Caring for a calm start

För de flesta barn passerar resan från födseln genom den första veckan av livet utan komplikationer. För en grupp av barn leder dock medicinska tillstånd till behovet av olika - och ibland akuta - hälsovårdsåtgärder. Det är absolut nödvändigt att snabbt förstå hälso-statusen hos dessa riskbarn.

Med fokus på de minsta patienterna och deras familjer vill Calmark förbättra hela vårdkedjan, minska väntetider och vårdkostnader och göra stor skillnad i de delar av världen som saknar sjukhuslaboratorier. Genom att tillhandahålla patientnära tester (PNA) specialiserade på nyfödda kan vi möjliggöra en säker resa genom den första perioden av livet, oavsett var i världen barnet är född.
Läs mer
Optionsinlösen
23 maj - 13 juni!

Teckna aktier här!
Visa fler filmer

Utmaning & Möjlighet

Calmark utvecklar patientnära analysmetoder för nyfödda barn
Läs mer