Aktuellt

Pressmeddelanden
Nyheter

Calmark presents at Redeye Life Science Day 2020

Calmark attends the digital event Redeye Life Science Day 2020 that will be held on November 26. CEO Anna Söderlund presents the latest developments and the future prospects for the company at 9:30. The presentation is held in Swedish and will be broadcast live.
Läs mer
Nyheter

Calmark presents at Redeye Life Science Day 2020

Calmark attends the digital event Redeye Life Science Day 2020 that will be held on November 26. CEO Anna Söderlund presents the latest developments and the future prospects for the company at 9:30. The presentation is held in Swedish and will be broadcast live.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Life Science Day 2020

Calmark deltar på det digitala eventet Redeye Life Science Day 2020 som arrangeras den 26 november. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 9:30. Presentationen sänds online.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Life Science Day 2020

Calmark deltar på det digitala eventet Redeye Life Science Day 2020 som arrangeras den 26 november. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 9:30. Presentationen sänds online.
Läs mer
Nyheter

Redeye videopresentationer om Calmark

Igår hölls onlineeventet Redeye Diagnostics Seminar 2020 där Calmarks VD, Anna Söderlund var en av talarna. Intervju gjordes också med analytiker Filip Einarsson på Redeye som sammanställt analysen "Calmark: Diagnosing the New Generation". Här följer länkar till videopresentationerna.
Läs mer
Nyheter

Redeye videopresentationer om Calmark

Igår hölls onlineeventet Redeye Diagnostics Seminar 2020 där Calmarks VD, Anna Söderlund var en av talarna. Intervju gjordes också med analytiker Filip Einarsson på Redeye som sammanställt analysen "Calmark: Diagnosing the New Generation". Här följer länkar till videopresentationerna.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Diagnostics online den 21 oktober

Onsdagen den 21 oktober har Redeye samlat ett flertal högintressanta bolag inom Diagnostics som kommer att presentera sina verksamheter och varför det är intressant att investera i dem. Anna Söderlund, VD, presenterar Calmark kl. 11:05.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Diagnostics online den 21 oktober

Onsdagen den 21 oktober har Redeye samlat ett flertal högintressanta bolag inom Diagnostics som kommer att presentera sina verksamheter och varför det är intressant att investera i dem. Anna Söderlund, VD, presenterar Calmark kl. 11:05.
Läs mer
Nyheter

Redeye publishes initial coverage on Calmark

Analyst firm Redeye has today published the report "Calmark: Diagnosing the New Generation".
Läs mer
Nyheter

Redeye publishes initial coverage on Calmark

Analyst firm Redeye has today published the report "Calmark: Diagnosing the New Generation".
Läs mer
Nyheter

Redeye publicerar initialanalys om Calmark

Analytikerfirman Redeye har idag publicerat rapporten ”Calmark: Diagnosing the New Generation”.
Läs mer
Nyheter

Redeye publicerar initialanalys om Calmark

Analytikerfirman Redeye har idag publicerat rapporten ”Calmark: Diagnosing the New Generation”.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits Michael Lund to key position as QA/RA Director

Calmark Sweden AB has hired Michael Lund who will assume position as Quality Assurance and Regulatory Affairs Director, a role which he has held on a consultancy basis since 2016. Michael is part of Calmark's management team and is responsible for project management and quality assurance of the product development, as well as certification and registration of the products in different markets.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits Michael Lund to key position as QA/RA Director

Calmark Sweden AB has hired Michael Lund who will assume position as Quality Assurance and Regulatory Affairs Director, a role which he has held on a consultancy basis since 2016. Michael is part of Calmark's management team and is responsible for project management and quality assurance of the product development, as well as certification and registration of the products in different markets.
Läs mer
Nyheter

Calmark rekryterar Michael Lundh till nyckelposition som ansvarig för QA/RA

Calmark Sweden AB har anställt Michael Lundh i rollen som Quality Assurance and Regulatory Affairs Director, en roll han innehaft som konsultuppdrag sedan 2016. Michael ingår i Calmarks ledningsgrupp och ansvarar för projektledning och kvalitetssäkring av produktutvecklingen samt certifiering och registrering av produkterna på olika marknader.
Läs mer
Nyheter

Calmark rekryterar Michael Lundh till nyckelposition som ansvarig för QA/RA

Calmark Sweden AB har anställt Michael Lundh i rollen som Quality Assurance and Regulatory Affairs Director, en roll han innehaft som konsultuppdrag sedan 2016. Michael ingår i Calmarks ledningsgrupp och ansvarar för projektledning och kvalitetssäkring av produktutvecklingen samt certifiering och registrering av produkterna på olika marknader.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Aktiespararnas kvinnokväll den 12 oktober

Måndagen den 12 oktober kl. 16:00 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, bolagets affärsidé, produkter och nuläge på Aktiespararnas kvinnokväll i Göteborg, som även livesänds online och on demand i efterhand.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Aktiespararnas kvinnokväll den 12 oktober

Måndagen den 12 oktober kl. 16:00 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, bolagets affärsidé, produkter och nuläge på Aktiespararnas kvinnokväll i Göteborg, som även livesänds online och on demand i efterhand.
Läs mer
Nyheter

Calmark's subsidiary in Hong Kong is now registered

Calmark Sweden AB today announces that the Company's subsidiary in Hong Kong has been registered. Calmark Hongkong Limited is a wholly-owned subsidiary of the Swedish company. The effort to establish a subsidiary in mainland China continues.
Läs mer
Nyheter

