calmark's readers regarding the Indian market

Calmark Sweden AB has today received approval for the application for industrial design right for its reader in India.
Läs mer
Pressmeddelanden

Design protection granted today for Calmark's readers regarding the Indian market

Calmark Sweden AB has today received approval for the application for industrial design right for its reader in India.
Läs mer
Pressmeddelanden

Designskydd beviljat idag för Calmarks läsare avseende den indiska marknaden

Calmark Sweden AB har idag fått godkännande på ansökan av designskydd för läsaren i Indien.
Läs mer
Pressmeddelanden

Designskydd beviljat idag för Calmarks läsare avseende den indiska marknaden

Calmark Sweden AB har idag fått godkännande på ansökan av designskydd för läsaren i Indien.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Aktieanalys på Calmark Sweden - Har inlett förhandling med distributör

Calmark utvecklar en patientnära analysmetod som enklare och snabbar än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Sedan noteringen 2018 har Calmark uppnått kommunicerade mål i förtid och därför accelererat sin tidsplan för en global marknadslansering. Baserat på en lyckad marknadslansering under 2020, i kombination med tillväxt samt lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras Calmark öka sin omsättning till ca 67 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal omkring >25 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering härleds ett nuvärde idag per aktie om 8 kr i ett Base scenario.
Läs mer
Pressmeddelanden

Analyst Group: Aktieanalys på Calmark Sweden - Har inlett förhandling med distributör

Calmark utvecklar en patientnära analysmetod som enklare och snabbar än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Sedan noteringen 2018 har Calmark uppnått kommunicerade mål i förtid och därför accelererat sin tidsplan för en global marknadslansering. Baserat på en lyckad marknadslansering under 2020, i kombination med tillväxt samt lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras Calmark öka sin omsättning till ca 67 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal omkring >25 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering härleds ett nuvärde idag per aktie om 8 kr i ett Base scenario.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark gets a patent, regarding methodology for LDH, approved in Vietnam

The Ministry of Science and Technology in Vietnam has today approved Calmark's patent application for "Test systems for the determination of hypoxia-induced cellular injury". The patent is part of Calmark's patent family regarding the methodology around the biomarker LDH and is valid until 2030.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark gets a patent, regarding methodology for LDH, approved in Vietnam

The Ministry of Science and Technology in Vietnam has today approved Calmark's patent application for "Test systems for the determination of hypoxia-induced cellular injury". The patent is part of Calmark's patent family regarding the methodology around the biomarker LDH and is valid until 2030.
Läs mer
Pressmeddelanden

Decisions on a preliminary launch plan for Calmark's products for global markets have now been taken by the Board

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has decided on a preliminary launch plan for the company's products. In the first phase, launches are taking place in the Nordic countries, the UK and Vietnam, and then increased in step two with more countries in Europe, as well as in Singapore, Malaysia and India.
Läs mer
Pressmeddelanden

Decisions on a preliminary launch plan for Calmark's products for global markets have now been taken by the Board

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has decided on a preliminary launch plan for the company's products. In the first phase, launches are taking place in the Nordic countries, the UK and Vietnam, and then increased in step two with more countries in Europe, as well as in Singapore, Malaysia and India.
Läs mer
Pressmeddelanden

The first single-use items produced by Frohe delivered to Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB today received delivery of the first single-use items produced in a production environment. Frohe AB, with whom Calmark has previously signed an agreement, has produced the first single-use products.
Läs mer
Pressmeddelanden

The first single-use items produced by Frohe delivered to Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB today received delivery of the first single-use items produced in a production environment. Frohe AB, with whom Calmark has previously signed an agreement, has produced the first single-use products.
Läs mer
Pressmeddelanden

Prior to the forthcoming launch in Asia, Calmark today signed an agreement with Luctor Medical for consulting services.

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Luctor Medical in the Netherlands, an internationally leading consulting company specializing in finding distributors for medical technology products. The agreement applies to consulting services regarding distributor networks in Asia prior to the upcoming launch.
Läs mer
Pressmeddelanden

Prior to the forthcoming launch in Asia, Calmark today signed an agreement with Luctor Medical for consulting services.

