Aktuellt

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden

Delårsrapport första kvartalet (Q1) 2023

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport första kvartalet (Q1) 2023

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark lanserar utökat kostnadsbesparingsprogram med fokus på ökad försäljning

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag ett antal organisatoriska förändringar för att förbättra förutsättningarna för ytterligare affärer.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark lanserar utökat kostnadsbesparingsprogram med fokus på ökad försäljning

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag ett antal organisatoriska förändringar för att förbättra förutsättningarna för ytterligare affärer.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2023 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 13 juni 2023 kl. 13.00 i Karlstad Innovation Park, lokal Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2023 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 13 juni 2023 kl. 13.00 i Karlstad Innovation Park, lokal Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Mediq in Sweden

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company’s Swedish distributor Mediq has places its first clinical order for instruments and Neo-Bilirubin test cassettes. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Mediq in Sweden

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company’s Swedish distributor Mediq has places its first clinical order for instruments and Neo-Bilirubin test cassettes. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Mediq i Sverige

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att bolagets svenska distributör Mediq har lagt en första order för klinisk användning. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Mediq i Sverige

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att bolagets svenska distributör Mediq har lagt en första order för klinisk användning. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Förtydligande och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Calmark Sweden AB (publ) publicerade idag sin årsredovisning för 2022 i vilken revisorn lämnat en särskild upplysning i revisionsberättelsen. Calmark vill på detta sätt förtydliga detta förhållande.
Läs mer
Pressmeddelanden

Förtydligande och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Calmark Sweden AB (publ) publicerade idag sin årsredovisning för 2022 i vilken revisorn lämnat en särskild upplysning i revisionsberättelsen. Calmark vill på detta sätt förtydliga detta förhållande.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2022

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2022 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2022

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2022 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark meddelar nytt datum för årsstämman

Calmark Sweden AB meddelade idag att styrelsen beslutat att flytta Bolagets årsstämma från den 16 maj 2023 till den 13 juni 2023.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark meddelar nytt datum för årsstämman

Calmark Sweden AB meddelade idag att styrelsen beslutat att flytta Bolagets årsstämma från den 16 maj 2023 till den 13 juni 2023.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Savas Medikal in Turkey

Calmark Sweden AB announces today that an exclusive distributor agreement has been signed with the company Savas Medikal Inc. regarding Calmark’s bilirubin test for newborns.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Savas Medikal in Turkey

Calmark Sweden AB announces today that an exclusive distributor agreement has been signed with the company Savas Medikal Inc. regarding Calmark’s bilirubin test for newborns.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Savas Medikal i Turkiet

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget Savas Medikal Inc. avseende Calmarks bilirubintest för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Savas Medikal i Turkiet

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget Savas Medikal Inc. avseende Calmarks bilirubintest för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2022 och delårsrapport fjärde kvartalet (Q4) 2022

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2022 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2022 och delårsrapport fjärde kvartalet (Q4) 2022

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2022 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark reconsiders its China strategy to focus on distributor cooperation

Calmark Sweden AB (publ) today announces a rethinking of the China strategy, in view of the current global context and the growing politicization of the Chinese business environment. The Wuxi subsidiary, which was foreseen to serve as the basis of a Joint Venture, will be dissolved; as in the rest of the world, the sales strategy in China will instead be based on distributor cooperation. Calmark’s subsidiary in Hong Kong will remain, henceforth forming the hub of the Chinese market activities.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark reconsiders its China strategy to focus on distributor cooperation

Calmark Sweden AB (publ) today announces a rethinking of the China strategy, in view of the current global context and the growing politicization of the Chinese business environment. The Wuxi subsidiary, which was foreseen to serve as the basis of a Joint Venture, will be dissolved; as in the rest of the world, the sales strategy in China will instead be based on distributor cooperation. Calmark’s subsidiary in Hong Kong will remain, henceforth forming the hub of the Chinese market activities.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark omprövar strategin för Kina – fokuserar på distributörssamarbete

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att strategin för Kina omvärderats mot bakgrund av det rådande världsläget och den ökade politiseringen av affärsklimatet i Kina. Dotterbolaget i Wuxi, som planerats ligga till grund för att skapa ett Joint Venture-bolag, kommer att avvecklas. Liksom i resten av världen, kommer försäljningsstrategin i Kina baseras på samarbete med distributörer. Calmarks dotterbolag i Hongkong kvarstår och utgör navet i Kina.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark omprövar strategin för Kina – fokuserar på distributörssamarbete

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att strategin för Kina omvärderats mot bakgrund av det rådande världsläget och den ökade politiseringen av affärsklimatet i Kina. Dotterbolaget i Wuxi, som planerats ligga till grund för att skapa ett Joint Venture-bolag, kommer att avvecklas. Liksom i resten av världen, kommer försäljningsstrategin i Kina baseras på samarbete med distributörer. Calmarks dotterbolag i Hongkong kvarstår och utgör navet i Kina.
Läs mer
Pressmeddelanden

The distributor agreement for Saudi Arabia with Ajlan & Bros is terminated

Calmark Sweden AB (publ) announced today that the exclusive distributor agreement for the Saudi Arabian market with the company Ajlan & Bros Holding Group Abilitii will not continue.
Läs mer
Pressmeddelanden

The distributor agreement for Saudi Arabia with Ajlan & Bros is terminated

Calmark Sweden AB (publ) announced today that the exclusive distributor agreement for the Saudi Arabian market with the company Ajlan & Bros Holding Group Abilitii will not continue.
Läs mer
Pressmeddelanden

Distributörsavtalet för Saudiarabien med Ajlan & Bros avslutas

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det exklusiva distributörsavtalet för den saudiarabiska marknaden med bolaget Ajlan & Bros Holding Group Abilitii inte kommer att fortsätta.
Läs mer
Pressmeddelanden