Calmark's subsidiary in Hong Kong is now registered

Calmark Sweden AB today announces that the Company's subsidiary in Hong Kong has been registered. Calmark Hongkong Limited is a wholly-owned subsidiary of the Swedish company. The effort to establish a subsidiary in mainland China continues.
Läs mer
Nyheter

Calmarks dotterbolag i Hongkong är nu registrerat

Calmark Sweden AB meddelar idag att deras dotterbolag i Hongkong är registrerat. Calmark Hong Kong Limited är ett helägt dotterbolag till det svenska bolaget. Nu fortsätter arbetet med att grunda dotterbolaget på fastlandet i Kina.
Läs mer
Nyheter

Calmarks dotterbolag i Hongkong är nu registrerat

Calmark Sweden AB meddelar idag att deras dotterbolag i Hongkong är registrerat. Calmark Hong Kong Limited är ett helägt dotterbolag till det svenska bolaget. Nu fortsätter arbetet med att grunda dotterbolaget på fastlandet i Kina.
Läs mer
Nyheter

Videopresentation med Calmarks VD - Redeye Investor Forum

Läs mer
Nyheter

Videopresentation med Calmarks VD - Redeye Investor Forum

Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeyes investerarforum online den 1 oktober

Torsdagen den 1 oktober kl. 14:00 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, den senaste utvecklingen i bolaget på Redeyes digitala event “Investor Forum Online”.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeyes investerarforum online den 1 oktober

Torsdagen den 1 oktober kl. 14:00 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, den senaste utvecklingen i bolaget på Redeyes digitala event “Investor Forum Online”.
Läs mer
Nyheter

Calmark decides to locate the Chinese subsidiary in Guangzhou, Greater Bay Area

An exploratory review has led Calmark to the conclusion that the Greater Bay Area will be the most suitable location for Calmark's subsidiary in mainland China. The city of Guangzhou, situated as it is and harboring a cluster of MedTech companies, has now been selected for the next phase.
Läs mer
Nyheter

Calmark decides to locate the Chinese subsidiary in Guangzhou, Greater Bay Area

An exploratory review has led Calmark to the conclusion that the Greater Bay Area will be the most suitable location for Calmark's subsidiary in mainland China. The city of Guangzhou, situated as it is and harboring a cluster of MedTech companies, has now been selected for the next phase.
Läs mer
Nyheter

Calmarks dotterbolag i Kina placeras i Guangzhou, Greater Bay Area

I sonderingen för lokalisering av Calmarks dotterbolag på fastlandskina har nu området Greater Bay Area beslutats som det lämpligaste. Staden Guangzhou, med sitt läge och kluster av medtech-bolag, har valts ut för nästa steg.
Läs mer
Nyheter

Calmarks dotterbolag i Kina placeras i Guangzhou, Greater Bay Area

I sonderingen för lokalisering av Calmarks dotterbolag på fastlandskina har nu området Greater Bay Area beslutats som det lämpligaste. Staden Guangzhou, med sitt läge och kluster av medtech-bolag, har valts ut för nästa steg.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits Jim Hansson for the role as Director of Production & Logistics

Calmark Sweden AB has hired Jim Hansson who will assume position as Director of Production & Logistics. Jim will be responsible for the development of Calmark's production and logistics, and will take office in October 2020.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits Jim Hansson for the role as Director of Production & Logistics

Calmark Sweden AB has hired Jim Hansson who will assume position as Director of Production & Logistics. Jim will be responsible for the development of Calmark's production and logistics, and will take office in October 2020.
Läs mer
Nyheter

Calmark rekryterar Jim Hansson i rollen som produktions- och logistikchef

Calmark Sweden AB har anställt Jim Hansson i rollen som Director of Production & Logistics. Jim kommer att ansvara för att bygga upp Calmarks produktion och logistik och tillträder i oktober 2020.
Läs mer
Nyheter

Calmark rekryterar Jim Hansson i rollen som produktions- och logistikchef

Calmark Sweden AB har anställt Jim Hansson i rollen som Director of Production & Logistics. Jim kommer att ansvara för att bygga upp Calmarks produktion och logistik och tillträder i oktober 2020.
Läs mer
Nyheter

Calmark hires Camilla Arneving as Marketing Director

Calmark Sweden AB has recruited Camilla Arneving for the role as Marketing Director, a position that she has held on an interim basis for almost two years. Camilla is part of Calmark's management team and is responsible for communication and marketing to distributors, health care and other stakeholders.
Läs mer
Nyheter

Calmark hires Camilla Arneving as Marketing Director

Calmark Sweden AB has recruited Camilla Arneving for the role as Marketing Director, a position that she has held on an interim basis for almost two years. Camilla is part of Calmark's management team and is responsible for communication and marketing to distributors, health care and other stakeholders.
Läs mer
Nyheter

Calmark anställer Camilla Arneving som marknadschef

Calmark Sweden AB har rekryterat Camilla Arneving i rollen som Marketing Director, en roll som hon innehaft via interimskontrakt i cirka två år. Camilla ingår i Calmarks ledningsgrupp och ansvarar för kommunikation och marknadsföring gentemot distributörer, sjukvård och övriga intressenter.
Läs mer
Nyheter

