Aktuellt

Pressmeddelanden
Nyheter

Calmark receives Notice of Allowance regarding patent in China

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Chinese patent office China National Intellectual Property Administration (”CNIPA”) has issued a notice of allowance regarding Calmark's patent application covering the POC system.
Läs mer
Nyheter

Calmark receives Notice of Allowance regarding patent in China

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Chinese patent office China National Intellectual Property Administration (”CNIPA”) has issued a notice of allowance regarding Calmark's patent application covering the POC system.
Läs mer
Nyheter

Calmark erhåller besked om godkänt patent i Kina

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det kinesiska patentverket China National Intellectual Property Administration (”CNIPA”) har utfärdat ett godkännandebesked avseende Calmarks patentansökan för patientnära analyser, s.k. POC-system.
Läs mer
Nyheter

Calmark erhåller besked om godkänt patent i Kina

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det kinesiska patentverket China National Intellectual Property Administration (”CNIPA”) har utfärdat ett godkännandebesked avseende Calmarks patentansökan för patientnära analyser, s.k. POC-system.
Läs mer
Nyheter

Clinical trial conducted in Greece

The General University Hospital of Ioannina has conducted an independent clinical study evaluating the performance of Calmark Neo-Bilirubin against laboratory analysis and comparing results from venous and capillary blood. All 85 patients are included in the study, the result will now be compiled and published.
Läs mer
Nyheter

Clinical trial conducted in Greece

The General University Hospital of Ioannina has conducted an independent clinical study evaluating the performance of Calmark Neo-Bilirubin against laboratory analysis and comparing results from venous and capillary blood. All 85 patients are included in the study, the result will now be compiled and published.
Läs mer
Nyheter

Klinisk studie genomförd i Grekland

General University Hospital of Ioannina har genomfört en oberoende klinisk studie som utvärderar prestandan på Calmark Neo-Bilirubin gentemot laboratorieanalys samt jämför resultat från venöst och kapillärt blod. Alla 85 patienter har inkluderats i studien och resultatet kommer nu att sammanställas samt publiceras.
Läs mer
Nyheter

Klinisk studie genomförd i Grekland

General University Hospital of Ioannina har genomfört en oberoende klinisk studie som utvärderar prestandan på Calmark Neo-Bilirubin gentemot laboratorieanalys samt jämför resultat från venöst och kapillärt blod. Alla 85 patienter har inkluderats i studien och resultatet kommer nu att sammanställas samt publiceras.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar på Vårmöte i klinisk kemi tillsammans med Mediq

Calmark deltar tillsammans med Mediq Sverige AB på "Vårmöte i kliniska kemi" som går av stapeln den 3-5 maj. Calmark Neo demonstreras och presenteras i Mediqs monter H00:24.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar på Vårmöte i klinisk kemi tillsammans med Mediq

Calmark deltar tillsammans med Mediq Sverige AB på "Vårmöte i kliniska kemi" som går av stapeln den 3-5 maj. Calmark Neo demonstreras och presenteras i Mediqs monter H00:24.
Läs mer
Nyheter

Calmark ger marknadsuppdatering

Idag publicerades en intervju hos Direkt Studios med Calmarks tillförordnade VD Camilla Arneving. Här ges en statusuppdatering från bolaget samt förtydliganden runt den nyligen publicerade bokslutskommunikén.
Läs mer
Nyheter

Calmark ger marknadsuppdatering

Idag publicerades en intervju hos Direkt Studios med Calmarks tillförordnade VD Camilla Arneving. Här ges en statusuppdatering från bolaget samt förtydliganden runt den nyligen publicerade bokslutskommunikén.
Läs mer
Nyheter

Calmark publicerar lägesrapport

Med tanke på den senaste tidens förändringar i Calmarks organisation och distributörsnätverk samt dagens pressrelease om uppdaterad strategi för Kina publiceras nedanstående intervju med bolagets tf. vd Camilla Arneving.
Läs mer
Nyheter

Calmark publicerar lägesrapport

Med tanke på den senaste tidens förändringar i Calmarks organisation och distributörsnätverk samt dagens pressrelease om uppdaterad strategi för Kina publiceras nedanstående intervju med bolagets tf. vd Camilla Arneving.
Läs mer
Nyheter

Calmark's Neo instrument is registered in India

Calmark Sweden AB (publ) announced today that the company’s instrument for analyzing point-of-care tests, POC-Analyzer Neo, has been registered by the Indian authorities. Associated test for measuring bilirubin in the blood of newborns, Neo-Bilirubin, is still under registration process.
Läs mer
Nyheter

Calmark's Neo instrument is registered in India

Calmark Sweden AB (publ) announced today that the company’s instrument for analyzing point-of-care tests, POC-Analyzer Neo, has been registered by the Indian authorities. Associated test for measuring bilirubin in the blood of newborns, Neo-Bilirubin, is still under registration process.
Läs mer
Nyheter

Calmarks Neo-instument registrerat i Indien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att bolagets instrument för analys av patientnära tester, POC-Analyzer, nu erhållit registrering av indiska myndigheter. Tillhörande test för mätning av bilirubin i blodet hos nyfödda, Neo-Bilirubin, är fortfarande under registreringsprocess.
Läs mer
Nyheter

Calmarks Neo-instument registrerat i Indien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att bolagets instrument för analys av patientnära tester, POC-Analyzer, nu erhållit registrering av indiska myndigheter. Tillhörande test för mätning av bilirubin i blodet hos nyfödda, Neo-Bilirubin, är fortfarande under registreringsprocess.
Läs mer
Nyheter

Clinical feedback from hospitals in India

During November/December, Calmark's Head of Sales, Magdalena Tharaldsen, completed a three-week tour of India, where she first travelled with Swecare as part of a delegation and subsequently continued the journey together with the Company's distributor r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd. Calmark's bilirubinometer was demonstrated for health authorities and in hospitals. The clinical feedback collected is presented below.
Läs mer
Nyheter

Clinical feedback from hospitals in India

During November/December, Calmark's Head of Sales, Magdalena Tharaldsen, completed a three-week tour of India, where she first travelled with Swecare as part of a delegation and subsequently continued the journey together with the Company's distributor r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd. Calmark's bilirubinometer was demonstrated for health authorities and in hospitals. The clinical feedback collected is presented below.
Läs mer
Nyheter

Klinisk återkoppling från sjukhus i Indien

Calmarks försäljningschef Magdalena Tharaldsen genomförde under november/december en tre veckor lång rundresa i Indien där hon först deltog på en delegationsresa med Swecare samt därefter fortsatte resan tillsammans med bolagets distributör r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd. Calmarks bilirubinometer demonstrerades hos hälsomyndigheter och på sjukhus. Här redovisas den kliniska återkoppling som samlades in.
Läs mer
Nyheter

Klinisk återkoppling från sjukhus i Indien

Calmarks försäljningschef Magdalena Tharaldsen genomförde under november/december en tre veckor lång rundresa i Indien där hon först deltog på en delegationsresa med Swecare samt därefter fortsatte resan tillsammans med bolagets distributör r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd. Calmarks bilirubinometer demonstrerades hos hälsomyndigheter och på sjukhus. Här redovisas den kliniska återkoppling som samlades in.
Läs mer
Nyheter

Calmark signs new distributor agreement for Sweden with Mediq

Calmark Sweden AB (publ) announced today that an exclusive distributor agreement has been signed with the company Mediq Sverige AB regarding Calmark's test for newborns.
Läs mer
Nyheter

Calmark signs new distributor agreement for Sweden with Mediq

Calmark Sweden AB (publ) announced today that an exclusive distributor agreement has been signed with the company Mediq Sverige AB regarding Calmark's test for newborns.
Läs mer
Nyheter

Calmark signerar nytt distributörsavtal för Sverige med Mediq

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget Mediq Sverige AB avseende Calmarks tester för nyfödda.
Läs mer
Nyheter