Distributörsavtalet för Saudiarabien med Ajlan & Bros avslutas

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det exklusiva distributörsavtalet för den saudiarabiska marknaden med bolaget Ajlan & Bros Holding Group Abilitii inte kommer att fortsätta.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark streamlines the organization to increase the focus on sales of the company's fully developed products

Calmark Sweden AB (publ) announced today that the company has initiated measures to streamline the internal organization and to prioritize the sales of the company's fully developed products. The development projects for new biomarkers are paused until further notice and the organization is thus reduced by 25%. The ambition is for Calmark to become cash flow positive in the coming year.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark streamlines the organization to increase the focus on sales of the company's fully developed products

Calmark Sweden AB (publ) announced today that the company has initiated measures to streamline the internal organization and to prioritize the sales of the company's fully developed products. The development projects for new biomarkers are paused until further notice and the organization is thus reduced by 25%. The ambition is for Calmark to become cash flow positive in the coming year.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark effektiviserar organisationen för att öka fokus på försäljning av bolagets färdigutvecklade produkter

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att bolaget initierat åtgärder för att effektivisera den interna organisationen och att prioritera försäljning av bolagets färdigutvecklade produkter. Utvecklingsprojekten för framtagning av nya biomarkörer pausas tills vidare och organisationen minskas därmed med 25%. Ambitionen är att Calmark ska bli kassaflödespositivt under nästkommande år.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark effektiviserar organisationen för att öka fokus på försäljning av bolagets färdigutvecklade produkter

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att bolaget initierat åtgärder för att effektivisera den interna organisationen och att prioritera försäljning av bolagets färdigutvecklade produkter. Utvecklingsprojekten för framtagning av nya biomarkörer pausas tills vidare och organisationen minskas därmed med 25%. Ambitionen är att Calmark ska bli kassaflödespositivt under nästkommande år.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden juli – september 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden juli – september 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks rights issue final registered – paid subscription units (BTU) are converted to B-shares and warrants, and trading of warrants commences

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” or the "Company") has carried out a rights issue of B-shares and warrants (“Units”) (“the Rights Issue”). The Rights Issue was completed on October 13, 2022. The Rights Issue was subscribed to 91.1 percent. Through the Rights Issue, the Company obtains approximately MSEK 23.8 before issue costs of approximately SEK 3.6 million. The Rights Issue is now final registered with the Swedish Companies Registration Office. The last day of trading in paid subscription units (BTU) is November 8, 2022. The record date is November 10, 2022; after this day, BTU will be converted to B-shares and warrants. The newly issued shares and warrants are expected to be delivered to the shareholders' securities deposit/vp-accounts on November 14, 2022. Trading of warrants of series 2022/2023 on Spotlight Stock Market will commence on November 14, 2022. The ISIN code for the warrants is SE0018535650 with short name CALMA TO 3 B.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks rights issue final registered – paid subscription units (BTU) are converted to B-shares and warrants, and trading of warrants commences

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” or the "Company") has carried out a rights issue of B-shares and warrants (“Units”) (“the Rights Issue”). The Rights Issue was completed on October 13, 2022. The Rights Issue was subscribed to 91.1 percent. Through the Rights Issue, the Company obtains approximately MSEK 23.8 before issue costs of approximately SEK 3.6 million. The Rights Issue is now final registered with the Swedish Companies Registration Office. The last day of trading in paid subscription units (BTU) is November 8, 2022. The record date is November 10, 2022; after this day, BTU will be converted to B-shares and warrants. The newly issued shares and warrants are expected to be delivered to the shareholders' securities deposit/vp-accounts on November 14, 2022. Trading of warrants of series 2022/2023 on Spotlight Stock Market will commence on November 14, 2022. The ISIN code for the warrants is SE0018535650 with short name CALMA TO 3 B.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission är slutregistrerad – omvandling av BTU till B-aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (”Units”), som avslutades den 13 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 91,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader om sammanlagt cirka 3,6 MSEK. Företrädesemissionen är nu slutregistrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 8 november 2022. Avstämningsdag är den 10 november 2022, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 14 november 2022. Teckningsoptionerna av serie 2022/2023 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 14 november 2022. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0018535650 och kortnamn CALMA TO 3 B.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission är slutregistrerad – omvandling av BTU till B-aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (”Units”), som avslutades den 13 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 91,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader om sammanlagt cirka 3,6 MSEK. Företrädesemissionen är nu slutregistrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 8 november 2022. Avstämningsdag är den 10 november 2022, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 14 november 2022. Teckningsoptionerna av serie 2022/2023 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 14 november 2022. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0018535650 och kortnamn CALMA TO 3 B.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delregistrering av företrädesemission

Den 13 oktober 2022 avslutades teckningstiden i Calmark Sweden AB:s ("Calmark") företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”). Totalt nyemitteras 3 718 161 Units. Calmark tillförs således cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delregistrering av företrädesemission

Den 13 oktober 2022 avslutades teckningstiden i Calmark Sweden AB:s ("Calmark") företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”). Totalt nyemitteras 3 718 161 Units. Calmark tillförs således cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) rights issue was subscribed to approximately 91.1 percent

The rights issue of SEK 26.1 million was made public on August 23, 2022 and approved by the extra general meeting on September 22, 2022 (the “Rights Issue”) in Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) was subscribed to approximately 91.1 percent. Through the Rights Issue, the Company receives approximately SEK 23.8 million before issue costs.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) rights issue was subscribed to approximately 91.1 percent

The rights issue of SEK 26.1 million was made public on August 23, 2022 and approved by the extra general meeting on September 22, 2022 (the “Rights Issue”) in Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) was subscribed to approximately 91.1 percent. Through the Rights Issue, the Company receives approximately SEK 23.8 million before issue costs.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission tecknades till cirka 91,1 procent