Calmark anställer Camilla Arneving som marknadschef

Calmark Sweden AB har rekryterat Camilla Arneving i rollen som Marketing Director, en roll som hon innehaft via interimskontrakt i cirka två år. Camilla ingår i Calmarks ledningsgrupp och ansvarar för kommunikation och marknadsföring gentemot distributörer, sjukvård och övriga intressenter.
Läs mer
Nyheter

Calmarks VD ger bakgrund till beslutet att ta fram ett test för bedömning av covid-19

Calmark Sweden AB skickade i förra veckan ut en pressrelease angående beslutet att utveckla ett diagnostiskt patientnära test avseende biomarkören laktatdehydrogenas (LDH) för vuxna patienter som insjuknat i covid-19. För att ge bakgrund och mer information publiceras nedanstående intervju med bolagets VD Anna Söderlund.
Läs mer
Nyheter

Calmarks VD ger bakgrund till beslutet att ta fram ett test för bedömning av covid-19

Calmark Sweden AB skickade i förra veckan ut en pressrelease angående beslutet att utveckla ett diagnostiskt patientnära test avseende biomarkören laktatdehydrogenas (LDH) för vuxna patienter som insjuknat i covid-19. För att ge bakgrund och mer information publiceras nedanstående intervju med bolagets VD Anna Söderlund.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens the team with a software developer

Calmark Sweden AB has recruited Balázs Szabó in the role of junior software developer. The employment begins on August 17.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens the team with a software developer

Calmark Sweden AB has recruited Balázs Szabó in the role of junior software developer. The employment begins on August 17.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker teamet med mjukvaruutvecklare

Calmark Sweden AB har rekryterat Balázs Szabó i rollen som junior mjukvaruutvecklare. Anställningen börjar den 17 augusti.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker teamet med mjukvaruutvecklare

Calmark Sweden AB har rekryterat Balázs Szabó i rollen som junior mjukvaruutvecklare. Anställningen börjar den 17 augusti.
Läs mer
Nyheter

Calmark signs agreement regarding equipment for automation of production line

Today, Calmark Sweden AB and Automations Partner i Helsingborg Aktiebolag signed an agreement regarding the construction of the machines for the fully automated production line for the single-use tests.
Läs mer
Nyheter

Calmark signs agreement regarding equipment for automation of production line

Today, Calmark Sweden AB and Automations Partner i Helsingborg Aktiebolag signed an agreement regarding the construction of the machines for the fully automated production line for the single-use tests.
Läs mer
Nyheter

Calmark tecknar avtal om utrustning för automatisering av produktionslinan

Idag signerades avtal mellan Calmark Sweden AB och Automations Partner i Helsingborg Aktiebolag avseende byggandet av maskinerna till den fullt automatiserade produktionslinan för engångstesterna.
Läs mer
Nyheter

Calmark tecknar avtal om utrustning för automatisering av produktionslinan

Idag signerades avtal mellan Calmark Sweden AB och Automations Partner i Helsingborg Aktiebolag avseende byggandet av maskinerna till den fullt automatiserade produktionslinan för engångstesterna.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Growth Day 2020

Den 2 juni kl.16:40 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, den senaste utvecklingen i bolaget på det digitala eventet Redeye Growth Day 2020.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Growth Day 2020

Den 2 juni kl.16:40 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, den senaste utvecklingen i bolaget på det digitala eventet Redeye Growth Day 2020.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits Director of International Business Development to develop global growth strategies

Calmark Sweden AB has signed an agreement with Magdalena Tharaldsen, who will be the company's new Director of International Business Development. Magdalena will be part of Calmark's Management Team and assumes responsibility for building the wide network of distributors that will provide the framework for Calmark's sales strategy.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits Director of International Business Development to develop global growth strategies

Calmark Sweden AB has signed an agreement with Magdalena Tharaldsen, who will be the company's new Director of International Business Development. Magdalena will be part of Calmark's Management Team and assumes responsibility for building the wide network of distributors that will provide the framework for Calmark's sales strategy.
Läs mer
Nyheter

Calmark rekryterar Director of International Business Development för att utveckla globala tillväxtstrategier

Calmark Sweden AB har signerat avtal med Magdalena Tharaldsen i rollen som Director of International Business Development. Magdalena kommer att ingå i Calmarks ledningsgrupp och övertar ansvaret för att bygga upp det breda distributörsnätverk som utgör stommen i Calmarks försäljningsstrategi.
Läs mer
Nyheter

Calmark rekryterar Director of International Business Development för att utveckla globala tillväxtstrategier

Calmark Sweden AB har signerat avtal med Magdalena Tharaldsen i rollen som Director of International Business Development. Magdalena kommer att ingå i Calmarks ledningsgrupp och övertar ansvaret för att bygga upp det breda distributörsnätverk som utgör stommen i Calmarks försäljningsstrategi.
Läs mer
Nyheter

‍VD Anna Söderlund kommenterar delårsrapport för Q1

Calmark Sweden AB (publ) släppte idag sin delårsrapport för första kvartalet 2020. VD Anna Söderlund gav sin syn på det aktuella läget i en rapportkommentar hos Direkt Studios.
Läs mer
Nyheter

‍VD Anna Söderlund kommenterar delårsrapport för Q1

Calmark Sweden AB (publ) släppte idag sin delårsrapport för första kvartalet 2020. VD Anna Söderlund gav sin syn på det aktuella läget i en rapportkommentar hos Direkt Studios.
Läs mer
Nyheter

The English Edition of Calmark’s Annual Report 2019 is published

Calmark Sweden AB’s Annual Report 2019 is now available also in English
Läs mer
Nyheter

