Aktuellt

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2022 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 17 maj 2022, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2022 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 17 maj 2022, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's distributor in India also signs agreements for the Neo products

Calmark Sweden AB announced today that an exclusive distributor agreement has been signed with r2 Diagnostics in India regarding Calmark's test for newborns.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's distributor in India also signs agreements for the Neo products

Calmark Sweden AB announced today that an exclusive distributor agreement has been signed with r2 Diagnostics in India regarding Calmark's test for newborns.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks distributör i Indien tecknar avtal även för Neo-produkterna

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget r2 Diagnostics i Indien avseende Calmarks tester för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks distributör i Indien tecknar avtal även för Neo-produkterna

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget r2 Diagnostics i Indien avseende Calmarks tester för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Italy regarding Neo-products

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Italy, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) covering the Calmark Neo platform. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Italy regarding Neo-products

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Italy, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) covering the Calmark Neo platform. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order på Neo-produkter från Italien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Italien, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) avseende Calmark Neo plattformen. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order på Neo-produkter från Italien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Italien, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) avseende Calmark Neo plattformen. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2022 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022 kl. 13.00 i Karlstad Innovation Park, lokal Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2022 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022 kl. 13.00 i Karlstad Innovation Park, lokal Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's distributor in Italy also signs agreements for the Neo products

Calmark Sweden AB announced today that an exclusive distributor agreement has been signed with P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) in Italy regarding Calmark's test for newborns.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's distributor in Italy also signs agreements for the Neo products

Calmark Sweden AB announced today that an exclusive distributor agreement has been signed with P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) in Italy regarding Calmark's test for newborns.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks distributör i Italien tecknar avtal även för Neo-produkterna

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) i Italien avseende Calmarks test för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks distributör i Italien tecknar avtal även för Neo-produkterna

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) i Italien avseende Calmarks test för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2021 och delårsrapport fjärde kvartalet (Q4) 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2021 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2021 och delårsrapport fjärde kvartalet (Q4) 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2021 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from the United Arab Emirates

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in the United Arab Emirates (UAE), Enox Pharma AB, covering both the Calmark Neo platform and Calmark Covid platform. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from the United Arab Emirates

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in the United Arab Emirates (UAE), Enox Pharma AB, covering both the Calmark Neo platform and Calmark Covid platform. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Förenade Arabemiraten

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Förenade Arabemiraten, Enox Pharma AB, avseende både Calmark Neo plattformen och Calmark Covid plattformen. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Förenade Arabemiraten

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Förenade Arabemiraten, Enox Pharma AB, avseende både Calmark Neo plattformen och Calmark Covid plattformen. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's Rights issue registered – conversion of BTA B to B shares

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or ”the Company”) has carried out a rights issue of B shares to an amount of approximately MSEK 24.9 (“the Rights Issue”). The Rights Issue was completed on November 23, 2021. The Rights Issue was subscribed to 137.3 percent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's Rights issue registered – conversion of BTA B to B shares

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or ”the Company”) has carried out a rights issue of B shares to an amount of approximately MSEK 24.9 (“the Rights Issue”). The Rights Issue was completed on November 23, 2021. The Rights Issue was subscribed to 137.3 percent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission registrerad – omvandling av BTA B till B-aktier

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av B-aktier om cirka 24,9 MSEK, som avslutades den 23 november 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 137,3 procent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission registrerad – omvandling av BTA B till B-aktier

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av B-aktier om cirka 24,9 MSEK, som avslutades den 23 november 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 137,3 procent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Firyal Kryou new CFO for Calmark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the company has contracted Firyal Kryou as interim CFO and member of the management team. She will take up the role today, December 1, 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Firyal Kryou new CFO for Calmark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the company has contracted Firyal Kryou as interim CFO and member of the management team. She will take up the role today, December 1, 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Firyal Kryou ny CFO för Calmark

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget har kontrakterat Firyal Kryou som interim CFO och medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder rollen idag den 1 december 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Firyal Kryou ny CFO för Calmark

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget har kontrakterat Firyal Kryou som interim CFO och medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder rollen idag den 1 december 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Final subscription rate of rights issue in Calmark Sweden AB (publ) amounts to 137.3 percent

The Rights Issue of approximately MSEK 24.9 in Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or "the Company”), which was announced on 22 October 2021, (“the Rights Issue”) was oversubscribed. The final subscription rate of the Rights Issue was 137.3 percent. The Rights Issue provides the Company approximately MSEK 24.9 in proceeds before issuance costs.
Läs mer
Pressmeddelanden

Final subscription rate of rights issue in Calmark Sweden AB (publ) amounts to 137.3 percent

The Rights Issue of approximately MSEK 24.9 in Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or "the Company”), which was announced on 22 October 2021, (“the Rights Issue”) was oversubscribed. The final subscription rate of the Rights Issue was 137.3 percent. The Rights Issue provides the Company approximately MSEK 24.9 in proceeds before issuance costs.
Läs mer
Pressmeddelanden

Slutlig teckningsgrad i Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission uppgår till 137,3 procent

Företrädesemissionen om cirka 24,9 MSEK som offentliggjordes den 22 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”) i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) blev övertecknad. Företrädesemissionen tecknades till totalt 137,3 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Slutlig teckningsgrad i Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission uppgår till 137,3 procent

Företrädesemissionen om cirka 24,9 MSEK som offentliggjordes den 22 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”) i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) blev övertecknad. Företrädesemissionen tecknades till totalt 137,3 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Preliminary subscription rate of rights issue in Calmark Sweden AB (publ) amounts to approximately 137 percent

The preliminary outcome of the rights issue in Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”), the subscription period of which ended at 3:00 p.m. today, 23 November 2021, indicates a subscription rate of 137.2 percent. Through the rights issue, Calmark will receive the maximum amount of MSEK 24.9 before issuance costs, approximately MSEK 2.5.
Läs mer
Pressmeddelanden

Preliminary subscription rate of rights issue in Calmark Sweden AB (publ) amounts to approximately 137 percent

