Aktuellt

Pressmeddelanden
Nyheter

Calmarks presentation från Redeye Life Science Day

Calmark Sweden AB (publ) deltog den 11 november på Life Science Day som arrangerades av analytikerfirman Redeye. Bolaget presenterades av VD Anna Söderlund och inspelningen kan ses i efterhand via nedan länk. 
Läs mer
Nyheter

Calmarks presentation från Redeye Life Science Day

Calmark Sweden AB (publ) deltog den 11 november på Life Science Day som arrangerades av analytikerfirman Redeye. Bolaget presenterades av VD Anna Söderlund och inspelningen kan ses i efterhand via nedan länk. 
Läs mer
Nyheter

Calmark presents at Redeye Life Science Day 2021

Calmark attends the digital event Redeye Life Science Day 2021 that will be held on November 11. CEO Anna Söderlund presents the latest developments and the future prospects for the company at 11:20. The presentation is held in Swedish and will be broadcast live.
Läs mer
Nyheter

Calmark presents at Redeye Life Science Day 2021

Calmark attends the digital event Redeye Life Science Day 2021 that will be held on November 11. CEO Anna Söderlund presents the latest developments and the future prospects for the company at 11:20. The presentation is held in Swedish and will be broadcast live.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Life Science Day 2021

Calmark deltar på det digitala eventet Redeye Life Science Day 2021 som arrangeras den 11 november. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 11:20. Presentationen sänds online.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Life Science Day 2021

Calmark deltar på det digitala eventet Redeye Life Science Day 2021 som arrangeras den 11 november. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 11:20. Presentationen sänds online.
Läs mer
Nyheter

Redeye publishes research update on Calmark

Analyst firm Redeye has today published a research update: "Calmark: Untapped Potential".
Läs mer
Nyheter

Redeye publishes research update on Calmark

Analyst firm Redeye has today published a research update: "Calmark: Untapped Potential".
Läs mer
Nyheter

Redeye publicerar analysuppdatering om Calmark

Analytikerfirman Redeye har idag publicerat en analysuppdatering ”Calmark: Untapped Potential”.
Läs mer
Nyheter

Redeye publicerar analysuppdatering om Calmark

Analytikerfirman Redeye har idag publicerat en analysuppdatering ”Calmark: Untapped Potential”.
Läs mer
Nyheter

Calmarks VD Anna Söderlund ger lägesuppdatering

Idag gästade Calmarks VD Anna Söderlund Direkt Studios och gav en lägesuppdatering.
Läs mer
Nyheter

Calmarks VD Anna Söderlund ger lägesuppdatering

Idag gästade Calmarks VD Anna Söderlund Direkt Studios och gav en lägesuppdatering.
Läs mer
Nyheter

Clinical study for Neo-Bilirubin started at Sachsska Children's Hospital

Calmark Sweden AB (publ) announces today that a new clinical study regarding Neo-Bilirubin has been started in cooperation with the research unit at children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset AB, Stockholm.
Läs mer
Nyheter

Clinical study for Neo-Bilirubin started at Sachsska Children's Hospital

Calmark Sweden AB (publ) announces today that a new clinical study regarding Neo-Bilirubin has been started in cooperation with the research unit at children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset AB, Stockholm.
Läs mer
Nyheter

Klinisk studie för Neo-Bilirubin uppstartad på Sachsska barnsjukhuset

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en ny kliniska studie avseende Neo-Bilirubin nu startats upp i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm.
Läs mer
Nyheter

Klinisk studie för Neo-Bilirubin uppstartad på Sachsska barnsjukhuset

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en ny kliniska studie avseende Neo-Bilirubin nu startats upp i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm.
Läs mer
Nyheter

Calmark's COVID-19 instrument has been registered in India

Calmark Sweden AB's instrument, used to measure LDH levels in COVID-19 patients, has been registered by the Indian authorities. Associated tests are still under registration process. Registration of medical devices is mandatory before the sales start.
Läs mer
Nyheter

Calmark's COVID-19 instrument has been registered in India

Calmark Sweden AB's instrument, used to measure LDH levels in COVID-19 patients, has been registered by the Indian authorities. Associated tests are still under registration process. Registration of medical devices is mandatory before the sales start.
Läs mer
Nyheter

Calmarks covid-19 instrument har genomgått registrering i Indien

Calmark Sweden ABs instrument, som används för mätning av LDH-nivåer hos covid-19 patienter, har erhållit registrering av indiska myndigheter. Tillhörande tester är fortfarande under registreringsprocess. Registrering av medicinsktekniska produkter är obligatoriskt innan försäljning kan starta.
Läs mer
Nyheter

Calmarks covid-19 instrument har genomgått registrering i Indien

Calmark Sweden ABs instrument, som används för mätning av LDH-nivåer hos covid-19 patienter, har erhållit registrering av indiska myndigheter. Tillhörande tester är fortfarande under registreringsprocess. Registrering av medicinsktekniska produkter är obligatoriskt innan försäljning kan starta.
Läs mer
Nyheter

Avtal nu ingångna i Calmarks tidigare aviserade personaloptionsprogram

Calmark Sweden AB (publ) föreslog inför årsstämman den 18 maj 2021 att bolaget avsåg införa ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda (”LTI 2021”). Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget och avtalen är nu ingångna. Villkoren presenteras nedan.
Läs mer
Nyheter

Avtal nu ingångna i Calmarks tidigare aviserade personaloptionsprogram

Calmark Sweden AB (publ) föreslog inför årsstämman den 18 maj 2021 att bolaget avsåg införa ett långsiktigt incitamentsprogram för de anställda (”LTI 2021”). Årsstämman beslutade i enlighet med förslaget och avtalen är nu ingångna. Villkoren presenteras nedan.
Läs mer
Nyheter

Calmark receives order from Jordan

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Jordan, Alpha Tech Est., covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests.
Läs mer
Nyheter

Calmark receives order from Jordan

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the Company has received an order from the distributor in Jordan, Alpha Tech Est., covering the Calmark Neo platform and bilirubin tests.
Läs mer
Nyheter

Calmark erhåller order från Jordanien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Jordanien, Alpha Tech Est.
Läs mer
Nyheter

Calmark erhåller order från Jordanien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Jordanien, Alpha Tech Est.
Läs mer
Nyheter

Calmark’s Italian distributor places order for COVID19-LDH demo units

Calmark Sweden AB (publ) announces today that an order has been received from the Company’s Italian distributor P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma).
Läs mer
Nyheter

Calmark’s Italian distributor places order for COVID19-LDH demo units

Calmark Sweden AB (publ) announces today that an order has been received from the Company’s Italian distributor P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma).
Läs mer
Nyheter

Calmarks italienska distributör har lagt order på demo-enheter för COVID19-LDH

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets italienska distributör P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma).
Läs mer
Nyheter

Calmarks italienska distributör har lagt order på demo-enheter för COVID19-LDH

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets italienska distributör P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma).
Läs mer
Nyheter

Calmark’s fully automated production line completed, installation commences

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the new production line has passed the Factory Acceptance Test (FAT), and the FAT protocol has been signed. This means that the line is now completed and will be moved from Automationspartner in Ramlösa to Calmark’s production partner Frohe AB in Tyresö.
Läs mer
Nyheter

Calmark’s fully automated production line completed, installation commences

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the new production line has passed the Factory Acceptance Test (FAT), and the FAT protocol has been signed. This means that the line is now completed and will be moved from Automationspartner in Ramlösa to Calmark’s production partner Frohe AB in Tyresö.
Läs mer
Nyheter