The English Edition of Calmark’s Annual Report 2019 is published

Calmark Sweden AB’s Annual Report 2019 is now available also in English
Läs mer
Nyheter

Engelsk version av Calmarks årsredovisning är publicerad

Calmark Sweden AB:s årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig även på engelska
Läs mer
Nyheter

Engelsk version av Calmarks årsredovisning är publicerad

Calmark Sweden AB:s årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig även på engelska
Läs mer
Nyheter

Calmark's Board of Directors proposes that a new Chairman of the Board be elected by the AGM

Ahead of the Annual General Meeting, which will be held on 14 May, the Board of Directors proposes that Kjersti Berg Marthinsen be elected to replace the founder Mathias Karlsson as the Chairman of the Board of Calmark. Mathias Karlsson will remain on the board and leads the Medical Advisory Board of the Company.
Läs mer
Nyheter

Calmark's Board of Directors proposes that a new Chairman of the Board be elected by the AGM

Ahead of the Annual General Meeting, which will be held on 14 May, the Board of Directors proposes that Kjersti Berg Marthinsen be elected to replace the founder Mathias Karlsson as the Chairman of the Board of Calmark. Mathias Karlsson will remain on the board and leads the Medical Advisory Board of the Company.
Läs mer
Nyheter

Calmarks styrelse föreslår byte av ordförande vid årsstämman

Inför årsstämman den 14 maj föreslår styrelsen att Kjersti Berg Marthinsen ersätter grundaren Mathias Karlsson som styrelseordförande i Calmark. Mathias Karlsson kvarstår i styrelsen samt leder Bolagets Medical Advisory Board.
Läs mer
Nyheter

Calmarks styrelse föreslår byte av ordförande vid årsstämman

Inför årsstämman den 14 maj föreslår styrelsen att Kjersti Berg Marthinsen ersätter grundaren Mathias Karlsson som styrelseordförande i Calmark. Mathias Karlsson kvarstår i styrelsen samt leder Bolagets Medical Advisory Board.
Läs mer
Nyheter

Calmark presents at Stockholm Corporate Finance 12th Life Science seminar

Calmark attends Stockholm Corporate Finance 12th Life Science Seminar that will be held at Berns on March 11 - 12, 2020. CEO Anna Söderlund presents the latest developments and the future prospects for the company at 10:45 on March 12. The presentation is held in Swedish at Berns and will also be broadcast live at the same time.
Läs mer
Nyheter

Calmark presents at Stockholm Corporate Finance 12th Life Science seminar

Calmark attends Stockholm Corporate Finance 12th Life Science Seminar that will be held at Berns on March 11 - 12, 2020. CEO Anna Söderlund presents the latest developments and the future prospects for the company at 10:45 on March 12. The presentation is held in Swedish at Berns and will also be broadcast live at the same time.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Stockholm Corporate Finance 12e Life Science-seminarium

Calmark deltar på Stockholm Corporate Finance 12e Life Science Seminarium på Berns som arrangeras den 11 - 12 mars 2020. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 10:45 den 12 mars. Presentationen sker på plats och sänds även samtidigt online.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Stockholm Corporate Finance 12e Life Science-seminarium

Calmark deltar på Stockholm Corporate Finance 12e Life Science Seminarium på Berns som arrangeras den 11 - 12 mars 2020. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 10:45 den 12 mars. Presentationen sker på plats och sänds även samtidigt online.
Läs mer
Nyheter

VD Anna Söderlund kommenterar bokslutskommuniké 2019 och delårsrapport för Q4

Calmark Sweden AB (publ) har idag släppt sin bokslutskommuniké för 2019 och delårsrapport för fjärde kvartalet. Se rapportkommentaren med VD Anna Söderlund hos Direkt Studios.
Läs mer
Nyheter

VD Anna Söderlund kommenterar bokslutskommuniké 2019 och delårsrapport för Q4

Calmark Sweden AB (publ) har idag släppt sin bokslutskommuniké för 2019 och delårsrapport för fjärde kvartalet. Se rapportkommentaren med VD Anna Söderlund hos Direkt Studios.
Läs mer
Nyheter

Calmarks VD Anna Söderlund kommenterar status

Med tanke på den senaste tidens stora intresse i Calmarks aktie inför kommande CE-märkning och dagens pressrelease om en uppdaterad tidsplan för biomarkörerna Glukos och LDH publiceras nedanstående intervju med bolagets VD Anna Söderlund.
Läs mer
Nyheter

Calmarks VD Anna Söderlund kommenterar status

Med tanke på den senaste tidens stora intresse i Calmarks aktie inför kommande CE-märkning och dagens pressrelease om en uppdaterad tidsplan för biomarkörerna Glukos och LDH publiceras nedanstående intervju med bolagets VD Anna Söderlund.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens management team, recruits experienced CFO

As part of Calmark Sweden AB's continued strengthening of the organization in view of market and sales launch, Marielle Bos has been recruited for the role as CFO. Up until now, this position has been filled on an interim basis.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens management team, recruits experienced CFO

As part of Calmark Sweden AB's continued strengthening of the organization in view of market and sales launch, Marielle Bos has been recruited for the role as CFO. Up until now, this position has been filled on an interim basis.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker ledningen – rekryterar erfaren CFO