The preliminary outcome of the rights issue in Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”), the subscription period of which ended at 3:00 p.m. today, 23 November 2021, indicates a subscription rate of 137.2 percent. Through the rights issue, Calmark will receive the maximum amount of MSEK 24.9 before issuance costs, approximately MSEK 2.5.
Läs mer
Pressmeddelanden

Preliminär teckningsgrad i Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission uppgår till cirka 137 procent

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) där teckningsperioden löpte ut idag den 23 november 2021 kl. 15.00, visar att företrädesemissionen har tecknats till cirka 137,2 procent. Calmark kommer genom företrädesemissionen att tillföras maxbeloppet om cirka 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till ca 2,5 miljoner kronor.
Läs mer
Pressmeddelanden

Preliminär teckningsgrad i Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission uppgår till cirka 137 procent

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) där teckningsperioden löpte ut idag den 23 november 2021 kl. 15.00, visar att företrädesemissionen har tecknats till cirka 137,2 procent. Calmark kommer genom företrädesemissionen att tillföras maxbeloppet om cirka 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till ca 2,5 miljoner kronor.
Läs mer
Pressmeddelanden

The directed issue to Gainbridge Capital is now registered

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the directed issue of 388,936 B shares to Gainbridge Capital now has been registered. The issue was carried out at a subscription price of SEK 5.40 per B share, raising approximately MSEK 2.1 before issuance costs and increasing the share capital by SEK 38,893.60.
Läs mer
Pressmeddelanden

The directed issue to Gainbridge Capital is now registered

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the directed issue of 388,936 B shares to Gainbridge Capital now has been registered. The issue was carried out at a subscription price of SEK 5.40 per B share, raising approximately MSEK 2.1 before issuance costs and increasing the share capital by SEK 38,893.60.
Läs mer
Pressmeddelanden

Den riktade emissionen till Gainbridge Capital är nu registrerad

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att den riktade emissionen av 388 936 B-aktier till Gainbridge Capital nu registrerats. Emissionen genomfördes till kursen 5,40 SEK per B-aktie och innebär ett kapitaltillskott om cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader samt en ökning av aktiekapitalet med 38 893,60 SEK.
Läs mer
Pressmeddelanden

Den riktade emissionen till Gainbridge Capital är nu registrerad

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att den riktade emissionen av 388 936 B-aktier till Gainbridge Capital nu registrerats. Emissionen genomfördes till kursen 5,40 SEK per B-aktie och innebär ett kapitaltillskott om cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader samt en ökning av aktiekapitalet med 38 893,60 SEK.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks CFO lämnar företaget på egen begäran

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att företagets CFO, Marielle Bos, på egen begäran valt att säga upp sin anställning.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks CFO lämnar företaget på egen begäran

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att företagets CFO, Marielle Bos, på egen begäran valt att säga upp sin anställning.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) publishes information memorandum in view of rights issue

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) announces today that the information memorandum in view of the Company's previously announced rights issue (“the Rights Issue”) has been approved by Spotlight Stock Market. The information memorandum and other relevant information will be made available on the Company’s website, www.calmark.se, on Hagberg & Aneborn Fondkommission AB’s website, www.hagberganeborn, and on Spotlight Stock Market’s website, www.spotlightstockmarket.com.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) publishes information memorandum in view of rights issue

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) announces today that the information memorandum in view of the Company's previously announced rights issue (“the Rights Issue”) has been approved by Spotlight Stock Market. The information memorandum and other relevant information will be made available on the Company’s website, www.calmark.se, on Hagberg & Aneborn Fondkommission AB’s website, www.hagberganeborn, and on Spotlight Stock Market’s website, www.spotlightstockmarket.com.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) meddelar idag att informationsmemorandumet med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission (”Företrädesemissionen”) har godkänts av Spotlight Stock Market. Informationsmemorandumet och annan relevant information kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.calmark.se, på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) meddelar idag att informationsmemorandumet med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission (”Företrädesemissionen”) har godkänts av Spotlight Stock Market. Informationsmemorandumet och annan relevant information kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.calmark.se, på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport tredje kvartalet (Q3) 2021

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden juli – september 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport tredje kvartalet (Q3) 2021

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden juli – september 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark brings forward publication of interim report for Q3

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the publication of the interim report for the third quarter of 2021 will be further brought forward to 29 October.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark brings forward publication of interim report for Q3

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the publication of the interim report for the third quarter of 2021 will be further brought forward to 29 October.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tidigarelägger publicering av delårsrapport för Q3

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att publiceringen av delårsrapport för tredje kvartalet 2021 tidigareläggs ytterligare till den 29 oktober.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tidigarelägger publicering av delårsrapport för Q3

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att publiceringen av delårsrapport för tredje kvartalet 2021 tidigareläggs ytterligare till den 29 oktober.
Läs mer
Pressmeddelanden

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) resolves to carry out a rights issue of approx. MSEK 24.9 and a directed issue of approx. MSEK 2.1, and brings forward the interim report for Q3 2021

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) has, on the authority of the Annual General Meeting of 18 May 2021, resolved on a rights issue of not more than 4,611,064 B shares, with preferential rights for existing shareholders in Calmark (the “Rights issue”). The Company has obtained subscription commitments corresponding to approximately 54 percent of the Rights Issue from, inter alia, Wingefors Invest AB and Creades AB (via capital insurance), as well as guarantee commitments corresponding to approximately 26 percent of the Rights Issue from Gainbridge Capital AB (“Gainbridge Capital”) and a number of existing owners. In total, the subscription and guarantee commitments correspond to approximately 80 percent of the Rights Issue. Provided that the Rights issue is fully subscribed, the Company will raise proceeds of approximately MSEK 24.9 before issuance costs. In addition, the Board of Directors of Calmark has, on the authority of the Annual General Meeting of 18 May 2021, resolved on a directed issue of 388,936 B shares to Gainbridge Capital, corresponding to approximately MSEK 2.1 (the “Directed Issue”). In view of the new share issues, Calmark advances the publication of the interim report for the third quarter to 5 November 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) resolves to carry out a rights issue of approx. MSEK 24.9 and a directed issue of approx. MSEK 2.1, and brings forward the interim report for Q3 2021