Företrädesemissionen om 26,1 MSEK som offentliggjordes den 23 augusti 2022 och som godkändes av extra bolagsstämman den 22 september 2022 (”Företrädesemissionen”) i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) tecknades till totalt cirka 91,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission tecknades till cirka 91,1 procent

Företrädesemissionen om 26,1 MSEK som offentliggjordes den 23 augusti 2022 och som godkändes av extra bolagsstämman den 22 september 2022 (”Företrädesemissionen”) i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) tecknades till totalt cirka 91,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) publishes EU growth prospectus related to its rights issue

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” or the ”Company”) has prepared an EU growth prospectus (the ‘’Prospectus’’) related to the Company’s rights issue, which was made public on August 23, 2022 and resolved by the extraordinary general meeting on September 22, 2022 (the ”Rights Issue”). The Prospectus has now been approved by Swedish Financial Supervisory Authority and is now available at the Company’s website, www.calmark.se and will be published on Hagberg & Aneborn Fondkommission AB’s website, www.hagberganeborn.se.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) publishes EU growth prospectus related to its rights issue

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” or the ”Company”) has prepared an EU growth prospectus (the ‘’Prospectus’’) related to the Company’s rights issue, which was made public on August 23, 2022 and resolved by the extraordinary general meeting on September 22, 2022 (the ”Rights Issue”). The Prospectus has now been approved by Swedish Financial Supervisory Authority and is now available at the Company’s website, www.calmark.se and will be published on Hagberg & Aneborn Fondkommission AB’s website, www.hagberganeborn.se.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt avseende företrädesemissionen

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (’’Prospektet’’) avseende Bolagets företrädesemission, vilken offentliggjordes den 23 augusti 2022 och som godkändes av extra bolagsstämman den 22 september 2022 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida www.calmark.se och kommer att göras tillgängligt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt avseende företrädesemissionen

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (’’Prospektet’’) avseende Bolagets företrädesemission, vilken offentliggjordes den 23 augusti 2022 och som godkändes av extra bolagsstämman den 22 september 2022 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida www.calmark.se och kommer att göras tillgängligt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ) den 22 september 2022

Calmark Sweden AB (publ) höll den 22 september 2022 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades, bland annat, följande beslut.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ) den 22 september 2022

Calmark Sweden AB (publ) höll den 22 september 2022 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades, bland annat, följande beslut.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Saudi Arabia

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Saudi Arabia, Ajlan & Bros Holding Group Abilitii, covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Saudi Arabia

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Saudi Arabia, Ajlan & Bros Holding Group Abilitii, covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Saudiarabien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Saudiarabien, Ajlan & Bros Holding Group Abilitii avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Saudiarabien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Saudiarabien, Ajlan & Bros Holding Group Abilitii avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark has recruited Madeleine Skoglund as full-time CFO

Calmark Sweden AB (publ) announces today that Madeleine Skoglund has been hired as the Company’s new CFO as of September 1. Madeleine will be part of Calmark's management team.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark has recruited Madeleine Skoglund as full-time CFO

Calmark Sweden AB (publ) announces today that Madeleine Skoglund has been hired as the Company’s new CFO as of September 1. Madeleine will be part of Calmark's management team.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark har rekryterat Madeleine Skoglund som heltidsanställd CFO

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att Madeleine Skoglund anställts som ny CFO för bolaget från och med den 1 september. Madeleine kommer att ingå i Calmarks ledningsgrupp.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark har rekryterat Madeleine Skoglund som heltidsanställd CFO

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att Madeleine Skoglund anställts som ny CFO för bolaget från och med den 1 september. Madeleine kommer att ingå i Calmarks ledningsgrupp.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Vietnam

Calmark Sweden AB (publ) announces today that an order for 40 instruments and 3,000 test cassettes has been received from the Company's distributor in Vietnam, MTTS Co., Ltd, relating to the Calmark Neo-Bilirubin product. The instrument, POC- Analyzer Neo, has obtained registration in the country as disclosed on August 10. The test cassettes for bilirubin are expected to be registered shortly. Today’s order is of less economic importance, but highly significant in a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Vietnam

Calmark Sweden AB (publ) announces today that an order for 40 instruments and 3,000 test cassettes has been received from the Company's distributor in Vietnam, MTTS Co., Ltd, relating to the Calmark Neo-Bilirubin product. The instrument, POC- Analyzer Neo, has obtained registration in the country as disclosed on August 10. The test cassettes for bilirubin are expected to be registered shortly. Today’s order is of less economic importance, but highly significant in a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Vietnam

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order på 40 instrument och 3000 testkassetter, har emottagits från bolagets distributör i Vietnam, MTTS Co., Ltd avseende produkten Calmark Neo-Bilirubin. Instumentet, POC- Analyzer Neo, har erhållit registrering i landet, vilket meddelades den 10 augusti. Test kassetterna för bilirubin beräknas vara registrerade inom kort. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Vietnam

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order på 40 instrument och 3000 testkassetter, har emottagits från bolagets distributör i Vietnam, MTTS Co., Ltd avseende produkten Calmark Neo-Bilirubin. Instumentet, POC- Analyzer Neo, har erhållit registrering i landet, vilket meddelades den 10 augusti. Test kassetterna för bilirubin beräknas vara registrerade inom kort. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för andra kvartalet och halvårsrapport för 2022

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2022 samt 1 januari - 30 juni 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för andra kvartalet och halvårsrapport för 2022

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2022 samt 1 januari - 30 juni 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, kallas till extra bolagsstämma den 22 september 2022 kl. 13.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, kallas till extra bolagsstämma den 22 september 2022 kl. 13.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) decides on the issue of units of approximately SEK 26.1 million with preferential rights for existing shareholders, subject to the subsequent approval of the general meeting