Som ett led i Calmark Sweden AB:s fortsatta förstärkning av organisationen inför marknadslansering och försäljning har Marielle Bos rekryterats till rollen som CFO. Rollen har fram till nu tillhandahållits via interimsuppdrag.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker ledningen – rekryterar erfaren CFO

Som ett led i Calmark Sweden AB:s fortsatta förstärkning av organisationen inför marknadslansering och försäljning har Marielle Bos rekryterats till rollen som CFO. Rollen har fram till nu tillhandahållits via interimsuppdrag.
Läs mer
Nyheter

The Calmark Neo platform attracted great attention at Arab Health

During this week, Calmark Sweden AB has participated in the international healthcare and medical exhibition Arab Health in Dubai, United Arab Emirates, where the Company made contact with many prospective cooperation partners. Calmark formed the "Innovation Pavilion by Sweden" together with representatives of a total of 25 Swedish companies, organizations and authorities.
Läs mer
Nyheter

The Calmark Neo platform attracted great attention at Arab Health

During this week, Calmark Sweden AB has participated in the international healthcare and medical exhibition Arab Health in Dubai, United Arab Emirates, where the Company made contact with many prospective cooperation partners. Calmark formed the "Innovation Pavilion by Sweden" together with representatives of a total of 25 Swedish companies, organizations and authorities.
Läs mer
Nyheter

Plattformen Calmark Neo fick stor uppmärksamhet på Arab Health

Calmark Sweden AB har under veckan deltagit i den internationella hälso- och sjukvårdsmässan Arab Health i Dubai, Förenade Arabemiraten, och knutit många viktiga kontakter för framtida samarbeten. Calmark har varit del av ”Innovation Pavilion by Sweden” tillsammans med representanter för totalt 25 svenska företag, organisationer och myndigheter.
Läs mer
Nyheter

Plattformen Calmark Neo fick stor uppmärksamhet på Arab Health

Calmark Sweden AB har under veckan deltagit i den internationella hälso- och sjukvårdsmässan Arab Health i Dubai, Förenade Arabemiraten, och knutit många viktiga kontakter för framtida samarbeten. Calmark har varit del av ”Innovation Pavilion by Sweden” tillsammans med representanter för totalt 25 svenska företag, organisationer och myndigheter.
Läs mer
Nyheter

The Calmark Neo diagnostics platform will be showcased at the international healthcare and medical exhibition Arab Health

Calmark Sweden AB will participate in the Swedish pavilion at the large international fair Arab Health in Dubai, 27-30 January. With more than 106,000 visitors from 160 countries, Arab Health is one of the world's largest healthcare and medical trade fairs. Calmark will be there to showcase its point-of-care (POC) diagnostics platform, Calmark Neo, and to make contact with prospective customers and distributors.
Läs mer
Nyheter

The Calmark Neo diagnostics platform will be showcased at the international healthcare and medical exhibition Arab Health

Calmark Sweden AB will participate in the Swedish pavilion at the large international fair Arab Health in Dubai, 27-30 January. With more than 106,000 visitors from 160 countries, Arab Health is one of the world's largest healthcare and medical trade fairs. Calmark will be there to showcase its point-of-care (POC) diagnostics platform, Calmark Neo, and to make contact with prospective customers and distributors.
Läs mer
Nyheter

Diagnostikplattformen Calmark Neo presenteras på den internationella hälso- och sjukvårdsmässan Arab Health

Calmark Sweden AB deltar i den svenska paviljongen på den stora internationella mässan Arab Health i Dubai, 27 - 30 januari. Med över 106.000 besökare från 160 länder är Arab Health en av världens största hälso- och sjukvårdsmässor. Calmark kommer att presentera sin patientnära diagnostikplattform Calmark Neo och knyta kontakter med potentiella kunder och distributörer.
Läs mer
Nyheter

Diagnostikplattformen Calmark Neo presenteras på den internationella hälso- och sjukvårdsmässan Arab Health

Calmark Sweden AB deltar i den svenska paviljongen på den stora internationella mässan Arab Health i Dubai, 27 - 30 januari. Med över 106.000 besökare från 160 länder är Arab Health en av världens största hälso- och sjukvårdsmässor. Calmark kommer att presentera sin patientnära diagnostikplattform Calmark Neo och knyta kontakter med potentiella kunder och distributörer.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenteras på Småbolagsjakten som sänds live den 27 november

Under teckningsperioden för Calmarks emission, som pågår 15 – 29 november, deltar bolaget på flera event i syfte att attrahera nya investerare. På onsdag är det dags för Småbolagsjakten.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenteras på Småbolagsjakten som sänds live den 27 november

Under teckningsperioden för Calmarks emission, som pågår 15 – 29 november, deltar bolaget på flera event i syfte att attrahera nya investerare. På onsdag är det dags för Småbolagsjakten.
Läs mer
Nyheter

VD Anna Söderlund kommenterar delårsrapport för Q3

Calmark Sweden AB (publ) släppte igår sin delårsrapport för tredje kvartalet. VD Anna Söderlund gav sin syn på det aktuella läget i en rapportkommentar hos Direkt Studios.
Läs mer
Nyheter

VD Anna Söderlund kommenterar delårsrapport för Q3

Calmark Sweden AB (publ) släppte igår sin delårsrapport för tredje kvartalet. VD Anna Söderlund gav sin syn på det aktuella läget i en rapportkommentar hos Direkt Studios.
Läs mer
Nyheter