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) has, on the authority of the Annual General Meeting of 18 May 2021, resolved on a rights issue of not more than 4,611,064 B shares, with preferential rights for existing shareholders in Calmark (the “Rights issue”). The Company has obtained subscription commitments corresponding to approximately 54 percent of the Rights Issue from, inter alia, Wingefors Invest AB and Creades AB (via capital insurance), as well as guarantee commitments corresponding to approximately 26 percent of the Rights Issue from Gainbridge Capital AB (“Gainbridge Capital”) and a number of existing owners. In total, the subscription and guarantee commitments correspond to approximately 80 percent of the Rights Issue. Provided that the Rights issue is fully subscribed, the Company will raise proceeds of approximately MSEK 24.9 before issuance costs. In addition, the Board of Directors of Calmark has, on the authority of the Annual General Meeting of 18 May 2021, resolved on a directed issue of 388,936 B shares to Gainbridge Capital, corresponding to approximately MSEK 2.1 (the “Directed Issue”). In view of the new share issues, Calmark advances the publication of the interim report for the third quarter to 5 November 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) beslutar att genomföra en företrädesemission om cirka 24,9 MSEK och en riktad emission om cirka 2,1 MSEK samt tidigarelägger delårsrapport för det tredje kvartalet 2021

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, beslutat om en nyemission av högst 4 611 064 B-aktier med företrädesrätt för Calmarks befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden, motsvarande cirka 54 procent av Företrädesemissionen, från bl.a. Wingefors Invest AB och Creades AB (via kapitalförsäkring) samt garantiåtaganden, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen, från Gainbridge Capital AB (”Gainbridge Capital”) och ett antal befintliga ägare. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantier cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen i Calmark, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, beslutat om en riktad emission av 388 936 B-aktier till Gainbridge Capital motsvarande cirka 2,1 MSEK (”Riktade emissionen”). Calmark tidigarelägger sin delårsrapport för det tredje kvartalet med anledning av nyemissionerna till den 5 november 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) beslutar att genomföra en företrädesemission om cirka 24,9 MSEK och en riktad emission om cirka 2,1 MSEK samt tidigarelägger delårsrapport för det tredje kvartalet 2021

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, beslutat om en nyemission av högst 4 611 064 B-aktier med företrädesrätt för Calmarks befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden, motsvarande cirka 54 procent av Företrädesemissionen, från bl.a. Wingefors Invest AB och Creades AB (via kapitalförsäkring) samt garantiåtaganden, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen, från Gainbridge Capital AB (”Gainbridge Capital”) och ett antal befintliga ägare. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantier cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen i Calmark, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, beslutat om en riktad emission av 388 936 B-aktier till Gainbridge Capital motsvarande cirka 2,1 MSEK (”Riktade emissionen”). Calmark tidigarelägger sin delårsrapport för det tredje kvartalet med anledning av nyemissionerna till den 5 november 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark intensifies efforts in India

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) announces today that it will intensify efforts in relation to the market launch in India, and that the potential is considered to be significant. The Company has supplied India with instruments and COVID19-LDH tests in view of a possible procurement.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark intensifies efforts in India

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) announces today that it will intensify efforts in relation to the market launch in India, and that the potential is considered to be significant. The Company has supplied India with instruments and COVID19-LDH tests in view of a possible procurement.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark intensifierar arbetet i Indien

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) meddelar idag att lanseringen på den indiska marknaden intensifieras och att potentialen bedöms stor. Bolaget har levererat instrument med tillhörande COVID19-LDH tester till Indien inför en eventuell upphandling.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark intensifierar arbetet i Indien

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) meddelar idag att lanseringen på den indiska marknaden intensifieras och att potentialen bedöms stor. Bolaget har levererat instrument med tillhörande COVID19-LDH tester till Indien inför en eventuell upphandling.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Switzerland

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Switzerland, LabForce AG, covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Switzerland

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Switzerland, LabForce AG, covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Schweiz

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Schweiz, LabForce AG avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Schweiz

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Schweiz, LabForce AG avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Halvårsrapport Q2 2021

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Halvårsrapport Q2 2021

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Egypten

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Egypten, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Egypten

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Egypten, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Iraq

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Iraq, Enox Pharma AB, covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Iraq

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Iraq, Enox Pharma AB, covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Irak

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Irak, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Irak

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Irak, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark’s fully automated production line has been installed and the first batches of test cassettes produced

Calmark Sweden AB (publ) announces today that all the steps in the process validation of the fully automated production line have been completed and the first batches of test cassettes produced with good results.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark’s fully automated production line has been installed and the first batches of test cassettes produced

Calmark Sweden AB (publ) announces today that all the steps in the process validation of the fully automated production line have been completed and the first batches of test cassettes produced with good results.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks helautomatiska produktionslina installerad och första partierna av testkassetter producerade

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att samtliga steg i processvalideringen av den helautomatiska produktionslinan slutförts och de första batcherna av testkassetter är nu producerade med goda resultat.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks helautomatiska produktionslina installerad och första partierna av testkassetter producerade

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att samtliga steg i processvalideringen av den helautomatiska produktionslinan slutförts och de första batcherna av testkassetter är nu producerade med goda resultat.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller första ordern från Indien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Indien, r2 Hemostasis Diagnostics, avseende plattformen Calmark POC - Covid. Ordern, som är av mindre ekonomiskt värde, har strategisk betydelse då den visar att Calmarks leverantör nu påbörjat försäljningsarbetet.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller första ordern från Indien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Indien, r2 Hemostasis Diagnostics, avseende plattformen Calmark POC - Covid. Ordern, som är av mindre ekonomiskt värde, har strategisk betydelse då den visar att Calmarks leverantör nu påbörjat försäljningsarbetet.
Läs mer
Pressmeddelanden

The English Edition of Calmark’s Annual Report 2020 is published

Calmark Sweden AB’s Annual Report 2020 is now available also in English
Läs mer
Pressmeddelanden