Calmark signerar nytt distributörsavtal för Sverige med Mediq

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget Mediq Sverige AB avseende Calmarks tester för nyfödda.
Läs mer
Nyheter

The distributor agreement for Egypt and Iraq with Enox Pharma is not extended

Calmark Sweden AB (publ) announced today that the exclusive distributor agreement for the Egyptian and Iraqi markets with the company Enox Pharma AB will not be extended to 2023.
Läs mer
Nyheter

The distributor agreement for Egypt and Iraq with Enox Pharma is not extended

Calmark Sweden AB (publ) announced today that the exclusive distributor agreement for the Egyptian and Iraqi markets with the company Enox Pharma AB will not be extended to 2023.
Läs mer
Nyheter

Distributörsavtalet för Egypten och Irak med Enox Pharma förlängs inte

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det exklusiva distributörsavtalet för de egyptiska och irakiska marknaderna med bolaget Enox Pharma inte kommer att förlängas för 2023.
Läs mer
Nyheter

Distributörsavtalet för Egypten och Irak med Enox Pharma förlängs inte

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det exklusiva distributörsavtalet för de egyptiska och irakiska marknaderna med bolaget Enox Pharma inte kommer att förlängas för 2023.
Läs mer
Nyheter

Calmark participates in a Business Delegation visit to India

Calmark Sweden AB (publ) will participate in a delegation trip to India on November 28 – December 2 organized by Swecare, in collaboration with the Ministry of Health and Social Affairs, the Embassy of Sweden New Delhi, the Consulate General in Mumbai and Business Sweden. In connection with the delegation, a promotion tour will be made in the country together with the company's distributor r2 Diagnostics.
Läs mer
Nyheter

Calmark participates in a Business Delegation visit to India

Calmark Sweden AB (publ) will participate in a delegation trip to India on November 28 – December 2 organized by Swecare, in collaboration with the Ministry of Health and Social Affairs, the Embassy of Sweden New Delhi, the Consulate General in Mumbai and Business Sweden. In connection with the delegation, a promotion tour will be made in the country together with the company's distributor r2 Diagnostics.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar på delegationsresa till Indien

Calmark Sweden AB (publ) kommer att delta i en delegationsresa till Indien den 28 november – 2 december som anordnas av Swecare, i samarbete med Socialdepartementet, Sveriges ambassad New Delhi, generalkonsulatet i Mumbai och Business Sweden. I anslutning till delegationen görs också en marknadsföringsresa i landet tillsammans med bolagets distributör r2 Diagnostics.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar på delegationsresa till Indien

Calmark Sweden AB (publ) kommer att delta i en delegationsresa till Indien den 28 november – 2 december som anordnas av Swecare, i samarbete med Socialdepartementet, Sveriges ambassad New Delhi, generalkonsulatet i Mumbai och Business Sweden. I anslutning till delegationen görs också en marknadsföringsresa i landet tillsammans med bolagets distributör r2 Diagnostics.
Läs mer
Nyheter

Changes in Calmark's management

Calmark Sweden AB (publ) announced today that interim consultant Peter Larsson assumes the function as CFO, as current CFO Madeleine Skoglund leaves the Company at her own request. At the same time, it is announced that Anna Söderlund will be absent for some time on health grounds and that the Board of Directors today appointed Camilla Arneving as acting CEO.
Läs mer
Nyheter

Changes in Calmark's management

Calmark Sweden AB (publ) announced today that interim consultant Peter Larsson assumes the function as CFO, as current CFO Madeleine Skoglund leaves the Company at her own request. At the same time, it is announced that Anna Söderlund will be absent for some time on health grounds and that the Board of Directors today appointed Camilla Arneving as acting CEO.
Läs mer
Nyheter

Förändringar i Calmarks ledning

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att rollen som CFO tillsätts av interimskonsulten Peter Larsson då nuvarande CFO Madeleine Skoglund lämnar företaget på egen begäran. Samtidigt meddelas att Anna Söderlund, av hälsomässiga skäl, kommer att vara frånvarande den närmaste tiden och att styrelsen idag utsett Camilla Arneving till tillförordnad VD.
Läs mer
Nyheter

Förändringar i Calmarks ledning

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att rollen som CFO tillsätts av interimskonsulten Peter Larsson då nuvarande CFO Madeleine Skoglund lämnar företaget på egen begäran. Samtidigt meddelas att Anna Söderlund, av hälsomässiga skäl, kommer att vara frånvarande den närmaste tiden och att styrelsen idag utsett Camilla Arneving till tillförordnad VD.
Läs mer
Nyheter

Upphandlingen i Region Stockholm avslutad

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att tilldelningen i upphandlingen av bilirubinmätare som utlysts av Stockholmsregionen har publicerats. Calmark har inte fått tilldelning i upphandlingen.
Läs mer
Nyheter

Upphandlingen i Region Stockholm avslutad

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att tilldelningen i upphandlingen av bilirubinmätare som utlysts av Stockholmsregionen har publicerats. Calmark har inte fått tilldelning i upphandlingen.
Läs mer
Nyheter

Calmark participates in a Business Delegation visit to Rwanda and meets with VIA Global Health

Calmark Sweden AB (publ) announced today that representatives from the company will participate in a delegation trip to Rwanda on November 8-9 organized by Swecare, in collaboration with the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Health and Social Affairs, the Embassy of Sweden in Rwanda and the Embassy of Rwanda in Sweden. Representatives from Calmark's distributor in Africa, VIA Global Health, will also participate in parts of the two-day program.
Läs mer
Nyheter

Calmark participates in a Business Delegation visit to Rwanda and meets with VIA Global Health

Calmark Sweden AB (publ) announced today that representatives from the company will participate in a delegation trip to Rwanda on November 8-9 organized by Swecare, in collaboration with the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Health and Social Affairs, the Embassy of Sweden in Rwanda and the Embassy of Rwanda in Sweden. Representatives from Calmark's distributor in Africa, VIA Global Health, will also participate in parts of the two-day program.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar på delegationsresa till Rwanda och träffar VIA Global Health

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att representanter från bolaget kommer att delta på en delegationsresa till Rwanda den 8-9 november som anordnas av Swecare, i samarbete med Utrikesdepartementet, Socialdepartementet, Sveriges ambassad i Rwanda och Rwandas ambassad i Sverige. Även representanter från Calmarks distributör i Afrika, VIA Global Health, kommer att delta i delar av tvådagarsprogrammet.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar på delegationsresa till Rwanda och träffar VIA Global Health

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att representanter från bolaget kommer att delta på en delegationsresa till Rwanda den 8-9 november som anordnas av Swecare, i samarbete med Utrikesdepartementet, Socialdepartementet, Sveriges ambassad i Rwanda och Rwandas ambassad i Sverige. Även representanter från Calmarks distributör i Afrika, VIA Global Health, kommer att delta i delar av tvådagarsprogrammet.
Läs mer
Nyheter

Kalqyl publicerar VD-intervju med Anna Söderlund

Analytikerfirman Kalqyl publicerade idag en videointervju med Calmarks vd Anna Söderlund. I filmen besvaras frågor om den pågående lanseringen, registreringar och vilken feedback som inkommit hittills från distributörer och kunder.
Läs mer
Nyheter

Kalqyl publicerar VD-intervju med Anna Söderlund

Analytikerfirman Kalqyl publicerade idag en videointervju med Calmarks vd Anna Söderlund. I filmen besvaras frågor om den pågående lanseringen, registreringar och vilken feedback som inkommit hittills från distributörer och kunder.
Läs mer
Nyheter

Stockpicker har publicerat kortfattad aktieanalys om Calmark

Analyshuset Stockpicker har publicerat en kortfattad aktieanalys om Calmarks affärsidé, produkter, kommersialisering och potential. Stockpicker producerar och distribuerar aktie- och fondanalyser och har funnits sedan 1997.
Läs mer
Nyheter