Calmarks helautomatiska produktionslina färdigbyggd – installationen påbörjas

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att godkännandeprotokollet för den nya produktionslinan undertecknats, sk factory acceptance test (FAT). Detta innebär att linan nu är färdigbyggd och flyttas från Automationspartner i Ramlösa till Calmarks produktionspartner Frohe AB i Tyresö.
Läs mer
Nyheter

Calmarks helautomatiska produktionslina färdigbyggd – installationen påbörjas

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att godkännandeprotokollet för den nya produktionslinan undertecknats, sk factory acceptance test (FAT). Detta innebär att linan nu är färdigbyggd och flyttas från Automationspartner i Ramlösa till Calmarks produktionspartner Frohe AB i Tyresö.
Läs mer
Nyheter

Start-up of new clinical trials put on hold at Sachsska barnsjukhuset

Calmark Sweden AB (publ) announces today that new clinical trials in cooperation with the research unit at the children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset AB, Stockholm, will not be able to start in the coming months. The reason is that resources must be re-prioritized due to the situation with COVID-19. Further notice is expected.
Läs mer
Nyheter

Start-up of new clinical trials put on hold at Sachsska barnsjukhuset

Calmark Sweden AB (publ) announces today that new clinical trials in cooperation with the research unit at the children's hospital Sachsska barnsjukhuset, part of Södersjukhuset AB, Stockholm, will not be able to start in the coming months. The reason is that resources must be re-prioritized due to the situation with COVID-19. Further notice is expected.
Läs mer
Nyheter

Uppstart av nya kliniska studier på Sachsska barnsjukhuset stoppas tillfälligt

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att uppstart av nya kliniska studier i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm inte kommer att kunna ske de närmaste månaderna. Orsaken är att resurserna måste omprioriteras p.g.a. covid läget. Nya besked väntas.
Läs mer
Nyheter

Uppstart av nya kliniska studier på Sachsska barnsjukhuset stoppas tillfälligt

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att uppstart av nya kliniska studier i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm inte kommer att kunna ske de närmaste månaderna. Orsaken är att resurserna måste omprioriteras p.g.a. covid läget. Nya besked väntas.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Investor Forum Online den 22 april

Den 22 april kl.13:40 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, den senaste utvecklingen i bolaget på det digitala eventet Investor Forum Online som anordnas av Redeye.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Investor Forum Online den 22 april

Den 22 april kl.13:40 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, den senaste utvecklingen i bolaget på det digitala eventet Investor Forum Online som anordnas av Redeye.
Läs mer
Nyheter

Calmark informs about transfer of shares

Calmark Sweden AB today announces that the board member and co-founder Mathias Karlsson, through his company Valetudor Development AB, has transferred 113,334 Series B shares to Wingefors Invest AB to settle loans. The price per share amounts to SEK 7.50, a total of SEK 850,005 for all the shares. The loans were raised by Mathias Karlsson to acquire Calmark shares in connection with the 2018 listing on Spotlight Stock Market.
Läs mer
Nyheter

Calmark informs about transfer of shares

Calmark Sweden AB today announces that the board member and co-founder Mathias Karlsson, through his company Valetudor Development AB, has transferred 113,334 Series B shares to Wingefors Invest AB to settle loans. The price per share amounts to SEK 7.50, a total of SEK 850,005 for all the shares. The loans were raised by Mathias Karlsson to acquire Calmark shares in connection with the 2018 listing on Spotlight Stock Market.
Läs mer
Nyheter

Calmark informerar om överlåtelse av aktier

Calmark Sweden AB meddelar idag att styrelseledamoten och medgrundaren Mathias Karlsson, genom sitt bolag Valetudor Development AB, överlåtit 113 334 B-aktier till Wingefors Invest AB för att reglera lån. Priset per aktie uppgår till 7,50 kronor, totalt 850 005 kronor för samtliga aktier. Lånen upptogs av Mathias Karlsson för att förvärva Calmark-aktier i samband med marknadsnoteringen 2018 på Spotlight Stock Market.
Läs mer
Nyheter

Calmark informerar om överlåtelse av aktier

Calmark Sweden AB meddelar idag att styrelseledamoten och medgrundaren Mathias Karlsson, genom sitt bolag Valetudor Development AB, överlåtit 113 334 B-aktier till Wingefors Invest AB för att reglera lån. Priset per aktie uppgår till 7,50 kronor, totalt 850 005 kronor för samtliga aktier. Lånen upptogs av Mathias Karlsson för att förvärva Calmark-aktier i samband med marknadsnoteringen 2018 på Spotlight Stock Market.
Läs mer
Nyheter

Calmark presents in the webinar “Strategic Routes for Entering the Chinese Life Science Market”

As a company that has recently entered the Chinese market, Calmark will share its experiences, tips and tricks so far, at the third China webinar hosted by the Swecare Foundation. The webinar will be held on 18 March at 8:30.
Läs mer
Nyheter

Calmark presents in the webinar “Strategic Routes for Entering the Chinese Life Science Market”

As a company that has recently entered the Chinese market, Calmark will share its experiences, tips and tricks so far, at the third China webinar hosted by the Swecare Foundation. The webinar will be held on 18 March at 8:30.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens sales and marketing team in preparation of global launch

Calmark Sweden AB has hired Maria Zavodnik for the role as Sales and Marketing Coordinator in order to strengthen its team for the global launch. Maria will take up position on March 24, 2021.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens sales and marketing team in preparation of global launch

Calmark Sweden AB has hired Maria Zavodnik for the role as Sales and Marketing Coordinator in order to strengthen its team for the global launch. Maria will take up position on March 24, 2021.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker sälj- och marknadsteamet inför global lansering

Calmark Sweden AB har anställt Maria Zavodnik i rollen som Sales and Marketing Coordinator, för att förstärka teamet inför den globala lanseringen. Maria tillträder tjänsten den 24e mars.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker sälj- och marknadsteamet inför global lansering

Calmark Sweden AB har anställt Maria Zavodnik i rollen som Sales and Marketing Coordinator, för att förstärka teamet inför den globala lanseringen. Maria tillträder tjänsten den 24e mars.
Läs mer
Nyheter

Calmark’s subsidiary in Wuxi, China, is now registered

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the registration of the subsidiary in mainland China has been approved by local authorities. The name of the new company is 凯曼克医疗器械(无锡)有限公司 (Calmark Med-tech (Wuxi) Limited company).
Läs mer
Nyheter

Calmark’s subsidiary in Wuxi, China, is now registered

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the registration of the subsidiary in mainland China has been approved by local authorities. The name of the new company is 凯曼克医疗器械(无锡)有限公司 (Calmark Med-tech (Wuxi) Limited company).
Läs mer
Nyheter

Calmarks dotterbolag i Wuxi, Kina är nu registrerat

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att registreringen av dotterbolaget på Fastlandskina är godkänd av de lokala myndigheterna. Namnet på det nya bolaget är 凯曼克医疗器械(无锡)有限公司 (Calmark Med-tech (Wuxi) Limited company).
Läs mer
Nyheter

Calmarks dotterbolag i Wuxi, Kina är nu registrerat

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att registreringen av dotterbolaget på Fastlandskina är godkänd av de lokala myndigheterna. Namnet på det nya bolaget är 凯曼克医疗器械(无锡)有限公司 (Calmark Med-tech (Wuxi) Limited company).
Läs mer
Nyheter

Calmark's LDH test for assessment of COVID-19 enters the verification and validation phase of the CE marking process – analytical results are within the expected range

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the development project for the Company's product COVID19-LDH now moves to verification and validation. This phase is one of last steps in the process, with an estimated duration of approximately five weeks. Thereafter, the product will move into production, and CE mark certification can take place.
Läs mer
Nyheter

Calmark's LDH test for assessment of COVID-19 enters the verification and validation phase of the CE marking process – analytical results are within the expected range

