Caring for a calm start

För majoriteten av alla barn går resan från födelsen, genom första levnadsveckan, utan komplikationer. För en grupp barn så leder dock diverse medicinska tillstånd till ett behov av olika, mer eller mindre akuta, sjukvårdsåtgärder. Dessa riskbarn kommer vara i behov av övervakning och vård på en neonatalavdelning. En del av dessa riskbarn riskerar att få bestående skador och i värsta fall dö.

Med fokus på den lilla patienten och dennes familj, vill Calmark underlätta resan genom den första perioden i livet för dessa riskbarn. Calmarks produkter kan underlätta att rätt patient, får rätt vård, i rätt tid och med rätt kvalitet, oberoende av var i världen barnet föds.
Läs mer
Optionsinlösen
23 maj - 13 juni!

Teckna aktier här!
Visa fler filmer

Utmaning & Möjlighet

Calmark utvecklar patientnära analysmetoder för nyfödda barn
Läs mer