Caring for a

calm start

Calmark tillhandahåller patientnära snabbtester (PNA) specialiserade på nyfödda som möjliggör en säker resa genom den första tiden i livet.

Kort intro
Kontakta oss
Calmark

Problemet idag

För de flesta barn passerar resan från födseln genom den första veckan av livet utan större komplikationer. För en grupp barn leder dock medicinska tillstånd till ett behov av vård och behandling. Att snabbt förstå barnets hälsostatus är absolut nödvändigt.

Ett av de vanligaste tester som tas på nyfödda är bilirubin, en biomarkör som finns i blodet och som i förhöjda nivåer orsakar gulsot. Hos 60 – 80% av alla nyfödda blir huden lite gulaktig under den första levnadsveckan vilket i de flesta fall är ofarligt. Men kraftigt förhöjda nivåer av bilirubin kan leda till bestående hjärnskada om det inte upptäcks och behandlas.

Med tanke på den stora andel nyfödda som blir gula, tas blodprov på cirka 20% av alla barn för att tillförlitligt kunna bedöma bilirubinnivån. I de delar av världen där det är möjligt, skickas provet till ett laboratorium för analys.

Provröret ska skyddas mot ljus och analyseras omgående vilket för nyföddas blodprover sker manuellt till skillnad mot vuxnas blod som kan analyseras automatiskt. Dessutom hemolyserar nyföddas blod lätt, de röda blodkropparna spricker och provet måste tas om. Väntetiden från provtagning till provresultat och eventuell behandlingsstart kan därför bli lång.

Våra produkter

Vi vill göra skillnad!

Calmarks affärsidé är att utveckla tillförlitliga och lättillgängliga snabbtester för nyfödda. Med hjälp av patientnära analys (PNA) kan sjukvården, med en liten blodvolym, få ett snabbare resultat på den plats där barnet befinner sig, både på vårdavdelning och som en möjlighet till diagnostik för patienter som inte befinner sig på sjukhus.

Tanken är att förbättra hela vårdkedjan, spara tid och kostnader inom vården och göra stor skillnad i de delar av världen där tillgång till sjukhuslaboratorium är begränsad.

Calmarks mål är att vara en global ledare inom PNA-diagnostik under nyföddhetsperioden och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda, oavsett var i världen de föds.

Calmark vill att alla nyfödda ska få en lugn start i livet!

Idag:
Tidsåtgången vid labbtest av nyföddas blod – i genomsnitt 1,5 timme
Om blodet inte kan analyseras, vilket händer i 5-10% av fallen – i genomsnitt 3 timmar

Med Calmarks PNA system:

Bebis OK?
Blodprov
Testkassett
Aktivering i
instrumentet
Bebis OK!
Resultat
3
Minuter
Våra produkter

Calmarks PNA-system

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakta oss