The board of directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) has today, conditioned by the Extraordinary General Meeting’s approval on September 22, 2022, decided on an issue of units consisting of shares and warrants with preferential rights for Calmark’s existing shareholders (“Rights issue”) of approximately SEK 26.1 million. The Rights Issue is covered by a maximum of 16,333,192 B shares and 4,083,298 warrants (units). The proceeds shall primarily finance sales and marketing efforts in connection with the commercialization of the Company’s products. About 80 percent of the Rights Issue is covered by subscription and guarantee commitments. The notice of the Extraordinary General Meeting will be published through a separate press release.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) decides on the issue of units of approximately SEK 26.1 million with preferential rights for existing shareholders, subject to the subsequent approval of the general meeting

The board of directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) has today, conditioned by the Extraordinary General Meeting’s approval on September 22, 2022, decided on an issue of units consisting of shares and warrants with preferential rights for Calmark’s existing shareholders (“Rights issue”) of approximately SEK 26.1 million. The Rights Issue is covered by a maximum of 16,333,192 B shares and 4,083,298 warrants (units). The proceeds shall primarily finance sales and marketing efforts in connection with the commercialization of the Company’s products. About 80 percent of the Rights Issue is covered by subscription and guarantee commitments. The notice of the Extraordinary General Meeting will be published through a separate press release.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) beslutar om emission av units om cirka 26,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 22 september 2022, beslutat om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Calmarks befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 26,1 MSEK. Företrädesemissionen omfattas av högst 16 333 192 B-aktier och 4 083 298 teckningsoptioner (units). Emissionslikviden ska primärt finansiera försäljnings- samt marknadsföringsinsatser i samband med kommersialisering av Bolagets produkter. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) beslutar om emission av units om cirka 26,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 22 september 2022, beslutat om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Calmarks befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 26,1 MSEK. Företrädesemissionen omfattas av högst 16 333 192 B-aktier och 4 083 298 teckningsoptioner (units). Emissionslikviden ska primärt finansiera försäljnings- samt marknadsföringsinsatser i samband med kommersialisering av Bolagets produkter. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from India

Calmark Sweden AB (publ) announces today that an order for 50 instruments and 2,000 test cassettes relating to the Calmark Neo-Bilirubin product has been received from the Company's distributor in India, r2 Diagnostics. The registration process in India for the products is ongoing and is anticipated to be completed shortly.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from India

Calmark Sweden AB (publ) announces today that an order for 50 instruments and 2,000 test cassettes relating to the Calmark Neo-Bilirubin product has been received from the Company's distributor in India, r2 Diagnostics. The registration process in India for the products is ongoing and is anticipated to be completed shortly.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Indien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order på 50 instrument och 2000 testkassetter har emottagits från bolagets distributör i Indien, r2 Diagnostics, avseende produkten Calmark Neo-Bilirubin. Registreringsprocessen för produkterna i Indien pågår och beräknas vara klar inom kort.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Indien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order på 50 instrument och 2000 testkassetter har emottagits från bolagets distributör i Indien, r2 Diagnostics, avseende produkten Calmark Neo-Bilirubin. Registreringsprocessen för produkterna i Indien pågår och beräknas vara klar inom kort.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs agreement with new distributor for Saudi Arabia

Calmark Sweden AB (publ) today signed an exclusive distributor agreement with the company Ajlan & Bros Holding Group Abilitii regarding marketing and sales of Calmark's Neo products in Saudi Arabia. Through the new agreement, Calmark will have several partners in the Middle East, which will spread the risks and speed up the launch.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs agreement with new distributor for Saudi Arabia

Calmark Sweden AB (publ) today signed an exclusive distributor agreement with the company Ajlan & Bros Holding Group Abilitii regarding marketing and sales of Calmark's Neo products in Saudi Arabia. Through the new agreement, Calmark will have several partners in the Middle East, which will spread the risks and speed up the launch.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar avtal med ny distributör för Saudiarabien

Calmark Sweden AB (publ) har idag signerat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Ajlan & Bros Holding Group Abilitii avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks Neo-produkter i Saudiarabien. Genom det nya avtalet får Calmark fler samarbetspartners i Mellanöstern vilket sprider riskerna och snabbar upp lanseringen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar avtal med ny distributör för Saudiarabien

Calmark Sweden AB (publ) har idag signerat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Ajlan & Bros Holding Group Abilitii avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks Neo-produkter i Saudiarabien. Genom det nya avtalet får Calmark fler samarbetspartners i Mellanöstern vilket sprider riskerna och snabbar upp lanseringen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark levererar första produkterna till Kenya

Som ett led i Calmark Sweden AB’s samarbete med VIA Global Health och deras pågående lanseringskampanj i Afrika meddelar idag bolaget att den första demo-ordern mottagits för Kenya och kommer nu att levereras. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark levererar första produkterna till Kenya

Som ett led i Calmark Sweden AB’s samarbete med VIA Global Health och deras pågående lanseringskampanj i Afrika meddelar idag bolaget att den första demo-ordern mottagits för Kenya och kommer nu att levereras. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with MTTS for Vietnam, Cambodia and Laos

Calmark Sweden AB (publ) has today entered an exclusive distributor agreement with the company MTTS Co., Ltd regarding marketing and sales of Calmark's Neo products in the countries Vietnam, Cambodia and Laos. Through this agreement, Calmark expands its launch in Asia, where there is an extensive need for safe and effective diagnostics.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with MTTS for Vietnam, Cambodia and Laos

Calmark Sweden AB (publ) has today entered an exclusive distributor agreement with the company MTTS Co., Ltd regarding marketing and sales of Calmark's Neo products in the countries Vietnam, Cambodia and Laos. Through this agreement, Calmark expands its launch in Asia, where there is an extensive need for safe and effective diagnostics.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med MTTS avseende Vietnam, Kambodja och Laos