The English Edition of Calmark’s Annual Report 2020 is published

Calmark Sweden AB’s Annual Report 2020 is now available also in English
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement for India regarding COVID19-LDH

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd regarding marketing and sales of the Calmark POC - Covid platform in the Indian market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement for India regarding COVID19-LDH

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd regarding marketing and sales of the Calmark POC - Covid platform in the Indian market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal för Indien avseende COVID19-LDH

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark POC - Covid på den indiska marknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal för Indien avseende COVID19-LDH

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark POC - Covid på den indiska marknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2021 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 18 maj 2021, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med enbart förhandsröstning, utan fysiskt deltagande.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2021 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 18 maj 2021, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med enbart förhandsröstning, utan fysiskt deltagande.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2021 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org. nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2021 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org. nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark CE marks product for assessing COVID-19 severity

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the product Calmark COVID19-LDH has obtained its CE marking in accordance with the IVD directive. The product is now ready for sale and use in healthcare, including in the EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark CE marks product for assessing COVID-19 severity

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the product Calmark COVID19-LDH has obtained its CE marking in accordance with the IVD directive. The product is now ready for sale and use in healthcare, including in the EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark CE-märker produkt för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att produkten Calmark COVID19-LDH har CE-märkts enligt IVD-direktivet. Produkten kan nu börja säljas och användas i sjukvården bland annat inom EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark CE-märker produkt för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att produkten Calmark COVID19-LDH har CE-märkts enligt IVD-direktivet. Produkten kan nu börja säljas och användas i sjukvården bland annat inom EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Updated timetable regarding Calmark's LDH test for Covid-19 assessment

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the development project related to the product COVID19-LDH has been updated. The CE marking of this POC test will take place one to two weeks later than previously disclosed.
Läs mer
Pressmeddelanden

Updated timetable regarding Calmark's LDH test for Covid-19 assessment

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the development project related to the product COVID19-LDH has been updated. The CE marking of this POC test will take place one to two weeks later than previously disclosed.
Läs mer
Pressmeddelanden

Uppdaterad tidsplan avseende Calmarks LDH-test för bedömning av covid-19

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för utvecklingsprojektet avseende produkten COVID19-LDH har uppdaterats. CE-märkningen av detta PNA-test kommer att ske en till två veckor senare än beräknat.
Läs mer
Pressmeddelanden

Uppdaterad tidsplan avseende Calmarks LDH-test för bedömning av covid-19

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för utvecklingsprojektet avseende produkten COVID19-LDH har uppdaterats. CE-märkningen av detta PNA-test kommer att ske en till två veckor senare än beräknat.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Enox Pharma for five key markets in the Middle East

Calmark Sweden AB (publ) has today entered an exclusive distributor agreement with the company Enox Pharma AB regarding marketing and sales of Calmark's products in the countries Egypt, Iraq, Bahrain, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Through this agreement, Calmark expands its launch in the MENA region, where there is an extensive need for safe and effective diagnostics.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Enox Pharma for five key markets in the Middle East

Calmark Sweden AB (publ) has today entered an exclusive distributor agreement with the company Enox Pharma AB regarding marketing and sales of Calmark's products in the countries Egypt, Iraq, Bahrain, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Through this agreement, Calmark expands its launch in the MENA region, where there is an extensive need for safe and effective diagnostics.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Enox Pharma avseende fem nyckelmarknader i Mellanöstern

Calmark Sweden AB (publ) har idag signerat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Enox Pharma AB avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks produkter i länderna Egypten, Irak, Bahrain, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten. Genom detta avtal utökar Calmark lanseringen i MENA, där det finns ett omfattande behov av säker och effektiv diagnostik.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Enox Pharma avseende fem nyckelmarknader i Mellanöstern

Calmark Sweden AB (publ) har idag signerat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Enox Pharma AB avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks produkter i länderna Egypten, Irak, Bahrain, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten. Genom detta avtal utökar Calmark lanseringen i MENA, där det finns ett omfattande behov av säker och effektiv diagnostik.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2020 och delårsrapport fjärde kvartalet 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2020 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2020 och delårsrapport fjärde kvartalet 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2020 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Calmark Sweden AB (publ) höll på onsdagen den 23 december 2020 en extra bolagsstämma under ordförandeskap av Kjersti Berg Mathinsen. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Calmark Sweden AB (publ) höll på onsdagen den 23 december 2020 en extra bolagsstämma under ordförandeskap av Kjersti Berg Mathinsen. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives SEK 10.7 million through the redemption of warrants with an exercise rate of 98.1%

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) carried out a rights issue of shares and free-of-charge warrants during November 2019. The exercise period of the Series TO 2 B subscription warrants was between December 4, 2020, and December 16, 2020, and thus has ended. In total, 2,408,005 TO 2 B warrants were used to subscribe for shares, corresponding to an exercise rate of approximately 98.1 percent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives SEK 10.7 million through the redemption of warrants with an exercise rate of 98.1%

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) carried out a rights issue of shares and free-of-charge warrants during November 2019. The exercise period of the Series TO 2 B subscription warrants was between December 4, 2020, and December 16, 2020, and thus has ended. In total, 2,408,005 TO 2 B warrants were used to subscribe for shares, corresponding to an exercise rate of approximately 98.1 percent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tillförs 10,7 MSEK genom lösen av teckningsoptioner med nyttjandegrad om 98,1%

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller “Bolaget”) genomförde under november 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 2 B pågick under perioden 4 december 2020 till 16 december 2020 och har således avslutats. Totalt nyttjades 2 408 005 TO 2 B för teckning, innebärande en nyttjandegrad om cirka 98,1 procent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tillförs 10,7 MSEK genom lösen av teckningsoptioner med nyttjandegrad om 98,1%

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller “Bolaget”) genomförde under november 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO 2 B pågick under perioden 4 december 2020 till 16 december 2020 och har således avslutats. Totalt nyttjades 2 408 005 TO 2 B för teckning, innebärande en nyttjandegrad om cirka 98,1 procent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 B