Calmark Sweden AB (publ) announces today that the development project for the Company's product COVID19-LDH now moves to verification and validation. This phase is one of last steps in the process, with an estimated duration of approximately five weeks. Thereafter, the product will move into production, and CE mark certification can take place.
Läs mer
Nyheter

Calmarks LDH-test för bedömning av covid-19 går in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas - analysresultat inom förväntade intervall

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att utvecklingsprojektet för bolagets produkt COVID19-LDH nu går in i verifiering och validering. Denna fas är en av de sista delarna i processen och beräknas ta cirka fem veckor. Därefter flyttas produkten över till produktion och CE-märkning kan ske.
Läs mer
Nyheter

Calmarks LDH-test för bedömning av covid-19 går in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas - analysresultat inom förväntade intervall

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att utvecklingsprojektet för bolagets produkt COVID19-LDH nu går in i verifiering och validering. Denna fas är en av de sista delarna i processen och beräknas ta cirka fem veckor. Därefter flyttas produkten över till produktion och CE-märkning kan ske.
Läs mer
Nyheter

Calmark participates in Swiss Nordic Bio 2021 on 10-11 February

Anna Söderlund, CEO at Calmark will participate at Swiss Nordic Bio 2021, which will be held in digital format with more than 300 participants and 100 investors. The event will be live streamed and 1-to-1 meetings will be held virtually.
Läs mer
Nyheter

Calmark participates in Swiss Nordic Bio 2021 on 10-11 February

Anna Söderlund, CEO at Calmark will participate at Swiss Nordic Bio 2021, which will be held in digital format with more than 300 participants and 100 investors. The event will be live streamed and 1-to-1 meetings will be held virtually.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar på Swiss Nordic Bio 2021 den 10–11 februari

Anna Söderlund, VD på Calmark kommer att delta i Swiss Nordic Bio 2021, som detta år hålls i digitalt format med mer än 300 deltagare och 100 investerare. Evenemanget live streamas och 1-till-1-möten hålls virtuellt.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar på Swiss Nordic Bio 2021 den 10–11 februari

Anna Söderlund, VD på Calmark kommer att delta i Swiss Nordic Bio 2021, som detta år hålls i digitalt format med mer än 300 deltagare och 100 investerare. Evenemanget live streamas och 1-till-1-möten hålls virtuellt.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens QA, recruits Annika Kaisdotter Andersson as International Quality Manager

Calmark Sweden AB has hired Annika Kaisdotter Andersson for the role as International Quality Manager in order to strengthen its QA/RA capabilities. Annika is currently working as Global Head of Quality Assurance in the ABB group. She will work on Calmark’s quality management system and product registrations together with Michael Lundh, who joined the team last summer.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens QA, recruits Annika Kaisdotter Andersson as International Quality Manager

Calmark Sweden AB has hired Annika Kaisdotter Andersson for the role as International Quality Manager in order to strengthen its QA/RA capabilities. Annika is currently working as Global Head of Quality Assurance in the ABB group. She will work on Calmark’s quality management system and product registrations together with Michael Lundh, who joined the team last summer.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker inom QA och rekryterar Annika Kaisdotter Andersson i rollen som International Quality Manager

Calmark Sweden AB har anställt Annika Kaisdotter Andersson i rollen som International Quality Manager, för att förstärka upp resurserna inom QA/RA. Annika arbetar idag som Global Head of Quality Assurance inom ABB-koncernen och kommer att arbeta med Calmarks kvalitetssystem och registreringar av produkter tillsammans med Michael Lundh, som rekryterades i somras.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker inom QA och rekryterar Annika Kaisdotter Andersson i rollen som International Quality Manager

Calmark Sweden AB har anställt Annika Kaisdotter Andersson i rollen som International Quality Manager, för att förstärka upp resurserna inom QA/RA. Annika arbetar idag som Global Head of Quality Assurance inom ABB-koncernen och kommer att arbeta med Calmarks kvalitetssystem och registreringar av produkter tillsammans med Michael Lundh, som rekryterades i somras.
Läs mer
Nyheter

Calmark signs distributor agreement with LabForce in Switzerland

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company LabForce AG regarding marketing and sales of the Calmark POC system on the Swiss market.
Läs mer
Nyheter

Calmark signs distributor agreement with LabForce in Switzerland

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company LabForce AG regarding marketing and sales of the Calmark POC system on the Swiss market.
Läs mer
Nyheter

Calmark tecknar distributörsavtal med LabForce i Schweiz

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget LabForce AG avseende marknadsföring och försäljning av Calmark POC systemet på den schweiziska marknaden.
Läs mer
Nyheter

Calmark tecknar distributörsavtal med LabForce i Schweiz

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget LabForce AG avseende marknadsföring och försäljning av Calmark POC systemet på den schweiziska marknaden.
Läs mer
Nyheter

Last day of trading in Series TO 2 B subscription warrants

The exercise period of the Series TO 2 B subscription warrants issued in connection with the rights issue of units that Calmark Sweden AB (publ) carried out during November 2019 runs until and including December 16, 2020. The last day of trading in Series TO 2 B subscription warrants on Spotlight Stock Market is December 14, 2020. Holders of Series TO 2 B subscription warrants are entitled, for each warrant, to subscribe for one new B share in Calmark at a price of SEK 4.44 per B share. On full exercise of all Series TO 2 B subscription warrants, 2,455,560 new B-shares will be issued, and Calmark will raise approximately MSEK 10.9 before issuance costs.
Läs mer
Nyheter

Last day of trading in Series TO 2 B subscription warrants

The exercise period of the Series TO 2 B subscription warrants issued in connection with the rights issue of units that Calmark Sweden AB (publ) carried out during November 2019 runs until and including December 16, 2020. The last day of trading in Series TO 2 B subscription warrants on Spotlight Stock Market is December 14, 2020. Holders of Series TO 2 B subscription warrants are entitled, for each warrant, to subscribe for one new B share in Calmark at a price of SEK 4.44 per B share. On full exercise of all Series TO 2 B subscription warrants, 2,455,560 new B-shares will be issued, and Calmark will raise approximately MSEK 10.9 before issuance costs.
Läs mer
Nyheter

Calmark signs distributor agreement with ILS Danmark

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company ILS Danmark regarding marketing and sales of the Calmark POC system on the Danish market. The agreement provides Calmark with an additional well-established partner on the important domestic market.
Läs mer
Nyheter

Calmark signs distributor agreement with ILS Danmark

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company ILS Danmark regarding marketing and sales of the Calmark POC system on the Danish market. The agreement provides Calmark with an additional well-established partner on the important domestic market.
Läs mer
Nyheter

Calmark tecknar distributörsavtal med ILS Danmark

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget ILS Danmark avseende marknadsföring och försäljning av Calmark POC systemet på den danska marknaden. Avtalet innebär att Calmark får ytterligare en väletablerad partner på den viktiga hemmamarknaden.
Läs mer
Nyheter

Calmark tecknar distributörsavtal med ILS Danmark

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget ILS Danmark avseende marknadsföring och försäljning av Calmark POC systemet på den danska marknaden. Avtalet innebär att Calmark får ytterligare en väletablerad partner på den viktiga hemmamarknaden.
Läs mer
Nyheter

Calmark signs distributor agreement with Bergman Diagnostika in Norway

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company Bergman Diagnostika AS, part of the Triolab Group, regarding marketing and sales of the Calmark POC system on the Norwegian market. The agreement provides Calmark with an additional well-established partner on the important domestic market.
Läs mer
Nyheter

Calmark signs distributor agreement with Bergman Diagnostika in Norway

Calmark Sweden AB (publ) has entered an exclusive distributor agreement with the company Bergman Diagnostika AS, part of the Triolab Group, regarding marketing and sales of the Calmark POC system on the Norwegian market. The agreement provides Calmark with an additional well-established partner on the important domestic market.
Läs mer
Nyheter