Meet with Calmark at the international trade fair MEDICA 2019

Marianne Alksnis, International Sales Director, and Anna Söderlund, CEO of Calmark, will be present at the international medical technology trade fair MEDICA in Düsseldorf, Germany, on 18 to 21 November. Calmark will both meet with operators that have shown interest in the company and initiate discussions with prospective distributors for new markets.
Läs mer
Nyheter

Meet with Calmark at the international trade fair MEDICA 2019

Marianne Alksnis, International Sales Director, and Anna Söderlund, CEO of Calmark, will be present at the international medical technology trade fair MEDICA in Düsseldorf, Germany, on 18 to 21 November. Calmark will both meet with operators that have shown interest in the company and initiate discussions with prospective distributors for new markets.
Läs mer
Nyheter

Möt Calmark på den internationella mässan MEDICA 2019

Marianne Alksnis, internationell försäljningschef, och Anna Söderlund, VD på Calmark, kommer att närvara vid den internationella mässan för medicinsk teknik - MEDICA i Düsseldorf, Tyskland den 18-21 november. Calmark kommer att träffa aktörer som visat intresse för bolaget samt initiera diskussioner med potentiella distributörer för nya marknader.
Läs mer
Nyheter

Möt Calmark på den internationella mässan MEDICA 2019

Marianne Alksnis, internationell försäljningschef, och Anna Söderlund, VD på Calmark, kommer att närvara vid den internationella mässan för medicinsk teknik - MEDICA i Düsseldorf, Tyskland den 18-21 november. Calmark kommer att träffa aktörer som visat intresse för bolaget samt initiera diskussioner med potentiella distributörer för nya marknader.
Läs mer
Nyheter

As market launch approaches, Calmark reinforces the team with an experienced International Sales Director

Calmark Sweden AB has signed an agreement with Marianne Alksnis, who will be the company's new International Sales Director. Marianne will join the company on 15 October. She will be responsible for building the wide network of distributors that will provide the framework for Calmark's sales strategy.
Läs mer
Nyheter

As market launch approaches, Calmark reinforces the team with an experienced International Sales Director

Calmark Sweden AB has signed an agreement with Marianne Alksnis, who will be the company's new International Sales Director. Marianne will join the company on 15 October. She will be responsible for building the wide network of distributors that will provide the framework for Calmark's sales strategy.
Läs mer
Nyheter

Inför marknadslanseringen förstärker Calmark teamet med en erfaren internationell försäljningschef

Calmark Sweden AB har signerat avtal med Marianne Alksnis i rollen som International Sales Director. Marianne börjar på företaget den 15 oktober och blir ansvarig för att bygga upp det breda distributörsnätverk som kommer att utgöra stommen i Calmarks försäljningsstrategi.
Läs mer
Nyheter

Inför marknadslanseringen förstärker Calmark teamet med en erfaren internationell försäljningschef

Calmark Sweden AB har signerat avtal med Marianne Alksnis i rollen som International Sales Director. Marianne börjar på företaget den 15 oktober och blir ansvarig för att bygga upp det breda distributörsnätverk som kommer att utgöra stommen i Calmarks försäljningsstrategi.
Läs mer
Nyheter

Calmark has started cooperation with ShortLink regarding consultancy services in electronics

Calmark Sweden AB has started cooperation with the Karlstad-based company Shortlink AB. The cooperation regards consultancy services in electronics and development of test equipment for Calmark's reader.
Läs mer
Nyheter

Calmark has started cooperation with ShortLink regarding consultancy services in electronics

Calmark Sweden AB has started cooperation with the Karlstad-based company Shortlink AB. The cooperation regards consultancy services in electronics and development of test equipment for Calmark's reader.
Läs mer
Nyheter

Calmark har inlett samarbete med ShortLink som tillhandahåller konsulttjänster för elektroniklösningar

Calmark Sweden AB har inlett ett samarbete med Karlstadbolaget ShortLink AB. Samarbetet gäller konsulttjänster inom elektronik och utveckling av testutrustning för Calmarks avläsare.
Läs mer
Nyheter

Calmark har inlett samarbete med ShortLink som tillhandahåller konsulttjänster för elektroniklösningar

Calmark Sweden AB har inlett ett samarbete med Karlstadbolaget ShortLink AB. Samarbetet gäller konsulttjänster inom elektronik och utveckling av testutrustning för Calmarks avläsare.
Läs mer
Nyheter

Calmark second best IPO in 2018 in Quality category, Micro-business grade

Calmark Sweden AB (publ) receives an Honourable Mention from SvD Börsplus‘s service IPO-guiden. Calmark was the second best company in the Quality category and the fifth best in Share price development.
Läs mer
Nyheter

Calmark second best IPO in 2018 in Quality category, Micro-business grade

Calmark Sweden AB (publ) receives an Honourable Mention from SvD Börsplus‘s service IPO-guiden. Calmark was the second best company in the Quality category and the fifth best in Share price development.
Läs mer
Nyheter

Calmark's Chairman becomes Chief Medical Officer for IBM Nordic

Mathias Karlsson, Chairman of the Board and co-founder of Calmark, will take up appointment as Chief Medical Officer for IBM Nordic on May 1st. Mathias Karlsson will remain as Calmark Sweden AB‘s Chairman of the Board.
Läs mer
Nyheter

Calmark's Chairman becomes Chief Medical Officer for IBM Nordic

Mathias Karlsson, Chairman of the Board and co-founder of Calmark, will take up appointment as Chief Medical Officer for IBM Nordic on May 1st. Mathias Karlsson will remain as Calmark Sweden AB‘s Chairman of the Board.
Läs mer
Nyheter