Calmark Sweden AB (publ) har idag signerat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget MTTS Co., Ltd avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks Neo-produkter i länderna Vietnam, Kambodja och Laos. Genom avtalet utökar Calmark lanseringen i Asien, där det finns ett omfattande behov av säker och effektiv diagnostik för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med MTTS avseende Vietnam, Kambodja och Laos

Calmark Sweden AB (publ) har idag signerat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget MTTS Co., Ltd avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks Neo-produkter i länderna Vietnam, Kambodja och Laos. Genom avtalet utökar Calmark lanseringen i Asien, där det finns ett omfattande behov av säker och effektiv diagnostik för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Grekland avseende Neo-Bilirubin

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Grekland, Prime Biosciences avseende Neo- produkterna. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Grekland avseende Neo-Bilirubin

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Grekland, Prime Biosciences avseende Neo- produkterna. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Prime Biosciences in Greece

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company Prime Biosciences regarding marketing and sales of the Calmark POC system on the Greek market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Prime Biosciences in Greece

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company Prime Biosciences regarding marketing and sales of the Calmark POC system on the Greek market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Prime Biosciences i Grekland

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget Prime Biosciences avseende Calmarks tester för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Prime Biosciences i Grekland

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget Prime Biosciences avseende Calmarks tester för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport första kvartalet (Q1) 2022

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport första kvartalet (Q1) 2022

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2022 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 17 maj 2022, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2022 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 17 maj 2022, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's distributor in India also signs agreements for the Neo products

Calmark Sweden AB announced today that an exclusive distributor agreement has been signed with r2 Diagnostics in India regarding Calmark's test for newborns.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's distributor in India also signs agreements for the Neo products

Calmark Sweden AB announced today that an exclusive distributor agreement has been signed with r2 Diagnostics in India regarding Calmark's test for newborns.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks distributör i Indien tecknar avtal även för Neo-produkterna

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget r2 Diagnostics i Indien avseende Calmarks tester för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks distributör i Indien tecknar avtal även för Neo-produkterna

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget r2 Diagnostics i Indien avseende Calmarks tester för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Italy regarding Neo-products

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Italy, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) covering the Calmark Neo platform. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Italy regarding Neo-products

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Italy, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) covering the Calmark Neo platform. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order på Neo-produkter från Italien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Italien, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) avseende Calmark Neo plattformen. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order på Neo-produkter från Italien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Italien, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) avseende Calmark Neo plattformen. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2022 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022 kl. 13.00 i Karlstad Innovation Park, lokal Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2022 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022 kl. 13.00 i Karlstad Innovation Park, lokal Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's distributor in Italy also signs agreements for the Neo products

Calmark Sweden AB announced today that an exclusive distributor agreement has been signed with P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) in Italy regarding Calmark's test for newborns.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's distributor in Italy also signs agreements for the Neo products

Calmark Sweden AB announced today that an exclusive distributor agreement has been signed with P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) in Italy regarding Calmark's test for newborns.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks distributör i Italien tecknar avtal även för Neo-produkterna

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) i Italien avseende Calmarks test för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks distributör i Italien tecknar avtal även för Neo-produkterna

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) i Italien avseende Calmarks test för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2021 och delårsrapport fjärde kvartalet (Q4) 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2021 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2021 och delårsrapport fjärde kvartalet (Q4) 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2021 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from the United Arab Emirates

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in the United Arab Emirates (UAE), Enox Pharma AB, covering both the Calmark Neo platform and Calmark Covid platform. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from the United Arab Emirates

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in the United Arab Emirates (UAE), Enox Pharma AB, covering both the Calmark Neo platform and Calmark Covid platform. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Förenade Arabemiraten

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Förenade Arabemiraten, Enox Pharma AB, avseende både Calmark Neo plattformen och Calmark Covid plattformen. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Förenade Arabemiraten

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Förenade Arabemiraten, Enox Pharma AB, avseende både Calmark Neo plattformen och Calmark Covid plattformen. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's Rights issue registered – conversion of BTA B to B shares

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or ”the Company”) has carried out a rights issue of B shares to an amount of approximately MSEK 24.9 (“the Rights Issue”). The Rights Issue was completed on November 23, 2021. The Rights Issue was subscribed to 137.3 percent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark's Rights issue registered – conversion of BTA B to B shares

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or ”the Company”) has carried out a rights issue of B shares to an amount of approximately MSEK 24.9 (“the Rights Issue”). The Rights Issue was completed on November 23, 2021. The Rights Issue was subscribed to 137.3 percent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission registrerad – omvandling av BTA B till B-aktier

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av B-aktier om cirka 24,9 MSEK, som avslutades den 23 november 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 137,3 procent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission registrerad – omvandling av BTA B till B-aktier

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av B-aktier om cirka 24,9 MSEK, som avslutades den 23 november 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 137,3 procent.
Läs mer
Pressmeddelanden

Firyal Kryou new CFO for Calmark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the company has contracted Firyal Kryou as interim CFO and member of the management team. She will take up the role today, December 1, 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Firyal Kryou new CFO for Calmark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the company has contracted Firyal Kryou as interim CFO and member of the management team. She will take up the role today, December 1, 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Firyal Kryou ny CFO för Calmark

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget har kontrakterat Firyal Kryou som interim CFO och medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder rollen idag den 1 december 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Firyal Kryou ny CFO för Calmark

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget har kontrakterat Firyal Kryou som interim CFO och medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder rollen idag den 1 december 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Final subscription rate of rights issue in Calmark Sweden AB (publ) amounts to 137.3 percent

The Rights Issue of approximately MSEK 24.9 in Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or "the Company”), which was announced on 22 October 2021, (“the Rights Issue”) was oversubscribed. The final subscription rate of the Rights Issue was 137.3 percent. The Rights Issue provides the Company approximately MSEK 24.9 in proceeds before issuance costs.
Läs mer
Pressmeddelanden