Calmark tecknar distributörsavtal med Bergman Diagnostika i Norge

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Bergman Diagnostika AS, som är en del av Triolabkoncernen, avseende marknadsföring och försäljning av Calmark POC systemet på den norska marknaden. Avtalet innebär att Calmark får ytterligare en väletablerad partner på den viktiga hemmamarknaden.
Läs mer
Nyheter

Calmark tecknar distributörsavtal med Bergman Diagnostika i Norge

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Bergman Diagnostika AS, som är en del av Triolabkoncernen, avseende marknadsföring och försäljning av Calmark POC systemet på den norska marknaden. Avtalet innebär att Calmark får ytterligare en väletablerad partner på den viktiga hemmamarknaden.
Läs mer
Nyheter

Calmark certified according to ISO 13485:2016

Calmark Sweden AB has carried out a certification of its quality management system in accordance with ISO 13485:2016. Review and certification were conducted by RISE Research Institutes of Sweden AB.
Läs mer
Nyheter

Calmark certified according to ISO 13485:2016

Calmark Sweden AB has carried out a certification of its quality management system in accordance with ISO 13485:2016. Review and certification were conducted by RISE Research Institutes of Sweden AB.
Läs mer
Nyheter

Calmark certifierade enligt ISO 13485:2016

Calmark Sweden AB har genomfört en certifiering av sitt kvalitetssystem i enlighet med ISO 13485:2016. Granskning och certifiering genomfördes av RISE Research Institutes of Sweden AB.
Läs mer
Nyheter

Calmark certifierade enligt ISO 13485:2016

Calmark Sweden AB har genomfört en certifiering av sitt kvalitetssystem i enlighet med ISO 13485:2016. Granskning och certifiering genomfördes av RISE Research Institutes of Sweden AB.
Läs mer
Nyheter

Major owners and key people at Calmark intend to redeem warrants

Today, on December 7, 2020, Calmark Sweden AB (publ) ("Calmark") announces that persons on Board of Directors, executive management and major owners have made statements of intent to exercise their respective subscription warrants. The statements cover the subscription of approximately 911,548 shares at a subscription price of SEK 4.44, corresponding to approximately MSEK 4,047,273.12. This means that the exercise of about 37 percent of the warrants now has been pre-agreed through declarations of intent.
Läs mer
Nyheter

Major owners and key people at Calmark intend to redeem warrants

Today, on December 7, 2020, Calmark Sweden AB (publ) ("Calmark") announces that persons on Board of Directors, executive management and major owners have made statements of intent to exercise their respective subscription warrants. The statements cover the subscription of approximately 911,548 shares at a subscription price of SEK 4.44, corresponding to approximately MSEK 4,047,273.12. This means that the exercise of about 37 percent of the warrants now has been pre-agreed through declarations of intent.
Läs mer
Nyheter

Större ägare och nyckelpersoner i Calmark avser lösa in teckningsoptioner

Idag, den 7 december 2020, meddelar Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark”) att personer i styrelse, ledning och större ägare, lämnat avsiktsförklaringar om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner. Åtagandet innebär teckning av cirka 911 548 aktier till en inlösenkurs om 4,44 SEK, vilket motsvarar cirka 4 047 273,12 MSEK. Detta innebär att cirka 37 procent av optionsinlösen är säkerställd på förhand genom avsiktsförklaringar.
Läs mer
Nyheter

Större ägare och nyckelpersoner i Calmark avser lösa in teckningsoptioner

Idag, den 7 december 2020, meddelar Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark”) att personer i styrelse, ledning och större ägare, lämnat avsiktsförklaringar om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner. Åtagandet innebär teckning av cirka 911 548 aktier till en inlösenkurs om 4,44 SEK, vilket motsvarar cirka 4 047 273,12 MSEK. Detta innebär att cirka 37 procent av optionsinlösen är säkerställd på förhand genom avsiktsförklaringar.
Läs mer
Nyheter

VD-intervju och företagspresentation - status inför TO-inlösen

Snart är det dags för inlösen av Calmarks teckningsoptioner TO 2 B och inför detta medverkar Calmark i flera aktiviteter för att förmedla de allra senaste nyheterna. Teckningsperioden startar fredagen den 4 december och pågår tom onsdagen den 16 december.
Läs mer
Nyheter

VD-intervju och företagspresentation - status inför TO-inlösen

Snart är det dags för inlösen av Calmarks teckningsoptioner TO 2 B och inför detta medverkar Calmark i flera aktiviteter för att förmedla de allra senaste nyheterna. Teckningsperioden startar fredagen den 4 december och pågår tom onsdagen den 16 december.
Läs mer
Nyheter

Calmark presents at Redeye Life Science Day 2020

Calmark attends the digital event Redeye Life Science Day 2020 that will be held on November 26. CEO Anna Söderlund presents the latest developments and the future prospects for the company at 9:30. The presentation is held in Swedish and will be broadcast live.
Läs mer
Nyheter

Calmark presents at Redeye Life Science Day 2020

Calmark attends the digital event Redeye Life Science Day 2020 that will be held on November 26. CEO Anna Söderlund presents the latest developments and the future prospects for the company at 9:30. The presentation is held in Swedish and will be broadcast live.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Life Science Day 2020

Calmark deltar på det digitala eventet Redeye Life Science Day 2020 som arrangeras den 26 november. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 9:30. Presentationen sänds online.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Life Science Day 2020

Calmark deltar på det digitala eventet Redeye Life Science Day 2020 som arrangeras den 26 november. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 9:30. Presentationen sänds online.
Läs mer
Nyheter

Redeye videopresentationer om Calmark

Igår hölls onlineeventet Redeye Diagnostics Seminar 2020 där Calmarks VD, Anna Söderlund var en av talarna. Intervju gjordes också med analytiker Filip Einarsson på Redeye som sammanställt analysen "Calmark: Diagnosing the New Generation". Här följer länkar till videopresentationerna.
Läs mer
Nyheter

Redeye videopresentationer om Calmark

Igår hölls onlineeventet Redeye Diagnostics Seminar 2020 där Calmarks VD, Anna Söderlund var en av talarna. Intervju gjordes också med analytiker Filip Einarsson på Redeye som sammanställt analysen "Calmark: Diagnosing the New Generation". Här följer länkar till videopresentationerna.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Diagnostics online den 21 oktober

Onsdagen den 21 oktober har Redeye samlat ett flertal högintressanta bolag inom Diagnostics som kommer att presentera sina verksamheter och varför det är intressant att investera i dem. Anna Söderlund, VD, presenterar Calmark kl. 11:05.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Diagnostics online den 21 oktober

Onsdagen den 21 oktober har Redeye samlat ett flertal högintressanta bolag inom Diagnostics som kommer att presentera sina verksamheter och varför det är intressant att investera i dem. Anna Söderlund, VD, presenterar Calmark kl. 11:05.
Läs mer
Nyheter

Redeye publishes initial coverage on Calmark

Analyst firm Redeye has today published the report "Calmark: Diagnosing the New Generation".
Läs mer
Nyheter

Redeye publishes initial coverage on Calmark

Analyst firm Redeye has today published the report "Calmark: Diagnosing the New Generation".
Läs mer
Nyheter

Redeye publicerar initialanalys om Calmark

Analytikerfirman Redeye har idag publicerat rapporten ”Calmark: Diagnosing the New Generation”.
Läs mer
Nyheter

Redeye publicerar initialanalys om Calmark

Analytikerfirman Redeye har idag publicerat rapporten ”Calmark: Diagnosing the New Generation”.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits Michael Lund to key position as QA/RA Director