Stockpicker har publicerat kortfattad aktieanalys om Calmark

Analyshuset Stockpicker har publicerat en kortfattad aktieanalys om Calmarks affärsidé, produkter, kommersialisering och potential. Stockpicker producerar och distribuerar aktie- och fondanalyser och har funnits sedan 1997.
Läs mer
Nyheter

Calmark participates in a public tender for Region Stockholm

Calmark Sweden AB (publ) announced today that the Company is involved in a public procurement of bilirubinometers, initiated by Region Stockholm. If Calmark wins the tender, the estimated order value is approximately MSEK 2.5 over a period of four years. The delivery to the customer will be handled by a distributor.
Läs mer
Nyheter

Calmark participates in a public tender for Region Stockholm

Calmark Sweden AB (publ) announced today that the Company is involved in a public procurement of bilirubinometers, initiated by Region Stockholm. If Calmark wins the tender, the estimated order value is approximately MSEK 2.5 over a period of four years. The delivery to the customer will be handled by a distributor.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar i offentlig upphandling för Stockholmsregionen

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att bolaget deltar i en offentlig upphandling av bilirubinmätare som initierats av Region Stockholm. Det beräknade ordervärdet, om Calmark vinner upphandlingen, är ca 2,5 MSEK under en fyraårsperiod. Leverans till kund kommer att ske via distributör.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar i offentlig upphandling för Stockholmsregionen

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att bolaget deltar i en offentlig upphandling av bilirubinmätare som initierats av Region Stockholm. Det beräknade ordervärdet, om Calmark vinner upphandlingen, är ca 2,5 MSEK under en fyraårsperiod. Leverans till kund kommer att ske via distributör.
Läs mer
Nyheter

Calmarks presentation från Redeye Theme: Diagnostics

Calmark Sweden AB (publ) deltog den 27 september på Theme Diagnostics som arrangerades av analytikerfirman Redeye. Bolaget presenterades av VD Anna Söderlund och inspelningen kan ses i efterhand via nedan länk.
Läs mer
Nyheter

Calmarks presentation från Redeye Theme: Diagnostics

Calmark Sweden AB (publ) deltog den 27 september på Theme Diagnostics som arrangerades av analytikerfirman Redeye. Bolaget presenterades av VD Anna Söderlund och inspelningen kan ses i efterhand via nedan länk.
Läs mer
Nyheter

Kalqyl publicerar initial analys av Calmark

Analytikerfirman Kalqyl publicerade idag en aktieanalys omfattande bland annat Calmarks värdeerbjudande, produkter, marknadspotential och aktiens värdering. Analysen finns att läsa i sin helhet på Calmarks hemsida.
Läs mer
Nyheter

Kalqyl publicerar initial analys av Calmark

Analytikerfirman Kalqyl publicerade idag en aktieanalys omfattande bland annat Calmarks värdeerbjudande, produkter, marknadspotential och aktiens värdering. Analysen finns att läsa i sin helhet på Calmarks hemsida.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Theme: Diagnostics den 27 september

Den 27 september kl.11:10 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, den senaste utvecklingen i bolaget på det digitala eventet Redeye Theme: Diagnostics.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Theme: Diagnostics den 27 september

Den 27 september kl.11:10 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, den senaste utvecklingen i bolaget på det digitala eventet Redeye Theme: Diagnostics.
Läs mer
Nyheter

The distributor agreement for Sweden with Triolab is not extended

Calmark Sweden AB (publ) announced today that the exclusive distributor agreement for the Swedish market with the company Triolab AB will not be extended.
Läs mer
Nyheter

The distributor agreement for Sweden with Triolab is not extended

Calmark Sweden AB (publ) announced today that the exclusive distributor agreement for the Swedish market with the company Triolab AB will not be extended.
Läs mer
Nyheter

Distributörsavtalet för Sverige med Triolab förlängs inte

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det exklusiva distributörsavtalet för den svenska marknaden med bolaget Triolab AB inte kommer att förlängas.
Läs mer
Nyheter

Distributörsavtalet för Sverige med Triolab förlängs inte

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det exklusiva distributörsavtalet för den svenska marknaden med bolaget Triolab AB inte kommer att förlängas.
Läs mer
Nyheter

Reminder regarding extraordinary general meeting and record date for participation in rights issue

The board of directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) has invited the shareholders to an extraordinary general meeting to be held on September 22, 2022, to resolve on the board's decision to issue units consisting of B shares and warrants with preferential rights for Calmark's existing shareholders (the “Rights Issue”). The record date for the Rights Issue is September 27, 2022. This implies that the last day for trading in the Company's B share with the right to participate in the Rights Issue is September 23, 2022, i.e., the day after the extraordinary general meeting.
Läs mer
Nyheter

Reminder regarding extraordinary general meeting and record date for participation in rights issue

The board of directors of Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” or the “Company”) has invited the shareholders to an extraordinary general meeting to be held on September 22, 2022, to resolve on the board's decision to issue units consisting of B shares and warrants with preferential rights for Calmark's existing shareholders (the “Rights Issue”). The record date for the Rights Issue is September 27, 2022. This implies that the last day for trading in the Company's B share with the right to participate in the Rights Issue is September 23, 2022, i.e., the day after the extraordinary general meeting.
Läs mer
Nyheter

Påminnelse gällande extra bolagsstämma och avstämningsdag för deltagande i företrädesmission

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har kallat till extra bolagsstämma den 22 september 2022 för att godkänna styrelsens beslut om en emission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Calmarks befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 27 september 2022. Detta innebär att sista dag för handel i Bolagets B-aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 23 september 2022, dvs dagen efter avhållandet av extra bolagsstämman.
Läs mer
Nyheter

Påminnelse gällande extra bolagsstämma och avstämningsdag för deltagande i företrädesmission

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har kallat till extra bolagsstämma den 22 september 2022 för att godkänna styrelsens beslut om en emission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Calmarks befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 27 september 2022. Detta innebär att sista dag för handel i Bolagets B-aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 23 september 2022, dvs dagen efter avhållandet av extra bolagsstämman.
Läs mer
Nyheter

Calmark's Neo product for bilirubin is fully registered in Vietnam

Calmark Sweden AB's test cassette for bilirubin has now been registered by the Vietnamese authorities. The instrument, POC- Analyzer Neo, obtained registration on August 10.
Läs mer
Nyheter

Calmark's Neo product for bilirubin is fully registered in Vietnam

Calmark Sweden AB's test cassette for bilirubin has now been registered by the Vietnamese authorities. The instrument, POC- Analyzer Neo, obtained registration on August 10.
Läs mer
Nyheter

Calmarks Neo-produkt för bilirubin är färdigregistrerad i Vietnam

Calmark Sweden AB:s testkassett för bilirubin har nu erhållit registrering av vietnamesiska myndigheter. Instrumentet, POC- Analyzer Neo, erhöll registrering den 10 augusti.
Läs mer
Nyheter

Calmarks Neo-produkt för bilirubin är färdigregistrerad i Vietnam

Calmark Sweden AB:s testkassett för bilirubin har nu erhållit registrering av vietnamesiska myndigheter. Instrumentet, POC- Analyzer Neo, erhöll registrering den 10 augusti.
Läs mer
Nyheter

Calmark announces updated launch plan

Calmark Sweden AB (publ) today announced an updated plan for its global launch of the product Calmark Neo-Bilirubin. The focus will be on the markets where distributor agreements have been signed, i.e. Southeast Asia, the Middle East, southern Europe and the Nordics. Certain countries in VIA Global's network will also be prioritized.
Läs mer
Nyheter

Calmark announces updated launch plan

Calmark Sweden AB (publ) today announced an updated plan for its global launch of the product Calmark Neo-Bilirubin. The focus will be on the markets where distributor agreements have been signed, i.e. Southeast Asia, the Middle East, southern Europe and the Nordics. Certain countries in VIA Global's network will also be prioritized.
Läs mer
Nyheter