Final subscription rate of rights issue in Calmark Sweden AB (publ) amounts to 137.3 percent

The Rights Issue of approximately MSEK 24.9 in Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or "the Company”), which was announced on 22 October 2021, (“the Rights Issue”) was oversubscribed. The final subscription rate of the Rights Issue was 137.3 percent. The Rights Issue provides the Company approximately MSEK 24.9 in proceeds before issuance costs.
Läs mer
Pressmeddelanden

Slutlig teckningsgrad i Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission uppgår till 137,3 procent

Företrädesemissionen om cirka 24,9 MSEK som offentliggjordes den 22 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”) i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) blev övertecknad. Företrädesemissionen tecknades till totalt 137,3 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Slutlig teckningsgrad i Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission uppgår till 137,3 procent

Företrädesemissionen om cirka 24,9 MSEK som offentliggjordes den 22 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”) i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) blev övertecknad. Företrädesemissionen tecknades till totalt 137,3 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Preliminary subscription rate of rights issue in Calmark Sweden AB (publ) amounts to approximately 137 percent

The preliminary outcome of the rights issue in Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”), the subscription period of which ended at 3:00 p.m. today, 23 November 2021, indicates a subscription rate of 137.2 percent. Through the rights issue, Calmark will receive the maximum amount of MSEK 24.9 before issuance costs, approximately MSEK 2.5.
Läs mer
Pressmeddelanden

Preliminary subscription rate of rights issue in Calmark Sweden AB (publ) amounts to approximately 137 percent

The preliminary outcome of the rights issue in Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”), the subscription period of which ended at 3:00 p.m. today, 23 November 2021, indicates a subscription rate of 137.2 percent. Through the rights issue, Calmark will receive the maximum amount of MSEK 24.9 before issuance costs, approximately MSEK 2.5.
Läs mer
Pressmeddelanden

Preliminär teckningsgrad i Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission uppgår till cirka 137 procent

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) där teckningsperioden löpte ut idag den 23 november 2021 kl. 15.00, visar att företrädesemissionen har tecknats till cirka 137,2 procent. Calmark kommer genom företrädesemissionen att tillföras maxbeloppet om cirka 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till ca 2,5 miljoner kronor.
Läs mer
Pressmeddelanden

Preliminär teckningsgrad i Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission uppgår till cirka 137 procent

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) där teckningsperioden löpte ut idag den 23 november 2021 kl. 15.00, visar att företrädesemissionen har tecknats till cirka 137,2 procent. Calmark kommer genom företrädesemissionen att tillföras maxbeloppet om cirka 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till ca 2,5 miljoner kronor.
Läs mer
Pressmeddelanden

The directed issue to Gainbridge Capital is now registered

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the directed issue of 388,936 B shares to Gainbridge Capital now has been registered. The issue was carried out at a subscription price of SEK 5.40 per B share, raising approximately MSEK 2.1 before issuance costs and increasing the share capital by SEK 38,893.60.
Läs mer
Pressmeddelanden

The directed issue to Gainbridge Capital is now registered

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the directed issue of 388,936 B shares to Gainbridge Capital now has been registered. The issue was carried out at a subscription price of SEK 5.40 per B share, raising approximately MSEK 2.1 before issuance costs and increasing the share capital by SEK 38,893.60.
Läs mer
Pressmeddelanden

Den riktade emissionen till Gainbridge Capital är nu registrerad

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att den riktade emissionen av 388 936 B-aktier till Gainbridge Capital nu registrerats. Emissionen genomfördes till kursen 5,40 SEK per B-aktie och innebär ett kapitaltillskott om cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader samt en ökning av aktiekapitalet med 38 893,60 SEK.
Läs mer
Pressmeddelanden

Den riktade emissionen till Gainbridge Capital är nu registrerad

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att den riktade emissionen av 388 936 B-aktier till Gainbridge Capital nu registrerats. Emissionen genomfördes till kursen 5,40 SEK per B-aktie och innebär ett kapitaltillskott om cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader samt en ökning av aktiekapitalet med 38 893,60 SEK.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks CFO lämnar företaget på egen begäran

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att företagets CFO, Marielle Bos, på egen begäran valt att säga upp sin anställning.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks CFO lämnar företaget på egen begäran

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att företagets CFO, Marielle Bos, på egen begäran valt att säga upp sin anställning.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) publishes information memorandum in view of rights issue

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) announces today that the information memorandum in view of the Company's previously announced rights issue (“the Rights Issue”) has been approved by Spotlight Stock Market. The information memorandum and other relevant information will be made available on the Company’s website, www.calmark.se, on Hagberg & Aneborn Fondkommission AB’s website, www.hagberganeborn, and on Spotlight Stock Market’s website, www.spotlightstockmarket.com.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) publishes information memorandum in view of rights issue

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) announces today that the information memorandum in view of the Company's previously announced rights issue (“the Rights Issue”) has been approved by Spotlight Stock Market. The information memorandum and other relevant information will be made available on the Company’s website, www.calmark.se, on Hagberg & Aneborn Fondkommission AB’s website, www.hagberganeborn, and on Spotlight Stock Market’s website, www.spotlightstockmarket.com.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) meddelar idag att informationsmemorandumet med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission (”Företrädesemissionen”) har godkänts av Spotlight Stock Market. Informationsmemorandumet och annan relevant information kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.calmark.se, på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) meddelar idag att informationsmemorandumet med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission (”Företrädesemissionen”) har godkänts av Spotlight Stock Market. Informationsmemorandumet och annan relevant information kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.calmark.se, på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport tredje kvartalet (Q3) 2021

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden juli – september 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport tredje kvartalet (Q3) 2021