Calmark Sweden AB has hired Michael Lund who will assume position as Quality Assurance and Regulatory Affairs Director, a role which he has held on a consultancy basis since 2016. Michael is part of Calmark's management team and is responsible for project management and quality assurance of the product development, as well as certification and registration of the products in different markets.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits Michael Lund to key position as QA/RA Director

Calmark Sweden AB has hired Michael Lund who will assume position as Quality Assurance and Regulatory Affairs Director, a role which he has held on a consultancy basis since 2016. Michael is part of Calmark's management team and is responsible for project management and quality assurance of the product development, as well as certification and registration of the products in different markets.
Läs mer
Nyheter

Calmark rekryterar Michael Lundh till nyckelposition som ansvarig för QA/RA

Calmark Sweden AB har anställt Michael Lundh i rollen som Quality Assurance and Regulatory Affairs Director, en roll han innehaft som konsultuppdrag sedan 2016. Michael ingår i Calmarks ledningsgrupp och ansvarar för projektledning och kvalitetssäkring av produktutvecklingen samt certifiering och registrering av produkterna på olika marknader.
Läs mer
Nyheter

Calmark rekryterar Michael Lundh till nyckelposition som ansvarig för QA/RA

Calmark Sweden AB har anställt Michael Lundh i rollen som Quality Assurance and Regulatory Affairs Director, en roll han innehaft som konsultuppdrag sedan 2016. Michael ingår i Calmarks ledningsgrupp och ansvarar för projektledning och kvalitetssäkring av produktutvecklingen samt certifiering och registrering av produkterna på olika marknader.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Aktiespararnas kvinnokväll den 12 oktober

Måndagen den 12 oktober kl. 16:00 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, bolagets affärsidé, produkter och nuläge på Aktiespararnas kvinnokväll i Göteborg, som även livesänds online och on demand i efterhand.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Aktiespararnas kvinnokväll den 12 oktober

Måndagen den 12 oktober kl. 16:00 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, bolagets affärsidé, produkter och nuläge på Aktiespararnas kvinnokväll i Göteborg, som även livesänds online och on demand i efterhand.
Läs mer
Nyheter

Calmark's subsidiary in Hong Kong is now registered

Calmark Sweden AB today announces that the Company's subsidiary in Hong Kong has been registered. Calmark Hongkong Limited is a wholly-owned subsidiary of the Swedish company. The effort to establish a subsidiary in mainland China continues.
Läs mer
Nyheter

Calmark's subsidiary in Hong Kong is now registered

Calmark Sweden AB today announces that the Company's subsidiary in Hong Kong has been registered. Calmark Hongkong Limited is a wholly-owned subsidiary of the Swedish company. The effort to establish a subsidiary in mainland China continues.
Läs mer
Nyheter

Calmarks dotterbolag i Hongkong är nu registrerat

Calmark Sweden AB meddelar idag att deras dotterbolag i Hongkong är registrerat. Calmark Hong Kong Limited är ett helägt dotterbolag till det svenska bolaget. Nu fortsätter arbetet med att grunda dotterbolaget på fastlandet i Kina.
Läs mer
Nyheter

Calmarks dotterbolag i Hongkong är nu registrerat

Calmark Sweden AB meddelar idag att deras dotterbolag i Hongkong är registrerat. Calmark Hong Kong Limited är ett helägt dotterbolag till det svenska bolaget. Nu fortsätter arbetet med att grunda dotterbolaget på fastlandet i Kina.
Läs mer
Nyheter

Videopresentation med Calmarks VD - Redeye Investor Forum

Läs mer
Nyheter

Videopresentation med Calmarks VD - Redeye Investor Forum

Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeyes investerarforum online den 1 oktober

Torsdagen den 1 oktober kl. 14:00 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, den senaste utvecklingen i bolaget på Redeyes digitala event “Investor Forum Online”.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeyes investerarforum online den 1 oktober

Torsdagen den 1 oktober kl. 14:00 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, den senaste utvecklingen i bolaget på Redeyes digitala event “Investor Forum Online”.
Läs mer
Nyheter

Calmark decides to locate the Chinese subsidiary in Guangzhou, Greater Bay Area

An exploratory review has led Calmark to the conclusion that the Greater Bay Area will be the most suitable location for Calmark's subsidiary in mainland China. The city of Guangzhou, situated as it is and harboring a cluster of MedTech companies, has now been selected for the next phase.
Läs mer
Nyheter

Calmark decides to locate the Chinese subsidiary in Guangzhou, Greater Bay Area

An exploratory review has led Calmark to the conclusion that the Greater Bay Area will be the most suitable location for Calmark's subsidiary in mainland China. The city of Guangzhou, situated as it is and harboring a cluster of MedTech companies, has now been selected for the next phase.
Läs mer
Nyheter

Calmarks dotterbolag i Kina placeras i Guangzhou, Greater Bay Area

I sonderingen för lokalisering av Calmarks dotterbolag på fastlandskina har nu området Greater Bay Area beslutats som det lämpligaste. Staden Guangzhou, med sitt läge och kluster av medtech-bolag, har valts ut för nästa steg.
Läs mer
Nyheter

Calmarks dotterbolag i Kina placeras i Guangzhou, Greater Bay Area

I sonderingen för lokalisering av Calmarks dotterbolag på fastlandskina har nu området Greater Bay Area beslutats som det lämpligaste. Staden Guangzhou, med sitt läge och kluster av medtech-bolag, har valts ut för nästa steg.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits Jim Hansson for the role as Director of Production & Logistics

Calmark Sweden AB has hired Jim Hansson who will assume position as Director of Production & Logistics. Jim will be responsible for the development of Calmark's production and logistics, and will take office in October 2020.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits Jim Hansson for the role as Director of Production & Logistics

Calmark Sweden AB has hired Jim Hansson who will assume position as Director of Production & Logistics. Jim will be responsible for the development of Calmark's production and logistics, and will take office in October 2020.
Läs mer
Nyheter

Calmark rekryterar Jim Hansson i rollen som produktions- och logistikchef

Calmark Sweden AB har anställt Jim Hansson i rollen som Director of Production & Logistics. Jim kommer att ansvara för att bygga upp Calmarks produktion och logistik och tillträder i oktober 2020.
Läs mer
Nyheter

Calmark rekryterar Jim Hansson i rollen som produktions- och logistikchef

Calmark Sweden AB har anställt Jim Hansson i rollen som Director of Production & Logistics. Jim kommer att ansvara för att bygga upp Calmarks produktion och logistik och tillträder i oktober 2020.
Läs mer
Nyheter

Calmark hires Camilla Arneving as Marketing Director

Calmark Sweden AB has recruited Camilla Arneving for the role as Marketing Director, a position that she has held on an interim basis for almost two years. Camilla is part of Calmark's management team and is responsible for communication and marketing to distributors, health care and other stakeholders.
Läs mer
Nyheter

Calmark hires Camilla Arneving as Marketing Director

Calmark Sweden AB has recruited Camilla Arneving for the role as Marketing Director, a position that she has held on an interim basis for almost two years. Camilla is part of Calmark's management team and is responsible for communication and marketing to distributors, health care and other stakeholders.
Läs mer
Nyheter

Calmark anställer Camilla Arneving som marknadschef

Calmark Sweden AB har rekryterat Camilla Arneving i rollen som Marketing Director, en roll som hon innehaft via interimskontrakt i cirka två år. Camilla ingår i Calmarks ledningsgrupp och ansvarar för kommunikation och marknadsföring gentemot distributörer, sjukvård och övriga intressenter.
Läs mer
Nyheter