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 2 B som emitterades i samband med Calmark Sweden AB:s (publ) företrädesemission av units under november 2019 pågår fram till och med den 16 december 2020. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 B på Spotlight Stock Market är den 14 december 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i Calmark till en kurs om 4,44 SEK per B-aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 B nyttjas, nyemitteras 2 455 560 B-aktier och Calmark tillförs cirka 10,9 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 B

Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 2 B som emitterades i samband med Calmark Sweden AB:s (publ) företrädesemission av units under november 2019 pågår fram till och med den 16 december 2020. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 B på Spotlight Stock Market är den 14 december 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i Calmark till en kurs om 4,44 SEK per B-aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 B nyttjas, nyemitteras 2 455 560 B-aktier och Calmark tillförs cirka 10,9 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 23 december 2020 kl. 09.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 23 december 2020 kl. 09.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's issue heavily oversubscribed - raises MSEK 26.5

The Board of Directors of Calmark Sweden AB ("Calmark" or "the Company") has, conditional on the approval of the Extraordinary General Meeting and in accordance with what was disclosed in the Company's press release earlier today, resolved to conduct a directed new issue of 5,000,000 shares at a subscription price of SEK 5.30 per share ("the Directed Issue"). The Directed Issue was subscribed by a number of existing and external private investors and family offices, including Wingefors Invest AB and Creades AB.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's issue heavily oversubscribed - raises MSEK 26.5

The Board of Directors of Calmark Sweden AB ("Calmark" or "the Company") has, conditional on the approval of the Extraordinary General Meeting and in accordance with what was disclosed in the Company's press release earlier today, resolved to conduct a directed new issue of 5,000,000 shares at a subscription price of SEK 5.30 per share ("the Directed Issue"). The Directed Issue was subscribed by a number of existing and external private investors and family offices, including Wingefors Invest AB and Creades AB.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks emission kraftigt övertecknad – tar in 26,5 Mkr

Styrelsen i Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) har, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission om totalt 5 000 000 aktier till teckningskursen 5,30 kronor per aktie (den ”Riktade emissionen”). Den Riktade emissionen tecknades av ett antal befintliga samt nytillkomna privata investerare och family offices, inklusive Wingefors Invest AB och Creades AB.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks emission kraftigt övertecknad – tar in 26,5 Mkr

Styrelsen i Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) har, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, och i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission om totalt 5 000 000 aktier till teckningskursen 5,30 kronor per aktie (den ”Riktade emissionen”). Den Riktade emissionen tecknades av ett antal befintliga samt nytillkomna privata investerare och family offices, inklusive Wingefors Invest AB och Creades AB.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark explores the feasibility of carrying out a directed issue of shares

Calmark Sweden AB ("Calmark" or "the Company") has instructed Erik Penser Bank to explore the feasibility of carrying out a directed new issue of approximately SEK 20 million (the “Directed issue”) by means of an accelerated book building process ("the Book Building Process"). The Directed Issue will be conditional on the subsequent approval of an extraordinary general meeting, which is planned to be held on December 23, 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark explores the feasibility of carrying out a directed issue of shares

Calmark Sweden AB ("Calmark" or "the Company") has instructed Erik Penser Bank to explore the feasibility of carrying out a directed new issue of approximately SEK 20 million (the “Directed issue”) by means of an accelerated book building process ("the Book Building Process"). The Directed Issue will be conditional on the subsequent approval of an extraordinary general meeting, which is planned to be held on December 23, 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark utreder förutsättningarna att genomföra en riktad emission

Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för genomföra en riktad nyemissionom cirka 20 MSEK (den ”Riktade emissionen”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuildingförfarandet”). Den Riktade emissionen kommer att vara villkorad av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras hållas den 23 december 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark utreder förutsättningarna att genomföra en riktad emission

Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för genomföra en riktad nyemissionom cirka 20 MSEK (den ”Riktade emissionen”) genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuildingförfarandet”). Den Riktade emissionen kommer att vara villkorad av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras hållas den 23 december 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

The exercise period for Calmark’s subscription warrants begins today

During November 2019, Calmark Sweden AB (publ) ("Calmark" or "the Company") carried out a rights issue of units, consisting of shares and series TO 2 B subscription warrants. On Friday, December 4, 2020, the exercise period for the series TO 2 B subscription warrants begins. The subscription period will continue until December 16, 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

The exercise period for Calmark’s subscription warrants begins today

During November 2019, Calmark Sweden AB (publ) ("Calmark" or "the Company") carried out a rights issue of units, consisting of shares and series TO 2 B subscription warrants. On Friday, December 4, 2020, the exercise period for the series TO 2 B subscription warrants begins. The subscription period will continue until December 16, 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Idag inleds lösenperioden för teckningsoptioner i Calmark

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark eller “Bolaget”) genomförde under november 2019 en företrädesemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 2 B. Fredagen den 4 december 2020 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna TO 2 B. Lösenperioden pågår till och med 16 december 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Idag inleds lösenperioden för teckningsoptioner i Calmark

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark eller “Bolaget”) genomförde under november 2019 en företrädesemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner TO 2 B. Fredagen den 4 december 2020 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna TO 2 B. Lösenperioden pågår till och med 16 december 2020.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement in Italy

Calmark Sweden AB announced today that an exclusive distributor agreement has been signed with P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) in Italy. The agreement covers Calmark's test for assessment of COVID-19 disease severity and contains a minimum contract volume of EUR 457 500. The test, "Calmark COVID-19-LDH", is under development and is projected to obtain its CE mark approval during the first quarter of 2021, after which it will be ready for sale.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement in Italy

Calmark Sweden AB announced today that an exclusive distributor agreement has been signed with P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) in Italy. The agreement covers Calmark's test for assessment of COVID-19 disease severity and contains a minimum contract volume of EUR 457 500. The test, "Calmark COVID-19-LDH", is under development and is projected to obtain its CE mark approval during the first quarter of 2021, after which it will be ready for sale.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark har tecknat distributörsavtal i Italien