Calmark is nominated for Best IPO 2018

Calmark Sweden AB (publ) is nominated for the award Best IPO Company 2018 by IPO-Guiden, a service provided by SvD Börsplus.
Läs mer
Nyheter

Calmark is nominated for Best IPO 2018

Calmark Sweden AB (publ) is nominated for the award Best IPO Company 2018 by IPO-Guiden, a service provided by SvD Börsplus.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits new interim CFO

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Inhouse AB, which will provide external CFO services by way of Sara Wili-Blomé. The agreement will come into force by April 1st and will run for at least six months.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits new interim CFO

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Inhouse AB, which will provide external CFO services by way of Sara Wili-Blomé. The agreement will come into force by April 1st and will run for at least six months.
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB signs an agreement with Scandinavian CRO regarding consulting services for clinical studies

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Scandinavian CRO, a Clinical Research Organization with vast experience and deep knowledge in the field of clinical studies. The agreement covers consulting services regarding the planning and execution of clinical studies on Calmark's product Neo.
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB signs an agreement with Scandinavian CRO regarding consulting services for clinical studies

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Scandinavian CRO, a Clinical Research Organization with vast experience and deep knowledge in the field of clinical studies. The agreement covers consulting services regarding the planning and execution of clinical studies on Calmark's product Neo.
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB skriver avtal med Scandinavian CRO avseende konsulttjänster för kliniska studier

Calmark Sweden AB har idag signerat ett avtal med Scandinavian CRO, en Clinical Research Organisation med lång erfarenhet och djup kunskap inom kliniska studier. Avtalet gäller konsulttjänster angående planering och genomförande av kliniska studier på Calmarks produkt Neo.
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB skriver avtal med Scandinavian CRO avseende konsulttjänster för kliniska studier

Calmark Sweden AB har idag signerat ett avtal med Scandinavian CRO, en Clinical Research Organisation med lång erfarenhet och djup kunskap inom kliniska studier. Avtalet gäller konsulttjänster angående planering och genomförande av kliniska studier på Calmarks produkt Neo.
Läs mer
Nyheter

Calmark builds the organization ahead of launch - strengthens the team with a Clinical Director

Calmark's introduction of the CE marking for the bilirubin test ahead of time plan, see press release from 20190121, means that the company is now entering a new phase with strengthening the organization prior to launch and sale. First out is the role of Clinical Director and today an agreement was signed with Emma Lif.
Läs mer
Nyheter

Calmark builds the organization ahead of launch - strengthens the team with a Clinical Director

Calmark's introduction of the CE marking for the bilirubin test ahead of time plan, see press release from 20190121, means that the company is now entering a new phase with strengthening the organization prior to launch and sale. First out is the role of Clinical Director and today an agreement was signed with Emma Lif.
Läs mer
Nyheter

Newborns in the focus of new report from UNICEF

UNICEF today released a new report on child mortality in the world.
Läs mer
Nyheter

Newborns in the focus of new report from UNICEF

UNICEF today released a new report on child mortality in the world.
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB expands management team with vital skills

Calmark Sweden AB has today hired Björn Ekberg as part-time Senior RnD Member.
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB expands management team with vital skills

Calmark Sweden AB has today hired Björn Ekberg as part-time Senior RnD Member.
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB extends project management collaboration with Stravus AB

Calmark Sweden AB has extended the agreement with Stravus AB until December 2019 with the possibility of extension
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB extends project management collaboration with Stravus AB

Calmark Sweden AB has extended the agreement with Stravus AB until December 2019 with the possibility of extension
Läs mer
Nyheter

Calmark näst bästa notering 2018 i klassen mikrobolag för kategorin Kvalitet

Calmark Sweden AB (publ) har tilldelats ett hedersomnämnande av IPO-guiden som anordnas av SvD Börsplus. Calmark var näst bästa bolag i kategorin Kvalitet och femte bästa i Kursutveckling.
Läs mer
Nyheter

Calmark näst bästa notering 2018 i klassen mikrobolag för kategorin Kvalitet

Calmark Sweden AB (publ) har tilldelats ett hedersomnämnande av IPO-guiden som anordnas av SvD Börsplus. Calmark var näst bästa bolag i kategorin Kvalitet och femte bästa i Kursutveckling.
Läs mer
Nyheter

Calmarks styrelseordförande blir Chief Medical Officer för Norden på IBM

Calmarks styrelseordförande och medgrundare Mathias Karlsson tillträder den 1 maj tjänsten som Chief Medical Officer för Norden på företaget IBM. Mathias Karlsson kvarstår som styrelseordförande för Calmark Sweden AB.
Läs mer
Nyheter

Calmarks styrelseordförande blir Chief Medical Officer för Norden på IBM

Calmarks styrelseordförande och medgrundare Mathias Karlsson tillträder den 1 maj tjänsten som Chief Medical Officer för Norden på företaget IBM. Mathias Karlsson kvarstår som styrelseordförande för Calmark Sweden AB.
Läs mer
Nyheter

Calmark har nominerats till bästa IPO 2018

Calmark Sweden AB (publ) har blivit nominerat till bästa IPO-bolag 2018 av IPO-guiden som anordnas av SvD Börsplus.
Läs mer
Nyheter

Calmark har nominerats till bästa IPO 2018

Calmark Sweden AB (publ) har blivit nominerat till bästa IPO-bolag 2018 av IPO-guiden som anordnas av SvD Börsplus.
Läs mer
Nyheter