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Luctor Medical in the Netherlands, an internationally leading consulting company specializing in finding distributors for medical technology products. The agreement applies to consulting services regarding distributor networks in Asia prior to the upcoming launch.
Läs mer
Pressmeddelanden

First reader produced by Note delivered to Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB has today received delivery of the first reader manufactured in a production environment. Note AB in Norrtälje, with whom Calmark has previously signed an agreement, has produced the first reader.
Läs mer
Pressmeddelanden

First reader produced by Note delivered to Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB has today received delivery of the first reader manufactured in a production environment. Note AB in Norrtälje, with whom Calmark has previously signed an agreement, has produced the first reader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB signs an agreement with Emergo by UL in the Netherlands to start registrations outside the EU area

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Emergo by UL, an internationally leading company in the regulatory field. The agreement concerns consulting services regarding the registration of Calmark's products in Asia prior to the coming launch.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB signs an agreement with Emergo by UL in the Netherlands to start registrations outside the EU area

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Emergo by UL, an internationally leading company in the regulatory field. The agreement concerns consulting services regarding the registration of Calmark's products in Asia prior to the coming launch.
Läs mer
Pressmeddelanden

The Bilirubin test is prioritized in Calmark's strategy for 2019, which means that launch can take place up to six months earlier than previously communicated

The Board of Directors of Calmark Sweden AB today decided to prioritize the CE marking for bilirubin test separately, before the other tests, in order to reach the market faster and get revenues earlier.
Läs mer
Pressmeddelanden

The Bilirubin test is prioritized in Calmark's strategy for 2019, which means that launch can take place up to six months earlier than previously communicated

The Board of Directors of Calmark Sweden AB today decided to prioritize the CE marking for bilirubin test separately, before the other tests, in order to reach the market faster and get revenues earlier.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB signs agreement with Frohe AB to start production of the single-use items

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Frohe AB, a leading Swedish production partner for the manufacture of advanced plastic parts. The agreement concerns the production of Calmark's single-use products.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB signs agreement with Frohe AB to start production of the single-use items

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Frohe AB, a leading Swedish production partner for the manufacture of advanced plastic parts. The agreement concerns the production of Calmark's single-use products.
Läs mer
Pressmeddelanden

Design protection granted today for Calmark's readers regarding the Chinese market

Calmark Sweden AB has today received approval from Chinese authorities for its application for industrial design right for its reader in China.
Läs mer
Pressmeddelanden

Design protection granted today for Calmark's readers regarding the Chinese market

Calmark Sweden AB has today received approval from Chinese authorities for its application for industrial design right for its reader in China.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB signs agreement with Note AB to start production

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Note AB, a leading northern European manufacturing partner with an international platform for manufacturing electronic-based products. The agreement concerns the start-up of production for Calmark's reader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB signs agreement with Note AB to start production

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Note AB, a leading northern European manufacturing partner with an international platform for manufacturing electronic-based products. The agreement concerns the start-up of production for Calmark's reader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB and Nublis AB terminate the agreement in advance

Nublis AB has delivered consulting services in finance to Calmark since April 2018. The agreement runs until the end of June 2019 but is now cancelled as of March 31, 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB and Nublis AB terminate the agreement in advance

Nublis AB has delivered consulting services in finance to Calmark since April 2018. The agreement runs until the end of June 2019 but is now cancelled as of March 31, 2019.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark has achieved all important milestones for 2018

During the day, Calmark Sweden AB has achieved the last remaining milestones previously announced for 2018. The chemistry development for LDH and glucose is now ready to move on to the next step!
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark has achieved all important milestones for 2018

During the day, Calmark Sweden AB has achieved the last remaining milestones previously announced for 2018. The chemistry development for LDH and glucose is now ready to move on to the next step!
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark is granted design protection for the reader in the EU and the US

The World Intellectual Property Organization (WIPO) has announced that Calmark Sweden AB has been granted registration of the design for the reader in the EU and the US.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark is granted design protection for the reader in the EU and the US

The World Intellectual Property Organization (WIPO) has announced that Calmark Sweden AB has been granted registration of the design for the reader in the EU and the US.
Läs mer
Pressmeddelanden

Carlmark's reader approved in electrical safety testing - an important step forward in the CE marking

Today, Calmark Sweden achieved an important milestone towards the CE marking of its product NEO, when the reader passed the electrical safety testing and was approved in accordance with the applicable standard for laboratory equipment.
Läs mer
Pressmeddelanden

Carlmark's reader approved in electrical safety testing - an important step forward in the CE marking

Today, Calmark Sweden achieved an important milestone towards the CE marking of its product NEO, when the reader passed the electrical safety testing and was approved in accordance with the applicable standard for laboratory equipment.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden achieves important milestones in development project

Today, Calmark Sweden achieved an important milestone regarding the single-use items that enables large-scale production. The company is now leaving the prototype stage of development of the mechanics around the single-use products. In addition, resources for key functions have been secured for the company this week.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden achieves important milestones in development project

Today, Calmark Sweden achieved an important milestone regarding the single-use items that enables large-scale production. The company is now leaving the prototype stage of development of the mechanics around the single-use products. In addition, resources for key functions have been secured for the company this week.
Läs mer