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) i Italien. Avtalet omfattar Calmarks test för att bedöma sjukdomsgraden vid covid-19 och innehåller en minsta avtalsvolym på 4,6 MSEK. Testet, ”Calmark COVID19-LDH”, är under utveckling och beräknas kunna CE-märkas under första kvartalet 2021 och är då redo för försäljning.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark har tecknat distributörsavtal i Italien

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) i Italien. Avtalet omfattar Calmarks test för att bedöma sjukdomsgraden vid covid-19 och innehåller en minsta avtalsvolym på 4,6 MSEK. Testet, ”Calmark COVID19-LDH”, är under utveckling och beräknas kunna CE-märkas under första kvartalet 2021 och är då redo för försäljning.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark enters into cooperation with VIA Global Health to accelerate globalization

Calmark Sweden AB today announced that an agreement regarding distribution of the Company's products has been signed with the U.S. company VIA Global Health, which specializes in distribution of medical devices in low- and middle-income countries. The agreement entails that Calmark's products can reach out to countries in, e.g., Africa and South America sooner than anticipated, and more cost-efficiently.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark enters into cooperation with VIA Global Health to accelerate globalization

Calmark Sweden AB today announced that an agreement regarding distribution of the Company's products has been signed with the U.S. company VIA Global Health, which specializes in distribution of medical devices in low- and middle-income countries. The agreement entails that Calmark's products can reach out to countries in, e.g., Africa and South America sooner than anticipated, and more cost-efficiently.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark inleder samarbete med VIA Global Health för snabbare globalisering

Calmark Sweden AB meddelade idag att de skrivit avtal avseende distribution av bolagets produkter med det amerikanska bolaget VIA Global Health, som specialiserats sig på distribution av medicintekniska produkter i låg och medelinkomstländer. Avtalet innebär att Calmarks produkter kan nå ut till länder i bl.a. Afrika och Sydamerika tidigare än beräknat och dessutom mera kostnadseffektivt.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark inleder samarbete med VIA Global Health för snabbare globalisering

Calmark Sweden AB meddelade idag att de skrivit avtal avseende distribution av bolagets produkter med det amerikanska bolaget VIA Global Health, som specialiserats sig på distribution av medicintekniska produkter i låg och medelinkomstländer. Avtalet innebär att Calmarks produkter kan nå ut till länder i bl.a. Afrika och Sydamerika tidigare än beräknat och dessutom mera kostnadseffektivt.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB locates Chinese mainland office to Wuxi, outside Shanghai

Calmark Sweden AB today announced that a new decision has been made regarding the location of the Company's office in mainland China. Following financial negotiations, the alternative to locate the office to Wuxi, outside Shanghai, appears more advantageous than the previously disclosed location, the Greater Bay Area.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB locates Chinese mainland office to Wuxi, outside Shanghai

Calmark Sweden AB today announced that a new decision has been made regarding the location of the Company's office in mainland China. Following financial negotiations, the alternative to locate the office to Wuxi, outside Shanghai, appears more advantageous than the previously disclosed location, the Greater Bay Area.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB förlägger Kinakontoret i Wuxi utanför Shanghai

Calmark Sweden AB meddelade idag att nytt beslut tagits avseende lokaliseringen av företagets kontor på Fastlandskina. Efter ekonomiska förhandlingar framstår alternativet att förlägga kontoret i Wuxi utanför Shanghai som ett mer fördelaktigt alternativ än Greater Bay Area vilket tidigare meddelats.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB förlägger Kinakontoret i Wuxi utanför Shanghai

Calmark Sweden AB meddelade idag att nytt beslut tagits avseende lokaliseringen av företagets kontor på Fastlandskina. Efter ekonomiska förhandlingar framstår alternativet att förlägga kontoret i Wuxi utanför Shanghai som ett mer fördelaktigt alternativ än Greater Bay Area vilket tidigare meddelats.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Teckningskurs fastställd för Calmarks teckningsoption TO2

Teckningskursen för teckningsoption TO2 i Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) har fastställts till 4,44 SEK i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption TO2 berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Calmark. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kan äga rum från och med 4 december 2020 till och med den 16 december 2020. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas tillförs Bolaget 10 906 259 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Teckningskurs fastställd för Calmarks teckningsoption TO2

Teckningskursen för teckningsoption TO2 i Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) har fastställts till 4,44 SEK i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption TO2 berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Calmark. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kan äga rum från och med 4 december 2020 till och med den 16 december 2020. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas tillförs Bolaget 10 906 259 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Triolab Finland - clarification

Clarification: Calmark Sweden AB's press release from today at 14:00 regarding order from Triolab Finland is of strategic importance as it shows that Calmark's distributor has now started demonstrations and active sales work. The economic value of the order is of minor importance.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Triolab Finland - clarification

Clarification: Calmark Sweden AB's press release from today at 14:00 regarding order from Triolab Finland is of strategic importance as it shows that Calmark's distributor has now started demonstrations and active sales work. The economic value of the order is of minor importance.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Triolab Finland - klargörande

Klargörande: Calmark Sweden ABs pressrelease idag kl 14:00 avseende order från Triolab Finland är av strategisk betydelse då den visar att Calmarks leverantör nu kommit igång med demonstrationer och aktivt försäljningsarbete. Det ekonomiska värdet av ordern är av mindre betydelse.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Triolab Finland - klargörande

Klargörande: Calmark Sweden ABs pressrelease idag kl 14:00 avseende order från Triolab Finland är av strategisk betydelse då den visar att Calmarks leverantör nu kommit igång med demonstrationer och aktivt försäljningsarbete. Det ekonomiska värdet av ordern är av mindre betydelse.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Triolab Finland

Calmark Sweden AB har idag emottagit en order avseende plattformen Calmark Neo, omfattande både Calmarks instrument samt tester för bilirubin. Ordern har lagts av Triolab Oy som är Calmarks exklusiva distributör i Finland, Litauen, Lettland och Estland.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Triolab Finland

Calmark Sweden AB har idag emottagit en order avseende plattformen Calmark Neo, omfattande både Calmarks instrument samt tester för bilirubin. Ordern har lagts av Triolab Oy som är Calmarks exklusiva distributör i Finland, Litauen, Lettland och Estland.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller sin första order från Triolab AB i Sverige