Calmark anställer Camilla Arneving som marknadschef

Calmark Sweden AB har rekryterat Camilla Arneving i rollen som Marketing Director, en roll som hon innehaft via interimskontrakt i cirka två år. Camilla ingår i Calmarks ledningsgrupp och ansvarar för kommunikation och marknadsföring gentemot distributörer, sjukvård och övriga intressenter.
Läs mer
Nyheter

Calmarks VD ger bakgrund till beslutet att ta fram ett test för bedömning av covid-19

Calmark Sweden AB skickade i förra veckan ut en pressrelease angående beslutet att utveckla ett diagnostiskt patientnära test avseende biomarkören laktatdehydrogenas (LDH) för vuxna patienter som insjuknat i covid-19. För att ge bakgrund och mer information publiceras nedanstående intervju med bolagets VD Anna Söderlund.
Läs mer
Nyheter

Calmarks VD ger bakgrund till beslutet att ta fram ett test för bedömning av covid-19

Calmark Sweden AB skickade i förra veckan ut en pressrelease angående beslutet att utveckla ett diagnostiskt patientnära test avseende biomarkören laktatdehydrogenas (LDH) för vuxna patienter som insjuknat i covid-19. För att ge bakgrund och mer information publiceras nedanstående intervju med bolagets VD Anna Söderlund.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens the team with a software developer

Calmark Sweden AB has recruited Balázs Szabó in the role of junior software developer. The employment begins on August 17.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens the team with a software developer

Calmark Sweden AB has recruited Balázs Szabó in the role of junior software developer. The employment begins on August 17.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker teamet med mjukvaruutvecklare

Calmark Sweden AB har rekryterat Balázs Szabó i rollen som junior mjukvaruutvecklare. Anställningen börjar den 17 augusti.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker teamet med mjukvaruutvecklare

Calmark Sweden AB har rekryterat Balázs Szabó i rollen som junior mjukvaruutvecklare. Anställningen börjar den 17 augusti.
Läs mer
Nyheter

Calmark signs agreement regarding equipment for automation of production line

Today, Calmark Sweden AB and Automations Partner i Helsingborg Aktiebolag signed an agreement regarding the construction of the machines for the fully automated production line for the single-use tests.
Läs mer
Nyheter

Calmark signs agreement regarding equipment for automation of production line

Today, Calmark Sweden AB and Automations Partner i Helsingborg Aktiebolag signed an agreement regarding the construction of the machines for the fully automated production line for the single-use tests.
Läs mer
Nyheter

Calmark tecknar avtal om utrustning för automatisering av produktionslinan

Idag signerades avtal mellan Calmark Sweden AB och Automations Partner i Helsingborg Aktiebolag avseende byggandet av maskinerna till den fullt automatiserade produktionslinan för engångstesterna.
Läs mer
Nyheter

Calmark tecknar avtal om utrustning för automatisering av produktionslinan

Idag signerades avtal mellan Calmark Sweden AB och Automations Partner i Helsingborg Aktiebolag avseende byggandet av maskinerna till den fullt automatiserade produktionslinan för engångstesterna.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Growth Day 2020

Den 2 juni kl.16:40 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, den senaste utvecklingen i bolaget på det digitala eventet Redeye Growth Day 2020.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Growth Day 2020

Den 2 juni kl.16:40 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, den senaste utvecklingen i bolaget på det digitala eventet Redeye Growth Day 2020.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits Director of International Business Development to develop global growth strategies

Calmark Sweden AB has signed an agreement with Magdalena Tharaldsen, who will be the company's new Director of International Business Development. Magdalena will be part of Calmark's Management Team and assumes responsibility for building the wide network of distributors that will provide the framework for Calmark's sales strategy.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits Director of International Business Development to develop global growth strategies

Calmark Sweden AB has signed an agreement with Magdalena Tharaldsen, who will be the company's new Director of International Business Development. Magdalena will be part of Calmark's Management Team and assumes responsibility for building the wide network of distributors that will provide the framework for Calmark's sales strategy.
Läs mer
Nyheter

Calmark rekryterar Director of International Business Development för att utveckla globala tillväxtstrategier

Calmark Sweden AB har signerat avtal med Magdalena Tharaldsen i rollen som Director of International Business Development. Magdalena kommer att ingå i Calmarks ledningsgrupp och övertar ansvaret för att bygga upp det breda distributörsnätverk som utgör stommen i Calmarks försäljningsstrategi.
Läs mer
Nyheter

Calmark rekryterar Director of International Business Development för att utveckla globala tillväxtstrategier

Calmark Sweden AB har signerat avtal med Magdalena Tharaldsen i rollen som Director of International Business Development. Magdalena kommer att ingå i Calmarks ledningsgrupp och övertar ansvaret för att bygga upp det breda distributörsnätverk som utgör stommen i Calmarks försäljningsstrategi.
Läs mer
Nyheter

‍VD Anna Söderlund kommenterar delårsrapport för Q1

Calmark Sweden AB (publ) släppte idag sin delårsrapport för första kvartalet 2020. VD Anna Söderlund gav sin syn på det aktuella läget i en rapportkommentar hos Direkt Studios.
Läs mer
Nyheter

‍VD Anna Söderlund kommenterar delårsrapport för Q1

Calmark Sweden AB (publ) släppte idag sin delårsrapport för första kvartalet 2020. VD Anna Söderlund gav sin syn på det aktuella läget i en rapportkommentar hos Direkt Studios.
Läs mer
Nyheter

The English Edition of Calmark’s Annual Report 2019 is published

Calmark Sweden AB’s Annual Report 2019 is now available also in English
Läs mer
Nyheter

The English Edition of Calmark’s Annual Report 2019 is published

Calmark Sweden AB’s Annual Report 2019 is now available also in English
Läs mer
Nyheter

Engelsk version av Calmarks årsredovisning är publicerad

Calmark Sweden AB:s årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig även på engelska
Läs mer
Nyheter

Engelsk version av Calmarks årsredovisning är publicerad

Calmark Sweden AB:s årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig även på engelska
Läs mer
Nyheter

Calmark's Board of Directors proposes that a new Chairman of the Board be elected by the AGM

Ahead of the Annual General Meeting, which will be held on 14 May, the Board of Directors proposes that Kjersti Berg Marthinsen be elected to replace the founder Mathias Karlsson as the Chairman of the Board of Calmark. Mathias Karlsson will remain on the board and leads the Medical Advisory Board of the Company.
Läs mer
Nyheter

Calmark's Board of Directors proposes that a new Chairman of the Board be elected by the AGM

Ahead of the Annual General Meeting, which will be held on 14 May, the Board of Directors proposes that Kjersti Berg Marthinsen be elected to replace the founder Mathias Karlsson as the Chairman of the Board of Calmark. Mathias Karlsson will remain on the board and leads the Medical Advisory Board of the Company.
Läs mer
Nyheter

Calmarks styrelse föreslår byte av ordförande vid årsstämman

Inför årsstämman den 14 maj föreslår styrelsen att Kjersti Berg Marthinsen ersätter grundaren Mathias Karlsson som styrelseordförande i Calmark. Mathias Karlsson kvarstår i styrelsen samt leder Bolagets Medical Advisory Board.
Läs mer
Nyheter

Calmarks styrelse föreslår byte av ordförande vid årsstämman

Inför årsstämman den 14 maj föreslår styrelsen att Kjersti Berg Marthinsen ersätter grundaren Mathias Karlsson som styrelseordförande i Calmark. Mathias Karlsson kvarstår i styrelsen samt leder Bolagets Medical Advisory Board.
Läs mer
Nyheter

Calmark presents at Stockholm Corporate Finance 12th Life Science seminar

Calmark attends Stockholm Corporate Finance 12th Life Science Seminar that will be held at Berns on March 11 - 12, 2020. CEO Anna Söderlund presents the latest developments and the future prospects for the company at 10:45 on March 12. The presentation is held in Swedish at Berns and will also be broadcast live at the same time.
Läs mer
Nyheter