Calmark rekryterar ny interim CFO

Calmark Sweden AB har idag tecknat avtal med Inhouse AB som kommer att tillhandahålla extern CFO genom Sara Wili-Blomé. Avtalet gäller från 1a april och minst sex månader framåt.
Läs mer
Nyheter

Calmark rekryterar ny interim CFO

Calmark Sweden AB har idag tecknat avtal med Inhouse AB som kommer att tillhandahålla extern CFO genom Sara Wili-Blomé. Avtalet gäller från 1a april och minst sex månader framåt.
Läs mer
Nyheter

Calmark bygger organisationen inför lansering – förstärker teamet med en Clinical Director

Calmarks tidigareläggande av CE-märkningen för bilirubintestet, se pressrelease från 20190121, innebär att bolaget nu går in i en ny fas med förstärkning av organisationen inför lansering och försäljning. Först ut är rollen Clinical Director och idag skrevs avtal med Emma Lif.
Läs mer
Nyheter

Calmark bygger organisationen inför lansering – förstärker teamet med en Clinical Director

Calmarks tidigareläggande av CE-märkningen för bilirubintestet, se pressrelease från 20190121, innebär att bolaget nu går in i en ny fas med förstärkning av organisationen inför lansering och försäljning. Först ut är rollen Clinical Director och idag skrevs avtal med Emma Lif.
Läs mer
Nyheter

Ny Faktureringsadress från 1 februari 2019

Från och med 1 februari 2019 byter Calmark redovisningsbyrå till AB Y Revision. I samband med detta har vi fått ny faktureringsadress både för post och e-mail.
Läs mer
Nyheter

Ny Faktureringsadress från 1 februari 2019

Från och med 1 februari 2019 byter Calmark redovisningsbyrå till AB Y Revision. I samband med detta har vi fått ny faktureringsadress både för post och e-mail.
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB söker medel från EU’s program Horizon 2020

Calmark Sweden AB har idag ansökt om finansiellt stöd från Europiska Unionens program Horizon 2020 SME Instrument.
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB söker medel från EU’s program Horizon 2020

Calmark Sweden AB har idag ansökt om finansiellt stöd från Europiska Unionens program Horizon 2020 SME Instrument.
Läs mer
Nyheter

Nyfödda i fokus i ny rapport från UNICEF

UNICEF släpper idag en ny rapport om barnadödligheten i världen.
Läs mer
Nyheter

Nyfödda i fokus i ny rapport från UNICEF

UNICEF släpper idag en ny rapport om barnadödligheten i världen.
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB (publ) utökar teamet med viktig kompetens

Calmark Sweden AB har idag anställt Björn Ekberg som Senior RnD Advisor på deltid.
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB (publ) utökar teamet med viktig kompetens

Calmark Sweden AB har idag anställt Björn Ekberg som Senior RnD Advisor på deltid.
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB (publ) förlänger samarbetet med Stravus AB

Calmark Sweden AB har förlängt avtalet med Stravus AB fram till december 2019 med möjlighet till förlängning.
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB (publ) förlänger samarbetet med Stravus AB

Calmark Sweden AB har förlängt avtalet med Stravus AB fram till december 2019 med möjlighet till förlängning.
Läs mer
Nyheter

Investerarträffar

Läs mer
Nyheter

Investerarträffar

Läs mer
Nyheter

Träffa oss på Aktiedagen Malmö 22 maj

Läs mer
Nyheter

Träffa oss på Aktiedagen Malmö 22 maj

Läs mer
Nyheter

Calmark har idag anställt Catarina Pinho, som förstärker bolagets utvecklingsteam. Catarina har en PhD i biokemi.

Läs mer
Nyheter

Calmark har idag anställt Catarina Pinho, som förstärker bolagets utvecklingsteam. Catarina har en PhD i biokemi.

Läs mer
Nyheter

Calmark inleder samarbete med Frohe för planering av produktion.

Läs mer
Nyheter

Calmark inleder samarbete med Frohe för planering av produktion.

Läs mer
Nyheter

Calmark skaffat nya lokaler i Karlstad och finns numera som del av Karlstad Innovation Park

Läs mer
Nyheter

Calmark skaffat nya lokaler i Karlstad och finns numera som del av Karlstad Innovation Park

Läs mer
Nyheter

Calmark har idag valt en ny styrelse bestående av Mathias Karlsson, Stefan Blomsterberg, Kjersti Marthinsen och Anna-Karin Edstedt Bonamy

Läs mer
Nyheter

Calmark har idag valt en ny styrelse bestående av Mathias Karlsson, Stefan Blomsterberg, Kjersti Marthinsen och Anna-Karin Edstedt Bonamy

Läs mer
Nyheter

Calmark AB har inlett samarbete med Nublis AB som kommer att tillhanda extern CFO genom Torbjörn Enström. Avtalet gäller från nu och minst 15 månader framåt.

Läs mer
Nyheter

Calmark AB har inlett samarbete med Nublis AB som kommer att tillhanda extern CFO genom Torbjörn Enström. Avtalet gäller från nu och minst 15 månader framåt.

Läs mer
Nyheter

Anna Söderlund anställs som VD på heltid. Hon har tidigare varit extern VD på deltid.

Läs mer
Nyheter

Anna Söderlund anställs som VD på heltid. Hon har tidigare varit extern VD på deltid.

Läs mer