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden juli – september 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark brings forward publication of interim report for Q3

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the publication of the interim report for the third quarter of 2021 will be further brought forward to 29 October.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark brings forward publication of interim report for Q3

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the publication of the interim report for the third quarter of 2021 will be further brought forward to 29 October.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tidigarelägger publicering av delårsrapport för Q3

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att publiceringen av delårsrapport för tredje kvartalet 2021 tidigareläggs ytterligare till den 29 oktober.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tidigarelägger publicering av delårsrapport för Q3

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att publiceringen av delårsrapport för tredje kvartalet 2021 tidigareläggs ytterligare till den 29 oktober.
Läs mer
Pressmeddelanden

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) resolves to carry out a rights issue of approx. MSEK 24.9 and a directed issue of approx. MSEK 2.1, and brings forward the interim report for Q3 2021

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) has, on the authority of the Annual General Meeting of 18 May 2021, resolved on a rights issue of not more than 4,611,064 B shares, with preferential rights for existing shareholders in Calmark (the “Rights issue”). The Company has obtained subscription commitments corresponding to approximately 54 percent of the Rights Issue from, inter alia, Wingefors Invest AB and Creades AB (via capital insurance), as well as guarantee commitments corresponding to approximately 26 percent of the Rights Issue from Gainbridge Capital AB (“Gainbridge Capital”) and a number of existing owners. In total, the subscription and guarantee commitments correspond to approximately 80 percent of the Rights Issue. Provided that the Rights issue is fully subscribed, the Company will raise proceeds of approximately MSEK 24.9 before issuance costs. In addition, the Board of Directors of Calmark has, on the authority of the Annual General Meeting of 18 May 2021, resolved on a directed issue of 388,936 B shares to Gainbridge Capital, corresponding to approximately MSEK 2.1 (the “Directed Issue”). In view of the new share issues, Calmark advances the publication of the interim report for the third quarter to 5 November 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) resolves to carry out a rights issue of approx. MSEK 24.9 and a directed issue of approx. MSEK 2.1, and brings forward the interim report for Q3 2021

The Board of Directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) has, on the authority of the Annual General Meeting of 18 May 2021, resolved on a rights issue of not more than 4,611,064 B shares, with preferential rights for existing shareholders in Calmark (the “Rights issue”). The Company has obtained subscription commitments corresponding to approximately 54 percent of the Rights Issue from, inter alia, Wingefors Invest AB and Creades AB (via capital insurance), as well as guarantee commitments corresponding to approximately 26 percent of the Rights Issue from Gainbridge Capital AB (“Gainbridge Capital”) and a number of existing owners. In total, the subscription and guarantee commitments correspond to approximately 80 percent of the Rights Issue. Provided that the Rights issue is fully subscribed, the Company will raise proceeds of approximately MSEK 24.9 before issuance costs. In addition, the Board of Directors of Calmark has, on the authority of the Annual General Meeting of 18 May 2021, resolved on a directed issue of 388,936 B shares to Gainbridge Capital, corresponding to approximately MSEK 2.1 (the “Directed Issue”). In view of the new share issues, Calmark advances the publication of the interim report for the third quarter to 5 November 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) beslutar att genomföra en företrädesemission om cirka 24,9 MSEK och en riktad emission om cirka 2,1 MSEK samt tidigarelägger delårsrapport för det tredje kvartalet 2021

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, beslutat om en nyemission av högst 4 611 064 B-aktier med företrädesrätt för Calmarks befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden, motsvarande cirka 54 procent av Företrädesemissionen, från bl.a. Wingefors Invest AB och Creades AB (via kapitalförsäkring) samt garantiåtaganden, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen, från Gainbridge Capital AB (”Gainbridge Capital”) och ett antal befintliga ägare. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantier cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen i Calmark, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, beslutat om en riktad emission av 388 936 B-aktier till Gainbridge Capital motsvarande cirka 2,1 MSEK (”Riktade emissionen”). Calmark tidigarelägger sin delårsrapport för det tredje kvartalet med anledning av nyemissionerna till den 5 november 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) beslutar att genomföra en företrädesemission om cirka 24,9 MSEK och en riktad emission om cirka 2,1 MSEK samt tidigarelägger delårsrapport för det tredje kvartalet 2021

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, beslutat om en nyemission av högst 4 611 064 B-aktier med företrädesrätt för Calmarks befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden, motsvarande cirka 54 procent av Företrädesemissionen, från bl.a. Wingefors Invest AB och Creades AB (via kapitalförsäkring) samt garantiåtaganden, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen, från Gainbridge Capital AB (”Gainbridge Capital”) och ett antal befintliga ägare. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantier cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen i Calmark, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, beslutat om en riktad emission av 388 936 B-aktier till Gainbridge Capital motsvarande cirka 2,1 MSEK (”Riktade emissionen”). Calmark tidigarelägger sin delårsrapport för det tredje kvartalet med anledning av nyemissionerna till den 5 november 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark intensifies efforts in India

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) announces today that it will intensify efforts in relation to the market launch in India, and that the potential is considered to be significant. The Company has supplied India with instruments and COVID19-LDH tests in view of a possible procurement.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark intensifies efforts in India

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or “the Company”) announces today that it will intensify efforts in relation to the market launch in India, and that the potential is considered to be significant. The Company has supplied India with instruments and COVID19-LDH tests in view of a possible procurement.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark intensifierar arbetet i Indien

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) meddelar idag att lanseringen på den indiska marknaden intensifieras och att potentialen bedöms stor. Bolaget har levererat instrument med tillhörande COVID19-LDH tester till Indien inför en eventuell upphandling.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark intensifierar arbetet i Indien

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) meddelar idag att lanseringen på den indiska marknaden intensifieras och att potentialen bedöms stor. Bolaget har levererat instrument med tillhörande COVID19-LDH tester till Indien inför en eventuell upphandling.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Switzerland