Calmark presents at Stockholm Corporate Finance 12th Life Science seminar

Calmark attends Stockholm Corporate Finance 12th Life Science Seminar that will be held at Berns on March 11 - 12, 2020. CEO Anna Söderlund presents the latest developments and the future prospects for the company at 10:45 on March 12. The presentation is held in Swedish at Berns and will also be broadcast live at the same time.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Stockholm Corporate Finance 12e Life Science-seminarium

Calmark deltar på Stockholm Corporate Finance 12e Life Science Seminarium på Berns som arrangeras den 11 - 12 mars 2020. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 10:45 den 12 mars. Presentationen sker på plats och sänds även samtidigt online.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Stockholm Corporate Finance 12e Life Science-seminarium

Calmark deltar på Stockholm Corporate Finance 12e Life Science Seminarium på Berns som arrangeras den 11 - 12 mars 2020. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 10:45 den 12 mars. Presentationen sker på plats och sänds även samtidigt online.
Läs mer
Nyheter

VD Anna Söderlund kommenterar bokslutskommuniké 2019 och delårsrapport för Q4

Calmark Sweden AB (publ) har idag släppt sin bokslutskommuniké för 2019 och delårsrapport för fjärde kvartalet. Se rapportkommentaren med VD Anna Söderlund hos Direkt Studios.
Läs mer
Nyheter

VD Anna Söderlund kommenterar bokslutskommuniké 2019 och delårsrapport för Q4

Calmark Sweden AB (publ) har idag släppt sin bokslutskommuniké för 2019 och delårsrapport för fjärde kvartalet. Se rapportkommentaren med VD Anna Söderlund hos Direkt Studios.
Läs mer
Nyheter

Calmarks VD Anna Söderlund kommenterar status

Med tanke på den senaste tidens stora intresse i Calmarks aktie inför kommande CE-märkning och dagens pressrelease om en uppdaterad tidsplan för biomarkörerna Glukos och LDH publiceras nedanstående intervju med bolagets VD Anna Söderlund.
Läs mer
Nyheter

Calmarks VD Anna Söderlund kommenterar status

Med tanke på den senaste tidens stora intresse i Calmarks aktie inför kommande CE-märkning och dagens pressrelease om en uppdaterad tidsplan för biomarkörerna Glukos och LDH publiceras nedanstående intervju med bolagets VD Anna Söderlund.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens management team, recruits experienced CFO

As part of Calmark Sweden AB's continued strengthening of the organization in view of market and sales launch, Marielle Bos has been recruited for the role as CFO. Up until now, this position has been filled on an interim basis.
Läs mer
Nyheter

Calmark strengthens management team, recruits experienced CFO

As part of Calmark Sweden AB's continued strengthening of the organization in view of market and sales launch, Marielle Bos has been recruited for the role as CFO. Up until now, this position has been filled on an interim basis.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker ledningen – rekryterar erfaren CFO

Som ett led i Calmark Sweden AB:s fortsatta förstärkning av organisationen inför marknadslansering och försäljning har Marielle Bos rekryterats till rollen som CFO. Rollen har fram till nu tillhandahållits via interimsuppdrag.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker ledningen – rekryterar erfaren CFO

Som ett led i Calmark Sweden AB:s fortsatta förstärkning av organisationen inför marknadslansering och försäljning har Marielle Bos rekryterats till rollen som CFO. Rollen har fram till nu tillhandahållits via interimsuppdrag.
Läs mer
Nyheter

The Calmark Neo platform attracted great attention at Arab Health

During this week, Calmark Sweden AB has participated in the international healthcare and medical exhibition Arab Health in Dubai, United Arab Emirates, where the Company made contact with many prospective cooperation partners. Calmark formed the "Innovation Pavilion by Sweden" together with representatives of a total of 25 Swedish companies, organizations and authorities.
Läs mer
Nyheter

The Calmark Neo platform attracted great attention at Arab Health

During this week, Calmark Sweden AB has participated in the international healthcare and medical exhibition Arab Health in Dubai, United Arab Emirates, where the Company made contact with many prospective cooperation partners. Calmark formed the "Innovation Pavilion by Sweden" together with representatives of a total of 25 Swedish companies, organizations and authorities.
Läs mer
Nyheter

Plattformen Calmark Neo fick stor uppmärksamhet på Arab Health

Calmark Sweden AB har under veckan deltagit i den internationella hälso- och sjukvårdsmässan Arab Health i Dubai, Förenade Arabemiraten, och knutit många viktiga kontakter för framtida samarbeten. Calmark har varit del av ”Innovation Pavilion by Sweden” tillsammans med representanter för totalt 25 svenska företag, organisationer och myndigheter.
Läs mer
Nyheter

Plattformen Calmark Neo fick stor uppmärksamhet på Arab Health

Calmark Sweden AB har under veckan deltagit i den internationella hälso- och sjukvårdsmässan Arab Health i Dubai, Förenade Arabemiraten, och knutit många viktiga kontakter för framtida samarbeten. Calmark har varit del av ”Innovation Pavilion by Sweden” tillsammans med representanter för totalt 25 svenska företag, organisationer och myndigheter.
Läs mer
Nyheter

The Calmark Neo diagnostics platform will be showcased at the international healthcare and medical exhibition Arab Health

Calmark Sweden AB will participate in the Swedish pavilion at the large international fair Arab Health in Dubai, 27-30 January. With more than 106,000 visitors from 160 countries, Arab Health is one of the world's largest healthcare and medical trade fairs. Calmark will be there to showcase its point-of-care (POC) diagnostics platform, Calmark Neo, and to make contact with prospective customers and distributors.
Läs mer
Nyheter

The Calmark Neo diagnostics platform will be showcased at the international healthcare and medical exhibition Arab Health

Calmark Sweden AB will participate in the Swedish pavilion at the large international fair Arab Health in Dubai, 27-30 January. With more than 106,000 visitors from 160 countries, Arab Health is one of the world's largest healthcare and medical trade fairs. Calmark will be there to showcase its point-of-care (POC) diagnostics platform, Calmark Neo, and to make contact with prospective customers and distributors.
Läs mer
Nyheter

Diagnostikplattformen Calmark Neo presenteras på den internationella hälso- och sjukvårdsmässan Arab Health

Calmark Sweden AB deltar i den svenska paviljongen på den stora internationella mässan Arab Health i Dubai, 27 - 30 januari. Med över 106.000 besökare från 160 länder är Arab Health en av världens största hälso- och sjukvårdsmässor. Calmark kommer att presentera sin patientnära diagnostikplattform Calmark Neo och knyta kontakter med potentiella kunder och distributörer.
Läs mer
Nyheter

Diagnostikplattformen Calmark Neo presenteras på den internationella hälso- och sjukvårdsmässan Arab Health

Calmark Sweden AB deltar i den svenska paviljongen på den stora internationella mässan Arab Health i Dubai, 27 - 30 januari. Med över 106.000 besökare från 160 länder är Arab Health en av världens största hälso- och sjukvårdsmässor. Calmark kommer att presentera sin patientnära diagnostikplattform Calmark Neo och knyta kontakter med potentiella kunder och distributörer.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenteras på Småbolagsjakten som sänds live den 27 november

Under teckningsperioden för Calmarks emission, som pågår 15 – 29 november, deltar bolaget på flera event i syfte att attrahera nya investerare. På onsdag är det dags för Småbolagsjakten.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenteras på Småbolagsjakten som sänds live den 27 november

Under teckningsperioden för Calmarks emission, som pågår 15 – 29 november, deltar bolaget på flera event i syfte att attrahera nya investerare. På onsdag är det dags för Småbolagsjakten.
Läs mer
Nyheter