Calmark Sweden AB har idag emottagit bolagets första order avseende plattformen Calmark Neo. Ordern, som omfattar både läsare och engångstester för bilirubin, har lagts av Triolab AB som är Calmarks exklusiva distributör i Sverige.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller sin första order från Triolab AB i Sverige

Calmark Sweden AB har idag emottagit bolagets första order avseende plattformen Calmark Neo. Ordern, som omfattar både läsare och engångstester för bilirubin, har lagts av Triolab AB som är Calmarks exklusiva distributör i Sverige.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement in Jordan

Calmark Sweden AB has today signed an exclusive distributor agreement with the company Alpha Tech Est. in Amman, Jordan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement in Jordan

Calmark Sweden AB has today signed an exclusive distributor agreement with the company Alpha Tech Est. in Amman, Jordan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal i Jordanien

Calmark Sweden AB har idag tecknat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Alpha Tech Est. i Amman, Jordanien.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal i Jordanien

Calmark Sweden AB har idag tecknat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Alpha Tech Est. i Amman, Jordanien.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's LDH test for assessment of COVID-19 disease severity is estimated to be ready for launch in Q1 2021

Calmark Sweden AB announces today that the product development of an LDH test for assessment (triage) of COVID-19 is proceeding according to plan; the test is now projected to obtain CE conformity marking in Q1 2021. The project has now successfully completed the chemical impregnation in Calmark's recently installed BioDot machine, which will be used in the production line.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's LDH test for assessment of COVID-19 disease severity is estimated to be ready for launch in Q1 2021

Calmark Sweden AB announces today that the product development of an LDH test for assessment (triage) of COVID-19 is proceeding according to plan; the test is now projected to obtain CE conformity marking in Q1 2021. The project has now successfully completed the chemical impregnation in Calmark's recently installed BioDot machine, which will be used in the production line.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks LDH-test för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19 beräknas färdigt för lansering i Q1 2021

Calmark Sweden AB meddelar idag att produktutvecklingen av ett LDH-test för bedömning (triage) av covid-19 fortlöper enligt plan och att CE-märkning av testet beräknas kunna ske under Q1 2021. Projektet har nu framgångsrikt genomfört den kemiska impregneringen i Calmarks BioDot-maskin som nyligen installerats och som kommer att användas i produktionslinan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks LDH-test för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19 beräknas färdigt för lansering i Q1 2021

Calmark Sweden AB meddelar idag att produktutvecklingen av ett LDH-test för bedömning (triage) av covid-19 fortlöper enligt plan och att CE-märkning av testet beräknas kunna ske under Q1 2021. Projektet har nu framgångsrikt genomfört den kemiska impregneringen i Calmarks BioDot-maskin som nyligen installerats och som kommer att användas i produktionslinan.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första halvåret 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första halvåret 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första halvåret 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första halvåret 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden beviljas två nya patent

Calmark Sweden AB har fått två nya patent beviljade, ett avseende teknisk konstruktion av engångsartikeln och ett angående metoden att avläsa bilirubin. Dessa kommer att publiceras i Svensk Patenttidning nr 2020/39 den 22 september. Patentens nummer är 543 001 och 543 002.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden beviljas två nya patent

Calmark Sweden AB har fått två nya patent beviljade, ett avseende teknisk konstruktion av engångsartikeln och ett angående metoden att avläsa bilirubin. Dessa kommer att publiceras i Svensk Patenttidning nr 2020/39 den 22 september. Patentens nummer är 543 001 och 543 002.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden is granted two new patents

Calmark Sweden AB has been granted two new patents, one concerning the technical construction of the single-use item and one concerning the method of reading bilirubin. These will be published in the Swedish Patent Gazette No. 2020/39, on 2020-09-22. The patents are numbered 543 001 and 543 002.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden is granted two new patents

Calmark Sweden AB has been granted two new patents, one concerning the technical construction of the single-use item and one concerning the method of reading bilirubin. These will be published in the Swedish Patent Gazette No. 2020/39, on 2020-09-22. The patents are numbered 543 001 and 543 002.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark establishes cooperation with Nordic Match on Chinese expansion

Today, Calmark Sweden AB has resolved to initiate a cooperation with Nordic Match, a boutique M&A and Strategy Advisor for Sino-Nordic transactions. The cooperation covers the Chinese market entry for Calmark and the planning of a joint venture. The project will commence during summer and the expected project duration is approximately 18 months. Calmark thus advances the launch in China by about two years.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark establishes cooperation with Nordic Match on Chinese expansion

Today, Calmark Sweden AB has resolved to initiate a cooperation with Nordic Match, a boutique M&A and Strategy Advisor for Sino-Nordic transactions. The cooperation covers the Chinese market entry for Calmark and the planning of a joint venture. The project will commence during summer and the expected project duration is approximately 18 months. Calmark thus advances the launch in China by about two years.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark inleder samarbete med Nordic Match för expansion i Kina

Calmark Sweden AB har idag beslutat inleda samarbete med Nordic Match, strategisk rådgivare för transaktioner mellan Kina och de nordiska länderna. Samarbetet avser marknadsinträde för Calmark i Kina och planering av ett så kallat ”joint venture”. Projektet startar nu i sommar och förväntas pågå i cirka 18 månader. Calmark tidigarelägger därmed lanseringen i Kina med cirka två år.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark inleder samarbete med Nordic Match för expansion i Kina

Calmark Sweden AB har idag beslutat inleda samarbete med Nordic Match, strategisk rådgivare för transaktioner mellan Kina och de nordiska länderna. Samarbetet avser marknadsinträde för Calmark i Kina och planering av ett så kallat ”joint venture”. Projektet startar nu i sommar och förväntas pågå i cirka 18 månader. Calmark tidigarelägger därmed lanseringen i Kina med cirka två år.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark is developing a POC-test to help assess disease severity for patients with COVID-19 patients

