Caring for a calm start

För de flesta barn passerar resan från födseln genom den första veckan av livet utan komplikationer. För en grupp barn leder dock medicinska tillstånd till ett behov av vård och behandling. Att snabbt förstå hälso-statusen är absolut nödvändigt.

Genom att tillhandahålla patientnära tester (PNA) specialiserade för nyfödda vill Calmark förbättra hela vårdkedjan, minska väntetider och vårdkostnader och göra stor skillnad i de delar av världen som saknar sjukhuslaboratorier. Så att alla nyfödda kan få en lugn start i livet.
Läs mer
Företrädesemission
Teckningsperiod
29 sep - 13 okt
Läs här!
Visa fler filmer

Utmaning & Möjlighet

Calmark utvecklar patientnära analysmetoder för nyfödda barn
Läs mer
Calmark produktbild