Calmark meddelar uppdaterad lanseringsplan

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag en uppdaterad plan för sin globala lansering av produkten Calmark Neo-Bilirubin. Fokus kommer att ligga på de marknader där distributörsavtal finns skrivna, dvs Sydostasien, Mellanöstern, södra Europa och Norden. Vissa länder i VIA Globals nätverk kommer också att prioriteras.
Läs mer
Nyheter

Calmark meddelar uppdaterad lanseringsplan

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag en uppdaterad plan för sin globala lansering av produkten Calmark Neo-Bilirubin. Fokus kommer att ligga på de marknader där distributörsavtal finns skrivna, dvs Sydostasien, Mellanöstern, södra Europa och Norden. Vissa länder i VIA Globals nätverk kommer också att prioriteras.
Läs mer
Nyheter

Calmark's Neo instrument has been registered in Vietnam

Calmark Sweden AB's instrument, POC-Analyzer Neo, has been registered by the Vietnamese authorities. The associated test, Neo-Bilirubin, is still under registration process and is expected to be approved during the month of August, according to Calmark's distributor MTTS. Registration of medical devices with the authorities is mandatory before the sales start.
Läs mer
Nyheter

Calmark's Neo instrument has been registered in Vietnam

Calmark Sweden AB's instrument, POC-Analyzer Neo, has been registered by the Vietnamese authorities. The associated test, Neo-Bilirubin, is still under registration process and is expected to be approved during the month of August, according to Calmark's distributor MTTS. Registration of medical devices with the authorities is mandatory before the sales start.
Läs mer
Nyheter

Calmarks Neo-instrument har genomgått registrering i Vietnam

Calmark Sweden AB:s instrument, POC-Analyzer Neo, har erhållit registrering av vietnamesiska myndigheter. Tillhörande test, Neo-Bilirubin, är fortfarande under registreringsprocess och förväntas bli godkänd under augusti månad enligt Calmarks distributör MTTS. Registrering av medicinsktekniska produkter hos myndigheter är obligatoriskt, innan försäljning kan starta.
Läs mer
Nyheter

Calmarks Neo-instrument har genomgått registrering i Vietnam

Calmark Sweden AB:s instrument, POC-Analyzer Neo, har erhållit registrering av vietnamesiska myndigheter. Tillhörande test, Neo-Bilirubin, är fortfarande under registreringsprocess och förväntas bli godkänd under augusti månad enligt Calmarks distributör MTTS. Registrering av medicinsktekniska produkter hos myndigheter är obligatoriskt, innan försäljning kan starta.
Läs mer
Nyheter

Clinical feedback from hospitals in Vietnam

In early June, Calmark's Sales Director, Magdalena Tharaldsen, completed a three-week promotion tour to Vietnam. Together with the Company's distributor, MTTS Co., Ltd., she visited public and private hospitals. Calmark's bilirubinometer was demonstrated in seven different hospitals, and the clinical feedback collected is presented below.
Läs mer
Nyheter

Clinical feedback from hospitals in Vietnam

In early June, Calmark's Sales Director, Magdalena Tharaldsen, completed a three-week promotion tour to Vietnam. Together with the Company's distributor, MTTS Co., Ltd., she visited public and private hospitals. Calmark's bilirubinometer was demonstrated in seven different hospitals, and the clinical feedback collected is presented below.
Läs mer
Nyheter

Klinisk återkoppling från sjukhus i Vietnam

I början av juni genomförde Calmarks försäljningschef Magdalena Tharaldsen en tre veckor lång marknadsföringsresa till Vietnam. Offentliga och privata sjukhus besöktes i sällskap med bolagets distributör MTTS Co., Ltd. Calmarks bilirubinometer demonstrerades på sju olika sjukhus och här redovisas den kliniska återkoppling som samlades in.
Läs mer
Nyheter

Klinisk återkoppling från sjukhus i Vietnam

I början av juni genomförde Calmarks försäljningschef Magdalena Tharaldsen en tre veckor lång marknadsföringsresa till Vietnam. Offentliga och privata sjukhus besöktes i sällskap med bolagets distributör MTTS Co., Ltd. Calmarks bilirubinometer demonstrerades på sju olika sjukhus och här redovisas den kliniska återkoppling som samlades in.
Läs mer
Nyheter

The English Edition of Calmark’s Annual Report 2021 is published

Calmark Sweden AB’s Annual Report 2021 is now available also in English
Läs mer
Nyheter

The English Edition of Calmark’s Annual Report 2021 is published

Calmark Sweden AB’s Annual Report 2021 is now available also in English
Läs mer
Nyheter

Calmark receives additional order from Italy

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an additional order from the distributor in Italy, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) covering the Calmark Neo platform.
Läs mer
Nyheter

Calmark receives additional order from Italy

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an additional order from the distributor in Italy, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) covering the Calmark Neo platform.
Läs mer
Nyheter

Calmark erhåller ytterligare order från Italien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att ytterligare en order har emottagits från bolagets distributör i Italien, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) avseende Calmark Neo plattformen.
Läs mer
Nyheter

Calmark erhåller ytterligare order från Italien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att ytterligare en order har emottagits från bolagets distributör i Italien, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) avseende Calmark Neo plattformen.
Läs mer
Nyheter

Calmark modifies its communication policy relating to sales and orders

To enhance transparency in respect of the launching and sales of Calmark’s products, the Company announces a modification of the communication policy.
Läs mer
Nyheter

Calmark modifies its communication policy relating to sales and orders

To enhance transparency in respect of the launching and sales of Calmark’s products, the Company announces a modification of the communication policy.
Läs mer
Nyheter

Calmark ändrar kommunikationspolicy gällande försäljning och order

För att öka transparensen kring lansering och försäljning av Calmarks produkter meddelar bolaget att de ändrar kommunikationspolicyn.
Läs mer
Nyheter

Calmark ändrar kommunikationspolicy gällande försäljning och order

För att öka transparensen kring lansering och försäljning av Calmarks produkter meddelar bolaget att de ändrar kommunikationspolicyn.
Läs mer
Nyheter

Anna Söderlund medverkar i Aktiespararnas podd ”VD-prat i hängmattan”

Calmark Sweden AB meddelade idag att bolagets VD Anna Söderlund medverkar i Aktiespararnas sommarpodd ”VD-prat i hängmattan” som produceras av Analysguiden. Företagsledare från spännande bolag berättar om sina framtidsvisioner och varför just deras bolag är ett intressant investeringscase.
Läs mer
Nyheter

Anna Söderlund medverkar i Aktiespararnas podd ”VD-prat i hängmattan”

Calmark Sweden AB meddelade idag att bolagets VD Anna Söderlund medverkar i Aktiespararnas sommarpodd ”VD-prat i hängmattan” som produceras av Analysguiden. Företagsledare från spännande bolag berättar om sina framtidsvisioner och varför just deras bolag är ett intressant investeringscase.
Läs mer
Nyheter

Calmark Neo-Bilirubin receives UNICEF’s quality seal "NEST360 Qualified"

Calmark Sweden AB announced today that the company's diagnostics for jaundice, Neo-Bilirubin, meets the characteristics for products in low-income countries, developed by the organization NEST360 in collaboration with UNICEF. The award shows that Calmark's product is efficient, affordable, robust and easy to use.
Läs mer
Nyheter

Calmark Neo-Bilirubin receives UNICEF’s quality seal "NEST360 Qualified"

Calmark Sweden AB announced today that the company's diagnostics for jaundice, Neo-Bilirubin, meets the characteristics for products in low-income countries, developed by the organization NEST360 in collaboration with UNICEF. The award shows that Calmark's product is efficient, affordable, robust and easy to use.
Läs mer
Nyheter

Calmark Neo-Bilirubin erhåller UNICEF:s stämpel ”NEST360 Qualified”