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Switzerland, LabForce AG, covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Switzerland

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Switzerland, LabForce AG, covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Schweiz

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Schweiz, LabForce AG avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Schweiz

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Schweiz, LabForce AG avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Halvårsrapport Q2 2021

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Halvårsrapport Q2 2021

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Egypten

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Egypten, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Egypten

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Egypten, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Iraq

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Iraq, Enox Pharma AB, covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark receives order from Iraq

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Iraq, Enox Pharma AB, covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests. The economic value of today's order is of minor importance, but it is important from a launch perspective.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Irak

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Irak, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Irak

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Irak, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark’s fully automated production line has been installed and the first batches of test cassettes produced

Calmark Sweden AB (publ) announces today that all the steps in the process validation of the fully automated production line have been completed and the first batches of test cassettes produced with good results.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark’s fully automated production line has been installed and the first batches of test cassettes produced

Calmark Sweden AB (publ) announces today that all the steps in the process validation of the fully automated production line have been completed and the first batches of test cassettes produced with good results.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks helautomatiska produktionslina installerad och första partierna av testkassetter producerade

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att samtliga steg i processvalideringen av den helautomatiska produktionslinan slutförts och de första batcherna av testkassetter är nu producerade med goda resultat.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks helautomatiska produktionslina installerad och första partierna av testkassetter producerade

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att samtliga steg i processvalideringen av den helautomatiska produktionslinan slutförts och de första batcherna av testkassetter är nu producerade med goda resultat.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller första ordern från Indien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Indien, r2 Hemostasis Diagnostics, avseende plattformen Calmark POC - Covid. Ordern, som är av mindre ekonomiskt värde, har strategisk betydelse då den visar att Calmarks leverantör nu påbörjat försäljningsarbetet.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller första ordern från Indien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Indien, r2 Hemostasis Diagnostics, avseende plattformen Calmark POC - Covid. Ordern, som är av mindre ekonomiskt värde, har strategisk betydelse då den visar att Calmarks leverantör nu påbörjat försäljningsarbetet.
Läs mer
Pressmeddelanden

The English Edition of Calmark’s Annual Report 2020 is published

Calmark Sweden AB’s Annual Report 2020 is now available also in English
Läs mer
Pressmeddelanden

The English Edition of Calmark’s Annual Report 2020 is published

Calmark Sweden AB’s Annual Report 2020 is now available also in English
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement for India regarding COVID19-LDH

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd regarding marketing and sales of the Calmark POC - Covid platform in the Indian market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement for India regarding COVID19-LDH

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd regarding marketing and sales of the Calmark POC - Covid platform in the Indian market.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal för Indien avseende COVID19-LDH

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark POC - Covid på den indiska marknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal för Indien avseende COVID19-LDH

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark POC - Covid på den indiska marknaden.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2021 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 18 maj 2021, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med enbart förhandsröstning, utan fysiskt deltagande.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2021 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 18 maj 2021, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes årsstämman med enbart förhandsröstning, utan fysiskt deltagande.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2021 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org. nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2021 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org. nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark CE marks product for assessing COVID-19 severity

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the product Calmark COVID19-LDH has obtained its CE marking in accordance with the IVD directive. The product is now ready for sale and use in healthcare, including in the EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark CE marks product for assessing COVID-19 severity

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the product Calmark COVID19-LDH has obtained its CE marking in accordance with the IVD directive. The product is now ready for sale and use in healthcare, including in the EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark CE-märker produkt för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att produkten Calmark COVID19-LDH har CE-märkts enligt IVD-direktivet. Produkten kan nu börja säljas och användas i sjukvården bland annat inom EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark CE-märker produkt för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att produkten Calmark COVID19-LDH har CE-märkts enligt IVD-direktivet. Produkten kan nu börja säljas och användas i sjukvården bland annat inom EU.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2020

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2020 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Updated timetable regarding Calmark's LDH test for Covid-19 assessment

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the development project related to the product COVID19-LDH has been updated. The CE marking of this POC test will take place one to two weeks later than previously disclosed.
Läs mer
Pressmeddelanden

Updated timetable regarding Calmark's LDH test for Covid-19 assessment

Calmark Sweden AB announces today that the timetable for the development project related to the product COVID19-LDH has been updated. The CE marking of this POC test will take place one to two weeks later than previously disclosed.
Läs mer
Pressmeddelanden

Uppdaterad tidsplan avseende Calmarks LDH-test för bedömning av covid-19

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för utvecklingsprojektet avseende produkten COVID19-LDH har uppdaterats. CE-märkningen av detta PNA-test kommer att ske en till två veckor senare än beräknat.
Läs mer
Pressmeddelanden

Uppdaterad tidsplan avseende Calmarks LDH-test för bedömning av covid-19

Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för utvecklingsprojektet avseende produkten COVID19-LDH har uppdaterats. CE-märkningen av detta PNA-test kommer att ske en till två veckor senare än beräknat.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Enox Pharma for five key markets in the Middle East

Calmark Sweden AB (publ) has today entered an exclusive distributor agreement with the company Enox Pharma AB regarding marketing and sales of Calmark's products in the countries Egypt, Iraq, Bahrain, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Through this agreement, Calmark expands its launch in the MENA region, where there is an extensive need for safe and effective diagnostics.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark signs distributor agreement with Enox Pharma for five key markets in the Middle East

Calmark Sweden AB (publ) has today entered an exclusive distributor agreement with the company Enox Pharma AB regarding marketing and sales of Calmark's products in the countries Egypt, Iraq, Bahrain, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Through this agreement, Calmark expands its launch in the MENA region, where there is an extensive need for safe and effective diagnostics.
Läs mer