VD Anna Söderlund kommenterar delårsrapport för Q3

Calmark Sweden AB (publ) släppte igår sin delårsrapport för tredje kvartalet. VD Anna Söderlund gav sin syn på det aktuella läget i en rapportkommentar hos Direkt Studios.
Läs mer
Nyheter

VD Anna Söderlund kommenterar delårsrapport för Q3

Calmark Sweden AB (publ) släppte igår sin delårsrapport för tredje kvartalet. VD Anna Söderlund gav sin syn på det aktuella läget i en rapportkommentar hos Direkt Studios.
Läs mer
Nyheter

Meet with Calmark at the international trade fair MEDICA 2019

Marianne Alksnis, International Sales Director, and Anna Söderlund, CEO of Calmark, will be present at the international medical technology trade fair MEDICA in Düsseldorf, Germany, on 18 to 21 November. Calmark will both meet with operators that have shown interest in the company and initiate discussions with prospective distributors for new markets.
Läs mer
Nyheter

Meet with Calmark at the international trade fair MEDICA 2019

Marianne Alksnis, International Sales Director, and Anna Söderlund, CEO of Calmark, will be present at the international medical technology trade fair MEDICA in Düsseldorf, Germany, on 18 to 21 November. Calmark will both meet with operators that have shown interest in the company and initiate discussions with prospective distributors for new markets.
Läs mer
Nyheter

Möt Calmark på den internationella mässan MEDICA 2019

Marianne Alksnis, internationell försäljningschef, och Anna Söderlund, VD på Calmark, kommer att närvara vid den internationella mässan för medicinsk teknik - MEDICA i Düsseldorf, Tyskland den 18-21 november. Calmark kommer att träffa aktörer som visat intresse för bolaget samt initiera diskussioner med potentiella distributörer för nya marknader.
Läs mer
Nyheter

Möt Calmark på den internationella mässan MEDICA 2019

Marianne Alksnis, internationell försäljningschef, och Anna Söderlund, VD på Calmark, kommer att närvara vid den internationella mässan för medicinsk teknik - MEDICA i Düsseldorf, Tyskland den 18-21 november. Calmark kommer att träffa aktörer som visat intresse för bolaget samt initiera diskussioner med potentiella distributörer för nya marknader.
Läs mer
Nyheter

As market launch approaches, Calmark reinforces the team with an experienced International Sales Director

Calmark Sweden AB has signed an agreement with Marianne Alksnis, who will be the company's new International Sales Director. Marianne will join the company on 15 October. She will be responsible for building the wide network of distributors that will provide the framework for Calmark's sales strategy.
Läs mer
Nyheter

As market launch approaches, Calmark reinforces the team with an experienced International Sales Director

Calmark Sweden AB has signed an agreement with Marianne Alksnis, who will be the company's new International Sales Director. Marianne will join the company on 15 October. She will be responsible for building the wide network of distributors that will provide the framework for Calmark's sales strategy.
Läs mer
Nyheter

Inför marknadslanseringen förstärker Calmark teamet med en erfaren internationell försäljningschef

Calmark Sweden AB har signerat avtal med Marianne Alksnis i rollen som International Sales Director. Marianne börjar på företaget den 15 oktober och blir ansvarig för att bygga upp det breda distributörsnätverk som kommer att utgöra stommen i Calmarks försäljningsstrategi.
Läs mer
Nyheter

Inför marknadslanseringen förstärker Calmark teamet med en erfaren internationell försäljningschef

Calmark Sweden AB har signerat avtal med Marianne Alksnis i rollen som International Sales Director. Marianne börjar på företaget den 15 oktober och blir ansvarig för att bygga upp det breda distributörsnätverk som kommer att utgöra stommen i Calmarks försäljningsstrategi.
Läs mer
Nyheter

Calmark has started cooperation with ShortLink regarding consultancy services in electronics

Calmark Sweden AB has started cooperation with the Karlstad-based company Shortlink AB. The cooperation regards consultancy services in electronics and development of test equipment for Calmark's reader.
Läs mer
Nyheter

Calmark has started cooperation with ShortLink regarding consultancy services in electronics

Calmark Sweden AB has started cooperation with the Karlstad-based company Shortlink AB. The cooperation regards consultancy services in electronics and development of test equipment for Calmark's reader.
Läs mer
Nyheter

Calmark har inlett samarbete med ShortLink som tillhandahåller konsulttjänster för elektroniklösningar

Calmark Sweden AB har inlett ett samarbete med Karlstadbolaget ShortLink AB. Samarbetet gäller konsulttjänster inom elektronik och utveckling av testutrustning för Calmarks avläsare.
Läs mer
Nyheter

Calmark har inlett samarbete med ShortLink som tillhandahåller konsulttjänster för elektroniklösningar

Calmark Sweden AB har inlett ett samarbete med Karlstadbolaget ShortLink AB. Samarbetet gäller konsulttjänster inom elektronik och utveckling av testutrustning för Calmarks avläsare.
Läs mer
Nyheter

Calmark second best IPO in 2018 in Quality category, Micro-business grade

Calmark Sweden AB (publ) receives an Honourable Mention from SvD Börsplus‘s service IPO-guiden. Calmark was the second best company in the Quality category and the fifth best in Share price development.
Läs mer
Nyheter

Calmark second best IPO in 2018 in Quality category, Micro-business grade

Calmark Sweden AB (publ) receives an Honourable Mention from SvD Börsplus‘s service IPO-guiden. Calmark was the second best company in the Quality category and the fifth best in Share price development.
Läs mer
Nyheter

Calmark's Chairman becomes Chief Medical Officer for IBM Nordic

Mathias Karlsson, Chairman of the Board and co-founder of Calmark, will take up appointment as Chief Medical Officer for IBM Nordic on May 1st. Mathias Karlsson will remain as Calmark Sweden AB‘s Chairman of the Board.
Läs mer
Nyheter

Calmark's Chairman becomes Chief Medical Officer for IBM Nordic

Mathias Karlsson, Chairman of the Board and co-founder of Calmark, will take up appointment as Chief Medical Officer for IBM Nordic on May 1st. Mathias Karlsson will remain as Calmark Sweden AB‘s Chairman of the Board.
Läs mer
Nyheter

Calmark is nominated for Best IPO 2018

Calmark Sweden AB (publ) is nominated for the award Best IPO Company 2018 by IPO-Guiden, a service provided by SvD Börsplus.
Läs mer
Nyheter

Calmark is nominated for Best IPO 2018

Calmark Sweden AB (publ) is nominated for the award Best IPO Company 2018 by IPO-Guiden, a service provided by SvD Börsplus.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits new interim CFO

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Inhouse AB, which will provide external CFO services by way of Sara Wili-Blomé. The agreement will come into force by April 1st and will run for at least six months.
Läs mer
Nyheter

Calmark recruits new interim CFO

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Inhouse AB, which will provide external CFO services by way of Sara Wili-Blomé. The agreement will come into force by April 1st and will run for at least six months.
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB signs an agreement with Scandinavian CRO regarding consulting services for clinical studies

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Scandinavian CRO, a Clinical Research Organization with vast experience and deep knowledge in the field of clinical studies. The agreement covers consulting services regarding the planning and execution of clinical studies on Calmark's product Neo.
Läs mer
Nyheter

Calmark Sweden AB signs an agreement with Scandinavian CRO regarding consulting services for clinical studies

Calmark Sweden AB has today signed an agreement with Scandinavian CRO, a Clinical Research Organization with vast experience and deep knowledge in the field of clinical studies. The agreement covers consulting services regarding the planning and execution of clinical studies on Calmark's product Neo.
Läs mer