Calmark Sweden AB meddelade idag att bolagets diagnostik för nyföddhetsgulsot, Neo-Bilirubin, uppfyller de kriterier som tagits fram av organisationen NEST360 i samarbete med UNICEF för produkter i låginkomstländer. Utmärkelsen visar att Calmarks produkt är effektiv, prisvärd, robust och enkel att använda.
Läs mer
Nyheter

Calmark Neo-Bilirubin erhåller UNICEF:s stämpel ”NEST360 Qualified”

Calmark Sweden AB meddelade idag att bolagets diagnostik för nyföddhetsgulsot, Neo-Bilirubin, uppfyller de kriterier som tagits fram av organisationen NEST360 i samarbete med UNICEF för produkter i låginkomstländer. Utmärkelsen visar att Calmarks produkt är effektiv, prisvärd, robust och enkel att använda.
Läs mer
Nyheter

Calmark receives patent number for granted patent in the United States

Calmark Sweden AB (publ) has received announcement from the US Patent Office ("USPTO") regarding a granted patent covering the Calmark POC system and the method of detecting a biomarker in, for example, blood. The patent number is 11255864 and it is valid until April 6, 2039. Advance notice of this was press released on December 8, 2021.
Läs mer
Nyheter

Calmark receives patent number for granted patent in the United States

Calmark Sweden AB (publ) has received announcement from the US Patent Office ("USPTO") regarding a granted patent covering the Calmark POC system and the method of detecting a biomarker in, for example, blood. The patent number is 11255864 and it is valid until April 6, 2039. Advance notice of this was press released on December 8, 2021.
Läs mer
Nyheter

Calmark erhåller patentnummer för beviljat patent i USA

Calmark Sweden AB (publ) har erhållit besked om beviljat patent från det amerikanska patentverket (”USPTO”) avseende Calmark POC-systemet samt metoden att detektera en biomarkör i tex blod. Patentets nummer är 11255864 och gäller till 6 april 2039. Förhandsbesked om detta pressmeddelades den 8 december 2021.
Läs mer
Nyheter

Calmark erhåller patentnummer för beviljat patent i USA

Calmark Sweden AB (publ) har erhållit besked om beviljat patent från det amerikanska patentverket (”USPTO”) avseende Calmark POC-systemet samt metoden att detektera en biomarkör i tex blod. Patentets nummer är 11255864 och gäller till 6 april 2039. Förhandsbesked om detta pressmeddelades den 8 december 2021.
Läs mer
Nyheter

Calmark compliant with IVDR from today

Anna Söderlund, CEO of Calmark Sweden AB (publ) has today signed the ‘Declaration of Conformity’ showing that Calmark has adapted the quality system and the technical documentation to comply with the new IVDR regulations. The documentation will now be sent to the Swedish Medical Products Agency. Compliance with the IVDR is a requirement to maintain the CE marking of existing products from May 26, 2022 onwards.
Läs mer
Nyheter

Calmark compliant with IVDR from today

Anna Söderlund, CEO of Calmark Sweden AB (publ) has today signed the ‘Declaration of Conformity’ showing that Calmark has adapted the quality system and the technical documentation to comply with the new IVDR regulations. The documentation will now be sent to the Swedish Medical Products Agency. Compliance with the IVDR is a requirement to maintain the CE marking of existing products from May 26, 2022 onwards.
Läs mer
Nyheter

Calmark efterlever från idag det nya regelverket IVDR

Anna Söderlund, VD för Calmark Sweden AB (publ) har idag undertecknat ‘Declaration of Conformity’ som visar att Calmark har anpassat kvalitetssystem och teknisk dokumentation till det nya regelverket IVDR. Underlagen ska nu skickas till Läkemedelsverket. Efterlevnad med IVDR är ett krav för att behålla CE-märkningen på befintliga produkter från och med den 26 maj 2022.
Läs mer
Nyheter

Calmark efterlever från idag det nya regelverket IVDR

Anna Söderlund, VD för Calmark Sweden AB (publ) har idag undertecknat ‘Declaration of Conformity’ som visar att Calmark har anpassat kvalitetssystem och teknisk dokumentation till det nya regelverket IVDR. Underlagen ska nu skickas till Läkemedelsverket. Efterlevnad med IVDR är ett krav för att behålla CE-märkningen på befintliga produkter från och med den 26 maj 2022.
Läs mer
Nyheter

Calmark's trial at Södersjukhuset completed

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the clinical trial with the product Neo-Bilirubin, which commenced in September 2021 in cooperation with the research entity of the children's hospital Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm, is now successfully completed. All patients have been included and all that remains now is to prepare the final report. Monitoring of the trial was conducted by Scandiavian CRO.
Läs mer
Nyheter

Calmark's trial at Södersjukhuset completed

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the clinical trial with the product Neo-Bilirubin, which commenced in September 2021 in cooperation with the research entity of the children's hospital Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm, is now successfully completed. All patients have been included and all that remains now is to prepare the final report. Monitoring of the trial was conducted by Scandiavian CRO.
Läs mer
Nyheter

Calmarks studie på Södersjukhuset avslutad

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att den kliniska studien för produkten Neo-Bilirubin, som startades upp i september 2021 i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm nu är avslutad med goda resultat. Alla patienter har inkluderats och nu kvarstår endast sammanställning av slutrapport. Monitorering av studien har utförts av Scandinavian CRO.
Läs mer
Nyheter

Calmarks studie på Södersjukhuset avslutad

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att den kliniska studien för produkten Neo-Bilirubin, som startades upp i september 2021 i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm nu är avslutad med goda resultat. Alla patienter har inkluderats och nu kvarstår endast sammanställning av slutrapport. Monitorering av studien har utförts av Scandinavian CRO.
Läs mer
Nyheter

Calmarks presentation från Redeye Medtech & Diagnostics Seminar

Calmark Sweden AB (publ) deltog den 11 maj på Medtech & Diagnostics Seminar som arrangerades av analytikerfirman Redeye. Bolaget presenterades av VD Anna Söderlund och inspelningen kan ses i efterhand via nedan länk.
Läs mer
Nyheter

Calmarks presentation från Redeye Medtech & Diagnostics Seminar

Calmark Sweden AB (publ) deltog den 11 maj på Medtech & Diagnostics Seminar som arrangerades av analytikerfirman Redeye. Bolaget presenterades av VD Anna Söderlund och inspelningen kan ses i efterhand via nedan länk.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Medtech & Diagnostics Seminar 2022

Calmark deltar på Medtech & Diagnostics Seminar 2022 som arrangeras av Redeye onsdagen den 11 maj. VD Anna Söderlund presenterar den senaste utvecklingen i bolaget klockan 11:30. Eventet sänds digitalt i realtid.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Medtech & Diagnostics Seminar 2022

Calmark deltar på Medtech & Diagnostics Seminar 2022 som arrangeras av Redeye onsdagen den 11 maj. VD Anna Söderlund presenterar den senaste utvecklingen i bolaget klockan 11:30. Eventet sänds digitalt i realtid.
Läs mer
Nyheter

Calmark re-prioritizes resources to focus on sales of existing products

Calmark Sweden AB announced today that it has resolved to re-prioritize resources, which entails that the timetable for the development project relating to Neo-LDH is updated; the product will not obtain CE marking before May 26.
Läs mer
Nyheter

Calmark re-prioritizes resources to focus on sales of existing products

Calmark Sweden AB announced today that it has resolved to re-prioritize resources, which entails that the timetable for the development project relating to Neo-LDH is updated; the product will not obtain CE marking before May 26.
Läs mer
Nyheter

Calmark omprioriterar resurser och fokuserar på försäljning av befintliga produkter

Calmark Sweden AB meddelade idag att beslut tagits om omprioritering av resurser vilket innebär att tidsplanen för utvecklingsprojektet för Neo-LDH uppdateras och att produkten inte kommer att CE-märkas före 26 maj.
Läs mer
Nyheter