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has today resolved to develop a diagnostic point-of-care (POC) test for the lactate dehydrogenase biomarker (LDH) aimed at adult patients with COVID-19. Several studies have demonstrated that LDH levels can predict the severity and mortality of the disease. Since the time aspect of COVID-19 products is of paramount importance, this test will be developed in parallel with the tests for newborns; Neo-LDH and Neo-Glucose.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark is developing a POC-test to help assess disease severity for patients with COVID-19 patients

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has today resolved to develop a diagnostic point-of-care (POC) test for the lactate dehydrogenase biomarker (LDH) aimed at adult patients with COVID-19. Several studies have demonstrated that LDH levels can predict the severity and mortality of the disease. Since the time aspect of COVID-19 products is of paramount importance, this test will be developed in parallel with the tests for newborns; Neo-LDH and Neo-Glucose.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark utvecklar patientnära test som bidrar till att bedöma sjukdomsgrad för patienter med covid-19

Styrelsen i Calmark Sweden AB har idag beslutat utveckla ett diagnostiskt patientnära test avseende biomarkören laktatdehydrogenas (LDH) för vuxna patienter som insjuknat i covid-19. Flera studier visar att nivån av LDH i blodet kan förutsäga allvarlighetsgrad och dödlighet i sjukdomen. Eftersom tidsaspekten för covid-19-produkter är av största vikt så utvecklas detta test parallellt med testerna för nyfödda; Neo-LDH och Neo-Glucose.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark utvecklar patientnära test som bidrar till att bedöma sjukdomsgrad för patienter med covid-19

Styrelsen i Calmark Sweden AB har idag beslutat utveckla ett diagnostiskt patientnära test avseende biomarkören laktatdehydrogenas (LDH) för vuxna patienter som insjuknat i covid-19. Flera studier visar att nivån av LDH i blodet kan förutsäga allvarlighetsgrad och dödlighet i sjukdomen. Eftersom tidsaspekten för covid-19-produkter är av största vikt så utvecklas detta test parallellt med testerna för nyfödda; Neo-LDH och Neo-Glucose.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Triolab regarding more markets

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company Triolab Oy regarding marketing and sales of the Calmark Neo platform in Finland, Estonia, Latvia and Lithuania. Triolab already has an exclusive right to distribute Calmark's products in Sweden. The agreement means that Calmark expands its network of partners on the important domestic market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Triolab regarding more markets

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company Triolab Oy regarding marketing and sales of the Calmark Neo platform in Finland, Estonia, Latvia and Lithuania. Triolab already has an exclusive right to distribute Calmark's products in Sweden. The agreement means that Calmark expands its network of partners on the important domestic market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Triolab avseende fler marknader

Ett exklusivt distributionsavtal har idag tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Triolab Oy avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Triolab har sedan tidigare en exklusiv rätt att distribuera Calmarks produkter i Sverige. Avtalet innebär att Calmark utökar sitt nätverk av partners på den viktiga hemmamarknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Triolab avseende fler marknader

Ett exklusivt distributionsavtal har idag tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Triolab Oy avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Triolab har sedan tidigare en exklusiv rätt att distribuera Calmarks produkter i Sverige. Avtalet innebär att Calmark utökar sitt nätverk av partners på den viktiga hemmamarknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 1 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 1 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2020 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2019 i Karlstad. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2020 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2019 i Karlstad. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's first product, Neo-Bilirubin, obtains CE Mark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the product Calmark Neo-Bilirubin has obtained its CE marking in accordance with the IVD directive. The product can now be sold to and used in healthcare within the European Union.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's first product, Neo-Bilirubin, obtains CE Mark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the product Calmark Neo-Bilirubin has obtained its CE marking in accordance with the IVD directive. The product can now be sold to and used in healthcare within the European Union.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks första produkt Neo-Bilirubin CE-märkt

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att produkten Calmark Neo-Bilirubin har CE-märkts enligt IVD-direktivet. Produkten kan nu börja säljas och användas i sjukvården inom EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks första produkt Neo-Bilirubin CE-märkt

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att produkten Calmark Neo-Bilirubin har CE-märkts enligt IVD-direktivet. Produkten kan nu börja säljas och användas i sjukvården inom EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark brings investment in production line forward

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has today resolved to bring the final step of the automation of the production line for the single-use item forward, to build the last two steps in parallel. The Company has concluded an agreement with SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), relating to leasing of the production equipment.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark brings investment in production line forward

The Board of Directors of Calmark Sweden AB has today resolved to bring the final step of the automation of the production line for the single-use item forward, to build the last two steps in parallel. The Company has concluded an agreement with SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), relating to leasing of the production equipment.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tidigarelägger investering i produktionslina

Styrelsen i Calmark Sweden AB har idag fattat beslut om att tidigarelägga det sista steget i automatisering av produktionslinan för engångsartikeln och bygga båda de två sista stegen parallellt. Bolaget har slutit ett avtal med SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), avseende leasing av produktionsutrustningen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tidigarelägger investering i produktionslina

Styrelsen i Calmark Sweden AB har idag fattat beslut om att tidigarelägga det sista steget i automatisering av produktionslinan för engångsartikeln och bygga båda de två sista stegen parallellt. Bolaget har slutit ett avtal med SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), avseende leasing av produktionsutrustningen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2019 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2020 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org. nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 13.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2020 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org. nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 13.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's trial at Södersjukhuset closed

The clinical trial with Calmark's first product, Neo-Bilirubin, which has been carried out by the research unit at the children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset AB, Stockholm, is now successfully closed with satisfactory results. Monitoring of the trial was conducted by Scandiavian CRO. The remaining step before Neo-Bilirubin can obtain its CE mark is the preparation of final reports, which is projected to take approximately two weeks.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's trial at Södersjukhuset closed

The clinical trial with Calmark's first product, Neo-Bilirubin, which has been carried out by the research unit at the children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset AB, Stockholm, is now successfully closed with satisfactory results. Monitoring of the trial was conducted by Scandiavian CRO. The remaining step before Neo-Bilirubin can obtain its CE mark is the preparation of final reports, which is projected to take approximately two weeks.
Läs mer