Calmark omprioriterar resurser och fokuserar på försäljning av befintliga produkter

Calmark Sweden AB meddelade idag att beslut tagits om omprioritering av resurser vilket innebär att tidsplanen för utvecklingsprojektet för Neo-LDH uppdateras och att produkten inte kommer att CE-märkas före 26 maj.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Investor AW i Malmö

Calmark deltar på Investor AW i Malmö som arrangeras av Redeye torsdagen den 31 mars. VD Anna Söderlund är först ut att presentera klockan 18:00 på High Court i Malmö. Eventet sänds också digitalt i realtid.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Investor AW i Malmö

Calmark deltar på Investor AW i Malmö som arrangeras av Redeye torsdagen den 31 mars. VD Anna Söderlund är först ut att presentera klockan 18:00 på High Court i Malmö. Eventet sänds också digitalt i realtid.
Läs mer
Nyheter

Calmark’s test Neo-LDH enters verification and validation phase to obtain CE mark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the development project for the Company's product for newborns, Neo-LDH, is now progressing to verification and validation. This phase, which is one of the final elements of the process, is estimated to last for approximately two months. When it is completed, regulatory documentation will be compiled in order to achieve the CE Mark approval.
Läs mer
Nyheter

Calmark’s test Neo-LDH enters verification and validation phase to obtain CE mark

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the development project for the Company's product for newborns, Neo-LDH, is now progressing to verification and validation. This phase, which is one of the final elements of the process, is estimated to last for approximately two months. When it is completed, regulatory documentation will be compiled in order to achieve the CE Mark approval.
Läs mer
Nyheter

Calmarks test Neo-LDH går in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att utvecklingsprojektet för bolagets test för nyfödda, Neo-LDH, nu går in i verifiering och validering. Denna fas är en av de sista delarna i processen och beräknas ta cirka två månader. Därefter ska regulatorisk dokumentation sammanställas innan CE-märkning kan ske.
Läs mer
Nyheter

Calmarks test Neo-LDH går in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att utvecklingsprojektet för bolagets test för nyfödda, Neo-LDH, nu går in i verifiering och validering. Denna fas är en av de sista delarna i processen och beräknas ta cirka två månader. Därefter ska regulatorisk dokumentation sammanställas innan CE-märkning kan ske.
Läs mer
Nyheter

Calmarks presentation från Stockholm Corporate Finance Life Science event

Calmark Sweden AB (publ) deltog idag den 9 mars på Stockholm Corporate Finance 14e Life Science Kapitalmarknadsdagar som genomfördes både fysiskt i Stockholm och digitalt i realtid. Bolaget presenterades av VD Anna Söderlund och inspelningen kan ses via nedan länk.
Läs mer
Nyheter

Calmarks presentation från Stockholm Corporate Finance Life Science event

Calmark Sweden AB (publ) deltog idag den 9 mars på Stockholm Corporate Finance 14e Life Science Kapitalmarknadsdagar som genomfördes både fysiskt i Stockholm och digitalt i realtid. Bolaget presenterades av VD Anna Söderlund och inspelningen kan ses via nedan länk.
Läs mer
Nyheter

Calmark presents at Stockholm Corporate Finance 14th Life Science seminar, Capital Markets Day, 2022

Calmark attends Stockholm Corporate Finance 14th Life Science seminar that will be held on March 8 - 9, 2022. The event is carried out both physically at IVA in Stockholm and digitally in real time. CEO Anna Söderlund presents the latest developments and the future prospects for the company at 10:00 on March 9. The presentation is held in Swedish.
Läs mer
Nyheter

Calmark presents at Stockholm Corporate Finance 14th Life Science seminar, Capital Markets Day, 2022

Calmark attends Stockholm Corporate Finance 14th Life Science seminar that will be held on March 8 - 9, 2022. The event is carried out both physically at IVA in Stockholm and digitally in real time. CEO Anna Söderlund presents the latest developments and the future prospects for the company at 10:00 on March 9. The presentation is held in Swedish.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Stockholm Corporate Finance 14e Life Science Kapitalmarknadsdagar

Calmark deltar på Stockholm Corporate Finance 14e Life Science Kapitalmarknadsdagar som arrangeras den 8 - 9 mars 2022. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 10:00 den 9 mars. Evenemanget genomförs både fysiskt på IVA i Stockholm och digitalt i realtid.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Stockholm Corporate Finance 14e Life Science Kapitalmarknadsdagar

Calmark deltar på Stockholm Corporate Finance 14e Life Science Kapitalmarknadsdagar som arrangeras den 8 - 9 mars 2022. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 10:00 den 9 mars. Evenemanget genomförs både fysiskt på IVA i Stockholm och digitalt i realtid.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens logistics and order processing in preparation of global launch

Calmark Sweden AB has hired Liana Rikberg for the role as Supply Chain Coordinator in order to strengthen its team for the global launch. Liana will take up position on January 10, 2022.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens logistics and order processing in preparation of global launch

Calmark Sweden AB has hired Liana Rikberg for the role as Supply Chain Coordinator in order to strengthen its team for the global launch. Liana will take up position on January 10, 2022.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker logistik- och orderhantering inför global lansering

Calmark Sweden AB har anställt Liana Rikberg i rollen som Supply Chain Coordinator, för att förstärka teamet inför den globala lanseringen. Liana tillträder tjänsten den 10 januari 2022.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker logistik- och orderhantering inför global lansering

Calmark Sweden AB har anställt Liana Rikberg i rollen som Supply Chain Coordinator, för att förstärka teamet inför den globala lanseringen. Liana tillträder tjänsten den 10 januari 2022.
Läs mer
Nyheter

Calmark receives Notice of Allowance regarding patent in USA

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the US Patent Office ("USPTO") has issued a Notice of Allowance regarding Calmark's POC system.
Läs mer
Nyheter

Calmark receives Notice of Allowance regarding patent in USA

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the US Patent Office ("USPTO") has issued a Notice of Allowance regarding Calmark's POC system.
Läs mer
Nyheter

Calmark erhåller förhandsbesked om godkänt patent i USA

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance avseende Calmarks system för patientnära analyser, sk POC-system.
Läs mer
Nyheter

Calmark erhåller förhandsbesked om godkänt patent i USA

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance avseende Calmarks system för patientnära analyser, sk POC-system.
Läs mer
Nyheter

Calmarks presentation från Redeye Life Science Day

Calmark Sweden AB (publ) deltog den 11 november på Life Science Day som arrangerades av analytikerfirman Redeye. Bolaget presenterades av VD Anna Söderlund och inspelningen kan ses i efterhand via nedan länk. 
Läs mer
Nyheter

Calmarks presentation från Redeye Life Science Day

Calmark Sweden AB (publ) deltog den 11 november på Life Science Day som arrangerades av analytikerfirman Redeye. Bolaget presenterades av VD Anna Söderlund och inspelningen kan ses i efterhand via nedan länk. 
Läs mer
Nyheter

Calmark presents at Redeye Life Science Day 2021

Calmark attends the digital event Redeye Life Science Day 2021 that will be held on November 11. CEO Anna Söderlund presents the latest developments and the future prospects for the company at 11:20. The presentation is held in Swedish and will be broadcast live.
Läs mer
Nyheter

Calmark presents at Redeye Life Science Day 2021

Calmark attends the digital event Redeye Life Science Day 2021 that will be held on November 11. CEO Anna Söderlund presents the latest developments and the future prospects for the company at 11:20. The presentation is held in Swedish and will be broadcast live.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Life Science Day 2021

Calmark deltar på det digitala eventet Redeye Life Science Day 2021 som arrangeras den 11 november. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 11:20. Presentationen sänds online.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Life Science Day 2021

Calmark deltar på det digitala eventet Redeye Life Science Day 2021 som arrangeras den 11 november. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 11:20. Presentationen sänds online.
Läs mer
Nyheter

Redeye publishes research update on Calmark

Analyst firm Redeye has today published a research update: "Calmark: Untapped Potential".
Läs mer
Nyheter

Redeye publishes research update on Calmark

Analyst firm Redeye has today published a research update: "Calmark: Untapped Potential".
Läs mer
Nyheter

Redeye publicerar analysuppdatering om Calmark

Analytikerfirman Redeye har idag publicerat en analysuppdatering ”Calmark: Untapped Potential”.
Läs mer
Nyheter

Redeye publicerar analysuppdatering om Calmark

Analytikerfirman Redeye har idag publicerat en analysuppdatering ”Calmark: Untapped Potential”.
Läs mer
Nyheter

Calmarks VD Anna Söderlund ger lägesuppdatering

Idag gästade Calmarks VD Anna Söderlund Direkt Studios och gav en lägesuppdatering.
Läs mer
Nyheter

Calmarks VD Anna Söderlund ger lägesuppdatering

Idag gästade Calmarks VD Anna Söderlund Direkt Studios och gav en lägesuppdatering.
Läs mer
Nyheter

Clinical study for Neo-Bilirubin started at Sachsska Children's Hospital

Calmark Sweden AB (publ) announces today that a new clinical study regarding Neo-Bilirubin has been started in cooperation with the research unit at children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset AB, Stockholm.
Läs mer
Nyheter

Clinical study for Neo-Bilirubin started at Sachsska Children's Hospital

Calmark Sweden AB (publ) announces today that a new clinical study regarding Neo-Bilirubin has been started in cooperation with the research unit at children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset AB, Stockholm.
Läs mer
Nyheter

Klinisk studie för Neo-Bilirubin uppstartad på Sachsska barnsjukhuset

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en ny kliniska studie avseende Neo-Bilirubin nu startats upp i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm.
Läs mer
Nyheter

Klinisk studie för Neo-Bilirubin uppstartad på Sachsska barnsjukhuset

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en ny kliniska studie avseende Neo-Bilirubin nu startats upp i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm.
Läs mer
Nyheter

Calmark's COVID-19 instrument has been registered in India

Calmark Sweden AB's instrument, used to measure LDH levels in COVID-19 patients, has been registered by the Indian authorities. Associated tests are still under registration process. Registration of medical devices is mandatory before the sales start.
Läs mer
Nyheter

Calmark's COVID-19 instrument has been registered in India

Calmark Sweden AB's instrument, used to measure LDH levels in COVID-19 patients, has been registered by the Indian authorities. Associated tests are still under registration process. Registration of medical devices is mandatory before the sales start.
Läs mer
Nyheter

Calmarks covid-19 instrument har genomgått registrering i Indien

Calmark Sweden ABs instrument, som används för mätning av LDH-nivåer hos covid-19 patienter, har erhållit registrering av indiska myndigheter. Tillhörande tester är fortfarande under registreringsprocess. Registrering av medicinsktekniska produkter är obligatoriskt innan försäljning kan starta.
Läs mer
Nyheter

Calmarks covid-19 instrument har genomgått registrering i Indien

Calmark Sweden ABs instrument, som används för mätning av LDH-nivåer hos covid-19 patienter, har erhållit registrering av indiska myndigheter. Tillhörande tester är fortfarande under registreringsprocess. Registrering av medicinsktekniska produkter är obligatoriskt innan försäljning kan starta.
Läs mer
Nyheter

Avtal nu ingångna i Calmarks tidigare aviserade personaloptionsprogram

Calmark Sweden AB (publ) föreslog inför årsstämman den 18 maj 2021 att bolaget avsåg införa ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda (”LTI 2021”). Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget och avtalen är nu ingångna. Villkoren presenteras nedan.
Läs mer
Nyheter

Avtal nu ingångna i Calmarks tidigare aviserade personaloptionsprogram

Calmark Sweden AB (publ) föreslog inför årsstämman den 18 maj 2021 att bolaget avsåg införa ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda (”LTI 2021”). Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget och avtalen är nu ingångna. Villkoren presenteras nedan.
Läs mer
Nyheter

Calmark receives order from Jordan

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Jordan, Alpha Tech Est., covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests.
Läs mer
Nyheter

Calmark receives order from Jordan

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Jordan, Alpha Tech Est., covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests.
Läs mer
Nyheter

Calmark erhåller order från Jordanien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Jordanien, Alpha Tech Est.
Läs mer
Nyheter

Calmark erhåller order från Jordanien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Jordanien, Alpha Tech Est.
Läs mer
Nyheter

Calmark’s Italian distributor places order for COVID19-LDH demo units

Calmark Sweden AB (publ) announces today that an order has been received from the Company’s Italian distributor P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma).
Läs mer
Nyheter

Calmark’s Italian distributor places order for COVID19-LDH demo units

Calmark Sweden AB (publ) announces today that an order has been received from the Company’s Italian distributor P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma).
Läs mer
Nyheter

Calmarks italienska distributör har lagt order på demo-enheter för COVID19-LDH

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets italienska distributör P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma).
Läs mer
Nyheter

Calmarks italienska distributör har lagt order på demo-enheter för COVID19-LDH

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets italienska distributör P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma).
Läs mer
Nyheter

Calmark’s fully automated production line completed, installation commences

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the new production line has passed the Factory Acceptance Test (FAT), and the FAT protocol has been signed. This means that the line is now completed and will be moved from Automationspartner in Ramlösa to Calmark’s production partner Frohe AB in Tyresö.
Läs mer
Nyheter

Calmark’s fully automated production line completed, installation commences

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the new production line has passed the Factory Acceptance Test (FAT), and the FAT protocol has been signed. This means that the line is now completed and will be moved from Automationspartner in Ramlösa to Calmark’s production partner Frohe AB in Tyresö.
Läs mer
Nyheter

Calmarks helautomatiska produktionslina färdigbyggd – installationen påbörjas

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att godkännandeprotokollet för den nya produktionslinan undertecknats, sk factory acceptance test (FAT). Detta innebär att linan nu är färdigbyggd och flyttas från Automationspartner i Ramlösa till Calmarks produktionspartner Frohe AB i Tyresö.
Läs mer
Nyheter

Calmarks helautomatiska produktionslina färdigbyggd – installationen påbörjas

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att godkännandeprotokollet för den nya produktionslinan undertecknats, sk factory acceptance test (FAT). Detta innebär att linan nu är färdigbyggd och flyttas från Automationspartner i Ramlösa till Calmarks produktionspartner Frohe AB i Tyresö.
Läs mer
Nyheter

Start-up of new clinical trials put on hold at Sachsska barnsjukhuset

Calmark Sweden AB (publ) announces today that new clinical trials in cooperation with the research unit at the children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset AB, Stockholm, will not be able to start in the coming months. The reason is that resources must be re-prioritized due to the situation with COVID-19. Further notice is expected.
Läs mer
Nyheter

Start-up of new clinical trials put on hold at Sachsska barnsjukhuset

Calmark Sweden AB (publ) announces today that new clinical trials in cooperation with the research unit at the children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset AB, Stockholm, will not be able to start in the coming months. The reason is that resources must be re-prioritized due to the situation with COVID-19. Further notice is expected.
Läs mer
Nyheter

Uppstart av nya kliniska studier på Sachsska barnsjukhuset stoppas tillfälligt

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att uppstart av nya kliniska studier i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm inte kommer att kunna ske de närmaste månaderna. Orsaken är att resurserna måste omprioriteras p.g.a. covid läget. Nya besked väntas.
Läs mer
Nyheter

Uppstart av nya kliniska studier på Sachsska barnsjukhuset stoppas tillfälligt

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att uppstart av nya kliniska studier i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm inte kommer att kunna ske de närmaste månaderna. Orsaken är att resurserna måste omprioriteras p.g.a. covid läget. Nya besked väntas.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Investor Forum Online den 22 april

Den 22 april kl.13:40 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, den senaste utvecklingen i bolaget på det digitala eventet Investor Forum Online som anordnas av Redeye.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Investor Forum Online den 22 april

Den 22 april kl.13:40 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, den senaste utvecklingen i bolaget på det digitala eventet Investor Forum Online som anordnas av Redeye.
Läs mer
Nyheter

Calmark informs about transfer of shares

Calmark Sweden AB today announces that the board member and co-founder Mathias Karlsson, through his company Valetudor Development AB, has transferred 113,334 Series B shares to Wingefors Invest AB to settle loans. The price per share amounts to SEK 7.50, a total of SEK 850,005 for all the shares. The loans were raised by Mathias Karlsson to acquire Calmark shares in connection with the 2018 listing on Spotlight Stock Market.
Läs mer
Nyheter

Calmark informs about transfer of shares

Calmark Sweden AB today announces that the board member and co-founder Mathias Karlsson, through his company Valetudor Development AB, has transferred 113,334 Series B shares to Wingefors Invest AB to settle loans. The price per share amounts to SEK 7.50, a total of SEK 850,005 for all the shares. The loans were raised by Mathias Karlsson to acquire Calmark shares in connection with the 2018 listing on Spotlight Stock Market.
Läs mer
Nyheter

Calmark informerar om överlåtelse av aktier

Calmark Sweden AB meddelar idag att styrelseledamoten och medgrundaren Mathias Karlsson, genom sitt bolag Valetudor Development AB, överlåtit 113 334 B-aktier till Wingefors Invest AB för att reglera lån. Priset per aktie uppgår till 7,50 kronor, totalt 850 005 kronor för samtliga aktier. Lånen upptogs av Mathias Karlsson för att förvärva Calmark-aktier i samband med marknadsnoteringen 2018 på Spotlight Stock Market.
Läs mer
Nyheter

Calmark informerar om överlåtelse av aktier

Calmark Sweden AB meddelar idag att styrelseledamoten och medgrundaren Mathias Karlsson, genom sitt bolag Valetudor Development AB, överlåtit 113 334 B-aktier till Wingefors Invest AB för att reglera lån. Priset per aktie uppgår till 7,50 kronor, totalt 850 005 kronor för samtliga aktier. Lånen upptogs av Mathias Karlsson för att förvärva Calmark-aktier i samband med marknadsnoteringen 2018 på Spotlight Stock Market.
Läs mer
Nyheter

Calmark presents in the webinar “Strategic Routes for Entering the Chinese Life Science Market”

As a company that has recently entered the Chinese market, Calmark will share its experiences, tips and tricks so far, at the third China webinar hosted by the Swecare Foundation. The webinar will be held on 18 March at 8:30.
Läs mer
Nyheter

Calmark presents in the webinar “Strategic Routes for Entering the Chinese Life Science Market”

As a company that has recently entered the Chinese market, Calmark will share its experiences, tips and tricks so far, at the third China webinar hosted by the Swecare Foundation. The webinar will be held on 18 March at 8:30.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens sales and marketing team in preparation of global launch

Calmark Sweden AB has hired Maria Zavodnik for the role as Sales and Marketing Coordinator in order to strengthen its team for the global launch. Maria will take up position on March 24, 2021.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens sales and marketing team in preparation of global launch

Calmark Sweden AB has hired Maria Zavodnik for the role as Sales and Marketing Coordinator in order to strengthen its team for the global launch. Maria will take up position on March 24, 2021.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker sälj- och marknadsteamet inför global lansering

Calmark Sweden AB har anställt Maria Zavodnik i rollen som Sales and Marketing Coordinator, för att förstärka teamet inför den globala lanseringen. Maria tillträder tjänsten den 24e mars.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker sälj- och marknadsteamet inför global lansering

Calmark Sweden AB har anställt Maria Zavodnik i rollen som Sales and Marketing Coordinator, för att förstärka teamet inför den globala lanseringen. Maria tillträder tjänsten den 24e mars.
Läs mer
Nyheter

Calmark’s subsidiary in Wuxi, China, is now registered

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the registration of the subsidiary in mainland China has been approved by local authorities. The name of the new company is 凯曼克医疗器械(无锡)有限公司 (Calmark Med-tech (Wuxi) Limited company).
Läs mer
Nyheter

Calmark’s subsidiary in Wuxi, China, is now registered

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the registration of the subsidiary in mainland China has been approved by local authorities. The name of the new company is 凯曼克医疗器械(无锡)有限公司 (Calmark Med-tech (Wuxi) Limited company).
Läs mer
Nyheter

Calmarks dotterbolag i Wuxi, Kina är nu registrerat

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att registreringen av dotterbolaget på Fastlandskina är godkänd av de lokala myndigheterna. Namnet på det nya bolaget är 凯曼克医疗器械(无锡)有限公司 (Calmark Med-tech (Wuxi) Limited company).
Läs mer
Nyheter

Calmarks dotterbolag i Wuxi, Kina är nu registrerat

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att registreringen av dotterbolaget på Fastlandskina är godkänd av de lokala myndigheterna. Namnet på det nya bolaget är 凯曼克医疗器械(无锡)有限公司 (Calmark Med-tech (Wuxi) Limited company).
Läs mer
Nyheter

Calmark's LDH test for assessment of COVID-19 enters the verification and validation phase of the CE marking process – analytical results are within the expected range

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the development project for the Company's product COVID19-LDH now moves to verification and validation. This phase is one of last steps in the process, with an estimated duration of approximately five weeks. Thereafter, the product will move into production, and CE mark certification can take place.
Läs mer
Nyheter

Calmark's LDH test for assessment of COVID-19 enters the verification and validation phase of the CE marking process – analytical results are within the expected range

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the development project for the Company's product COVID19-LDH now moves to verification and validation. This phase is one of last steps in the process, with an estimated duration of approximately five weeks. Thereafter, the product will move into production, and CE mark certification can take place.
Läs mer
Nyheter

Calmarks LDH-test för bedömning av covid-19 går in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas - analysresultat inom förväntade intervall

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att utvecklingsprojektet för bolagets produkt COVID19-LDH nu går in i verifiering och validering. Denna fas är en av de sista delarna i processen och beräknas ta cirka fem veckor. Därefter flyttas produkten över till produktion och CE-märkning kan ske.
Läs mer
Nyheter

Calmarks LDH-test för bedömning av covid-19 går in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas - analysresultat inom förväntade intervall

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att utvecklingsprojektet för bolagets produkt COVID19-LDH nu går in i verifiering och validering. Denna fas är en av de sista delarna i processen och beräknas ta cirka fem veckor. Därefter flyttas produkten över till produktion och CE-märkning kan ske.
Läs mer
Nyheter

Calmark participates in Swiss Nordic Bio 2021 on 10-11 February

Anna Söderlund, CEO at Calmark will participate at Swiss Nordic Bio 2021, which will be held in digital format with more than 300 participants and 100 investors. The event will be live streamed and 1-to-1 meetings will be held virtually.
Läs mer
Nyheter

Calmark participates in Swiss Nordic Bio 2021 on 10-11 February

Anna Söderlund, CEO at Calmark will participate at Swiss Nordic Bio 2021, which will be held in digital format with more than 300 participants and 100 investors. The event will be live streamed and 1-to-1 meetings will be held virtually.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar på Swiss Nordic Bio 2021 den 10–11 februari

Anna Söderlund, VD på Calmark kommer att delta i Swiss Nordic Bio 2021, som detta år hålls i digitalt format med mer än 300 deltagare och 100 investerare. Evenemanget live streamas och 1-till-1-möten hålls virtuellt.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar på Swiss Nordic Bio 2021 den 10–11 februari

Anna Söderlund, VD på Calmark kommer att delta i Swiss Nordic Bio 2021, som detta år hålls i digitalt format med mer än 300 deltagare och 100 investerare. Evenemanget live streamas och 1-till-1-möten hålls virtuellt.
Läs mer